ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 133
                                               

Med

Med er en navigasjonsmåte, eller bestemmelse av en posisjon til sjøs. Et med er når to eller flere landemerker er i et bestemt forhold til hverandre når en var på ett bestemt sted på hav eller sjø. Inntil alle fyr og sjømerker kom på plass, var m ...

                                               

Midtskips

Midtskips betegner den midtre delen av et skip både langskips og tverrskips. Midtskips ror innebærer å ha eller legge roret i midtstilling. Midtskips overbygning innebærer at overbygningen er plassert mellom for- og akterskip.

                                               

Navigasjonsoffiser

Navigasjonsoffiser er den offiser som har det fulle ansvaret for navigasjonen om bord på krigsskip. En navigasjonsoffiser skal også kunne assistere kapteinen på skipet om nødvendig. Tilsvarende funksjon på handels- eller passasjerskip er tillagt ...

                                               

Navigasjonssimulator

En navigasjonssimulator er en simulator der man kan trene på oppgaver som navigatører pleier å utføre. En navigasjonssimulator kan gjøres realistisk ved bygging av tilbehør. Simulatorer blir ofte brukt i utdanning av sjøfolk, og trening av sjøfol ...

                                               

Navigatør

En navigatør er personen ombord på et skip eller fly som er ansvarlig for navigasjonen. Navigatørens hovedoppgave er å følge med på skips og flys posisjoner til enhver tid. Andre ansvarsområder inkluderer å planlegge turen, gi råd til kapteinen e ...

                                               

Oktant

En oktant eller en reflekterende kvadrant er et geometrisk måleinstrument som først og fremst blir brukt i navigasjon. Navnet oktant kommer av at selve buen på måleinstrumentet utgjør en åttedels sirkel, og navnet reflekterende kvadrant viser til ...

                                               

Orgelbøye

Orgelbøyen er konstruert slik at luft suges inn i bøyen når havet løfter bøyen. Når bøyen dukker ned i vannet igjen, trykkes lufta sammen og en stor fløyte gir fra seg en ulende lyd. Noen orgelbøyer var utstyrt med lys i tillegg til lydmekanismen.

                                               

Peileskive (maritimt instrument)

En peileskive er et apparat som brukes i sjønavigasjon for å måle horisontale vinkler. Apparatet benyttes som et referanseverktøy for å opprettholde et fartøys kurs og det er et "passivt kompass" uten et retningsgivende element. Apparatets engels ...

                                               

Peiling (navigasjon)

En peiling er, i navigasjonssammenheng, "det å ta sikte på noe" – eller med andre ord det å finne retningen til noe ved hjelp av et kompass eller annet dertil egnet peileinstrument. Radar kan for eksempel brukes til å finne både peiling og avstan ...

                                               

Polarrute

En polarrute er en flyrute over de ubebodde polare regioner. Ordet "polarrute" ble opprinnelig referert til storsirkelrutene mellom Europa og vestkysten av Nord-Amerika på 1950-tallet.

                                               

Radiopeiling

Radiopeiling er å finne ut hvilken retning som et mottatt elektromagnetisk signal blir sendt ifra. Dette kan referere seg til radio eller andre former for trådløs kommunikasjon, inkludert radar signaldeteksjon og overvåking. Ved å kombinere retni ...

                                               

Referansesystem

Referansesystem i fysikk er et tenkt, rigid legeme som benyttes til å angi posisjon til andre gjenstander eller punkt. For det formål velger man et koordinatsystem som følger med legemet. Systemet inneholder også standard klokker som antas gå i t ...

                                               

Relativ peiling

En relativ peiling er vinkelen mellom observatørens diametralplan og en linje til objektet som peiles. En relativ peiling tas gjerne ut med radar, kompass eller peileskive. Eksempel: Et skip kan bevege seg i retning 270° med referanse til rettvis ...

                                               

Risørflekken

Risørflekken er et landemerke i Urheia i Risør. Merket består av hvit kalk på berget. Merket ligger 45 meter over havna i Risør, og er synlig langt til havs. Det har vært til uvurdelig hjelp for sjøfarende i skipsleia utenfor landet, og selvfølge ...

                                               

Sandøsundleden

Sandøsundleden er en skipsled gjennom skjærgården langs østsiden av Nøtterøy og Tjøme i Oslofjorden. Leden fører fra Tønsberg i nord til Sandøsund på Hvasser i sør, og passerer bl.a. Mågerøflaket. Fra Oslofjorden er det flere mulige innseilinger ...

                                               

Sann nord

Sann nord er retningen mot den geografiske nordpolen. Dette er ikke det samme som magnetisk nord, som blir gitt av et kompass. Avhengig av kartprojeksjonen vil rutenettet på de fleste kart ikke peke nøyaktig mot sann nord. En kan finne tilnærmet ...

                                               

Sekstant

Sekstant er et vinkelmålingsinstrument til å måle vinkelen mellem et himmellegeme, vanligvis solen, og horisonten. Sammen med astronomiske tabeller og en nøyaktig klokke kan en nå bestemme breddegraden. Uten nøyaktig klokke, må en bestemme middag ...

                                               

Selenografiske koordinater

Selenografiske koordinater er koordinater for å beskrive punkter på månens overflate. Akkurat som punkter på jordoverflaten kan beskrives ved hjelp av to tall; en breddegrad og lengdegrad, kan ethvert punkt på måneoverflaten beskrives ved hjelp a ...

                                               

Sjøkart

Et sjøkart er en grafisk fremstilling av et hav eller kystområde. Avhengig av kartets målestokk kan det vise vanndybde og høyde på land, detaljer ved kystlinjen, farer under navigeringen, sjømerker, tidevannsinformasjon og strømforhold, lokale ma ...

                                               

Sjøkartnull

Sjøkartnull er referansenivået for dybder i sjøkart og tidevannstabeller. Fra 1. januar 2000 har de fleste Nordsjølandene innført laveste astronomiske tidevann LAT som felles referansenivå for dybder i sjøkart. I områder der tidevannsforskjellene ...

                                               

Skipsled

Skipsled, skipslei eller sjøvei er en vannvei beregnet for skipstrafikk, oftest brukt av handelsskip. Vanligvis mener man de vannveiene som er oppmerket på sjøkart. Skipsleder er i dag vanligvis merket med sjømerker. Skipsled brukes også om mindr ...

                                               

Skipsleia langs norskekysten

Skipsleia langs norskekysten er en mye brukt vannvei for skip og båter som følger fastlandet hovedsakelig i retningen sør – nord. Betegnelsen på denne vannveien ga etter hvert navn på landet innenfor: Norge. Den språklige betydningen kommer bedre ...

                                               

SOFAR-kanal

SOFAR-kanal), eller dyp lyd-kanal, er et horisontalt lag av vann i havet der dybdens lydhastighet er på sitt minimum. SOFAR-kanalen fungerer som en bølgeleder for lyd, og lavfrekvente lydbølger i kanalen kan reise tusenvis av kilometer før de spr ...

                                               

Solstein

For å lese om den aztekiske kalendersteinen, se Solsteinen En solstein, på islandsk og norrønt sólarsteinn, eller leidarstein, var i henhold til de norrøne sagaene et krystall brukt til å finne solas posisjon på himmelen i overskyet vær eller i tåke.

                                               

Sonar

SONAR er en teknikk som bruker lyd under vann til å navigere med eller detektere andre fartøyer. Der er to typer sonarer, aktive og passive.

                                               

Stemshesten

Stemshesten er et fjell innenfor Hustadvika i Romsdal i Møre og Romsdal fylke. Fjellet ligger nå i Hustadvika kommune, og dannet tidligere grense mellom kommunene Eide og Fræna. Fjellet er fra gammel tid sett på som et grensemerke mellom Romsdal ...

                                               

Stjernekart

Et stjernekart er et kart over nattehimmelen. Astronomer deler stjernehimmelen inn i et rutenett for å forenkle bruken. De beynttes for å identifisere astronomiske objekter som stjerner, stjernebilder og galakser. Historisk har de blitt benyttet ...

                                               

Store Færder

Store Færder eller bare Færder er ei markant øy i Ytre Oslofjord, i Færder kommune. Her ble Norges fyrlykt nummer to tent i 1697. Øya, med sin høyde, posisjon, og lett gjenkjennelige form, har åpenbart vært viktig for navigasjon i Skagerrak lang ...

                                               

Styrbord

Styrbord er et fartøys høyre side sett i fartøyets fartsretning. Dette i motsetning til babord som er dets venstre side sett i fartsretningen. Navigasjonslys på fartøyets styrbord side er grønt. Ordet styrbord stammer fra norrønt stýri, fra verbe ...

                                               

Syntetisk apertur-sonar

Syntetisk apertur-sonar er en avbildende sideseende sonar med tilhørende signalbehandling som kombinerer etterfølgende sonarpulser for å øke oppløsningen langs bevegelsesretningen. Metoden kan tolkes som om flere sonarer plasseres etter hverandre ...

                                               

The American Practical Navigator

The American Practical Navigator eller Bowditch, opprinnelig skrevet av Nathaniel Bowditch er et oppslagsverk og en lærebok i navigasjon, meteorologi, oseanografi og har tabeller og oversikter over uttrykk nyttig for sjøfolk. Boken ble opprinneli ...

                                               

Treghetsnavigasjon

Treghetsnavigasjon baserer seg på akselerasjon og rotasjon av flere treghetssensorer. Slike systemer brukes blant annet i missiler, fly og romfartøyer. De benytter systemer som måler akselerasjon og rotasjon, alle med tre akser, og beregner ut fr ...

                                               

Triangulering

Triangulering er en prosess for å finne avstanden til et punkt ved å beregne lengden til en av sidene i en trekant, samt de to vinklene mellom linjen og punktet.

                                               

Tromøy kirke

Tromøy kirke er en langkirke fra 1150, senere ombygd til korskirke i 1748 på øya Tromøy i Arendal kommune. Kirken ble vernet i 2000 etter lov om kulturminner.

                                               

Trondheimsleia

Trondheimsleia er havområdet mellom Smøla og Hitra og fastlandet. I sør grenser leia mot Ramsøyfjorden som skiller Smøla fra Hitra og i nord går leia over i utløpet av Trondheimsfjorden ved Agdenes. Hurtigruten og Kystekspressen mellom Kristiansu ...

                                               

Tønsberg tønne

Tønsberg tønne er et markant sjømerke ved innseilingen til Tønsbergfjorden. Som sjømerke må dette være meget gammelt, og opprinnelig var det en påle med en tønne som markerte stedet. I dag er det en steinvarde som utgjør sjømerket. Tønsberg tønne ...

                                               

Veipunkt

Et veipunkt er et fysisk referansepunkt brukt for navigasjon og er et sett med koordinater som angir et fysisk punkt. For navigasjon på jorden er disse koordinatene normalt lengdegrad og breddegrad og noen ganger også høyde særlig innen flynaviga ...

                                               

Vindfløy

Vindfløy er en enkel meteorologisk innretning som viser vindretningen. Vindfløyer har tradisjonelt blitt konstruert som en usymmetrisk figur som kan dreie seg om en vertikal akse. Figurens tyngdepunkt er normalt sammenfallende med omdreiningsakse ...

                                               

World Geodetic System

World Geodetic System er en standard som brukes innenfor geodesi, kartografi og navigasjon. Den støtter satellittbaserte målinger, som GPS, og er ment for global bruk. Standarden definerer et standard koordinatsystem for jorden, en referanseflate ...

                                               

Liste over oppdagelsesreiser i Norge

Liste over oppdagelsesreiser i Norge gir en oversikt over fortrinnsvis utenlandske oppdageres og forskeres reiser i Norge i historisk tid fram til første verdenskrig. Siden Pytheas fra Massalia kanskje oppdaget Thule for drøyt 2300 år siden, var ...

                                               

Liste over oppdagere

Med oppdager eller oppdagelsesreisende forstås vanligvis lederen samt andre fremtredende deltakere på en oppdagelsesreise. Denne listen over oppdagere eller oppdagelsesreisende er sortert etter etternavn.

                                               

Ladislaus Almásy

Ladislaus Eduard Almásy, død 22. mars 1951 i Salzburg) var en ungarsk, eventyrer, pilot og ørkenutforsker. Han er mest kjent fra romanen og filmen Den engelske pasienten, som er basert svært løst på hans liv.

                                               

Jørgen Brønlund

Jørgen Brønlund var en grønlandsk lærer, sledefører og polarforsker. Brønlund var en av de grønlenderne som deltok i Ludvig Mylius-Erichsens Danmarkekspedisjonen i 1906–08. Han hadde tidligere vært med bl.a. Knud Rasmussen på ekspedisjoner, bl.a. ...

                                               

Curt von François

Curt Karl Bruno von François var en tysk kolonioffiser, oppdager og Afrikakjenner. Han var kommandant for de tyske beskyttelsesstyrkene i kolonien Tysk Sørvest-Afrika og koloniens guvernør. 18. oktober 1890 grunnla han den nåværende namibiske hov ...

                                               

Juan Galindo

Juan Galindo var en mellomamerikansk oppdager, arkeolog og uavhengighetskjemper av spansk-engelsk-irsk avstamning. Han er kjent for sin utforskning av mayaruiner. Galindo var sønn av en spansk embetsmann i Costa Rica i det daværende Ny-Spania. I ...

                                               

Luc Hardy

Må ikke forveksles med Lucy Hardy Luc Hardy er en fransk-amerikansk eventyrer, oppvokst i Storbritannia. Han er miljøforkjemper og medlem av The Explorers Club. Hardy er utdannet ingeniør fra Ecole Centrale Paris. Han er president l Sagax, et USA ...

                                               

Ibn Battuta

Abu Abdullah Muhammad Ibn Battuta var en marokkansk vandringsmann og oppdager. Ibn Battuta utdannet seg til å bli en rettslærd qadi som tolket lover innenfor det islamske rettsvesenet. Som så mange andre muslimer, kunne han derfor søke arbeid run ...

                                               

Kupe

Kupe var i henhold til mange maorisamfunns mytologi den polynesiske oppdageren som i det 10. århundre ble den første som nådde Aotearoa/New Zealand. Det er mange versjoner av fortellingen, og detaljene varierer fra stamme til stamme. I det som an ...

                                               

Ma Huan

Ma Huan, født ca 1380 i fylket Huiji i provinsen Zhejiang, død ca 1460) var en muslimsk kinesisk reisende og oversetter som ledsaget admiral Zheng He på tre av dennes syv store skattereiser. På ekspedisjonen i årene 1413–1415 besøkte han Champa, ...

                                               

George Ernest Morrison

George Ernest Morrison var en australsk eventyrer, pressemann og politiker. Han ble populært ofte omtalt som Morrison of Peking eller Chinese Morrison.