ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 106
                                               

Mahatma Gandhis fødselsdag

Mahatma Gandhis fødselsdag, eller Gandhi Jayanti, er en nasjonal festdag i India som markeres hvert år den 2. oktober, datoen for Mahatma Gandhis fødselsdag. Dagen er én av tre nasjonale helligdager i landet, i tillegg til uavhengighetsdagen 15. ...

                                               

Maker Faire

Maker Faire er en oppfinnerfestival som arrangeres av Maker Media, Inc. Selskapet publiserer også magasinet Make. Hensikten med festivalen er å feire gjør-det-selv-bevegelsen innenfor kunst, håndverk, teknologi og vitenskap. På festivalen er det ...

                                               

Mod (Skotsk)

En mod er en festival med gælisk sang, kunst og kultur. Historisk sett refererer det gæliske ordet mòd til hvilken som helst type forsamling. Det finnes lokale varianter, og en årlig, nasjonal mod. En mod tar stort sett form av å holde formelle k ...

                                               

Nordic Fest, Decorah

Nordic Fest er en årlig weekendfestival i Decorah, Iowa, for å feire de tradisjonelle skikkene og kulturene fra de skandinaviske landene, spesielt Norge. Begivenheten finner alltid sted den siste helgen i juli og tiltrekker seg ofte en folkemasse ...

                                               

Norfolk and Norwich Festival

Norfolk and Norwich Festival er en musikk-, drama- og kunstfestival som hvert år blir holdt i Norwich i Norfolk i England fra begynnelsen til midten av mai. Festivalen ble for første gang holdt i 1772, da for å støtte byggingen av Norfolk & Norwi ...

                                               

San Fermín

San Fermín er en festival i Pamplona i Spania som arrangeres hvert år fra 6. til 14. juli. Festivalen er mest kjent for okseløpet som foregår 7. juli. Festivalen regnes som den mest kjente spanske festivalen og tiltrekker seg hvert år mer enn én ...

                                               

Sapporo snøfestival

Sapporo snøfestival, på engelsk Sapporo Snow Festival, er en festival i Sapporo i Japan. Festivalen ble første gang arrangert i 1949. I 2002 var Norge med for første gang. Festivalen samler årlig rundt 30 deltakerland og det er en mengde flotte i ...

                                               

Sinulog

Sinulog er en årviss religiøs festival som avholdes tredje søndag i januar i Cebu City på Filippinene, og dagene før. Festivalen er til ære for Jesusbarnet, kjent som Santo Niño. Foruten de katolske messene som feires, både i forkant og tilknytte ...

                                               

Skulpturprosjekt Münster

Skulptur Projekte Münster er en kunstfestival med skulpturer i offentlig rom i byen Münster i Tyskland. Den har funnet sted hvert tiende år siden 1977. Utstillingen er gratis og er spredt rundt over hele byen, og skaper dermed møter mellom kunst ...

                                               

South by Southwest

South by Southwest er en festival for musikk, film og interaktive medier. De tre forskjellige delfestivalene arrangeres relativt separat med forskjellige start- og sluttdatoer. Musikkfestivalen regnes som verdens største med over 1400 band som sp ...

                                               

Suns Europe

Suns Europe er en europeisk festival for utøvende kunst på minoritetsspråk og en sang- og musikkonkurranse som arrangeres årlig i Udine i Italia. Festivalen ble etablert i 2015 som en videreføring av den regionale musikkonkurransen Suns.

                                               

Trebåtfestival

En trebåtfestival er en festival der eiere av trebåter og interesserte møtes. Ofte er det salgsboder, demonstrasjon av trebåtbygging, konserter og underholdning på festivalene. De tre mest kjente trebåtfestivalene i Norge er: Hardanger Trebåtfest ...

                                               

Veneziabiennalen

Veneziabiennalen er en stor samtidskunstutstilling som finner sted hvert annet år i Venezia. Biennalen startet opp i 1895, og er dermed verdens eldste kunstbiennale. For hver biennale inviteres det en kurator eller kunstnerisk leder som står for ...

                                               

Verdens poesidag

Verdens poesidag er en FN-dag som markeres den 21. mars hvert år, etter at den ble innført av UNESCO i 1999. Formålet med dagen er å skape oppmerksomhet rundt lesing, skriving, publisering og læring av poesi over hele verden.

                                               

Warped Tour

Warped Tour er en musikk- og ekstremsportsturné, opprettet i 1994 av Kevin Lyman. Den blir som oftest holdt på steder som parkeringsplasser eller områder der scenene og landskapet går litt oppover. BMX/Skateboard skoprodusenten Vans, sammen med a ...

                                               

World Architecture Festival

World Architecture Festival kalles på norsk Verdens arkitekturfestival og er en årlig festival og prisvinnerseremoni for arkitekturindustrien. Den første festivalen ble arrangert i 2008 i Barcelona og 2013 festivalen ble avholdt i Marina Bay Sand ...

                                               

Filosofi

Filosofi, fra gresk philosophia, "kjærlighet til visdom", er et intellektuelt fag som kritisk stiller de mest grunnleggende spørsmål: "Finnes det en virkelighet utenfor mine tanker?", "Hva er kunnskap?", "Hva er sannhet?", "Hva gjør en handling v ...

                                               

Filosofiens historie

Filosofiens historie er studiet av filosofiske idéer og konsepter over tid. Emner særlig knyttet til filosofiens historie kan være: Hvilke endringer i filosofi bli redegjort for historisk? Hva er drivkreftene i utviklingen i tenkningen i dens his ...

                                               

5S

5S er en metode med referanse til en liste av fem japanske ord, som oversatt starter med bokstaven S. Metoden karakteriseres ofte som "standardisert opprydding", men er mye mer enn dette. 5S er en filosofi og en måte å organisere og administrere ...

                                               

Absolutt moral

Absolutt moral er en del av etikkfilosofi der det hevdes at det finnes moral som er felles for alle mennesker. Et absolutt moralsk krav, enten det er basert på prinsipper, plikt, rettigheter eller forpliktelser, er et krav det ikke kan finnes unn ...

                                               

Absurdisme

Absurdisme er en retning innen filosofi, litteratur og kunst der man fastslår at man aldri kan finne meningen med livet fordi menneskelivet i seg selv er meningsløst. Står, og er, sterkt relatert til eksistensialisme og nihilisme. Historisk sett ...

                                               

Aksiomatisk-deduktivt system

Et aksiomatisk-deduktivt system er en betegnelse på et kunnskapsområde hvor fakta baseres på aksiomer eller deduseres fra disse eller tidligere deduserte fakta. Sannhetsgehalten i et utsagn som omhandler området, vil kunne avgjøres ut fra i hvilk ...

                                               

Aktør

En aktør er en person/gruppe som opptrer eller medvirker, en deltaker. Begrepet danner bakgrunnen for den engelske ordet actor, skuespiller. Rasjonell aktør er en betegnelse som brukes innen eksempelvis filosofi, psykologi, sosiologi og samfunnsø ...

                                               

Altruisme

Altruisme er en etisk doktrine og filosofi som hevder at det er riktig å handle på en slik måte at det tjener en annen eller samfunnet som helhet. Altruismens motpol er egoisme, som hevder at det er riktig å handle på en slik måte at det tjener d ...

                                               

Anomi

Anomi er et uttrykk som kommer fra gresk språk og betyr lovløshet eller normløshet. Gresk a er nektende, og nomi betyr lov. Uttrykket ble blant annet brukt av Émile Durkheim i boka Selvmordet for å beskrive selvmordstypen det anomiske selvmord. O ...

                                               

Antikkens greske filosofi

Antikkens greske filosofi oppsto på 500-tallet f.Kr. og fortsatte gjennom den hellenistiske perioden hvor antikkens Hellas ble underlagt Romerriket ved erobring. Filosofien i Hellas oppholdt seg med en rekke emner, inkludert politisk filosofi, et ...

                                               

Antinatalisme

Antinatalisme eller anti-natalisme er en filosofi og sosial bevegelse som anser at fødsel har negativ verdi. Antinatalister argumenterer for at mennesker bør avstå fra forplantning, fordi det er moralsk klanderverdig. De kan også mene at forplant ...

                                               

Antitese

Antitese er det motsatte av en tese, og er ofte motsetningen til en påstand. Antitese er det andre leddet i en hypotese, og er argumentet mot påstanden tese. Hypotesen består av tre ledd, nemlig tese, antitese og syntese, hvor tese er en påstand, ...

                                               

Antroposentrisme

Antroposentrisme eller antroposentrisitet betegner et fokus på mennesket eller et menneskelig perspektiv. Et eksempel kommer fra miljøetikken, der det fins forskjellige måter å begrunne vern om miljøet på. En antroposentrisk begrunnelse er at mil ...

                                               

Apori

Apori betegner innenfor filosofien en filosofisk gåte eller en tilstand av villrede, og innenfor retorikken en retorisk uttrykkelse av tvil.

                                               

Arkimedisk punkt

Arkimedisk punkt er et begrep som kommer fra Arkimedes bemerkning "Gi meg et fast punkt, og jeg skal bevege hele jorden", et sitat vi kjenner i litt ulike oversettelser av Pappos fra Alexandrias Matematiske samlinger, åttende bok, c. 320 e.Kr.

                                               

Arvesynd

Ifølge den kristne tradisjon er arvesynd den allmenne tilstand av syndighet i mennesket som mennesker fødes i. Navnet sikter til den første synd, Adam og Evas syndefall eller fall i synd, som skulle være blitt nedarvet til alle etterkommere av Ad ...

                                               

Assosiasjon

Assosiasjon skjer når to forhold eller stimuli blir knyttet sammen ved at erfaringen av det ene leder til det andre. Dette skyldes gjentatt kobling. Noen ganger kalles det for "pavlovsk assosiasjon" etter Ivan Pavlovs klassiske eksperiment for be ...

                                               

Bevissthet

Bevissthet er erkjennelse; viten ; en egenskap ved sinnet som i alminnelighet anses å romme slike kvaliteter som subjektivitet, selvbevissthet, sansing og klokskap samt evnen til å oppfatte forholdet mellom en selv og ens miljø. Det er et tema fo ...

                                               

Biologisme

Biologisme betegner ideologisk bruk eller misbruk av biologiske funn eller teorier. Ifølge en vanlig definisjon brukes biologisme om forsøk på å tolke biologien på en normativ, heller enn en deskriptiv måte. I motsetning til biologisk determinism ...

                                               

Biosemiotikk

Biosemiotikk er et voksende felt som studerer produksjon, virkning og tolkning av tegn i det fysiske og biologiske område i et forsøk på å integrere funnene innen vitenskapelig biologi og semiotikk for å danne et nytt syn på liv og mening som ibo ...

                                               

Biosofi

Biosofi og sophia) er metodikk som benyttes innen filosofien. En biosofisk metode brukes i studiet av menneskets eksistens ut fra et biologisk perspektiv. I biosofi studeres naturen i mennesket, i motsetning til mennesket i naturen. Altså skal me ...

                                               

Capris filosofpark

Capris filosofpark ligger i utkanten av den lille byen, Anacapri på Capri. Parken ble etablert i 2000 av den svensk professor og foffatter Gunnar-Adler-Karlson, sammen med sin ektefelle, Marianne. I parken er det satt opp små plakett med sitater ...

                                               

Corpus Aristotelicum

Corpus Aristotelicum, det aristoteliske korpus, er skriftene som er reddet over fra Aristoteles. Det handler først og fremst om det som kalles "esoteriske" skrifter – avhandlinger som ikke trenger å ha vært bestemt for videre offentliggjørelse, e ...

                                               

De la grammatologie

De la grammatologie er en bok av den franske filosofen Jacques Derrida, først publisert i 1967 av Les Éditions de Minuit. Of Grammatology, den engelske oversettelsen gjort av Gayatri Chakravorty Spivak, ble først publisert i 1976 av Johns Hopkins ...

                                               

De sju vise

De sju vise var i antikkens Hellas en ærestitulering til sju filosofer, poeter, statsmenn og lovgivere som levde tiden mellom 600- og 500-tallet f.Kr. og som var berømte i de påfølgende århundrer for deres visdom.

                                               

Dekonstruksjon

Dekonstruksjon er i moderne filosofi, litteraturvitenskap og enkelte samfunnsvitenskapelige fag betegnelsen på en prosess hvor tekster spesielt innen den vestlige filosofiske tradisjonen synes å endre seg og kompliseres når man ser på premissene ...

                                               

Demarkasjonslinje (vitenskapsteori)

Begrepet demarkasjonslinje brukes i vitenskapsteorien om skillet mellom vitenskap og ikke-vitenskap. Den filosofiske utfordringen å skille mellom vitenskap og ikke-vitenskap kalles "demarkasjonsproblemet". Logisk positivisme forsøkte å skille ved ...

                                               

Deontologi

Deontologi er en teori som sier at valg skal baseres på regler eller moralske prinsipper, og at det "riktige valget" veier tyngre enn resultatene. Deontologien er en pliktetikk. I dette ligger at det må finnes absolutte regler vi vil være pliktig ...

                                               

Det filosofiske fakultet

Det filosofiske fakultet, eller filosofi, er den fjerde av de tradisjonelle disiplinene ved europeiske universiteter, og har sine røtter i middelalderen. De andre tradisjonelle disiplinene er teologi, jus og medisin. Filosofi hadde lavest rang, m ...

                                               

Det kategoriske imperativ

Det kategoriske imperativ er et prinsipp for moralsk handling formulert av Immanuel Kant i verket Grunnlegging til moralens metafysikk fra 1785. Kant forsøker i dette verket å "fastsette moralens øverste prinsipp". Han hevdet at det kreves univer ...

                                               

Det moderne prosjekt

Det moderne prosjekt er en betegnelse for en politisk og filosofisk kulturbevegelse fra 1700-tallet av, som ga opphavet til moderniteten. Denne bestrebelsen begynte da en rekke personligheter på slutten av middelalderen og i renessansen tok til o ...

                                               

Det tredje menneske

Eudemus’ versjon Argumentet som introduserer det tredje menneske er det følgende toioutos: De sier at de tingene som er predikert i fellesskap av F substanser er helhetlige kurios F og er ideer. Videre, ting som ligner hverandre, ligner hverandre ...

                                               

Dialektikk

Dialektikk er et filosofisk begrep som legger vekt på hvordan motsetninger går opp i en høyere enhet, skjemamessig i en form der en tese fører til utviklingen av en antitese og kampen mellom disse fører til en syntese, en høyere enhet som dermed ...

                                               

Dikotomi

En dikotomi er noe som er delt i to. Vanligvis står de to delene i motsetning til hverandre. De to delene må ikke være like store. Sann-falsk og svart-hvit er dikotomier. Det karakteristiske ved dikotomier er at et tredje alternativ utelukkes. Nå ...