ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 122
                                               

Fort Hinderdam

Fort Hinderdam, også kjent som Fortet ved Hinderdam, er et tidligere forsvarsverk som hører til såvel Stelling van Amsterdam og både den gamle og den nye hollandske vannlinjen. Det ligger på en øy i elven Vecht sørvest for fort Uitermeer i sektor ...

                                               

Huis Doorn

Huis Doorn er en herregård i den nederlandske provinsen Utrecht. Den er mest kjent for å ha huset den tyske keiseren Vilhelm II etter at han måtte abdisere etter nederlaget i første verdenskrig og fram til hans død i 1941. Bygningen, mausoleet me ...

                                               

Mauritshuis

Mauritshuis er et kunstmuseum i Haag i Nederland som huser det kongelige billedgalleri. Tidligere tilhørte bygningen grev Johan Moritz av Nassau-Siegen. Museet har en stor malerisamling av flamske og nederlandske mestere som Johannes Vermeer, Rem ...

                                               

Nieuwe Kerk (Amsterdam)

Nieuwe Kerk er en kirke fra 1400-tallet i Amsterdam i Nederland. Kirken ligger på plassen Dam, like ved det kongelige slott. Den benyttes til kongelige seremonier, men også til kulturelle formål. Nieuwe Kerk har status som rijksmonument.

                                               

Nieuwe Kerk (Delft)

Nieuwe Kerk i Delft er en kirke i gotikk i sentrum av den nederlandske byen Delft. Kirken ble innviet ca. 1496 og er en av de største kirkene i Nederland; vesttårnet er 109 meter høyt. Høyden på tårnet er kun overgått av domkirken i Utrecht. En r ...

                                               

Oude Kerk (Delft)

Oude Kerk i Delft den gamle kirken i Delft med tilnavnet Gamle Jan, Oude Jan, er en kirke i gotikk i den gamle bydelen av Delft. Kirkens kjennemerke er et 75 meter høyt tårn som heller rundt to meter. Oude Kerk ble grunnlagt i 1246 under navnet B ...

                                               

Prinsenhof

Prinsenhof er et museum i den nederlandske byen Delft, og er kjent som stedet der Vilhelm I av Oranien ble skutt og drept i 1584. Prinsenhof het opprinnelig Sankt-Agathaklosteret, men fikk sitt nåværende navn da prins Vilhelm bodde der og gjorde ...

                                               

RAI Amsterdam

RAI Amsterdam engelsk: RAI Amsterdam Exhibition and Convention Centre er et kongressenter og messeområde i Amsterdam i Nederland. Senteret åpnet i 1961 og er et av Nederlands travleste og mest brukte messe- og utstillingskomplekser. Senteret best ...

                                               

Rijksmuseum

Rijksmuseum eller Rijksmuseum Amsterdam er et nederlandsk nationalmuseum i Amsterdam. Det ligger på Museumplein. Museet konsentrerer seg om kunst, håndverk og historie. Det har en stor samling malerier fra den nederlandske gullalder og en viktig ...

                                               

Fort Ronduit

Fort Ronduit er det nordligste av forsvarsverkene som hører til den nye hollandske vannlinjen. Det befinner seg nord for festning Naarden i Naarden kommune i den nederlandske provinsen Noord-Holland. Fortet er en del av festning Naarden, og hadde ...

                                               

Slott Drakestein

Slott Drakestein er et slott og et gods som ligger nær stedet Lage Vuursche i kommunen Baarn i den nederlandske provinsen Utrecht. Mellom 1963 og 1981 residerte H.M. Beatrix og hennes mann, Prins Claus her. Slottet er fremdeles i hennes eie. I 13 ...

                                               

Fort Uitermeer

Fort Uitermeer også kjent som Fortet ved Uitermeer er et av forsvarsverkene som hører til såvel Stelling van Amsterdam som både den gamle og den nye hollandske vannlinjen. Det befinner seg i sektor Oudekerk på en øy i elven Vecht ved grenden Uite ...

                                               

Zuiderzeemuseum

Zuiderzeemuseum er et friluftsmuseum i den nord-hollandske byen Enkhuizen. Museet har navn etter den historiske Zuiderzee-sjøen, og ble i 1984 kåret til Årets museum i Europa. Friluftsmuseet er bygd opp som en typisk liten by ved Zuiderzee fra pe ...

                                               

Ritual

Ritual, tidligere også skrevet rituale på riksmål, er en handling som har et symbolsk innhold og som blir gjentatt etter bestemte regler. Ordet kan også bety en fastsatt orden, for eksempel en ritualbok, det vil si forskrifter for en kirkelig ser ...

                                               

Bar mitsva

Bar mitsva er en slags konfirmasjon som blir feiret i jødedommen for gutter som har fylt 13 år. Bar mitsva betyr "paktsønn" eller "forpliktelsens sønn". Bar mitsva-feiring refererer til selve seremonien i synagogen hvor gutten leser fra Tora-rull ...

                                               

Bat mitsva

Bat mitsva eller Bat mitzva betegner hendelsen der jødiske jenter oppnår sin religiøse myndighetsalder innenfor visse jødiske retninger. Dette skjer ved 12-årsalderen. Bat mitzva ble innført på 1900-tallet som en motsetning til guttenes bar mitsv ...

                                               

Forlovelse

En forlovelse inngås av et par for å kunngjøre for slekt og venner at man har til hensikt å gifte seg i nær fremtid, normalt innenfor ett års tid. Et forlovelsesløfte var tidligere ansett for bindende nok til at det ved brudd i enkelte tilfeller ...

                                               

Hajj

Hajj er den pilegrimsreisen til Mekka som troende muslimer forventes å foreta minst én gang i sitt voksne liv for å besøke det hellige stedet Kaba og gjennomføre en serie ritualer der. Hajj foregår i "pilegrimsmåneden" hidja, fra 8. til 13. hidja ...

                                               

Initiasjon

Initiasjon er en innvielse av rituell karakter som markerer overgang til en ny religiøs eller sosial status. Overgangen er ofte satt i sammenheng med antatt tilegnelse av viktige kunnskap, gjerne med tilhørende krav om hemmeligholdelse. Initiasjo ...

                                               

Juletrefest

Juletrefest er en norsk festtradisjon for barn og småbarnsfamilier knyttet til feiring av jul. I dag arrangeres juletrefester oftest av foreldrene ved skoler og barnehager, men også av enkelte større foreninger og bedrifter. Slike juletrefester h ...

                                               

Meditasjon

Meditasjon er samlebetegnelse for systematisk anvendte psykiske og kroppslige øvelser, som har til hensikt å øve opp og senere vedlikeholde evnen til å raskt oppnå en bestemt sinnstilstand. Nøyaktig hvilken sinnstilstand det siktes mot varierer l ...

                                               

Morgengave

Morgengave er en tradisjon som går ut på at brudgommen gir en gave til bruden morgenen etter bryllupet. Det kan for eksempel dreie seg om et smykke. Men det kan også for eksempel være en sum penger som da gjerne er ment med tanke på å forsørge he ...

                                               

Overgangsrite

En overgangsrite er et ritual som er knyttet til endring av status. Det markerer en endring av sted, stadium, sosial posisjon eller alder. Overgangsriter er ritualer som "vasker bort" initiandens tidligere status for å gjøre han eller henne klar ...

                                               

Potlatch

Potlatch er en tradisjonell fest med gaveutveksling hos amerikanske urfolk og stammefolk eller indianere i det nordvestre USA og Canada, hvor det fungerte som det økonomiske system. Sosial status ble manifestert gjennom gaver av verdifull eiendom ...

                                               

Rettssak

Rettssak er et formelt møte mellom to motstående parter, ledet av en dommer som etter å ha hørt partenes forklaringer avsier en dom. En skiller mellom to typer rettssaker; sivile saker og straffesaker. Retten kan være satt med en eller flere juri ...

                                               

Russefeiring

Russ og russefeiring er i Norge betegnelsen på feiringen for avgangselever på videregående skole. Russetiden bygger den dels på en dansk tradisjon hvor elevene som avslutter videregående skole kaller seg russ, og markerer dette med en feiring. En ...

                                               

Salah

For mannsnavnet, se Salah navn. Salah betyr å be, eller å velsigne, og brukes vanligvis om muslimenes fem daglige rituelle tidebønner til Allah.

                                               

Sankthans

Sankthans, jonsok, jonsmesse, jons vake eller johannesvake er en kirkelig høytid til minne om døperen Johannes fødsel. Dagen feires den 24. juni. Dagen var helligdag i Norge inntil 1770. "Sankthans" er oppkalt etter døperen Johannes danske helgen ...

                                               

Skalpering

Skalpering er å skjære skalpen, et stykke hud med hår fra hodebunnen, av en fiende som bevis på seier eller som et krigstrofé. Skalpering er en skikk som særlig er kjent fra indianere i Nord-Amerika fra 1600- til 1800-tallet.

                                               

Temazcal

Temazcal er en form for badstu som blir praktisert i Mexico og store deler av Sentral-Amerika. Temazcal er nahuatl og betyr "vanndampens hus". Dette er fordi man utfører dampbad i små leirhus, som kalles for "torritos". Før dampbadet serveres det ...

                                               

Trolovelse

Trolovelse betegner en formalisert, bevitnet og bindende avtale om inngåelse av ekteskap som er bekreftet av kirken ved innføring i kirkeboken og som i en periode på ca. 250 år av norsk historie var lovbestemt. Trolovelse i denne formen skiller s ...

                                               

Umra

Umra, eller "den lille pilegrimsreisen", er et islamsk rituale som omfatter noen deler av hajj, den muslimske pilegrimsreisen til Kaba i Mekka. I motsetning til hajj – som skal gjennomføres i "pilegrimsmåneden" Hidja det islamske årets 12. måned, ...

                                               

Utdrikningslag

Utdrikningslag eller utdrikkingslag er en fest eller et selskap som forloverne ordner for en mann eller kvinne som skal gifte seg. Festen skal markere et farvel med ungkarslivets eller frøkenskapets frihet og gleder. De er ofte vennefester med ba ...

                                               

Sjanger

Sjanger eller genre betegner i litteraturvitenskapen de klasser man deler inn skjønnlitteratur i, dvs. litterære sjangre. Begrepet sjanger står sentralt også i annen medieteori: det finnes sjangrer innenfor blant annet musikk, malerkunst, tegnese ...

                                               

True crime

True crime, norsk: sannkrim, er en faktabasert sjanger innen litteratur, film, radio og tv. I sannkrim-sjangeren undersøker skaperne eller forfatteren en virkelig kriminalsak og utforsker omstendighetene rundt og handlingene til personer som var ...

                                               

Adynaton

Adynaton er en talefigur i form av en hyperbol ført ut i et paradoks som gjør det til et umulighetssymbol. Umulige oppgaver forekommer særlig innenfor folkediktningen, altså i sagn, eventyr, ballader, legender, gåter, ordtak og myter. Adynata var ...

                                               

Arkitekturmaleri

Arkitekturmaleri er en retning innenfor malerkunsten med arkitektur som hovedmotiv. Retningen utviklet seg særlig i Nederland fra 1500-tallet og utover, med blant annet Emanuel de Witte og Jan van der Heyden som representanter, men har røtter til ...

                                               

Avistegning

Avistegning er en samlebetegnelse på flere typer tegninger brukt på redaksjonell plass i dagspressen. Det kan være politiske kommentarer og satire, portretter og karikaturer, hverdagskommentarer, reportasjetegninger, rettstegninger, teatertegning ...

                                               

Dite

Dite er et utsagn av ikke-episk karakter. Termen ble skapt av den svenske folkloristen Carl Wilhelm von Sydow i 1937 som et samlebegrep for ikke-fortellende prosatradisjoner, som sagnnotis, fiksjon og værmerker, dvs. rene iakttakelser.

                                               

Exemplum

Et exemplum - flertall exempla - er en moralsk fortelling, kortere eller lengre, sann eller fiktiv, brukt for å illustrere et poeng. I middelalderen fantes samlinger av exempla som ble brukt av prestene for å utsmykke prekenene, til å understreke ...

                                               

Fabulat

Fabulat er et folkloristisk begrep som betyr omtrent det samme som vitnesagn og memorat. I likhet med disse gir fabulatet seg ut for å være etterrettelig og sant. Men i motsetning til memoratet, bygger ikke fabulatet på direkte erfaringer eller o ...

                                               

Feature (sjanger)

En feature er en avissjanger. I feature er det viktig med en god idé, og teksten har et spesielt særpreg. Inntrykk og opplevelser blir skildret der og da, gjennom beskrivelse, replikker, sanseinntrykk, kontraster, gjentakelser og symboler. Lesere ...

                                               

Føljetong

Føljetong betydde opprinnelig den kulturelle delen av en avis som var trykket på eget bilag, på et løst blad, derav navnet, men senere, på begynnelsen av 1800-tallet, ble det oftest trykket nederest på siden. I Norge har ordet "føljetong" endret ...

                                               

Halsløsningsgåte

Halsløsningsgåte er en gåte som ikke lar seg gjette av de elementene som vanligvis ligger gjemt i gåtespørsmålet, men må kjenne situasjonen som beskrives.

                                               

Huldreeventyr

Huldreeventyr er en undersjanger innenfor eventyr- og sagntradisjonen som ble kjent gjennom Peter Christen Asbjørnsens samlinger av Norske Huldre-Eventyr og Folkesagn. Huldreeventyr er direkte oversatt fra tysk Elfenmärchen, et begrep som ble tat ...

                                               

Kronikat

Kronikat eller Krønikenotis er en personlig fortelling om historiske og kalendariske begivenheter. Termen ble skapt av den svenske folkloristen Carl Wilhelm von Sydow i 1937 for å plassere denslags folkelige prosafortellinger som ikke hadde oppnå ...

                                               

Kryptomorf gåte

Kryptomorf gåte er en gåte hvor løsningsordet ligger i teksten. En undergruppe kalles bokstavgåte som viser til tilfeller der løsningsordet ligger i enkelte bokstaver i gåteteksten. Svar: Mennen hette Ingen. dei reivst og sleit, ingen fekk pryl D ...

                                               

Lakonisme

Lakonisme er betegnelsen for et fyndig, kort og konsist utsagn i skrift eller tale. De har gjerne en undertone av ironi. Dette er utsagn som er lett å huske, og dersom de dessuten lar seg anvende løsrevet fra sin opprinnelige kontekst og får et m ...

                                               

Lystspill

Lystspill er en betegnelse på et teaterstykke beregnet på å more publikum. Begrepet kan også brukes om andre kunstuttrykk enn teater, for eksempel om filmkomedier. Ordet har blitt benyttet på norsk og dansk i flere århundrer. Blant annet benyttet ...

                                               

Melodrama

Melodrama var opprinnelig en form for syngespill. I dag brukes uttrykket om et følelsesmessig skuespill preget av sentimentalitet, sterke effekter og stundom akkompagnement av instrumenter. Et melodrama ligner den klassiske tragedien, men har en ...