ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 12
                                               

Disease mongering

Disease mongering, "sykdomskremmeri", er en nedsettende engelsk betegnelse for helse- og medisinindustriens tendens til å overdrive alvoret eller utbredelsen av mindre plager og normale livsprosesser for få folk til å føle seg syke eller sykere o ...

                                               

Domanmetoden

Domanmetoden er en metode beregnet på å trene opp hjerneskadde barn til å bli normalt fungerende mennesker, eller i det minste å gjøre livet deres lettere. Metoden ble utviklet på 1950-tallet av den amerikanske fysioterapeuten Glenn Doman, og er ...

                                               

Død

Død er enten opphør av liv i en levende organisme, eller tilstanden til organismen etterpå. Døden kan inntreffe for en hel organisme, eller bare deler av organismen. Det er for eksempel mulig å leve selv om et eller flere organer i kroppen dør. D ...

                                               

Dødsattest

En dødsattest, eller en dødsmelding, er en attestasjon, eller en erklæring, på at et menneske er avgått ved døden. Den skrives ut av en lege eller en patolog etter at døden har inntrådt og inneholder opplysninger om den dødes navn, fødselsnummer, ...

                                               

Effektiv energibruk

Effektiv energibruk er et samlebegrep for riktig utnyttelse av energien. Begrepet benyttes i sammenheng med tiltak hos sluttbruker. Produksjon og distribusjon av energi omfattes ikke av begrepet, men har sterk relasjon til effektiv energibruk. Ef ...

                                               

Egenandel

Egenandel er et begrep som benyttes i sammenheng med tjenester og produkter som leveres etter folketrygdloven, og betegner den delen av kostnaden en pasient skal betale for ytelsen. Dette gjelder både tjenestehonorarer og kjøp av medisiner foresk ...

                                               

Energiprosent

Energiprosent er en angivelse av hvilke andeler av kostens totale energiinnhold som kommer fra karbohydrat, fett og protein. I gjennomsnittskosten bidrar karbohydrat, fett og protein omtrent med henholdsvis 50, 35 og 15 E%. Anbefalt fordeling av ...

                                               

Epidemilasarett (Bergen)

Epidemilasarett var en egen midlertidig institusjon som ble opprettet ved epidemier, for pleie og desinfeksjon av personer med smittsomme sykdommer, som tyfus, kolera, difteri osv. I denne artikkelen handler det om epidemilasarettene i Bergen.

                                               

Eteriske oljer

Eteriske oljer er flyktige oljer fra planteriket. Vi finner eteriske oljer i de fleste planter, dog i svært varierende mengder. De består som oftest av innviklede blandinger av mange kjemiske stoffer som alkoholer og aldehyder. De eteriske oljene ...

                                               

Eternit

Eternit er et varemerke for byggemateriale. Navnet kommer av at materialet skal kunne stå i all tid. Materialet ble mest lagd av asbestfibre blandet med sement i forholdet 1:9. Fordelen med eternit er at materialet holder seg uansett temperatur o ...

                                               

Falskt minne

Falske minner kan defineres som "et minne som enten er helt eller delvis feilaktig, men som blir akseptert som ekte av mennesket som husker". Falske minner må ikke forveksles med konfabulering, da konfabulering er et sykdomstegn og kan bestå av f ...

                                               

Farang

Farang, er en epidemi av smittsom sykdom. Betegnelsen brukes særlig om smittsom infeksjonssykdom i mage-tarmkanalen. Farang thai ฝรั่ง om tradisjonell thai-parfyme.

                                               

Fasadeisolering

Fasadeisolering er tiltak på en husfasade for å redusere støy utenfra, f.eks. fra biltrafikk eller fly. Også vanlige ENØK-tiltak som etterisolering, utskiftning av vinduer eller montering av tetningslister og/eller varevindu gir en viss støyreduk ...

                                               

Fettceller

Fettceller er laget av en tynn membran som er fylt med fettsubstans, kalt triglyserider. Voksne mennesker legger på seg ved at fettcellene som finnes i kroppen blir tykkere. Barn går opp i vekt ved at antallet fettceller i kroppen øker. Når gamle ...

                                               

Funksjonell medisin

Funksjonell medisin, også kalt individuell medisin eller presisjonsmedisin, er et moderne begrep for ernæring og miljø som medisin. Hovedelementet i funksjonell medisin er fokus på miljømessige og biologiske forskjeller med utgangspunkt i ernærin ...

                                               

Funksjonshemning

Funksjonshemning, funksjonsnedsettelse eller handikap er vanlige betegnelser for nedsatt arbeids- eller funksjonsevne av psykiske, fysiske eller sosiale årsaker hos et individ eller i omgivelsene. Funksjonsvanskene kan ha sin årsak i individets f ...

                                               

Gjesping

Gjesping er en ufrivillig, dyp innpusting gjennom åpen munn, ofte ledsaget av strekking av overkropp og armer. Ordet gjespe kommer fra norrønt geispa. Munnen åpnes kraftig under en gjesp. Fenomenet inntreffer vanligvis som følge av trøtthet, og o ...

                                               

Global helse

Global helse brukes gjerne synonymt med internasjonal helse, men disse må ikke forveksles. Global helse er helsen til befolkningen i en global sammenheng; defineres som et fagområde som tilrettelegger samfunnsforholdene, basert på medisinsk og sa ...

                                               

Globulus

Globulus Pharyngeus, tidligere kalt Globulus Hystericus, vil si innsnevring av spiserøret, på baksiden av strupehodet. Tilstanden oppleves som en klump i halsen. Årsaken til globulus er noe uklar. Som det tidligere navnet tyder på, har denne tils ...

                                               

Helsefarer ved tobakksrøyking

Helsefarer ved tobakksrøyking er det i dag sikkert at foreligger. Tobakksrøyking er utbredt over hele verden og samtidig helseskadelig. Røyking fører til en økning av risikoen for en rekke kreftformer, blant annet lungekreft som vanligvis skyldes ...

                                               

Helseforsikring

Helseforsikring er forsikring som gir rett til helsebehandling på et forhåndsavtalt nivå og/eller økonomisk støtte til de medisinske kostnadene ved helsebehandling. Helseforsikring skiller seg således fra sykeforsikring, som gir økonomisk støtte ...

                                               

Helseregister

Helseregister kan vise til ulike typer registre over helseopplysninger, regulert i helseregisterloven. Lokalt helseregister Sentralt helseregister Behandlingsrettet helseregister Nasjonalt kvalitetsregister Regionalt helseregister

                                               

Hereditært angioødem

Hereditært angioødem er en arvelig sykdom hvor pasientene får hevelser i hud og slimhinner. Sykdommen skyldes nedsatt konsentrasjon av proteinet C1 inhibitor. Dette proteinet holder vanligvis flere reaksjoner i blodet i sjakk, dersom det blir for ...

                                               

Hest og Helse

Hest og Helse er en frivillig landsdekkende organisasjon for og om hester som ble etablert i 1971. Formålet er å fremme bruk av hest i helsesammenheng og bidra til kvalitet i bruk av hest i arbeidet med å fremme fysisk, psykisk og sosial helse. D ...

                                               

High Need Baby

High Need Baby er et begrep skapt av den amerikanske barnelegen William Sears og hans kone Martha Sears for å beskrive normale friske babyer som oppleves ekstra urolige og utfordrende. Doktor Sears beskriver 12 personlighetstrekk som er vanlige h ...

                                               

Hjerteinfarkt

Hjerteinfarkt er en sykdomstilstand som oppstår når blodforsyningen til deler av hjertet forstyrres. Den påfølgende oksygenmangel forårsaker skade og mulig død av hjertemuskulatur. Viktige risikofaktorer for utvikling av hjerteinfarkt er fremskre ...

                                               

Hokksund Kurbad

Unicare Hokksund er en spesialistinstitusjon for rehabilitering som ligger i Hokksund, Øvre Eiker kommune og har 81 overnattingsplasser i tillegg til dagpasienter, og ca. 100 ansatte. De behandler årlig rundt 1500 pasienter, og har avtale med Hel ...

                                               

Hyperhidrose

Hyperhidrose kan enten være jevnt fordelt på kroppen, eller lokalisert mot spesifikke kroppsdeler; hender, føtter, armhule og rygg er blant de mest aktive regionene grunnet den store konsentrasjonen av svettekjertler. Man skiller mellom primær og ...

                                               

Hyperparathyreoidisme

Hyperparathyreoidisme er en sykdom i biskjoldbrusk-kjertlene der kalsium-nivået i blod er for høyt. For høy kalsiumverdi i blodet kalles også hyperkalsemi. Ved hyperparathyreoidisme har en eller flere av biskjoldbruks-kjertlene har utviklet seg t ...

                                               

ICPC-2

ICPC-2 er den andre versjonen av ICPC som er den internasjonale klassifikasjonen for sykdommer og symptomer som brukes i den norske primærhelsetjenesten. Den første versjonen ICPC International Classification of Primary Care er en diagnoseliste f ...

                                               

Inspektionen för vård och omsorg

Inspektionen för vård och omsorg er en svensk statlig tilsynsmyndighet som ble opprettet 1. juni 2013. Myndigheten har blant annet tilsyn og kontroll over helsevesenet og sosialtjenesten og internasjonale adopsjoner. Forslaget om å opprette den n ...

                                               

Institusjon

Institusjon har litt forskjellige betydninger på norsk. Ordet institusjon brukes i dagligtalen dessuten ofte om forskjellige typer anstalter, behandlings- og pleiehjem, særlig for eldre, barn og syke. Slike institusjoner kan eksempelvis være psyk ...

                                               

Jegerrefleks

Jegerrefleks eller jegerrespons er en prosess med vekslende sammentrekning og utvidelse av blodårene i fingre og tær som blir utsatt for kulde. Refleksen er også kjent som Lewis-reaksjonen, oppkalt etter Thomas Lewis som først beskrev effekten i ...

                                               

Kameratstøtte

Kameratstøtte er et lavterskeltilbud utarbeidet av Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner og Mental Helse Norge. Bakgrunnen for samarbeidet er et ønske om å bidra til bedre helse og livskvalitet for nåværende og tidligere soldater o ...

                                               

Koordinasjon

Evnen til å fange opp en stimulus og omsette den til en så rask og hensiktsmessig bevegelse som mulig. Eks: startskudd på 100 meter. Syn- og hørselssansens spiller en stor rolle.

                                               

Krampe

Krampe er en ufrivillig, og ofte smertefull, sammentrekning av en muskel. Årsaken til krampe er ofte overanstrengelser eller kulde, men kan også forekomme av forgiftning eller sykdom.

                                               

Kreftfremkallende stoffer

Karsinogen er en fellesbetegnelse som brukes om noe som er kreftfremkallende. Dette kan være kjemiske stoffer, stråling, virus, parasitter, bakterier og andre kreftfremkallende kilder.

                                               

Kroppsmasseindeks

Kroppsmasseindeks, fra engelsk body mass index, er en formel som viser balansen mellom høyde og vekt. Det indikerer om en person er over- eller undervektig eller har normal vekt. Formelen er ikke helt eksakt. Muskuløse kan ha en BMI-verdi på over ...

                                               

Kunnskapsegget

Egget bygger på en kunnskapsmodell kalt "6S-modellen" som utviklet av McMaster-universitetet i Toronto. Den opprinnelige kanadiske modellen har form som en pyramide, men Innlandet har gitt modellen en form som et egg. Tanken bak er likevel den sa ...

                                               

Kvinnehelse

Kvinnehelse er det fagområdet som handler om helseforhold som spesifikt gjelder kvinner. Kvinnekroppen er annerledes enn mannskroppen og kvinner har helseutfordringer som menn ikke har. Begrepet kvinnemedisin er også brukt, men kvinnehelse kan fo ...

                                               

Legeattest

Legeattest eller legeerklæring er en erklæring fra lege om et medisinsk forhold som kan innebære økte rettigheter for en person, enten som bevis på at personen tilfredsstiller bestemte helsekrav for eksempel for et sertifikat, eller det kan være ...

                                               

Lepraarkivene i Bergen

Lepraarkivene i Bergen er de første nasjonale sykdomsregistrene i verden, opprettet ved kongelig resolusjon 30. juli 1856. Lepra er en kronisk infeksjonssykdom som har vært kjent over alt til alle tider. I middelalderen var sykdomen utbredt over ...

                                               

Liggetralle

Liggetralle er et hjelpemiddel for personer som har problemer med å sitte, og som heller ikke kan gå over lengre avstander. En liggetralle er laget som en rullestol med liggebenk i stedet for sete. Liggetrallen brukes til forflytning av personer ...

                                               

Livsstil

Livsstil refererer til måten et menneske ut fra egne valg forholder seg til eget levesett, gjennom sosialt levesett, kosthold, fysisk aktivitet, inaktivitet og forhold til stimulerende midler, som nikotin, alkohol og andre rusmidler. Livsstilen e ...

                                               

Livsstilssykdommer

Livsstilssykdommer er en samlebetegnelse på sykdommer eller lidelser et menneske kan få som resultat av egen livsstil. Livsstilssykdommer blir ofte omtalt som vår tids store helseutfordring. Både folkehelseinstituttet og WHO bruker begrepet epide ...

                                               

Luftkurort

Luftkurort er en tysk benevnelse for steder som har luft som regnes som ekstra helsebringende. Mens spa dreier seg om vann, gjerne i form av kurbad eller mineral-/gytjebehandling, handler en luftkurort bare om luft og spasermuligheter. De tyske b ...

                                               

Manuellterapi

Manuellterapi er en videreutdanning på universitetsnivå innen fysioterapi hvor man spesialiseres på muskel- og skjelettrelaterte plager. Fysioterapeuter med denne videreutdanningen har tittelen manuellterapeut.

                                               

Massasje

Massasje er en form for mekanisk påvirkning av kroppens muskler. Manuell massasje utføres gjerne av en utdannet massør som undersøker musklenes tilstand og gir tilpasset behandling. Lignende effekt kan også oppnås ved bruk av utstyr som for eksem ...

                                               

Medisinsk urt

Medisinske urter er planter som dyrkes fordi drogen kan brukes til å forebygge, lindre eller lege sykdommer. I denne sammenhengen tolkes urtebegrepet vidt, og medisinske urter omfatter også planter som ikke er urter i ordets egentlige forstand. I ...

                                               

Migrasjonshelse

Migrasjonshelse er studiet av sammenhengen mellom migrasjon, etnisk tilhørighet og helse. Vanlige tema innen fagfeltet er hvordan det å migrere virker på helsen, samt i hvilken grad migrantens bakgrunn påvirker helsen. Hvilke sykdommer det er san ...