ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 114
                                               

Gyllent rektangel

Et gyllent rektangel er et rektangel hvis proporsjoner svarer til det gylne snitt, 1: φ {\displaystyle 1:\varphi }. Figuren påstås å være det estetisk mest behagelige rektangel.

                                               

Hiphop

Hiphop er en kulturell retning med opprinnelse i svarte og latino ungdomsmiljøer i the Bronx i New York på 1970-tallet, med fokus på utøvelse av kunstneriske uttrykk ute på gata i det offentlige rom, ofte i en konkurransepreget og selvhevdende fo ...

                                               

Horror vacui

Horror vacui, latin for "frykt for det tomme rom", var en forestilling i eldre tiders naturfilosofi som hevdet at krefter i naturen alltid vil fylle tomrom med materie. Uttrykket brukes også om menneskers angst for åpne tomrom, stillhet og så vid ...

                                               

Hunterston-brystnålen

Hunterston-brystnålen eller brosjen, som ble lagd en gang på 700-tallet i dagens Skottland, er karakterisert av en oval ring som blir festet gjennom et hull i hodet på en lang nål etter at nålen har vært presset gjennom tøy. Brosjen er støpt i sø ...

                                               

Håndkolorering

Håndkolorering eller kolorering er manuell fargelegging av masseproduserte eller trykte bilder. Det kan være fotografier i svart-hvitt eller grafikk i én trykkfarge som males på, eller får farger i et digitalt bilderedigeringsprogram. Betegnelsen ...

                                               

Ikon (kristendom)

Et ikon, av gresk eikon, er et religiøst maleri i kristendommen, vanligvis utført på tre. Ikoner er tradisjonsbundet og har en kristen ikonografi. I Den ortodokse kirke spiller ikonet en svært viktig rolle. Ikonet er en forkynnelse av Guds ord i ...

                                               

Implosjon

Implosjon er en prosess der objektet destruktivt komprimeres eller kollapser innover. Implosjon er en motsats til eksplosjon og innebærer at materie og energi konsentreres. Et eksempel på implosjon er et billedrør med lavt innvendig trykk som spr ...

                                               

Installasjon (kunst)

En installasjon er et kunstverk som aktiverer et 3-dimensjonalt rom ved hjelp av ulike gjenstander satt inn i rommet slik at hele rommet utgjør den kunstneriske komposisjonen. Gjenstandene som brukes i komposisjonen kan være bearbeidet av kunstne ...

                                               

Islamsk kunst

Islamsk kunst er en bred betegnelse på den kunsten som hovedsakelig er skapt av muslimer, influert av de islamske kulturer i ulike muslimske land. Islamsk kunst omfatter kunstverk som er produsert fra Hija-perioden til 1800-tallet innenfor et omr ...

                                               

Kirkekunst

Kirkekunst eller kirkelig kunst omfatter billedkunst og kunstgjenstander til utsmykning av kirkebygg, både utvendig og innvendig i kirkerommet. Kirkekunsten er en del av den kristne kunsten og har hatt flere funksjoner: den har blitt brukt både s ...

                                               

Kitsch

Kitsch er masseproduserte gjenstander som likner på kunst, men som har liten verdi og kunstnerisk kvalitet. Kitsch-begrepet oppstod i Tyskland på 1800-tallet og ble opprinnelig brukt om billige etterlikninger av kjente kunstverk, for eksempel rep ...

                                               

Konservator

Konservator kan betegne en rekke yrkes- og akademiske stillinger innen museum og kulturminnevern. Konservator har i Norge gjerne vært tittel for museumsansatte med utdanning innen humaniora som arbeider i faglige stillinger – vanligvis arkeologi, ...

                                               

Kontrafei

Kontrafei er en eldre betegnelse for et portrett. En portrettmaler ble kalt kontrafeier. Selve ordet kom til dansk-norsk via tysk fra det franske contrefait, "etterlignende".

                                               

Koptisk kunst

Koptisk kunst er kunsten hos de kristne etterkommere av det gamle Egypt. Den oppstod i romertiden i Egypt og fikk fremfor alt folkelig utbredelse, Den kristne kunst i Egypt kan inndeles i to faser. Innen den arabiske erobring i 641 var den stedli ...

                                               

Kornsirkel

En kornsirkel er en type geoglyf i form av en geometrisk formasjon som er dannet ved at felter av planter, for eksempel kornet i en åker, blir lagt ned. Til tross for navnet er de ikke alltid sirkelrunde. Det er ikke kjent nøyaktig når fenomenet ...

                                               

Kreativitet

Kreativitet er skapende evne eller virksomhet, det vil si oppfinnsomhet, idérikdom og det å lage eller finne på noe nytt. Kreativitet er avgjørende for å løse problemer og utfordringer innen alle fag og i alle situasjoner og for å skape forandrin ...

                                               

Kunstart

Kunstart er en måte å systematisere kunsten som uttrykksform. Kunstarter omfatter det kunstneriske og kreative. Det kan være vanskelig å skille mellom kunstarter og medier. Mediebegrepet omfatter det tekniske og kommunikative, mens kunstartbegrep ...

                                               

Kunstformidling

Kunstformidling er et ord som brukes både om det å besørge at et kunstverk kommer fra kunstneren og til publikum, uansett om det er via etermedia eller kunstfora som museer, kunsthandlere/gallerister eller tidsskrifter og bøker; eller prosessen m ...

                                               

Kunstgalleri

Et kunstgalleri er et visningssted for kunst. Begrepet kunstgalleri brukes både om offentlige gallerier, som viser faste utstillinger av egne samlinger, og om private gallerier, som er kommersielle bedrifter som selger billedkunst. Begge typen ga ...

                                               

Kunsthall

En kunsthall er en kulturinstitusjon som viser skiftende utstillinger av billedkunst. En kunsthall har fellestrekk med et museum. Men kunsthallen skiller seg normalt fra museet ved at den ikke eier en egen samling av kunstgjenstander. Svært mange ...

                                               

Offentlig utsmykking

Kunstnerisk utsmykking eller offentlig utsmykking er billedkunst og kunsthåndverk satt inn i en arkitektonisk sammenheng. Monumenter, minnesmerker og offentlige statuer er den eldste og mest åpenbare form for kunst i det offentlige rom. Foruten å ...

                                               

Kunstnernes Informasjonskontor

Kunstnernes Informasjonskontor – KIK, var en stiftelse etablert i 1986, av Norske Billedkunstnere, Norske Kunsthåndverkere og Forbundet Frie Fotografer. KIKs hovedoppgave var å samle og formidle informasjon om norsk samtidskunst, samt å bistå off ...

                                               

Kölner Progressive

Köln Progressive var en kunstnergruppe rundt malerne Franz Wilhelm Seiwert, Heinrich Hoerle og fotograf August Sander, og ble grunnlagt på begynnelsen av 1920-tallet. En felles tilnærming var å dokumentere folk og sosiale strukturer i sin samtid ...

                                               

LInconnue de la Seine

LInconnue de la Seine var en uidentifisert ung kvinne hvis dødsmaske ble et populært innslag på veggene i kunstnernes hjem etter 1900. Hennes maske var inspirasjonen for mange litterære verk. Ifølge en ofte gjentatt historie, ble liket av den ung ...

                                               

La trahison des images

La trahison des images er et oljemaleri av den belgiske surrealist-maleren René Magritte. Det henger for tiden i Los Angeles County Museum of Art i Los Angeles, California. Det var tidligere huset i Art Institute of Chicago i Chicago. Bildet vise ...

                                               

L’art pour l’art

L’art pour l’art er en fransk talemåte og et estetisk slagord som betyr "kunsten for kunsten", eller på norsk heller "kunst for kunstens skyld". Dette kunstsynet oppstod på 1800-tallet og innebærer at et kunstverk er seg selv nok og ikke har anne ...

                                               

Linnorm

Linnorm eller lindorm er et fabelvesen brukt som allegorisk, grafisk og heraldisk figur. Den ligner på fabelvesenet drage, men har to ben og ikke fire som dragen. De oppholder seg gjerne i de store skoger eller i vollgraver. Ordet lindorm kommer ...

                                               

Luftperspektiv

Luftperspektiv eller atmosfærisk perspektiv er den virkningen atmosfæren har på gjenstander sett på lang avstand. Med økende avstand får gjenstanden mindre kontrast, fargene blir lysere og mindre mettet og fargene får preg av bakgrunnsfargen. I b ...

                                               

Lunningprisen

Lunningprisen var en nordisk formgivningspris, oppkalt etter den danskfødte forretningsmannen Frederik Lunning, eieren av Georg Jensen Inc., New York. Prisen ble opprettet ved Fredrik Lunnings 70-årsdag i 1952 av Kaj Dessau. Den ble utdelt årlig ...

                                               

Lydkunst

Lydkunst er lyd brukt som en kunstform i seg selv. Begrepet brukes om kunstnerisk bruk av lyd, vanligvis unntatt tradisjonell musikk framført live eller utgitt. Likevel brukes det om musikk som i stor grad har beveget seg bort fra faste elementer ...

                                               

Maurice Alhadeff

Maurice Alhadeff var en amerikansk forretningsmann og industrileder. Alhadeff er særlig kjent for sin innsats for lokale kunstnere i DR Kongo. Alhadeff ble født og oppvokst på Rhodos, og var av jødisk opprinnelse se Alhadeff. Han emigrerte til DR ...

                                               

Meanderbord

For å lese om meander i form av elvebuktninger, se meander. Meanderbord eller meander er et ornament der linjen i en bord danner en rekke med gjentakende, spiralaktige buktninger eller et bånd av rettvinklede haker. Navnet stammer fra elven Büyük ...

                                               

Merkurstav

Merkurstav, også kalt caduceus på latin, hermesstav og kērukeion på gresk, er en stav eller et septer som blant annet er kjent fra billedkunsten i antikken. Merkurstav kan være en grafisk stilisering av den allegoriske figuren, brukt som symbol i ...

                                               

Militærvesen avbildet i kunst

Militærvesen avbildet i kunst, er en kunstform som på engelsk kalles "military art", og den eksemplifiseres blant annet av Bayeux-teppets avbilding av slaget ved Hastings i 1066. At denne kunstformen i Storbritannia ikke hadde kommet så langt som ...

                                               

Mimesis

Mimesis betyr imitasjon. Mimesis er et estetisk begrep som henvises til det som vises, det som er avbildet, imitert, underforstått virkeligheten eller naturen, og for enkelte er mimesis også selve kunstens vesen. Begrepet ble innført i estetikken ...

                                               

Miniatyrmaleri

Miniatyrmaleri eller miniatyr er et maleri i liten størrelse. Ordet kommer fra fransk via middelalderlatin miniatura, av perfektum partisipp av miniare, "å illuminere et manuskript", fra latin miniare, "å male med mønje". Fra middelalderen har de ...

                                               

Minimal art

Minimal art var en kunstretning som gjenoppstod i 1950-årene i USA som en variant av minimalisme. Utøverne var opptatt av å rense billedflater for alt unntatt det rene uttrykk. Som oftest besto dette av et lerret med ren farge uten synlige pensel ...

                                               

Monument

For andre betydninger, se monument andre betydninger Monument henviser til et minnesmerke i form av en struktur eller skulptur som uttrykkelig ble opprettet over en person eller hendelse. Innen kunsthistorie brukes gjerne en bredere definisjon, h ...

                                               

Morris & Co.

Morris, Marshall, Faulkner & Co. og det etterfølgende firmaet Morris & Co. var et firma for interiør og dekor som ble grunnlagt av pre-rafaelitten og formgiveren William Morris. Morris, Marshall, Faulkner & Co., med undertittelen "Fine Art Workme ...

                                               

Mønster

Mønster er systematisk arrangement og formgivning som har et minimum av gjentakelser og symmetri. Mønster er noe som imiteres eller gjentas, et tema av gjentagende hendelser eller objekter, stundom referert til som elementer av et sett. Disse ele ...

                                               

Nakenhet

I utgangspunktet er nakenhet den tilstand man er i når man ikke har klær på seg. Ordet brukes nå i følgende betydninger: Ingen del av kroppen er dekket av noe Man er vesentlig mindre tildekket enn hva som er vanlig i en kultur, situasjon e.l. Ved ...

                                               

Negativ hånd

Negativ hånd er betegnelse på hulemalerier der noen har lagt en hånd med sprikende fingre på fjellveggen og malt omrisset. Håndavtrykket forblir umalt, mens omrisset kan bli forsterket ved at fargen spres ut fra hånden. Dette er samme effekt som ...

                                               

Nord-Art

Nord-Art er en årlig kunstutstilling som har funnet sted siden 1999 i Carlshütte, et nedlagt jernstøperi i Büdelsdorf i Schleswig-Holstein. Utstillingen er et sommerfenomen og holdes mellom midten av juni og til ca. utgangen av september. Området ...

                                               

Norske hemmeligheter

Norske hemmeligheter er et norsk nettsted og kunstprosjekt som siden 2009 har visst frem innsendte hemmeligheter til det norske folk. Nettstedet ble til etter inspirasjon fra det amerikanske nettstedet PostSecret. Hemmelighetene som publiseres på ...

                                               

Oker

Se også: Oker elv Oker er en naturlig forekommende brungul farge. Den er et leireslag som inneholder jernoksider som preger fargen. Leiren kan tørkes og finmales, og er da et anvendelig fargepigment. Den kan også brennes før knusingen og blir da ...

                                               

Olifant (blåseinstrument)

Olifant ble i middelalderen brukt om jakthorn laget av elfenben, altså av støttenner fra elefanter. En av de mest sagnomsuste olifantene tilhørte den frankiske sagnhelten Roland, kjent fra middelalderdiktet Rolandskvadet.

                                               

Opera

Opera er et scenisk verk med sangpartier til orkesterakkompagnement, der hele teksten synges. Sangere som er skolerte i klassisk sang, agerer på scenen og anvender oftest scenekostymer. Scenen har vanligvis dekor for å illustrere handlingens milj ...

                                               

Optisk tilbakekobling

Optisk tilbakekobling kan sammenlignes med optiske tilsvarighet til akustisk tilbakekobling. Denne type optiske tilbakekoblingen oppstår når man anordner et kretsløp mellom, for eksempel, et videokamera og en monitor eller TV-skjerm. Et annet, en ...

                                               

Ornament (arkitektur)

Et ornament er et visuelt formelement som kan stå alene eller være en del av et sammensatt mønster. Det kan sees som en dekorasjon eller utsmykning, og forestiller ofte en plante, et dyr, en gjenstand eller grafisk figur som på geometrisk vis er ...

                                               

Oulipo

Oulipo står for "Ou vroir de li ttérature po tentielle", på norsk blir det omtrent "Verksted for potensiell litteratur". Det er en løs sammenslutning av franske forfattere og matematikere som forsøker å skape ny litteratur ved å bruke et annet re ...