ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 105
                                               

Bibliotekvederlag

Bibliotekvederlag er et årlig, kollektivt vederlag for utnyttelse av verk som blir utgitt i Norge, og som disponeres til utlån i offentlige bibliotek. Pengene utbetales av Staten ved Kulturdepartementet. Ordningen med bibliotekvederlag er reguler ...

                                               

BIBSYS

BIBSYS er en del av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning og en sentral leverandør av produkter og bibliotektjenester primært til institusjoner i universitets- og høyskolesektoren og Nasjonalbiblioteket, s ...

                                               

Lennart Björneborn

Lennart Björneborn er en forsker ved Danmarks Biblioteksskole i København. Etter å ha studert matematikk og sosialantropologi i Lund fram til 1979 arbeidet han dernest som lærer og i sosiale institusjoner. I år 2000 tok han sin mastergrad i dokum ...

                                               

Bok og Bibliotek

Bok og Bibliotek er et fagblad for biblioteksektoren i Norge. Tidsskriftet ble etablert i 1933, som en videreføring av For folke- og skoleboksamlinger, og tar opp temaer, trender og nyheter som angår bibliotek og bibliotekpolitikk, for eksempel n ...

                                               

Bok til alle-bibliotek

Bok til alle-bibliotek er bibliotek som kan formidle litteratur til alle som har vansker med å lese vanlig tekst. Alle bok til alle-bibliotek har ofte egen hylle med tilrettelagt litteratur. Bøkene i denne hylla er delt inn i kategorier med ulik ...

                                               

Bokbuss

En bokbuss er en buss som fungerer som et omreisende bibliotek. Bokbussene har ofte faste ruter i distriktene eller til steder og institusjoner der lånerne har vanskelig for å komme seg til hovedutlånene. Bokbussen i Norge er en del av den oppsøk ...

                                               

Bokbåt

Bokbåt er et flytende bibliotek som driver oppsøkende bibliotekvirksomhet på samme måte som en bokbuss. Steder som har eller har hatt bokbåttjeneste er: Møre og Romsdal, Hordaland og Sogn og Fjordane: bokbåten "Epos" 1959–2020 Stockholms skjærgår ...

                                               

Chartered Institute of Library and Information Professionals

Chartered Institute of Library and Information Professionals er en britisk faglig interesseorganisasjon for bibliotekarer, informasjonsvitere og kunnskapsforvaltere. Organisasjonen ble dannet i 2002 ved en sammenslåing av Library Association, eta ...

                                               

Danmarks Biblioteksskole

Danmarks Biblioteksskole er en høyere utdanningsinstitusjon underlagt Kulturministeriet, som ivaretar forskning og utdanning innenfor dokumentasjonsvitenskap. Skolen ble opprettet i 1956 som avløser for Statens Biblioteksskole, som hadde blitt op ...

                                               

Dokumentasjonsvitenskap

Dokumentasjonsvitenskap er studiet av produksjon, bruk og organisering av dokumenter. Dokumentasjon har tradisjonelt blitt knyttet til skriftlige medier som papir, bøker, bilder eller lydopptak. Hvis man derimot går tilbake i tiden eller fremover ...

                                               

Dublin Core

Dublin Core er et sett med standarder for å assosiere metadata med ressurser. I denne sammenhengen regnes ressurser primært å være data som kan nås via World Wide Web – men i prinsippet kan Dublin Core også benyttes for andre typer ressurser. Oft ...

                                               

Fasettert søk

Fasettert søk, også kalt fasettert navigasjon, er en metode for å navigere nettsider der informasjonen kan filtreres etter flere kriterier samtidig, og hvor opptellingen av antall treff begrenses til det antall nettsider som matcher alle filterkr ...

                                               

Fjernlån

Fjernlån er lån og kopileveringer mellom bibliotek. Offentlige bibliotek samarbeider i et nettverk. Dersom brukerens primærbibliotek mangler etterspurt materiale, kan de velge å låne det inn fra et fylkesbibliotek, fra Depotbiblioteket, fra unive ...

                                               

Folkebibliotek

Ideen om at befolkningen skal ha gratis adgang til kunnskap og kultur er flere hundre år gammel, og har sine røtter i den amerikanske folkeopplysningstanken. De første norske institusjonene som kunne minne om bibliotek var allmueboksamlinger og l ...

                                               

Functional Requirements for Bibliographic Records

Functional Requirements for Bibliographic Records er en modell for å spesifisere hvordan bibliografiske poster i en bibliotekkatalog kan knyttes til hverandre, basert på begrepene verk, uttrykk, manifestasjon og eksemplar.

                                               

Fylkesbibliotek

Fylkesbiblioteket er det regionale nivået i det norske folkebibliotekvesenet. Fylkesbiblioteket er hjemlet i Lov om folkebibliotek og ledes av en fylkesbiblioteksjef. Fylkesbibliotekene yter bibliotekfaglig veiledning og assistanse til folke- og ...

                                               

Gemeinsame Normdatei

Gemeinsame Normdatei er et autoritetspostregister som blir drifta og vedlikeholdt av Deutsche Nationalbibliothek med alle de tyske biblioteksforeningene, Österreichischer Bibliothekenverbund og Schweizerische Nationalbibliothek i samarbeid. GND e ...

                                               

Internasjonalt standard periodikanummer

Internasjonalt standard periodikanummer, er et unikt åttesifret nummer som benyttes til å identifisere en trykt eller elektronisk utgivelse av periodisk karakter. ISSN-systemet ble tatt opp som en internasjonal standard som ISO 3297 i 1975. Forma ...

                                               

Katalogisering

Katalogisering er registrering og beskrivelse av dokumenter for gjenfinning i blant annet bibliotek. Beskrivelsen av dokumentene blir registrert i kataloger for å gjøre det enklere å skaffe seg oversikt over samlingen, hva de enkelte dokumentene ...

                                               

Klassifikasjon (bibliotekvitenskap)

Klassifikasjon benyttes i blant annet bibliotek for å gruppere dokumenter etter emneinnhold. I de fleste bibliotek skiller man mellom faglitteratur og skjønnlitteratur. Skjønnlitteraturen blir som regel stilt opp alfabetisk etter forfatterens ett ...

                                               

Libris

Libris kan også henvise til: LIBRIS – et svensk katalogsystem for biblioteker Libris bokhandel – en norsk bokhandlerkjede Libris – det latinske ordet for bok.

                                               

LIBRIS

LIBRIS – nationella bibliotekssystem er navnet på en felles nasjonal samkatalog for et stort antall svenske bibliotek. Her finner man informasjon om nesten alle svenske bøker og tidsskrifter, samt de fleste utenlandske publikasjoner som kjøpes in ...

                                               

Litteraturformidling

Litteraturformidling vil si planmessige tiltak for å inspirere til lesing generelt, eller til lesing av litteratur med bestemte kvaliteter. Litteraturformidling foregår i bibliotek, skole, bokhandel og andre steder. Litteraturformidling foregår b ...

                                               

MARC

MARC, MA chine- R eadable C ataloging, er en metadataformat benyttet av bibliotekers datasystemer for å utveksle og lagre informasjon om bøker og biblioteksamlinger. Formatet ble først utviklet av Henriette Avram ved Library of Congress i USA på ...

                                               

Mediatek

Et mediatek er en samling med informasjonsmidler. Det ligner svært på et tradisjonelt bibliotek som har bøker, CD-er, filmer, lydbøker og musikk for utlån. Mediateket har ofte i tillegg klassesett, digitalt utstyr som kamera og projektor, kunst, ...

                                               

Meråpent bibliotek

Meråpent bibliotek eller selvbetjent bibliotek er en tjeneste fra folkebibliotek og høgskolebibliotek som gir lånerne utvidet tilgang til bibliotekets lokaler og mediesamlinger, før og/eller etter ordinær åpningstid. Tilgang til lokalene oppnås v ...

                                               

Norgesbiblioteket

Norgesbiblioteket er et norsk begrep som ble introdusert i "Bibliotekreform 2014" som en betegnelse for et samarbeidende nettverk av samtlige bibliotektyper. Norgesbiblioteket rommer samtlige offentlige bibliotek samt alle medietyper, såvel konve ...

                                               

Norsk Bibliotekforening

Norsk Bibliotekforening er en fri og åpen landssammenslutning som vil fremme utviklingen av bibliotek-, dokumentasjons- og informasjonsvirksomhet. Foreningen har om lag 3200 medlemmer, av disse er 2100 personlige medlemskap, de øvrige er bibliote ...

                                               

Norsk fagbibliotekforening

Norsk fagbibliotekforening er Norges eneste spesialiserte interesseorganisasjon for ansatte i fag- og forskningsbibliotek og innenfor dokumentasjons- og informasjonsområdet.

                                               

ORCID

ORCID er en ikke-proprietær alfanumerisk kode brukt til å unikt identifisere forskere og andre akademiske skribenter. Denne unike identifikatoren kan løse problemet med at en forfatters navn ofte ikke er unikt, kan endres og kan ha blitt forkorte ...

                                               

Personennamendatei

Personennamendatei er en personfortegnelse som framfor alt brukes til oppslag om litteratur i biblioteker. Registeret vedlikeholdes av Deutsche Nationalbibliothek og Österreichischer Bibliothekenverbund i samarbeid. For hver av personene i regist ...

                                               

Regensburg-klassifikasjon

Regensburg-klassifikasjon eller Regensburger Verbundklassifikation er et klassifikasjonsskjema for ordning av biblioteksmateriale utviklet i 1964 ved universitetsbiblioteket ved det nyopprettede Universität Regensburg. I 2003 var skjemaet i bruk ...

                                               

Skolebibliotek

Begrepet brukes i Norge særlig om bibliotek for elever i grunnskolen og i videregående skole slik det er definert i opplæringsloven fra 1998. I mellomkrigstiden var ambisjonen at alle skoler skulle ha egen boksamling tilgjengelig for elevene. Sko ...

                                               

Skolebibliotekar

En skolebibliotekar er en bibliotekar som arbeider i et skolebibliotek i grunnskolen eller i videregående skole. Noen skolebibliotekarer har utdanning som bibliotekar, mens andre er lærerutdannet. Lærere som arbeider som skolebibliotekar kan ha v ...

                                               

Statens bibliotek- og informasjonshøgskole

Statens bibliotek- og informasjonshøgskole var en høgskole for bibliotekarutdanning, etablert i Oslo i 1940 under navnet Statens bibliotekskole. Skolen ble i 1994 fusjonert inn i Høgskolen i Oslo, nå Oslomet – storbyuniversitetet. Skolen fikk nav ...

                                               

Svensk Biblioteksförening

Svensk Biblioteksförening er en svensk organisasjon som er en "partipolitiskt obunden, bibliotekspolitisk organisation som verkar för ett bibliotekssystem av hög standard, för att den svenska bibliotekslagen tillämpas och utvecklas samt för bibli ...

                                               

Universell desimalklassifikasjon

Universell desimalklassifikasjon er et klassifiseringssystem for bibliotek som bygger på det desimale tallsystemet og har sitt opphav i Deweys desimalsystem. Det første opplaget av UDK kom ut 1905 på fransk. Systemet vedlikeholdes av UDC Consorti ...

                                               

Web NDL Authorities

Web NDL Authorities er autoritetspost-registeret til det japanske nasjonale parlamentsbiblioteket. Det engelske navnet brukes også i japanske tekster. Databasen omfatter personer, familienavn, bedrifter, stedsnavn og titler.

                                               

Young Adult Library Services Association

Young Adult Library Services Association er en underorganisasjon av American Library Association, grunnlagt i 1957. De arbeider for å forbedre bibliotektilbudet til ungdom i USA. YALSA gir ut flere priser og støtter to årlige litteraturkonferanse ...

                                               

Dansens dag

Den internasjonale Dansens dag finner sted den 29. april hvert år, på fødselsdagen til den franske danseren Jean-Georges Noverre, som regnes som grunneleggeren av den moderne ballett. Markeringen ble etablert i 1982 av International Dance Committ ...

                                               

Delhi Ibsen Festival

The Delhi Ibsen Festival er en internasjonal teaterfestival knyttet til Henrik Ibsens dramatiske forfatterskap. Festivalen ble for første gang arrangert fra 10. til 22. desember 2008, og startet med tre indiske, en bengalsk og to norske teaterfor ...

                                               

Den hebraiske bokuka

Den hebraiske bokuka er et årlig arrangement for feiring av litteratur i Staten Israel. Iløpet av den hebraiske bokuka organiseres det store dagslange utendørs bokmesser i Israels største byer, hvor forlag markedsfører og selger sine produkter, s ...

                                               

Den Kongelige Nasjonale Mod (Skotsk)

Den Kongelige Nasjonale Mod, er en årlig, nasjonal mod, en festival med skotsk-gælisk sang, kunst og kultur. Grunnlagt og drevet av An Comunn Gaidhealach The Gaelic Association. St. Columbas Church i Glasgow hadde stor innvirkning på modens begyn ...

                                               

Eisteddfod

Eisteddfod er en walisisk festival for litteratur og musikk. Ordet er avledet av det walisiske "eistedd", som betyr "sitte". En eisteddfod inneholder et konkurranseelement.

                                               

Europride

Europride er en europeisk festival for homofile, lesbiske, bifile og transpersoner. Festivalen arrangeres i forskjellige europeiske byer hvert år, som regel en by som allerede har et etablert "gay pride" -arrangement. Festivalen foregår som regel ...

                                               

Festival of Pacific Arts

Festival of Pacific Arts er et kulturarrangement med deltakere fra land og områder i Stillehavet. Hensikten er å ta vare på kulturtradisjoner som står i fare for å forsvinne. Det framføres sang og dans, men det er også innslag av kunsthåndverk, o ...

                                               

Festspillene i Bayreuth

Festspillene i Bayreuth ble åpnet i 1876 med Der Ring des Nibelungen. Parsifal hadde premiere i 1882. Teateret er bygd og innredet etter de intensjonene Richard Wagner hadde med et festspillteater. Komponisten utvalgte selv den sørtyske by til få ...

                                               

Festspillene i Salzburg

Festspillene i Salzburg er en kulturfestival som har blitt arrangert om sommeren i den østerrikske byen Salzburg, Mozarts fødeby, siden 1920. Uroppføringen av Hugo von Hofmannsthals Jedermann på Domplatz den 22. august 1920 i regi av Max Reinhard ...

                                               

Jaipur Literature Festival

DSC Jaipur Literature Festival er en årlig litteraturfestival som har blitt avholdt i den indiske byen Jaipur side 2006. Festivalen ble beskrevet som Asias største litteraturfestival, av Miranda Seymour i Mail on Sunday den 10. august 2008 som "t ...

                                               

Japan Media Arts Festival

Japan Media Arts Festival er en årlig festival som arrangeres av Bunka-chō, som er en del av Japans ministerium for utdanning, kultur, sport, vitenskap og teknologi. Den har blitt arrangert siden 1997. Den arrangeres vanligvis i februar eller mar ...