ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 109
                                               

Stoa

Stoa har flere betydninger. Se Stoa Arendal Stoa, er en overdekket søylehall som i antikkens greske og romerske byer flankerte agoraen eller den åpne markeds- og samlingsplass. Spesielt kjennes den malte stoa, Stoa poikile, i Athen, hvor Zenon fr ...

                                               

Strukturalisme

Strukturalisme er en hovedsakelig litterær analyseform som skal forklare individuell handling ved hjelp av bakenforliggende strukturelle forhold som ikke nødvendigvis kan analyseres empirisk, kun antas teoretisk. Strukturalistiske analyser tar ut ...

                                               

Studio Sokrates

Studio Sokrates er et norsk radioprogram som gikk på NRK Radio fra 2001 til 2017. Programmet handlet om filosofi og jazz og ble ledet av Lars Nilsen, som også var initiativtaker til programmet. Knut Borge var med som jazzviter. Den filosofiutdann ...

                                               

Subjekt (filosofi)

Et subjekt er en bevissthet som retter seg mot noe annet. Subjektet observerer, iakttar, begjærer, former, handler og så videre, og er altså preget av intensjonalitet. Det subjektive er det som angår subjektet og dets intensjonalitet eller dets b ...

                                               

Subjektivisme

Subjektivisme er en filosofisk oppfatning som viser til at all kunnskap og all vurdering er bestemt av jegets bevissthet. Meningen kan derfor benekte muligheten av en upartisk kunnskap om virkeligheten. Ideen om at universet opptrer/styres fra be ...

                                               

Symbolverdi

Symbolverdi er den kulturminnverdien eller betydningen noe har som symbol for noe annet. Symbolverdi er nært forbundet med identitetsverdi og knyttes gjerne til en konkret gjenstand, bygning, handling og annet som representerer en abstrakt idé so ...

                                               

Taktikk

For taktikk i sport se taktikk sport Taktikk kommer fra gresk τακτική og er opprinnelig militært vokabular i betydningen "å organisere og lede tropper". Militær taktikk er en egen lære og fagområde. I senere tid nyttes begrepet for å legge en pla ...

                                               

Tanke

Tenke, tenking eller tanke er en mental prosess som tillater individer å modellere verden og hanskes med den effektivt ifølge deres objekter, planer, slutninger eller begjær. Ord som refererer til lignende konsepter og prosesser er kognisjon, bev ...

                                               

Tese

Tese av gresk thesis brukes i dag om en vitenskapelig påstand eller læresetning. Antitese er et motsatt synspunkt. Syntese er av samme greske rot, og betyr sammenkopling, sammensetning. I marxistisk filosofi opereres med en virkelighetsbeskrivels ...

                                               

Thatcherisme

Thatcherisme er den politiske stilen til den britiske liberalkonservative politikeren Margaret Thatcher som ledet torypartiet fra 1975 til 1990. Denne ideologiske retningen ønsker få lav inflasjon, lite statsstyre og et fritt marked ved hjelp av ...

                                               

Tomhet

Tomhet som en menneskelig tilstand er en følelse av generell kjedsommelighet, sosial fremmedgjøring, og apati. Følelse av tomhet er ofte fulgt av dystymi, depresjon, ensomhet, viljeløshet, fortvilelse, eller andre mentale eller følelsesmessige fo ...

                                               

Transcendentalisme

Transcendentalisme eller transcendentalfilosofi er filosofi som utforsker mulighets- og gyldighetsbetingelsene for menneskelig erkjennelse, slik som rom og tid, og mer spesifikt navnet på Immanuel Kants erkjennelsesteori.

                                               

Tysk idealisme

Tysk idealisme er en betegnelse på en utvikling innenfor filosofien sent på 1700-tallet og tidlig 1800-tallet med røtter i deler av Kants filosofi og filosofene Fichte, Schelling og Hegel som hovedrepresentanter for retningen. Bevegelsen er på in ...

                                               

Varefetisjisme

Denne artikkelen omhandler begrepet fetisjisme som det brukes innen politisk økonomi og kritisk teori. For andre betydninger av ordet se Fetisj andre betydninger. Varefetisjisme er et begrep Karl Marx introduserte som en del av sin beskrivelse av ...

                                               

Verdi (etikk)

For andre betydninger se verdi. Verdi betyr innen etikken at noe har fordel­aktige konsekvenser for noen. Verdier kan analyseres på tre plan: arts‑, individ‑ og samfunnsnivå.

                                               

Verdibørsen

Verdibørsen er et norsk faktaprogram som har gått på NRK Radio siden 1991. Programmet tar for seg og drøfter ulike tema ut ifra et verdisynspunkt. Etikk, moral og filosofi står meget sentralt i programmet. Et typisk tema kan være hvorvidt det kan ...

                                               

Vestlig filosofi

Vestlig filosofi er den filosofiske tradisjon i den vestlige delen av verden som skiller seg fra den østlige eller orientalske filosofiske tradisjonen. Historisk har betegnelsen vestlig filosofi vært en referanse til de filosofiske tradisjoner in ...

                                               

Vidarforlaget

Vidarforlaget er et norsk forlag, vesentlig utgiver av tekster innen filosofi og essayistikk, og en vidererføring av et tidligere forlag ved det samme navn og målgruppe, som ga ut antroposofi-fokuserte tekster av Rudolf Steiner, Richard Eriksen o ...

                                               

Virkelighet

Virkelighet omfatter vanligvis alt som er håndgripelig og sant eller det som eksisterer i verden, i motsetning til fantasier, abstrakte ideer og det som er falskt og usant. Virkeligheten er imidlertid et relativt begrep som blir behandlet og disk ...

                                               

Visdom

Visdom kan defineres som kunnskap oppnådd av egen erfaring og dermed å kunne dømme hva som er rett handling i en gitt situasjon. Visdom kan også defineres på mange andre måter og sett i sammenheng med flere forskjellige ting, f.eks. moral, innsik ...

                                               

Vitenskapelig skeptisisme

Vitenskapelig skeptisisme er en metode for å tilnærme seg virkeligheten som bidrar til å sile bort påstander som er uten vitenskapelig grunnlag. Skepsis, som vitenskapelig fundert tvil, er en grunnholdning, et utgangspunkt, for å møte og vurdere ...

                                               

Voluntarisme

Voluntarisme er en viljeslære som går ut på å tro at samfunnet kan endres gjennom fri vilje alene. Voluntaristisk etikk innebærer at moralske normer, moralske påbud og forbud, har sin begrunnelse i noens vilje, og ser dermed viljen som en betinge ...

                                               

Vækstcenteret

Vækstcenteret er et senter for bevissthetstrening i Danmark, hvor det undervises i meditativ praksis og i forskjellige former for selvutvikling. Senteret ledes av Jes Bertelsen, som i 1982 sammen med Hanne Kizach grunnla stedet. Undervisningen iv ...

                                               

Wolffianisme

Wolffianisme er den filosofiske strømningen som elever og tilhengere av den innflytelsesrike rasjonalistiske filosofen Christian Wolff var talsmenn for i opplysningstiden. Takket være Wolff og tilhengerne hans ble det vanlig å publisere filosofis ...

                                               

Yijing

Yijing eller I Ching er en 2800 år gammel kinesisk tekst. Det er en av de fem konfucianske klassikere i Kinas litteratur. Den inneholder spådomstekster knyttet til en serie på 64 heksagram, hver av dem basert på 6 streker som er enten hele eller ...

                                               

Økosofi

Økosofi eller økofilosofi er Arne Næss sin filosofi. Den bygger på filosofi og økologi. Ordet betyr naturvisdom. Økosofien bygger på teknikker fra andre filosofer, og er roten til mange miljøbevegelser i Norge. Økosofien sier at alt som lever, er ...

                                               

Østlig filosofi

Østlig filosofi er ikke et enhetlig begrep. Definert geografisk mener man den orientalske filosofi som ligger øst for Vesten, det vil si Asia. Men begrepet kan også innebære den filosofi i øst for Vesten som begrepsmessig adskiller seg fra vestli ...

                                               

Avspark lørdag

Avspark lørdag er et fotballorientert underholdningsprogram som hadde premiere på TV 2 lørdag 12. august 2006. Programmet var bygget opp rundt TV 2s satsing på tippeligaen. Programmet ble sendt direkte fra de byene hvor ukas hovedkamp fant sted. ...

                                               

Casuals (subkultur)

Casuals brukes som betegnelse for subkulturgrupperinger rundt fotballklubber som kjennetegnes ved at de bruker dyre "casual" merkeklær på fotballkamper, og gjerne slåss mot andre casuals. Forbund, klubber, andre fotballtilhengere, myndigheter, pr ...

                                               

Celtic-supportere

Celtic-supportere er supportere av den skotske fotballklubben Celtic FC fra byen Glasgow. I 2003 ble det beregnet at dette utgjorde tilsammen rundt ni millioner mennesker. En rekke fanziner og supporters nettsteder er rettet mot klubben og dere m ...

                                               

Dritte Halbzeit

Dritte Halbzeit er en norsk ukentlig podcast om tysk fotball, med journalist Asbjørn Slettemark, fotballkommentator Eivind Bisgaard Sundet, samt Josimar-skribent og bibliotekar Runar Skrøvset. I følge Podtoppen, har podkasten per desember 2020 uk ...

                                               

FC Football

FC Football er et norsk sportsprogram om fotball som sendes på TV 2-kanalene siden 2011. Programmet sendes på TV 2 Sport Premium og TV 2 Zebra og ledes av Aleksander Schau og Thomas Aune. Programmet baserer seg på skråblikk, kuriositeter og gode ...

                                               

FireFireTo

FireFireTo var et månedlig fotballmagasin som ble utgitt av Avishuset Dagbladet. Det første nummeret ble gitt ut 20. september 2005. Bladet ble lagt ned i desember 2007. Ansvarlig redaktør for FireFireTo var Tom Stalsberg. FireFireTo var en norsk ...

                                               

FK Fotball

FK fotball er et norsk fotballradioprogram ledet av Aleksander Schau og Thomas Aune som gikk på NRK Radio fra 2003 til 2010. Programmet hadde en humoristisk undertone og rettet et skråblikk mot fotball; både mot norsk og europeisk toppfotball og ...

                                               

Fotballmagasinet

FotballMagasinet er et nettsted med nyheter, tippetips, kampfakta, spillerfakta, tabeller og mye annen fotball-statistikk. Nettstedet er lagt opp som en wiki hvor hvem som helst kan bidra. FotballMagasinet har sitt utspring fra FotballPrat.com so ...

                                               

FotballXtra

FotballXtra er et norsk sportsprogram om fotball som har gått på TV 2 siden 1998. Programmet tar for seg serierundene i Tippeligaen og Adeccoligaen mens de blir spilt. Programmet har siden 2018 blitt ledet av Marius Skjelbæk. Tidligere ble progra ...

                                               

Groundhopping

Groundhopping er en aktivitet som går ut på å besøke så mange fotballstadioner i en bestemt liga en bestemt sesong som mulig. Det finnes ingen offisiell organisasjon eller offisielle regler, men det er almennt akseptert at det kun er offisielle s ...

                                               

Heia Fotball

Heia Fotball er en norsk, ukentlig podkast om fotball fra NRK P3 som publiserte første episode 7. februar 2014. Programmet ledes av Sven Bisgaard Sundet og Tete Lidbom, med Lars Haugdal Andersen som produsent og bakmann. Et portrett av en gjest u ...

                                               

Heia Tufte!

Heia Tufte! er en norsk reality-serie som gikk på TVNorge i 2005 og 2006. Her skulle den kjente fotballspilleren Erik Thorstvedt trene opp 16 "nerder" til å bli et fotballag. Laget ble kalt Tufte IL, og etter tre intense måneder med trening skull ...

                                               

Norsk Supporterallianse

Norsk Supporterallianse er en interesseorganisasjon for norske fotballsupportere. Over 40 supporterklubber er medlem av NSA, og de representerer ifølge hjemmesiden nær 40 000 supportere. Blant kampsakene er lavere billettpriser. NSA er også mot f ...

                                               

Proffdrømmen

Proffdrømmen var en TV-serie på 12 program som ble sendt på TV3 høsten 2002. 12 håndplukkede fotballtalenter i 15-16 årsalderen kjempet om et treningsopphold på Liverpool Football Academy. Talentene deltok på to treningssamlinger i Oslo og ble tr ...

                                               

Sky Sports Football Yearbook

Sky Sports Football Yearbook er ei årbok om britisk, særlig engelsk, fotball. Årboka inneholder informasjon om siste sesong i engelsk Premier League, de tre divisjonene i The Football League, spillerne i de fire divisjonene, Conference National, ...

                                               

Sleivdal

Sleivdal er en norsk tegneserie, skrevet og tegnet av Ivan Emberland og Øyvind Sveen. Serien ble første gang sett på trykk i fotballbladet BOING høsten 1995. BOING byttet i 2013 navn til KICKERZ, og Sleivdal dukker fortsatt opp i hvert nummer til ...

                                               

Soccer Saturday

Gillette Soccer Saturday er et britisk TV-program sendt på Sky Sports i Storbritannia og Irland. Programmet er et fotballprogram og blir sendt gjennom hele sesongen. Soccer Saturdays opprinnelige navn var Sports Saturday. Programmet begynte i 199 ...

                                               

Tifo

Tifo er en forenkling av det italienske ordet tifosi, som betyr supporter. Med tifo mener man tribunearrangementer utført av supportere. Tifo kan komme i form av store og små bannere, flagg, plakater, kasteruller eller lignende og arrangeres i al ...

                                               

Tippekampen

Tippekampen er et norsk fotballprogram som gikk på NRK Fjernsynet fra 29. november 1969 til 8. april 1995. Programmet besto av direktesendte fotballkamper fra England og ble sendt mellom klokken 16.00 og 18.00. Den utvalgte kampen var fra ukens t ...

                                               

Tribunefeber

For den britiske filmen fra 1997, se Tribunefeber film Tribunefeber er et norsk fotball-relatert underholdningsprogram med Frithjof Wilborn som gikk på TV 2 i 1999. Med seg på laget hadde han Ingebrigt Steen Jensen som fotballekspert, mens Mia Gu ...

                                               

Ultras

De første ultrasgruppene oppstod i Italia på 1960- og -70-tallet og bestod av fotballsupportere i alderen 15–25 år. De skilte seg klart ut fra den klassiske modellen av en voksen fotballsupporter. De samlet seg i de billigste seksjonene av arenae ...

                                               

Viktigere enn fotball

Viktigere enn fotball er en norsk fotballdokumentar om Ham-Kam som gikk på TV 2 i 2005. Den var laget av Clutch Media, regissert av Pål Huuse og Claus Morten Pedersen. Dokumentaren tar for seg Ham-Kams første sesong i Tippeligaen i 2004 siden ned ...

                                               

Vuvuzela

En vuvuzela er et sørafrikansk blåseinstrument på rundt en meters lengde, som vanligvis brukes av supportere på fotballkamper i Sør-Afrika. De krever en betydelig leppe- og lungestyrke for å blåses, og lager en høy, monoton lyd, som en tåkelur el ...