ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 10
                                               

Claes Gill

Claes Gill var en norsk forfatter, journalist, dikter og skuespiller. Han ble født i Odda, men vokste hovedsakelig opp i Bergen, og bodde som voksen i Oslo. Han publiserte i 1939 diktsamlingen Fragment av et magisk liv, som ble fulgt i 1942 av Or ...

                                               

Erling Granholt

Erling Granholt var en norsk lektor, riksmålsmann og politiker. Granholt tok eksamen ved Stavanger lærerskole i 1959 og ble cand. philol. ved Universitetet i Oslo i 1979. Han arbeidet som lærer ved Framnes skole i Sandefjord 1962–1988. Han var me ...

                                               

Einar Greve

Einar Greve var en norsk skoleinspektør og politiker. Han var sønn av en handelsmann av slekten Greve. Einar Greve hadde studentereksamen fra Bergens katedralskole fra 1884 og matematisk-naturvitenskapelig embedseksamen fra 1891. Greve hadde stud ...

                                               

Gullpennen

Gullpennen er en pris som Riksmålsforbundet hver vår deler ut til en medarbeider i dags- eller ukepressen. Det blir lagt vekt på personlig stil og nyanserikdom. Prisen ble utdelt for første gang i 1985. Prisen er en av Riksmålsforbundets mediepri ...

                                               

Tor Guttu

Tor Guttu er en norsk språkviter og riksmålsmann. Han er emeritert førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Oslo og har også vært bestyrer for Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap. Videre er han redaktør for flere ...

                                               

Erik Fosnes Hansen

Erik Fosnes Hansen er en norsk forfatter. Han debuterte som 20-åring med Falketårnet i 1985, og fikk gjennombruddet med Salme ved reisens slutt i 1990. Fosnes Hansen har totalt utgitt fem romaner, og har blitt oversatt til 36 språk.

                                               

Jan E. Hansen

Jan Erik Hansen var en norsk kulturredaktør, journalist, kritiker og forfatter. Han var født i Lunner på Hadeland, og var to år gammel da han ble adoptert fra et barnehjem på Fagerstrand av sine nye foreldre, som bodde på Grefsen i Oslo. Han var ...

                                               

Alf Harbitz

Se annet sted for vitenskapsmannen Alf Harbitz 1952– Alf Harbitz var en norsk forfatter, lyriker, journalist og oversetter. Han er også kjent som en samfunnskritiker i sin samtid og nestformann i Riksmålsforbundets sentralstyre siden 1929. Alf ut ...

                                               

Per Egil Hegge

Per Egil Hegge er en norsk journalist og pressemann. Han har vært redaktør i Aftenposten og A-magasinet, korrespondent i Washington, DC, i London og i Moskva. Hegge ble kastet ut av Sovjetunionen i 1971. Fra 2004 til 2018 hadde sin faste, daglige ...

                                               

Jonas Hestnes

Jonas Johansen Hestnes var en norsk avisredaktør og politiker. Han var innvalgt på Stortinget fra Kristiansund kjøpstad 1910–1915. Han var sønn av gårdbruker Johan Nilsen Hestnes og Karen Jakobsdatter og bror av stortingsmann Nils Hestnes. Han vo ...

                                               

Nils Heyerdahl

Nils Kristian Heyerdahl er en norsk idéhistoriker og redaktør, best kjent som programleder i NRK. Etter examen artium 1959 ble han i 1972 mag.art. i idéhistorie ved Universitetet i Oslo, med en avhandling om den franske filosofen Blaise Pascal 16 ...

                                               

Carl Keilhau

Carl Keilhau var en norsk riksmålsforfatter, dikter og journalist, sønn av Wollert Keilhau og Anna Mathilde Østvold. Keilhau tok middelskoleeksamen og latinartium ved Fagerborg videregående skole 1935 og 1938, der han skrev parodier med Carsten B ...

                                               

Alf Larsen

Alf Larsen var en norsk forfatter. Han er særlig kjent for sin naturlyrikk og virket som kulturkritiker og tidsskriftredaktør.

                                               

Aksel Lydersen

Aksel Lydersen var en norsk professor i kjemiteknikk ved Norges tekniske høgskole. Han var også kjent for sitt engasjement i språkdebatten og var formann for Riksmålsforbundet fra 1969 til 1974, medlem av den regjeringsoppnevnte Vogt-komitéen og ...

                                               

Lytterprisen

Lytterprisen var Norsk lytterforening for radio og televisjons pris "for bruk av fremragende sprog i radio og fjernsyn" fra 1960 til 2002. Den ble frem til 2002 utdelt til personer aktive innen både radio og fjernsyn. I 2003 ble prisen delt i Lyt ...

                                               

Ragna Nielsen

Ragna Vilhelmine Nielsen var en norsk lærer, kvinnesaksforkjemper og liberal politiker. Hun eide og ledet Fru Ragna Nielsens skole, en av samtidens mest kjente skoler og den første høyere fellesskolen for jenter og gutter, og stod bak etableringe ...

                                               

Norsk ordbok

For ordboken med samme navn for dialekter og nynorsk se Norsk Ordbok Norsk ordbok er en ordbok for riksmål og moderat bokmål. Ordboken er utarbeidet av Tor Guttu og utgitt av Kunnskapsforlaget. Førsteutgaven ble utgitt i 1993 under tittelen Norsk ...

                                               

Norsk Riksmålsordbok

Norsk Riksmålsordbok er et omfattende ordboksverk over det norske riksmål, utgitt mellom 1937 og 1995 i seks bind. Verket dannet senere grunnlaget for den elektroniske ordboken Det Norske Akademis ordbok, utgitt i 2018.

                                               

Ordet (tidsskrift)

Ordet var opprinnelig et månedsskrift og utkom første gang i mars 1950, med undertittelen "Tidsskrift for fri sprogutvikling". Her ble Riksmålsforbundets språkpolitikk tydelig proklamert. Den første redaktøren var André Bjerke. Med seg hadde han ...

                                               

Øistein Parmann

Øistein Parmann var en norsk forlegger, kunsthistoriker, forfatter og statsstipendiat. Parmann tok artium i 1940 og studerte deretter ved Universitetet i Oslo, ved siden av kveldskurs på Statens håndverks- og kunstindustriskole SHKS. Han debutert ...

                                               

Johan M. Platou

Johan Michael Stoud Platou i Kristiania) var en norsk skolemann, kjent for sine mange skolebøker. Han ble cand.theol. 1883. I sine tidlige lærerår var han ved Otto Anderssens skole i Kristiania. Han var kjent som adjunkt I.M.S. Platou i flere av ...

                                               

Rettskrivningen av 1986

Rettskrivningen av 1986 er den gjeldende rettskrivningen for norsk riksmål, og ble fastsatt av Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur i 1986. Rettskrivningen innebar en tilnærmelse til bokmål gjennom at former som "etter", "språk" og "nå" ble ...

                                               

Riksmålsforbundets barne- og ungdomsbokpris

Riksmålsforbundets barne- og ungdomsbokpris deles ut av Riksmålsforbundet til en norsk barnebokforfatter eller en oversetter av utenlandske barnebøker. Siden 1988 utdeles prisen årlig. Selve prisen består vanligvis av et grafisk trykk.

                                               

Riksmålsforbundets litteraturpris

Riksmålsforbundets litteraturpris deles hvert år ut av Riksmålsforbundet for fremragende behandling av riksmålet. Prisen har blitt utdelt årlig siden 1957. Frem til 2002 ble den utdelt av Oslo og Bærum Riksmålsforening. Etter at denne foreningen ...

                                               

Riksmålspartiet

Riksmålspartiet var et politisk parti som stilte til valg i Norge fra 1910 til 1931. Partiet regnes som tilknyttet til Høyre. Det hadde sitt utspring i språkstriden i Norge, særlig knyttet til innføring av sidemålsstilen i 1907. Partiet stilte li ...

                                               

Terkel Rosenqvist

Terkel Nissen Rosenqvist var en norsk kjemiker og metallurg som var professor ved NTH. Rosenqvist var født i Aker. Hans foreldre var forretningsmann Einar Rosenqvist 1892–1962 og Julia Mulka Marija Kos 1893-1984. Hans bror var Ivan Th. Rosenqvist ...

                                               

Mentz Schulerud

Mentz Schulerud var en norsk skribent, kulturarbeider og kåsør. Han ble cand.mag. i 1941, og arbeidet som hjelpelærer ved Oslo tekniske skole og ved Universitetet i Oslo, før han i 1946 ble ansatt i NRK. Han var teatersjef ved Oslo Nye Teater 196 ...

                                               

Gabriel Scott

Gabriel Scott var en norsk forfatter som er kjent blant annet for romanen Kilden, som handler om fiskeren Markus. Scott skrev en rekke populære bøker og regnes sammen med Vilhelm Krag som "Sørlandets dikter".

                                               

Skoleungdommens Riksmålsforbund

Skoleungdommens Riksmålsforbund var en norsk språkpolitisk ungdomsorganisasjon tilsluttet Riksmålsforbundet. Forbundet ble konstituert i Trondheim i mai 1964 med ca. 4 000 medlemmer, og i april 1966 hadde Skoleungdommens Riksmålsforbund nærmere 5 ...

                                               

Sigurd Smebye

For turneren se: Sigurd Smebye turner. Sigurd Jahr Smebye var en norsk meteorolog. Som statsmeteorolog opptrådte han også som værmelder i NRK, både i radioen og etterhvert i fjernsynet. I 1960 var han den første mottageren av Lytterprisen for sin ...

                                               

Terje Stigen

Terje Stigen var en norsk forfatter. Han ble kjent i 1950-årene med historiske fortellinger fra Nord-Norge. Stigen debuterte som forfatter i 1950 med romanen To døgn. Senere gav han ut en rekke bøker, mest romaner, og var også en flittig kåsør og ...

                                               

Ernst Sørensen

Ernst Samuel Sørensen var journalist, redaktør, oversetter, forfatter og pedagog. I sine yngre år var han med i Mot Dag og ble påvirket av ideene til Alf Larsen. Han var frem til 1949 lærer ved Steinerskolen i Bergen, før han overtok redaktørjobb ...

                                               

Thorleif Dahls kulturbibliotek

Thorleif Dahls Kulturbibliotek er en serie av klassiske europeiske bokverk som har blitt utgitt på norsk riksmål siden 1960 med støtte fra et fond etablert av Thorleif Dahl i 1956, Stiftelsen Thorleif Dahls Kulturbibliotek. Kulturbiblioteket omfa ...

                                               

TV-prisen

TV-prisen er Riksmålsforbundets pris for fremragende språkbruk på fjernsyn. Prisen har sine røtter i Lytterprisen, som ble opprettet i 1960 og utdelt for både radio og fjernsyn. Lytterprisen ble i 2003 delt i en pris for radio, som beholdt navnet ...

                                               

Helene Uri

Helene Uri er en norsk forfatter, språkforsker og professor. Hun ble dr. art. i anvendt lingvistikk ved Universitetet i Oslo i 1996, har tidligere vært førsteamanuensis i norsk ved Universitetet i Oslo, og er nå professor i kreativ skriving ved N ...

                                               

Trond Vernegg

Trond Vernegg er en norsk advokat, forfatter og tidligere journalist. og Solveig Vernegg). Han har eksamen fra Sandefjord handelsgymnasium fra 1978 og juridisk embedseksamen fra Universitetet i Oslo fra 1985. I studietiden arbeidet han som journa ...

                                               

Sofie Helene Wigert

Sofie "Sosse" Helene Wigert var en norsk skipsreder og i en årrekke redaktør for riksmålsavisen Frisprog.

                                               

Jan Willoch

Jan Isaachsen Willoch var en norsk fabrikkeier, riksmålsmann og politiker. Under andre verdenskrig dro han via Sverige til Storbritannia for gå inn i den norske marinen. Her ble han offiser, og deltok i de arktiske konvoiene. Han overlevde en tys ...

                                               

Leif Wærenskjold

Leif Wærenskjold var en norsk antroposof og forfatter. Han skrev en rekke barnebøker, og bidro til tidsskrifter som Frisprog. Sammen med Sophus Clausen etablerte han i 1972 forlaget Libra. Han var også i redaksjonen for tidsskriftet Horisont, og ...

                                               

Den yngre futharken

Det yngre futharken er et runealfabet med kun 16 tegn eller runebokstaver. Dette alfabetet er en redusert utgave av den eldre futharken, og kom gradvis i bruk fra omtrent år 800. Det er et paradoks at antallet tegn ble redusert i en periode da an ...

                                               

Den yngste runerekken

Den yngste runerekken, også kjent som middelalderrunene var et runesystem som eksisterte og var i bruk i Norden samtidig som latin. Systemet gikk ut på å modifisere fuþarken ytterligere, ved å bruke "stukne" runer. En stukken rune var en original ...

                                               

Dødsrune

Dødsrune, etter tysk Todesrune, var de tyske nazistenes kallenavn på runetegnet "yr" i den yngre, skandinaviske runerekka. Tegnet består av en loddrett strek med to kortere linjer som skråner nedover og ut fra hver side av nedre del av hovedstreken.

                                               

Futhark

Futhark brukes vanligvis som betegnelse på den første runerekken, som inneholdt 24 tegn. Navnet Futhark er en nyere konstruksjon, og er tatt fra uttalen på de seks første tegnene: F - U - Þ - A - R - K. Disse tegnene beholdes i stor grad i de sen ...

                                               

Gripsholm-runesteinen

Gripsholm-runesteinen står i nærheten av Gripsholms slott i Mariefred, Södermanland i Sverige. Den er en av de mest kjente av flere såkalte "Ingvarssteiner", som er reist til minne de døde etter det svenske Ingvartogets ferd. Dette var et felttog ...

                                               

Guido von List

Guido Karl Anton List var en tysk-østerriksk forfatter, esoteriker og raseideolog. Han regnes som grunnleggeren av ariosofien, en rasistisk-okkult strømning innen den tyske Völkisch-bevegelsen. Von List mente det var magiske krefter i de gamle ru ...

                                               

Nordendorf fibula

Nordendorf fibula er alamannersk fibula, en bøyelig dekorert spenne som ble funnet i Nordendorf i nærheten av Augsburg i Bayern, Tyskland. Den er datert til ca. 600–650 e.Kr. Utover spennens kunstneriske og håndverksmessige verdi har den betydnin ...

                                               

Odelsrune

Odelsrune eller odalrune er en grafisk figur dannet av en rombe stilt på en spiss der de to nederste strekene er strukket ut. Odelsrune er et navn brukt på denne strekfiguren som også er kjent fra fremmede kulturer og skriftformer. Figuren kan væ ...

                                               

Pilgårdssteinen

Pilgårdsstenen G 280 er en runestein fra Pilgårds i Boge sogn på Gotland. Den har registreringsnummeret "G 280" i Samnordisk runetekstdatabase, der "G" betyr at funnet er gjort i Gotland. Den ble opprinnelig funnet ved Bogeviken, nær Slite på den ...

                                               

Reynir

Reynir er den eldste runeinnskrifta i Norge, og ei av de eldste i verden. Omkring år 200 døde en kriger på gården Øvre Stabu på Toten. Som skikken var ble han brent på likbål, og fikk alle våpnene med seg i grava. Blant disse var et helt spesielt ...

                                               

Runediktene

Runediktene refererer spesielt til tre dikt som alle lister opp bokstavene i runealfabetet, samtidig som det blir gitt forklarende poetiske vers til hver bokstav. Tre ulike dikt har blitt bevart: Det angelsaksiske runedikt, det norske runddikt og ...