ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 135
                                               

Kontrafaktisk historie

Kontrafaktisk historie er en metode i historiefaget og fortellergrep benyttet i historiske romaner. Et kontrafaktisk spørsmål er å spørre hvordan historien ville utviklet seg dersom en historisk hendelse hadde gått annerledes. Typiske ekspempler ...

                                               

Mikrohistorie

Mikrohistorie er en historiefaglig tilnærming som tar utgangspunkt i et godt dokumentert enkeltmenneske, lokalsamfunn eller enkeltsak for å si noe om generelle forhold der man ellers mangler kilder. Mikrohistorie ble utviklet på 1960- og 70-talle ...

                                               

Samtidshistorie

Samtidshistorie er et perspektiv innen moderne historie som beskjeftiger seg med den aller nyeste historien. Begrepet betegner spesielt de historiske begivenhetene som flertallet av voksne mennesker har en erindring om, og særlig historiske begiv ...

                                               

Slektsforskning

Slektsforskning, slektsgransking, ættegransking og genealogi er betegnelser på den samme aktiviteten som går ut på å skaffe seg kunnskap om enkeltpersoners eller familiers avstamning. Begrepene favner vidt og benyttes om alt fra vitenskaplig fors ...

                                               

Sosialhistorie

Sosialhistorie er en gren av historiefaget som særlig benytter samfunnsvitenskaplige metoder. Historieskriving som regnes som sosialhistorisk har gjerne et "nedenfra og opp perspektiv" på samfunnet og la større vekt på underprivilegerte i samfunn ...

                                               

Elisabethansk tid

Elisabethansk tid er perioden i engelsk historie da Elizabeth I av England var dronning og er ofte betraktet som en gullalder i Englands historie. Perioden var et høydepunkt i tudortiden og den engelske renessanse hvor engelsk litteratur og poesi ...

                                               

Etterkrigstiden

Etterkrigstiden er den vanlige europeiske og nordamerikanske betegnelsen på perioden i verdenshistorien etter 1945, på samme måte som man bruker betegnelsen mellomkrigstiden om perioden 1918–1939 mellom første og andre verdenskrig. Begge begrepen ...

                                               

Generasjon Z

Generasjon Z er et begrep som brukes om generasjonen født fra slutten av 1990-årene til begynnelsen av 2010-årene. Generasjon Z er generasjonen født etter millenniumsgenerasjonen og før Generasjon Alfa. Mennesker av Generasjon Z har ofte brukt mo ...

                                               

Mellomkrigstiden

Mellomkrigstiden er i den vestlige verden forstått som perioden mellom slutten av første verdenskrig i 1918 og begynnelsen av andre verdenskrig i 1939, mer spesifikt mellom den 11. november 1918 og 1. september 1939. Perioden var markert av uro i ...

                                               

Merovingertiden

Merovingertiden er en periode av Nordens forhistorie. I og med inngangen til merovingertiden regnes også overgangen fra eldre til yngre jernalder. Perioden har forskjellig navn innenfor Skandinavia. I Danmark kalles den yngre germansk jernalder, ...

                                               

Norge i oljealderen

Oljealderen er betegnelsen på perioden fra ca. 1970-tallet til i dag, en periode der oljen har spilt en betydelig rolle i norsk historie. I 1969 ble det funnet olje i Nordsjøen, ved Ekofiskfeltet. I september 2015 var markedsverdien på det statli ...

                                               

Pax Europaea

Pax Europaea utgjør den fredfulle perioden Europa har opplevd etter Den annen verdenskrig, ofte sett i sammenheng med opprettelsen av Den europeiske union og dens forløpere. Etter Den kalde krigen har denne freden vært enda tydeligere på grunn av ...

                                               

Régence

Régence er en periode i fransk historie mellom 1715 og 1723, da kong Louis XV var mindreårig og landet ble styrt av en regent, Filip II av Orléans, Louis XIV nevø.

                                               

Rokokko

Rokokko, tidvis også kalt for senbarokken er en kunstretning og en epoke som etterfulgte barokken fra rundt midten av 1700-tallet. Rokokko er først og fremst forbundet med Ludvig XVs regjeringstid i Frankrike. Kunstretningen hadde effekt på mange ...

                                               

Seilskutetida

Seilskutetida er en betegnelse som brukes om den tidsperioden da seilskuter var dominerende som transportmiddel på sjøen. Begrepet er i bruk på mange språk.

                                               

Attentater på amerikanske presidenter

Det har vært 15 kjente attentater på sittende amerikanske presidenter. Fire av disse har resultert i presidentens død. I to attentater ble den respektive presidenten skadet, Theodore Roosevelt og Ronald Reagan. Det har i tillegg vært to attentate ...

                                               

Dødsfall under andre verdenskrig

Dødsfall under andre verdenskrig gir oversikt over militære og sivile dødsfall i verdenshistoriens mest kostbare konflikt, hvor flere titalls millioner liv gikk tapt. Tabellene nedenfor gir et detaljert bilde av antall døde, gruppert på land.

                                               

Liste over graver i Kongenes dal

Listen over graver er over oversikt over gravene i Kongenes dal i Egypt, og i området like ved dalen. Gravene er navngitt med koden KV i den østlige dalen og WV i den vestlige, samt et tall som er gitt i den rekkefølgen den moderne tids arkeologe ...

                                               

Liste over keltiske stammer

Liste over keltiske stammer omfatter folkestammer i bronsealderens og jernalderens Europa som kan knyttes sammen ved at de snakket et felles språk, keltisk, og med angivelse av deres kjerneområde ut fra moderne geografiske navn. Listen nedenfor e ...

                                               

Liste over steinalderkulturer i Kina

7000–5000 f.Kr.: Peiligangkulturen 裴李崗文化 7500–6100 f.Kr.: Pengtoushankulturen 彭頭山文化 4500–3000 f.Kr.: Chengtoushankulturen 城頭山文化 3400–2250 f.Kr.: Liangzhukulturen 良渚文化 3000–2000 f.Kr.: Longshankulturen 龍山文化 6200–5400 f.Kr.: ...

                                               

Liste over romerske legioner

Listen over romerske legioner er organisert etter nummereringen av legionene. Mange numre ble brukt om igjen etter at en legion var oppløst, og de ble derfor identifisert også med tilnavn. Legionene som er oppgitt er fra keiserdømmet; under repub ...

                                               

Liste over tidligere kommuner i Zeeland

Dette er en oversikt over tidligere kommuner i den Nederlandske provinsen Zeeland. Hvis området til en kommune har blitt fordelt over flere kommuner, nevnes her den kommunen som fikk det største området først. Grenseendringer mellom dagens kommun ...

                                               

Liste over tidligere tyske kolonier

Tyske kolonier omfattet flere kolonier som Tyskland som europeisk stormakt skaffet seg i den tredje verden fra 1880-tallet. Ved Berlin-konferansen i 1884 ble landområdene i Afrika fordelt mellom europeiske nasjoner, og landegrensene, som fremdele ...

                                               

Tiltak under covid-19-pandemien

Tiltak under koronaviruspandemien i 2019–2020 er en oversikt over de mest inngripende tiltakene iverksatt i ulike land som en konsekvens av SARS-CoV-2-pandemien. Det var dem 11. mars WHO omdefinerte sykdomsutbruddet fra å være en epidemi, til å v ...

                                               

Liste over tyske sivile utmerkelser 1933–1945

Liste over tyske sivile utmerkelser 1933-1945 Moderkors "Ehrenzeichen der deutschen Mutter" Den tyske ørns fortjenesteorden "Verdienstorden vom Deutschen Adler" Blodordenen "Medaille zur Erinnerung an den 9. November 1923" Polititjenestemedaljen ...

                                               

Liste over underleirer i Auschwitz

Libiaz Maty Janinagrube, Buna, Rajsko, Trzebinia, Lagisza Cmentarna Lagischa, Jawiszowice Jawischowitz, Czechowice, Harmeze Harmensee, Bruntal Braunau, Chełmek, Wesoła Fürstengrube, Bieruń Berun, Lagiewniki Slaskie Hohenlinde, Hubertushütte, Ausc ...

                                               

Liste over valg i Norge

Liste over valg i Norge inneholder en oversikt over de totalt fem valgene som holdes i Norge, noen jevnlig og andre ikke. Listen inkluderer ikke lokalvalg, se Kategori:Lokalvalg i Norge for en slik oversikt. De første nasjonale valgene i Norge bl ...

                                               

28. februar-hendelsen

28. februar-hendelsen, også kalt 228-hendelsen eller 228-massakren var et opprør på Taiwan i 1947. Det rettet seg mot KMT-militærguvernøren Chen Yi. Senere er den 28. februar blitt innført på Taiwan som fredsdag og offentlig fridag. Taiwan var bl ...

                                               

81. infanteribrigade

81. infanteribrigade var en brigade i den prøyssiske armé. Brigaden ble opprettet den 1. april 1897, og hadde sitt hovedkvarter i Lübeck. I 1901 fikk brigaden sitt hovedkvarter i Moltkestraße 25 i Schloss Rantzau, i 1912 i Mengstraße 4 som senere ...

                                               

Adachiklanen

Adachiklanen er en japansk klan av samuraier som er sagt å nedstamme fra Fujiwara no Yamakage. Deres historiske signifikans kommer av deres suksess under Genpeikrigen og deres etterfølgende tilknytning til Hōjōklanen. Historisk viktige skikkelser ...

                                               

Adyger

Adyger er et vesttsjerkessisk folk med opphav i det nordvestre Kaukasia, tilknyttet språket adygisk. Omtrent 100 000 adyger bebor deres hjemland i Tsjerkessia, nemlig dagens Adygia i Russland. Adyger er nært beslektet med kabardinere, som sammen ...

                                               

Aemilia Lepida (forlovet med Claudius)

For andre kvinner med dette navn, se Aemilia Lepida. Aemilia Lepida født 5 f.Kr., død ca 43 e.Kr. var en nobel romersk kvinne og oversøster. Hun var eldste datter og det førstefødte barnet til Julia den yngre den første datterdatteren til keiser ...

                                               

Den afghanske borgerkrigen

Den afghanske borgerkrigen er en konflikt som har pågått i Afghanistan siden 1978 frem til våre dager, med visse avbrekk. Konflikten har vært en borgerkrig mellom ulike grupper i landet, men har også hatt aktører fra flere andre land. Borgerkrige ...

                                               

Akamatsu Norimura

Akamatsu Norimura var en japansk samurai og en klansleder over Akamatsuklanen under Muromachiperioden.

                                               

Akershus amt

Akershus amt var en administrativ enhet i Norge 1682–1918, som lenge bestod av de moderne fylkene Oslo og Akershus. Det var i hele sin eksistens underamt til Akershus stiftamt. I 1842 ble Christiania kommune utskilt fra Akershus amt, men fortsatt ...

                                               

Albani

Albani var en adelig familie utdødd året 1852, opprinnelig fra Albania, som innvandret til Urbino, nåværende Italia, på 1400-tallet med kapteinen i Skanderbegs armé Filippo de Lazj, kalt "albanen", som førte til at slekten kom til å hete Albani. ...

                                               

Albania (Kaukasus)

Denne regionen må ikke forveksles med Albania i på Balkan. Albania eller Aghbania var et historisk kongerike i Kaukasus. Området fikk etter hvert innvandring fra seldsjukkene som blandet seg med lokalbefolkningen og dermed ble albanerne etter hve ...

                                               

Alger-avtalen

Alger-avtalen ble signert den 6. mars 1975 i Algerie av sjah Muhammed Reza Pahlavi for Iran og visepresident og viseformannen i det revolusjonære kommandorådet Saddam Hussein for Irak. Den fastla den omstridte grensen mellom Iran og Irak ved Shat ...

                                               

All India Muslim League

All India Muslim League var et politisk parti som ble grunnlagt i Dhaka i Britisk India i 1906. Partiet ble etter hvert den drivende kraft i dannelsen av Pakistan som en separat, muslimsk stat. Etter at Britisk India ble uavhengig fra Storbritann ...

                                               

Alliansen mellom det nordtyske forbund og Sør-Tyskland

Alliansen mellom det nordtyske forbund og Sør-Tyskland, også kalt Forbundet for forsvar og angrep, var en avtale mellom kongeriket Preussen og de sørtyske statene Bayern, Württemberg, Baden og storhertugdømmet Hessen i årene 1866-1867 i kjølvanne ...

                                               

Allodialgods

Allodialgods var hos germanerne, og senere i Det tysk-romerske rike, gods som personlig eiendom til lensinnehaver, og som kunne gå i arv etter fri vilje. Dette i motsetning til lensgods, som måtte gå til nærmeste ektefødte mannlige slektning.

                                               

Amerikabrev

Amerikabrev er betegnelsen på brev sendt til slekt og venner i opprinnelseslandet fra personer som utvandret til Amerika. Brevene inneholdt opplysninger om personlige og familiære forhold, men også opplysninger om forholdene i Amerika mer generel ...

                                               

Amerikas historie

Amerikas historie er de to amerikanske kontinentenes historie, Nord- og Sør-Amerika, inkludert Karibia. Forhistorien begynte med at folkegrupper innvandret til disse områdene fra Asia i løpet mens istiden var på sitt høyeste nivå. Disse gruppene ...

                                               

Andre kinesisk-japanske krig

Den andre kinesisk-japanske krig 7. juli 1937–9. september 1945 var en massiv konflikt mellom Kina og Japan både før og under andre verdenskrig. Konflikten ble avsluttet ved Japans betingelsesløse kapitulasjon i 1945. Om lag halvparten av alle sk ...

                                               

Andrea Gritti

Andrea Gritti var doge av Republikken Venezia fra 1523 til 1538. Gritti ble født i Bardolino, nær Verona. I sine yngre dager tilbrakte han mye tid i Konstantinopel for å ta seg av venetianske interesser. Her ble han i 1499 arrestert mistenkt for ...

                                               

Andronovokulturen

Andronovokulturen er en gruppering av lignende lokale bronsealderkulturer som blomstret en gang i tiden 2000–900 f.Kr. i vestlige Sibir og den asiatiske delen av den eurasiske steppe. En bedre betegnelse enn kulturgruppe er å karakterisere den so ...

                                               

Den anglo-irakiske krig

Den anglo-irakiske krigen var en del av andre verdenskrig. Storbritannia invaderte Irak 2. mai 1941 for å forhindre regimet til nasjonalisten Rashid Ali al-Gaylani i å slutte seg til aksemaktene, slik britene fryktet. Krigshandlinger pågikk til 3 ...

                                               

Anker (mål)

Anker er et gammelt hulmål for flytende varer. Et anker tilsvarer 38.6038 liter, men volumet kan har variert gjennom historien. Anker betegner også en beholder tønneliknende som rommer dette kvantum. Måleenheten større enn anker var tønne. Det gi ...

                                               

Anne Frank-huset

Anne Frank-huset, Prinsengracht 263, er stedet i Amsterdam der jøden Anne Frank sammen med sin familie, en vennefamilie og en eldre mann gjemte seg for jødeforfølgerne under den andre verdenskrig da Tyskland okkuperte Nederland. Huset er et museu ...

                                               

Anne Franks dagbok

Anne Franks dagbok er dagboken skrevet av Anne Frank fra hun var 13 til hun ble 15 år, fra 12. juni 1942 til 1. august 1944, mens hun oppholdt seg i skjul sammen med familiemedlemmer og bekjente for å unnvike jødeutryddelen under annen verdenskri ...