ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 118
                                               

Mysteriespill

Mysteriespill og mirakelspill er blant de tidligste formelt utviklede teaterspill i middelalderens Europa. Middelalderens mysteriespill fokuserte på fortellinger fra Bibelen i kirkene foruten på offentlige steder fremført av amatører. Hendelsene ...

                                               

Nasjonalepos

Nasjonalepos er et episk dikt eller et litterært verk som en episk størrelse som søker eller er antatt å fange og uttrykke essensen eller ånden til bestemt nasjon; ikke nødvendigvis en nasjonalstat, men i det minste en etnisk eller språklig grupp ...

                                               

Négritude-bevegelsen

Négritude-bevegelsen er en litterær og ideologisk bevegelsen som oppstod i Paris omkring 1934 blant en gruppe studenter fra Karibia og Vest-Afrika. Bevegelsen var antikolonial og ville erstatte den hvite mannens forakt for svarte med en oppvurder ...

                                               

Neue Sachlichkeit

Den nye sakligheten eller ny saklighet, på tysk Neue Sachlichkeit, er betegnelsen på en modernistisk stilretning innen maleri, litteratur, fotografi, filmkunst, arkitektur og musikk som var særlig fremherskende i Tyskland på 1920-tallet. Neue Sac ...

                                               

Nyaars-Morgen

Nyaars-Morgen er et episk og selvbiografisk dikt av N.F.S. Grundtvig, skrevet i 1824. Det består av 312 strofer, 11 verselinjer fordelt på 10 sanger. Diktet er Grundtvigs viktigste enkeltstående digterverk og hans betydeligste litterære arbeide v ...

                                               

Oxyrhynchus papyri

Oxyrhynchus papyri er det hittil største enkeltfunn av antikke papyrusmanuskript og omfatter manuskripter fra det hellenistise Grekenland, Romerriket og Det bysantinske rike. Samlingen ble oppdaget av britiske arkeologer i 1896 på en søppelfyllin ...

                                               

Pamflett

En pamflett er en liten bok eller hefte som ikke er innbundet. Andre navn er brosjyre eller flyveblad. Den kan bestå av et enkelt stykke papir som er blitt trykt på begge sider og brettet et antall ganger. UNESCO krever at en utgivelse er på mins ...

                                               

’Patafysikk

’Patafysikk fra fransk ’pataphysique er et ord lansert av skribenten Alfred Jarry. Det beskriver en filosofi som studerer det som er hinsides metafysikken. Den er en parodi på teorien og metodene til den moderne vitenskapen, og bruker ofte tulles ...

                                               

Pelendur

Pelendur er en figur fra J.R.R. Tolkiens fiktive verden Midgard. Han var riksforstander av Gondor i tidsperioden 1944 - 1998 i tredje tideverv. Pelendur ble født i år 1879, og var en etterkommer av riksforstanderen Húrin av Emyn Arnen. Frem til P ...

                                               

Poesislam

Poesislam, eller slampoesi, er en konkurranseform der en poet eller dikter står på en scene og fremfører egne tekster eller poesi i konkurranse med andre poeter. Deltakerne er gjerne amatører, og det er publikum som kårer vinneren. Konkurransen b ...

                                               

Poet laureate

Poet laureate, "laurbærkranset poet", er en form for hoffpoet eller diktergasje, en æresbetegnelse for den poet eller lyriker som offisielt blir utpekt av regjeringen, og er ofte forventet å dikte poesi ved offisielle anledninger. I England har b ...

                                               

Poetikk

Poetikk er en forfatters refleksjon over egen poetisk praksis, eller en tekst om hvordan det er å dikte. Begrepet stammer fra Aristoteles bok Poetikken. Det som kjennetegner mange poetikker er at tekstene belyser litteratur fra en akademisk vinkl ...

                                               

Polemikk

Polemikk er en betegnelse på argumentasjon, gjendrivning og imøtegåelse av andres påstander og meninger, da gjerne i skriftlig form som i litterær strid eller en ordstrid. Det å drive med polemikk kalles "å polemisere", mens en som driver med pol ...

                                               

Postill

Postill er en prekensamling, helst brukt om prekensamlinger prester tidligere kunne bruke til høytlesning under gudstjenester. De var gjerne samlinger med prekener over alle kirkeårets tekster. En huspostill er en prekensamling beregnet på bruk i ...

                                               

Prahaskolen

Prahaskolen er en gruppe lingvister og litteraturkritikere i Praha som var svært innflyelsesrik i første halvdel av 1900-tallet, med strukturalistisk tankegang. Den hadde stor betydning for lingvistikken og semiotikken, og utvikla også metoder fo ...

                                               

Prosjekt Runeberg

Prosjekt Runeberg ble grunnlagt i desember 1992 og er et åpent og idealistisk initiativ for å skape og samle frie, elektroniske utgaver av klassisk nordisk litteratur og kunst. Prosjektet har fått sitt navn etter Finlands nasjonaldikter Johan Lud ...

                                               

Psykologisk roman

En psykologisk roman, også kalt psykologisk realisme, er en litteratursjanger som legger stor vekt på beskrivelse av følelseslivet, motivene, omstendighetene og de indre hendelsene som knytter seg til den eksterne handlingen. Flere tidlige verk k ...

                                               

Referent

Referenten er den som skal sørge for at det som blir besluttet i en forsamling eller et møte blir nedskrevet. I noen fora innebærer det å skrive ned alle ord som blir sagt. Der kreves ingen spesiell utdannelse for å fungere som referent i hverdag ...

                                               

Resyme

Resyme er en kort gjenfortelling av en tekst, bok eller noe lignende. Resymeteknikken brukes gjerne som innledning til kapitler eller episoder i serier, der innholdet i resymeet går på hva var hendelser og handlinger som leseren, eller seeren tre ...

                                               

Romanistikk

Romanistikken er en vitenskap som befatter seg med de romanske språkene og deres litteratur. Med begrepet romanske språk menes språkene som utviklet seg fra latin. Betegnelsen romansk henger sammen med romerne som utbredte sitt språk latin over s ...

                                               

Samizdat

Samizdat er en betegnelse på underjordisk forleggervirksomhet i Sovjetunionen og i østblokken under kommunistisk styre. På grunn av en streng og omfattende kommunistisk sensur og manglende ytringsfrihet, var håndskrift og maskinutskrifter med fle ...

                                               

Samskriving (samforfatterskap)

Samskriving forutsetter at flere personer - som kan ha ulike oppgaver – sammen bidrar til én felles tekst, i motsetning til tekster som er skrevet individuelt. Det forskes på medforfatterrollen, hvem som har ansvar for en tekst, opphavsrett og på ...

                                               

Scriblerus Club

Scriblerus Club var en uformell, litterær venneklubb som eksisterte i flere måneder i 1714 i England og hadde noen av de mest utpregede og fargerike satirikere som har skrevet på det engelske språket, blant annet Jonathan Swift, Alexander Pope, J ...

                                               

Skrivekunst

Skrivekunst, også omtalt som kreativ skriving er en betegnelse på det å forfatte tekster som ikke er sakprosa, altså f.eks. skjønnlitteratur og poesi, og ferdigheter i dette. Ofte inngår "creative writing" i fagene ved et amerikansk college. I Eu ...

                                               

Slavistikk

Slavistikk eller slavisk filologi er vitenskapen om slaviske språk og litteraturer. Innenfor slavistikken skjelner man mellom østslaviske, vestslaviske og sydslaviske språk og litteraturer. Den internasjonale slavistkomité er en verdensomspennend ...

                                               

Sluskestabel

Sluskestabel er en betegnelse på haugen av manuskripter sendt inn til forlag, aviser, magasiner eller til litteraturagenter, uten at redaktørene har bestilt disse. Den norske oversettelsen av termen er foreslått av skribent Silje Bekeng i Klassek ...

                                               

Sosialrealisme

Sosialrealisme er en retning innen litteratur, film, og billedkunst, vanligvis forstått som en underretning av realismen. Sosialrealismen som kunstretning uttrykker seg både gjennom valg av tema, gjennom sin tolkning av hva som er de reelle konfl ...

                                               

Stamme

Stamme har flere betydninger: Morfologi Stamme plantedel, del av en plante Tre, trestamme Økologi Stamme folk, gruppe mennesker Stamtre evolusjon, biologisk avatammingshierarki Tribus biologi, kategori for én eller flere nær beslektede grupper av ...

                                               

Stil (språk)

Stil er i språklig sammenheng en måte å skrive på. Begrepet kan knyttes til visse historiske perioder, f.eks. barokkens stil, realismens stil osv. Det kan også brukes om den enkelte forfatters særlige skrivemåte innafor en historisk periode. Stil ...

                                               

Strilesoga

Strilesoga er et historieverk eller et bokverk i til sammen fem bind, utgitt i tidsrommet 1996 til 2001. Målsettingen til Strilesoga er å fortelle strilenes historie. Førsteamanuensis John Ragnar Myking, fylkesarkivar i Hordaland fylke Egil Nysæt ...

                                               

Summa Theologica

Summa Theologica er hovedverket til teologen Thomas Aquinas, skrevet i perionden 1265 til 1274. Det er en sammenfatning av katolsk lære, som bygger på Bibelen, skrifter av klassiske greske filosofer, og arbeidet til tidligere skolastikere.

                                               

Symbolisme

Symbolisme var en kunstbevegelse på slutten av 1800-tallet av fransk og belgisk opprinnelse som oppstod innenfor lyrikken, prosalitteraturen og billedkunsten. Symbolismen innenfor kunsten var hovedsakelig en reaksjon mot naturalisme og realisme, ...

                                               

Synestesi

Synestesi stammer fra det greske ordet syn- og aesthesis. Synestesi er et fenomen der sansene er mikset, karakterisert som en sammenblanding av ulike sansemodaliteter. Eksempler er individer som kan smake ord, opplever at ulike lyder eller boksta ...

                                               

Tekstforfatter

En tekstforfatter er en person som skriver tekster til sanger, revyer, reklame og annet. Mens begrepet forfatter vanligvis brukes om dem som skriver bøker og lengre tekster, og skribenter og journalister særlig arbeider med massemedier, skriver e ...

                                               

The Runelords

The Runelords er en fantasy-romanserie av den amerikanske forfatteren David Farland. I universet der The Runelords finnes, er det et unikt magisk system som er helt avhengig av at det eksisterer forskjellige kroppslige attributter, for eksempel m ...

                                               

Tilrettelagt litteratur

Tilrettelagt litteratur er litteratur tilpasset ulik leseevne. Om lag 30 prosent av alle voksne har vansker med få med seg innholdet i vanlig tekst. Årsakene kan være mange, fra dysleksi og andre funksjonshemminger til at en er uvant med å lese, ...

                                               

Treaktsstruktur

Treaktsstrukturen er funnet opp av Aristoteles. Siden Aristoteles tid har man oppdelt en historie i tre akter. De to første aktene er delt inn i to deler igjen.

                                               

Túrin I

Túrin I er en figur fra J.R.R. Tolkiens fiktive verden Midgard. Han var den sjette regjerende riksforstander av Gondor. Túrin ble født i år 2165 i tredje tideverv. Han var sønn og yngste barnet til Húrin I, og var muligens oppkalt etter Túrin Tur ...

                                               

Tåkens hersker

Tåkens hersker er debutromanen til den spanske forfatteren Carlos Ruiz Zafón. Romanen ble utgitt i 1993, oversatt til norsk og utgitt av daværende Juritzen forlag i 2017. Romanen beskrives som en grøsser for de som er "unge i hjertet".

                                               

Vagant

For litteraturtidsskriftet Vagant, se Vagant tidsskrift. Vagant er en gammel betegnelse på omstreifer eller landstryker, men brukes nå særlig om omvandrende studenter, spillemenn, sangere og klerker i middelalderen. Disse vagantene, ofte kalt vag ...

                                               

Verdens bokhovedstad

Verdens bokhovedstad er en tittel som gis til én by hvert år av UNESCO som en anerkjennelse for arbeidet den gjør med å fremme bøker og lesing. Tittelen gjelder fra Verdens bok- og opphavsrettsdag 23. april til 22. april påfølgende år. Programmet ...

                                               

Vers

Vers kan ha flere betydninger. I dagligspråket brukes vers synonymt med strofe. Det er særlig når en snakker om salmer, sanger og tonesatte dikt at en omtaler den tekstenheten som melodien gjentas over, som vers: "Vi synger første og tredje vers ...

                                               

Virtual International Authority File

Virtual International Authority File er et internasjonalt register over personnavn. Det er et fellesprosjekt mellom flere nasjonalbiblioteker og driftes av Online Computer Library Center. Prosjektet ble initiert av Deutsche Nationalbibliothek og ...

                                               

Vorondil

Vorondil er en figur fra J.R.R. Tolkiens fiktive verden Midgard. Han var riksforstander av Gondor i tidsperioden 1998 - 2029 i tredje tideverv. Han ble født i år 1919, og ble riksforstander da hans far Pelendur døde. På dette tidspunktet hadde ti ...

                                               

Walter av Aquitaine

Walter av Aquitaine er en legendarisk eller mytiske konge av vestgoterne. Han figurerer under varianter av navnet "Walter" i flere episke dikt og fortellinger i ulike språk i løpet av middelalderen: Nibelungenlied eller Vølsungesagnet, et gammelh ...

                                               

Y Gododdin

Y Gododdin er et middelalderdikt som består av en rekke elegier til mennene fra det britonske kongedømmet Gododdin og deres allierte som, i henhold til konvensjonell fortolkning, døde i kamp mot anglere fra kongedømmene Deira og Bernicia på et st ...

                                               

Zorro

Zorro er en romanfigur skapt av forfatteren Johnston McCulley i 1919. Siden den gang har Zorro også vært med i flere bøker, filmer, TV-serier og andre medier. Zorro spansk for rødrev er den hemmelige identiteten til Don Diego de la Vega s opprinn ...

                                               

Århundrets 100 bøker ifølge Le Monde

Århundrets 100 bøker er en rangert liste over de bøkene som ble ansett som de hundre beste i det 20. århundre. Kåringen ble foretatt våren 1999 gjennom en avstemning gjennomført av den franske butikkjeden Fnac og Paris-avisen Le Monde. Med utgang ...

                                               

Livssyn

Livssyn er en overordnet, felles og egen benevnelse om det menneske tror om livet og verden, om det finnes noen høyere makt eller ikke, hvilken etikk man bør leve etter. Et livssyn inneholder synsmåter innen tre områder: virkelighetsoppfatning, m ...

                                               

Antiklerikalisme

Anti-klerikalisme er betegnelsen på en historisk bevegelse som opponerer mot presteskapets religiøs makt og dens innflytelse i institusjonelle former, i presteskapet og kirkens makt og innblanding i alle sider av det offentlige og politiske liv, ...