ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 13
                                               

Muskelknute

Muskelknute på livmoren er en godartet svulst som blir dannet når muskelceller starter med å utvide seg og vokser til en svulst inne i den ellers friske muskelen. Muskelknutene vokser meget langsomt. De kan ha samme størrelse som små meloner inne ...

                                               

Naturmiddel

Naturmiddel er et produkt som ikke er klassifisert som legemiddel eller naturlegemiddel og som heller ikke er et rent kosttilskudd, slik som vitaminer og mineraler. Eksempler på naturmidler kan være ekstrakter eller konsentrater av ginseng, hvitl ...

                                               

Nys

Et/en nys er en reflektorisk mekanisme, der stemmebåndene lukkes kortvarig slik at lufttrykk kan bygge seg opp i lungene. Når stemmebåndene så åpnes, strømmer denne luften nærmest eksplosjonsaktig ut gjennom nesen. Det er ulike former for påvirkn ...

                                               

Oslo Sanitetsforenings Revmatismesykehus

Oslo Sanitetsforenings Revmatismesykehus var Nordens første revmatismesykehus. Sykehuset ble bygget og drevet av Oslo Sanitetsforening, den første pasienten ble mottatt 15. september 1938. Arkitekten var Lilla Hansen, Norges første kvinnelige ark ...

                                               

Otonamaki

Otonamaki er en japansk trend, som blir av noen ansett for å være et alternativ til massasje eller fysioterapi. Den er innspirert av svøping, som mistet noe av sin utbredelse i 1980-årene i Japan på grunn av bekymringer over helseskader. Otonamak ...

                                               

PANGO Lineage

Phylogenetic Assignment of Named Global Outbreak Lineages er et mykvareprogram som er blitt utviklet av medlemmer fra COG-UK consortium. Programmet tillater en bruker å tildele en SARS-CoV-2 virusprøve til en eksperimentell stamme ved å jamføre t ...

                                               

Penisforlengelse

Penisforlengelse er en type operasjon. For at penis skal bli forlenget løsner kirurgen bindevevsbåndene som sitter inne i kroppen og holder penis. På den måten skjer det en forskyvning av den delen av penis som i utgangspunktet er lokalisert inne ...

                                               

Penisfortykkelse

Penisfortykkelse er en type operasjon. Den kan enten bli gjort samtidig med en penisforlengelse eller som et separat inngrep. Penis kan bli fortykket ved en translantering av enten hud- eller fettvev. Vanligvis blir fett sugd ut fra taljen eller ...

                                               

Peniskreft

Peniskreft er en kreftsykdom. Den har størst utbredelse blant eldre menn, primært menn over femti år, mens menn under førti år representerer om lag tyve prosent av tilfellene. En stor del av de rammede må amputere. Den eksakte årsaken til peniskr ...

                                               

Periodisk Febersyndrom hos barn

Periodisk febersyndrom er en sykdom som rammer barn i ung alder. Det typiske er at barna får regelmessige feberepisoder hver fjerde til sjette uke med forstørrede lymfeknuter på halsen, sår hals og munnsår. Årsaken til sykdommen er ukjent.

                                               

Redusert allmenntilstand

Redusert allmenntilstand er et begrep som betegner tilstanden til en pasient ved sykdom. Man kan si at allmenntilstanden er det inntrykket pasienten gir utfra observasjon. Det innebærer forandring eller reduksjon av: Fysisk yteevne Svetting / kal ...

                                               

Religionspsykologi

Religionspsykologi er en samlende betegnelse for et fag- og forskningområde der det tas i bruk ulike psykologiske teorier og metoder. Religionspsykologi handler om å studere religion og livssyn som opplevelse, atferd og funksjon. Fokuset er på me ...

                                               

Revmakirurgi

Revmakirurgien er et fagfelt innenfor ortopedien som retter seg særlig mot operativ behandling av pasienter med revmatiske sykdommer. Formålet med inngrepene er å begrense sykdomsaktivitet, lindre smerte og bedre funksjon. Revmakirurgiske inngrep ...

                                               

Sagittalplan

Sagittal er et av tre hovedplan brukt i romlig beskrivelse i medisin. Det er planet som går forfra – bakover og ovenfra – nedover. Det vil altså kunne dele nesen i 2 like deler. De andre planene er axial og coronal

                                               

Samvalg

Samvalg er et samarbeide mellom pasient og helsepersonell om å komme frem til og ta beslutninger om utredning, behandling og oppfølging, i den grad og på de måter pasienten ønsker. I samvalg får pasienten støtte til å vurdere behandlingsalternati ...

                                               

Selenon

Selenon eller selenonprotein har en viktig funksjon i dannelsen av muskelmasse før fødsel. En regner også med at selenonproteinet er med på å beskytte muskelcellene mot frie radikaler og oksidativt stress, som bygger seg opp ved fysisk aktivitet. ...

                                               

Sepn1 / selenon-relatert myopati

Selenon er et protein som blir produsert i menneskekroppen. Genet som styrer produksjonen blir omtalt som selenon-genet eller SEPN1, som også blir brukt som betegnelse på tilstanden som mangelen på selenonprotein medfører. Selenon eller selenonpr ...

                                               

Sittehemning

Sittehemning, er den mest primære funksjonshemning ved rygglidelser, bekkenproblemer og muskel- og skjelletlidelser generelt. Rygglidelser og myofasciell smertesyndrom berører vanligvis ikke bare bevegelsesapparatet, men først og fremst evnen til ...

                                               

Skjermbildeundersøkelse

Skjermbildeundersøkelse innebærer røntgenundersøkelse der et røntgenapparat sender røntgenstråler gjennom pasienten, og de treffer en spesiell glass-skjerm med et fluoreserende belegg som lyser når den treffes av røntgenstrålene. Denne skjermen b ...

                                               

Spiseforstyrrelse

Spiseforstyrrelser er et samlebegrep for flere tilstander eller lidelser med beslektede karakteristika. De mest kjente spiseforstyrrelsene er anoreksi og bulimi. Man kjenner til at spiseforstyrrelser har eksistert i mange hundre år, og i forskjel ...

                                               

Sterilitet

Sterilitet betyr ufruktbarhet og forekommer både hos mennesker, dyr og planter, og er fraværet av evnen til å bære frem barn/frukt. Det omvendte av sterilitet er fertilitet.

                                               

Stillesittende livsstil

Stillesittende livsstil er en måte for et menneske å leve livet på uten fysisk aktivitet. Typisk for en stillesittende livsstil er at man sitter mye, leser, ser på fjernsyn, spiller videospill og bruker internett. En stillesittende livsstil kan f ...

                                               

Stress-sårbarhetsmodellen

Stress-sårbarhetsmodellen er en teori om forekomsten av enkelte sykdommer og illebefinnende som mennesker kan få grunne medfødte eller dårlige forutsetninger for å takle fysisk eller psykisk stress, som gjør det avgjørende om menesket utvikler ps ...

                                               

Støyforurensning

Dette er en artikkel om støy som lyd. For andre typer støy se Støy andre betydninger Støyforurensning, eller bare støy, er uønsket og ofte også helseskadelig lyd. I Norge er veitrafikken den dominerende kilde for støyforurensning. 1.4 mill. nordm ...

                                               

Støyskjerm

En støyskjerm er en tett skjerm som settes opp mellom en støykilde og et område som skal beskyttes mot støy. En støyvoll har samme funksjon og består av en jordvoll, med eller uten en støyskjerm på toppen. Også en bygning mellom en motorvei eller ...

                                               

Sundhedsloven

Sundhedsloven er en dansk lov som ble vedtatt av Folketinget 16. juni 2005 i forbindelse med Strukturreformen, hvor en rekke oppgaver innenfor helsevesenet overgikk fra amtene til de nyetablerte regionene. Loven regulerer hvem som har ansvaret fo ...

                                               

Særfradrag

Særfradrag finnes i det norske skattesystemet i to versjoner: Særfradrag for alder, uførhet og lettere nedsatt ervervsevne og særfradrag for store sykdomsutgifter. Tallene under gjelder for inntektsåret 2010. Vedtak om særfradrag er en det av Sto ...

                                               

Søvn

Søvn er tilstanden som mennesker og dyr periodisk inntar for å hvile; en tilstand med sterkt nedsatt bevissthet. Under søvn skjer det flere fysiologiske forandringer i kroppen: puls, stoffskifte og kroppstemperatur reduseres blodårene utvides skj ...

                                               

Tenner & Helse

Tenner & Helse er medlemsblad for Forbundet Tenner og Helse. Det formidler informasjon og setter problemer under debatt gjennom artikler, reportasjer og intervjuer når det gjelder tannbehandling og helse, nasjonalt og internasjonalt. Det tar bl.a ...

                                               

Teorien om overveid handling

Teorien om overveid handling er en helseatferdsmodell utviklet av Martin Fishbein og Icek Ajzen i 1975, og har sitt utspring i den sosialpsykologiske tradisjonen. Ifølge denne teorien er intensjon til handling den viktigste prediktoren for om et ...

                                               

Tigerbalsam

Tigerbalsam er en salve som kommer fra Orientens legekunst. Tigerbalsam finnes i en rød og en hvit utgave. Den vanligste bruken er på ømme muskler og forstuvninger. Hovedingredienser er aromastoffer som mentol og kamfer. Disse skaper en følelse a ...

                                               

Tran

Tran er en olje som utvinnes av fiskelever, og som er rik på vitamin A, vitamin D og umettede fettsyrer. Tran er en av få naturlige kilder til vitamin D i kosten i Norge. Tran har også en høy konsentrasjon av omega-3 fettsyrer, som sies å ha guns ...

                                               

Tropiske sykdommer

Tropiske sykdommer er sykdommer som er vanlige eller spesielle for tropene og subtropiske områder. Disse sykdommene er mindre vanlig eller ikke forekommende i tempererte områder, vanligvis grunnet kjølige årstider som gjør at smittebærende insekt ...

                                               

Trykkammer

En trykkammer er et rom med en tett liten dør som kan tettes helt, og med innretninger som kan øke eller redusere trykket i kammeret. Enkelte trykkammer har sluse så en person eller forsyninger eller utstyr kan komme inn eller ut uten at trykket ...

                                               

Tyrilistiftelsen

Tyrilistiftelsen er en ideell stiftelse som tilbyr hjelp til ungdom og voksne med rusmiddelavhengighet. Sentralt i denne stiftelsen er Tyrilikollektivet som fikk mye medieomtale på 1990-tallet.

                                               

Utdanningsnivå

Utdanningsnivå er en internasjonal term som, basert på antall års skolegang, og høyeste fullførte utdanning, defineres i gruppene: Videregående nivå Grunnskolenivå Universitets- og høyskolenivå

                                               

Verdens bilfri dag

Verdens Bilfri dag arrangeres årlig den 22. september og har vært arrangert helt siden oljekrisen på 1970-tallet. Det begynte som grasrotbevegelser rundt om i europeiske byer, hvor målsetningen ofte har vært å jobbe for bilfrie byer. I 1999 ble d ...

                                               

Waisenhus

Waisenhus eller vaisenhus er den eldre betegnelsen på et barnehjem for foreldreløse. Ordet waisen kommer fra tysk og betyr foreldreløs. Det var flere waisenhus i Norge. Det første waisenhuset ble opprettet i Trondheim i 1637 etter en pest som had ...

                                               

Yrkesskade

Yrkesskade er personskade, sykdom eller dødsfall som følge av arbeidsulykke. Det er et vilkår at arbeidsulykken har skjedd mens man er yrkesskadedekket. De gruppene som er dekket av yrkesskade, er nevnt i folketrygdloven §§13-6 til 13-13. Etterso ...

                                               

Ødem

Ødem eller stuvning er en opphopning av væske utenfor blodkar i et kroppsvev. Det kan opptre hvor som helst i kroppen, men er mest vanlig rundt anklene. Ved ubalanse mellom filtrasjon og reabsorpsjon av væske mellom blodkar og vev, og ved reduser ...

                                               

Administrasjonssenter

Administrasjonssenter er i Norge ofte brukt om en fylkeshovedstad eller byen eller stedet der en kommune ledes fra. Statistisk sentralbyrå regner administrasjonssenteret i en kommune som stedet i den grunnkretsen som rådhuset ligger i. Det kan og ...

                                               

Agenda

En agenda er sakliste eller dagsorden til møte. Å "sette agenda" brukes i utvidet betydning om å ha innflytelse i hvilke saker som tas inn i beslutningsprosesser og evne til få sine saker inn i på sakskartet. Å "ha en agenda" brukes om en aktør h ...

                                               

Alderspresident

En alderspresident er det eldste medlem av et parlament. I Sveriges riksdag er ålderspresidenten den representanten med lengst ansiennitet som riksdagsmedlem. I Forbundsdagen i Tyskland der Alterspräsident også det medlem av parlamentet som har l ...

                                               

Allianse

Allianse er en avtale mellom land, forretningspartnere, grupper av personer eller enkeltindivider, hvor avtalen skal være til gjensidig nytte for alle avtalepartnere. Allianser kan anses som en variant av konføderasjoner. En politisk allianse er ...

                                               

Antikapitalisme

Antikapitalisme er en motstandsrørelse mot kapitalismen, som utfolder seg både i teori og praksis. Det kan derfor sies å være et samlebegrep, som dekker et bredt spekter av ideologier og handlingsmønstre. De mest ytterliggående antikapitalistene ...

                                               

Apartheid

Apartheid er en politisk ideologi og et system for rasebasert segregering eller adskillelse, herav navnet, praktisert i Sør-Afrika mellom 1948 og 1994. Ideologien var initiert av Nasjonalistpartiet, grunnlagt av etterkommere av europeiske immigra ...

                                               

Arbeidsledighet

Arbeidsledighet eller arbeidsløshet oppstår når det er et større tilbud av arbeidskraft enn det som etterspørres. Det vil si at det er personer som søker arbeid til de vanlige lønnssatsene, men som ikke oppnår å bli sysselsatt på det åpne arbeids ...

                                               

Arealplanlegging

Arealplanlegging er en del av kommunenes planarbeid og foregår på flere ulike nivåer. På overordnet nivå ligger kommuneplanens arealdel, mens reguleringsplaner lages på detaljnivå, gjerne i forbindelse med utbyggingsprosjekter. På et mellomliggen ...

                                               

Avhopper

En avhopper er en person som gir opp lojalitet til en stat eller politisk enhet i bytte mot lojalitet til en annen stat/enhet. Ordet er ofte brukt synonymt med forræder, hvertfall hvis avhopperen bringer med seg hemmeligheter eller konfidensiell/ ...

                                               

Avkriminalisering

Avkriminalisering er opphevelse av straffebud i tilfeller hvor straff ansees urimelig eller uhensiktsmessig. Avkriminalisering er endring av et lands straffelovgivning slik at handlinger som tidligere kunne straffeforfølges, ikke lenger ansees so ...