ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 115
                                               

Pelikan

For å lese om fuglene, se Pelikaner. Pelikan er en allegorisk og grafisk figur brukt i kirkekunst, segl, flagg, våpenskjold og på andre måter. Figuren er tradisjonelt formet som en svane med ørnehode. Men i nyere tid er pelikanen ofte formet mer ...

                                               

Perspektiv

Perspektiv er en visuell betraktnings- og framstillingsmåte som brukes i billedkunst og arkitektur for å gjengi og forklare virkeligheten og vise dybde i et bilde. Begrepet brukes særlig om et system for å skape virkelighetstro romvirkning, det v ...

                                               

Pestsøyler

Pestsøyler er søyler reist til minne om en pestepidemi og i takknemlighet til Gud for at epidemien hadde gitt seg. De smykkes gjerne med statuer eller avbildninger av Treenigheten, Guds mor eller andre hellige som ble anropt under pestepidemier, ...

                                               

Physiologus

Physiologus, også skrevet Fysiologus, er en didaktisk tidligkristen bok på gresk med ukjent forfatter som skildrer planter og trær, stein og dyr, mest fabeldyr, på måter som setter den inn i en kristen helhet ved å gi dem vonde eller gode egenska ...

                                               

Portefølje (kunst)

En portefølje er en mappe med egne arbeider eller oppgaver. Portefølje refererer til den mappen man viser mulige oppdrags- eller arbeidsgivere i blant annet yrker som grafisk designer, fotograf, fotomodell, illustratør, arkitekt, kunstner og form ...

                                               

Positur

Positur kommer av det latinske ordet positura og betegner i billedkunst om måten en modell blir stilt opp for å uttrykke eller fremheve stemninger, symbolisere noe eller f. eks. vise fram klesplagg. I teaterspråk beskriver det gjerne en holdning ...

                                               

Profil (hode)

Profil er et fotografi, tegning, skulptur eller maleri av ett menneske fra siden, normalt kun hodet. Profilbilder brukes ofte på pengesedler, mynter og utmerkelser som merker og medaljer. Man bruker da ofte profilen av statsoverhoder, eller berøm ...

                                               

Proporsjon

Proporsjon er det sammenlignbare størrelsesforholdet mellom ting, eksempelvis størrelser i forhold til mengde, høyde, bredde, antall, nummer, fordeling og så videre.

                                               

Prosjektskolen

Prosjektskolen er en privat toårig kunstskole som skiller seg fra andre kunstskoler ved at den som den eneste bygger sin undervisning rundt såkalt tredimensjonal kunst. Prosjektskolen ble startet av Vilde von Krogh og Yngve Rønning i 2005. Kunnsk ...

                                               

Putto

Putto, italiensk benevning på en gud i barneskikkelse fremfor alt en sådan som vises naken i renessansekunsten og i senere kunst.

                                               

Påskeegg

For påskeegg i betydningen gjemt og ofte uventet funksjonalitet i videospill eller lignende, se påskeegg media Påskeegg er flere forskjellige former for egg som blir brukt til mat og pynt i forbindelse med feiring av påske. Egget har røtter i båd ...

                                               

Radérklassen

Radérklassen var en klasse på SHKS som ble opprettet etter et stortingsvedtak i 1897. Bakgrunnen var påtrykk fra en rekke kjente kunstnere og behovet for å utdanne folk til å lage reproduksjoner av kunstverkene til kjente kunstnere så vel som beh ...

                                               

Realisme (kunst)

Realisme brukes i hverdagsspråket synonymt med "virkelighetssans". Innen eldre kunst brukes begrepet om "det som imiterer virkeligheten". Innen flere perioder kan en se utvikling der kunsten blir mer eller mindre realistisk.

                                               

Replikk

Replikk betyr svar, særskilt i form av ytring og innlegg som respons på en annens ytring eller innlegg. Ordet skifter betydning brukt i spesielle sammenhenger: I teateret: En persons del av dialog, alternativt om skuespillerens samlede del av tek ...

                                               

Retrogardisme

Retrogardismen i Skandinavia er en kunstbevegelse inspirert av de skånske poetene Clemens Altgård og Håkan Sandell, som i 1995 forfattet boken Om retrogardism. I bokens to essayer hevdes en dynamisk "nytradisjonell" diktkunst, under mottoet tradi ...

                                               

Retrospektiv

Retrospeksjon betyr å se seg bakover. I billedkunstens verden vil en retrospektiv utstilling være en utstilling der en arrangør, ofte et museum eller et galleri forsøker få stilt ut representative verker fra alle kunstnerens livs- og utviklingsfa ...

                                               

Rheinische Landesmuseum i Trier

Rheinische Landesmuseum i Trier er et arkeologisk museum i byen Trier i delstaten Rheinland-Pfalz i Tyskland. Museet er Triers største, med mer enn 3000 m² utstillinger, og Triers fortid som romersk provinshovedstad er hovedtemaet. Museet viser o ...

                                               

Ruralistbroderskapet

Ruralistbroderskapet er en britisk kunstgruppe som ble grunnlagt i 1975 for å male naturen. Gruppen var basert i vestlige England og så tilbake til presedensen fra pre-rafaelittene fra siste halvdel av 1800-tallet og kunstnere som William Blake o ...

                                               

Sansebedrag

Sansebedrag kan dreie seg om enten hallusinasjoner eller ved at sansene oppfatter signaler de ikke kan tolke – og tyr til tidligere kjente mønstre som gir feil resultat i forhold til det som virkelig finnes. Fantomsmerter er en egen variant: Pers ...

                                               

Sentralperspektiv

Sentralperspektiv er en perspektivisk fremstilling av et objekt eller scene hvor hvert punkt på objektet som skal avbildes, forbindes med en rett linje eller lysstråle som går gjennom et fast punkt. Historisk sett identifiseres dette punktet med ...

                                               

She Lies

She Lies er en skulptur laget av rustfritt stål og glasspaneler som måler omtrent 12 x 17 x 16 meter. Den er permanent installert og flyter på en betongplattform i havnebassenget ved siden av Operahuset i Oslo. Skulpturen rager på det høyeste 12 ...

                                               

Sienaskolen

Sienaskolen var en italiensk malerskole som blomstret fra 1200-tallet til 1400-tallet og som i en viss tid stod like høyt som den florentinske skolen. Den var imidlertid mer konservativ enn denne, og la mer tyngde på den dekorative skjønnhet og e ...

                                               

Sikksakk

Sikksakk er et mønster av korte linjestykker der vinkelen mellom linjene regelmessig veksler mellom venstre og høyre. Sikksakksømmer brukes innen tekstilfag som forsterkning, enten langs stoffkanter for å begrense frynsing og rakning eller som fo ...

                                               

Silhuett

Silhuett er en betegnelse på en bildemessig framstilt figur der omrisset er det som identifiserer figuren. Ordet kommer etter den franske politikeren Étienne de Silhouette, ment som en spøkefull kommentar på hans økonomiske politikk, som franskme ...

                                               

Silosmissalet

Formatet er kvarto og missalet består av 157 folia, hvor av bladene 1 til 37 består av papir, og resten av pergament. Strengt tatt er det ikke et regelrett missale: det kombinerer annet stoff slik at man kunne kalle det ey breviarmissale. Eller m ...

                                               

Skisse

En skisse betyr vanligvis en kort plan, et utkast eller et foreløpig forslag. I billedkunsten er en skisse en enkel og raskt utført tegning som kan være en kladd eller et forlag til et mer forseggjort bilde. I arkitekturen kan ordet også brukes o ...

                                               

Smykke

Smykke er en personlig pyntegjenstand som oftest bæres på kroppen. Begrepet smykke brukes ofte synonymt med halskjede, men dekker i sin videste form alle former for slike pyntegjenstander. Tidligere var et smykke en verdigjenstand som samtidig ha ...

                                               

Spes

Spes er gudinne i romersk mytologi og en allegorisk og grafisk figur fra renessansen. Den romerske gudinnen hadde sitt eget tempel i Roma. Figuren fra renessansen symboliserer håp og den gjengis som en kvinne som er kledt i lange klær og som hold ...

                                               

Stedskunst

Stedskunst er en kunstbevegelse som oppstod i USA i slutten av 1960-årene og begynnelsen av 1970-årene. Det er en kunstform der naturen spiller en sentral rolle, enten i selve kunsten eller som kulisse.

                                               

Stilisering

Stilisering er en form for abstraksjon der uttrykket forenkles og forandres for å passe inn i en bestemt stilform. Ofte brukes betegnelsen stilisering som en motsetning til naturalistisk eller virkelighetstro framstilling. Stilisering kan være ve ...

                                               

Streaking

Streaking innebærer at man tar av seg klærne sine og løper naken gjennom et offentlig område. Det er tale om offentlig nakenhet med glimt i øyet, som i stedet for å sjokkere er det ment å underholde potensielle tilskuere.

                                               

Subvertising

Subvertising er et engelsk lånord sammensatt av subvert og advertising. Begrepet refererer til det å forfalske eller parodiere reklameplakater. Former for undergravende reklame fremkommer for eksempel ved å forandre kjente logoer, uttrykk og symb ...

                                               

TA (Tiré par lartiste)

TA er en forkortelse for T iré par l A rtiste, som er fransk for at kunstneren selv har utført alle deler av den grafiske prosessen fra å lage en trykkplate, til å kjøre trykket gjennom den grafiske pressen og sett over det bestemte eksemplaret f ...

                                               

Tekstur

Tekstur er et gresk ord som betyr vev eller nett, og brukes i omtale av billedkunst og tildels om moderne skulptur for å beskrive en overflatevirkning. Den omtales også innen tekstilfag, med ord som glatt, silkeaktig, fluffy, grov, ullen m. fl. T ...

                                               

Tesselering

Tesselering er et matematikkbegrep for å fylle ut en flate med flere mindre, slik at de ikke har gap seg imellom, og heller ikke overlapper. Begrepet kan også brukes tilsvarende for andre overflater, f.eks. kuleskall. M.C. Escher brukte mange var ...

                                               

Thames and Hudson

Thames & Hudson er et anglo-amerikansk forlagshus som har spesialisert seg på kunstbøker og illustrerte verker. Forlaget ble grunnlagt av Walther og Eva Neurath i 1949 og er fortsatt familieeid. Navnet er valgt etter Thames river og Hudson river ...

                                               

The Germ

The Germ var et kvartalstidsskrift som ble ut utgitt av Det pre-rafaelittiske broderskap for å spre deres ideer og idealer om kunst. Tidsskriftet ble ingen suksess og eksisterte i kun fire utgivelser mellom januar og april 1850, men dets betydnin ...

                                               

Tredimensjonal

Med tredimensjonal mener vi at et gjenstand eller matematisk figur har tre dimensjoner, det vil si en utstrekning både i høyden, bredden og dybden. Alt vi betrakter og omgås i den fysiske, konkrete verden rundt oss, er tredimensjonalt. Dette kan ...

                                               

Utstilling

En utstilling er en fremvisning av varer, kunstverk eller annet. En separatutstilling er en temporær utstilling av verk fra en enkelt kunstner. Separatutstilling er antonym til kollektivutstilling. I kommersielle kunstgallerier er separatutstilli ...

                                               

Venetiansk maleri

Det Venetianske maleriet var en skole innenfor det italienske maleriet som opplevde sin blomstringstid på 1500- og 1700-tallet. På 1500-tallet ble det venetianske maleriet utviklet under påvirkning fra Padovaskolen og Antonello da Messina som int ...

                                               

Videokunst

Videokunst er en kunstform basert på levende bilder og kan sammenstille video og/eller lyd. Kunsten bør ikke misforstås som TV eller kino. Videokunst dukket opp som fenomen på 60 og 70-tallet, og er i stadig bruk spesielt som en del av kunstinsta ...

                                               

Wearable art

Wearable art omfatter smykker, masker og plagg, der verkets uttrykk er viktigere enn funksjonalitet. I mange tilfeller er plagget eller smykket kun ment for utstilling. Materialene kan være ulike former for tekstil, lær, plast, fjær, metall, pels ...

                                               

Wynneprisen

Wynneprisen, er en kunstpris som gis for australske landskapsmalerier eller figurative skulpturer. Den er en av Australias kunstpriser som er blitt utdelt lengst. Utdelingene begynte i 1897 etter en testamentarisk gave fra Richard Wynne. Den blir ...

                                               

Liste over berømte diamanter

Agradiamanten Allnattdiamanten, en stor Fancy Vivid Yellow diamant. Amsterdamdiamanten, en 33.74 karat 6.748 g svart diamant som ble solgt for $352.000 i 2001. Archduke Joseph-diamanten Ashbergdiamanten

                                               

Liste over berømte sverd

Ættetange – Jøkul i Vatnsdœla saga Angervadil – Thorstein Vikingsøn Skøvnung – Rolf Krake Skrep – Sagnkongen Vermund Durendal eller Dyrendal - Roland, Karl den stores paladin Fjorsvafner – Kåre, Njåls svigersønn, omtalt i Njåls saga Crocea Mors – ...

                                               

Liste over bibelske salmer i norsk orgelmusikk

Liste over bibelske salmer i norsk orgelmusikk inneholder komposisjoner basert på en salme som er en gjendikting av bibelsk salme. Eller frie komposisjoner som er basert på tekst fra en bibelsk salme.

                                               

PISA-studien 2009

PISA-studien 2009 er en komparativ studie av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk, og naturfag i flere land laget av Programme for International Student Assessment i samarbeid med OECD utgitt 7. desember 2010. Samme undersøkelse er utgitt ...

                                               

Liste over Sprint-album

4 KLASSISKE HISTORIER album 53 INNEHOLDER FØLGENDE HISTORIER: - ROBOTTEGNINGENE: I denne oppfølgeren til "RADAR LE ROBOT ennå ikke utgitt på norsk må Sprint og Kvikk hindre at tegningene av roboten havner i hendene på noen skumle typer. - SPRINT ...

                                               

Liste over tequilamerker

Alma Azteca Art Nouveau Agave Dosmil Azteca Azul Acumbaro Azul Antigua Cruz Amatitlán Antiguo Aha Yeto Altanero Amatitense Adelita Águila Arrendador Arenal Agave Real Authentico Amate Amanecer Ranchero Ancestra Artillero Abandonado Arroyo Negro A ...

                                               

Liste over verdensarvsteder

Liste over verdensarvsteder er UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarvsteder sortert etter land i alfabetisk rekkefølge. Listen er oppdatert og komplett pr. 2010.