ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 138
                                               

Eydehavnmuseet

Eydehavn Museet er et industri- og arbeidermuseum på Eydehavn i Arendal kommune. Museets hovedutstilling rommer mange temaer knyttet til industristedet og samfunnet her. De to hjørnesteinsbedriftene AS Arendal Smelteverk og Det norske Nitridaktie ...

                                               

Fat (mål)

Fat er en enhet for volummåling av råolje, og andre petroleumsprodukt, tilsvarende 158.99 liter, 42 US gallon. Fat er ikke en SI-enhet. Norske styrings- og forvaltningsmyndigheter for petroleumsvirksomheten har gått over til å bruke standardkubik ...

                                               

Sidney Bradshaw Fay

Sidney Bradshaw Fay var en amerikansk historiker. Han utga en undersøkelse av årsakene til første verdenskrig, The Origins of the World War, hvor han konkluderer med at alle de europeiske stormaktene hadde skyld i krigsutbruddet, men spesielt sys ...

                                               

Ferdinand I av Østerrike

Ferdinand I var keiser av Østerrike og konge av Ungarn og Böhmen fra 1835 til 1848. Han etterfulgte sin far Frans II av Det tysk-romerske rike 1768–1835 som keiser og konge. Han valgte å abdisere etter en rekke opprør i 1848. Han var også konge a ...

                                               

Ferdinand VII av Spania

Ferdinand VII var konge av Spania fra mars til mai 1808 og senere fra 1813 til sin død i 1833. Som eldste sønn av Karl IV og hans kone Maria Louisa av Parma, ble han født i det store slottet El Escorial nær Madrid.

                                               

Festung Norwegen

Festung Norwegen betegner tyskernes festningsverk i Norge, som var del av Atlanterhavsvollen, som strakte seg fra Biscayabukten i sør til Russland i nord. Festung Norwegen skulle beskytte Norge mot invasjon, men hadde også baser med offensiv roll ...

                                               

Fijis historie

De fijianske øyene ble først bebodd av polynesiske sjømenn for ca. 3500 år siden. Tusen år senere kom det melanesiere til øyene. Den første kjente europeer som besøkte Fiji var nederlenderen Abel Tasman i 1643. Det var ikke før 1789 at øyene ble ...

                                               

Filiki Eteria

Filiki Eteria var en hemmelig organisasjon som var aktiv på 1800-tallet. Hovedmålet var å bekjempe Det osmanske riket og gjøre Hellas til en uavhengig stat. Medlemmene var stort sett unge fanarioter og lokale ledere fra Hellas.

                                               

Filip II av Spania

Filip II var konge av Spania 1556–1598 og Portugal 1580-1598. I hans tid kom den epoken som gjerne kalles Spanias gullalder. Men nedgangstidene begynte også mens han regjerte. Filip var en samvittighetsfull og religiøs mann, men han var også into ...

                                               

Filip III av Spania

Filip III tilhørte huset Habsburg og var konge av Spania og Portugal fra 1598 til sin død. Han var sønn av Filip II av Spania og hans fjerde kone Anne, datter av den tysk-romerske keiser Maximilian II.

                                               

Fingerbredde

Fingerbredde er et urgammel lengdemål som har vært brukt over hele Europa og Skandinavia, også i Norge. I det gamle Romerriket kalt digitus, tilsvarende 1.85 cm. I Skandinavia gjerne tilsvarende som 1/16 fot eller 3/4 tommer. En fingerbredde var ...

                                               

Finnemanntallet for 1686

Finnemanntallet for 1686 var en folketelling iverksatt av norske myndigheter i 1686 for få en oversikt over hvor mange finske innvandrere, eller skogfinner, som hadde slått seg ned i Norge. Savolaksere skal ha hatt urgamle slektsnavn som var vikt ...

                                               

Fjerding

Fjerding er et gammelt hulmål for tørre varer. En fjerding er det samme som 34.7 liter. Det går fire fjerdinger på en tønne. En fjerding utgjøres av to skjepper à 17.4 liter.

                                               

Folkemusikk i USA

Folkemusikk i USA omfatter en mengde ulike sjangre tradisjonsmusikk, deriblant spirituals, gospel, old time music, jug band, blues, cajun, indiansk musikk – samt nyere sjangre som bluegrass og samtidens folkelige musikk, eksempelvis country og am ...

                                               

Folkunger

Folkunger eller folkungene var en ætt eller en gruppe, i Erikskrøniken kalt "Folkunga rote", som levde i Sverige på 1200-tallet. Ætten var fritatt for högfrälse, hvilket tilsa at de ikke måtte betale skatt. Allment ser det ut som om de har kjempe ...

                                               

Foll

Foll er en urgammel måte til å måle brutto avkastning av avling med, kjent siden før kristendommens inntog i verden. Foll nevnes blant annet i Første Mosebok og brukes altså i forbindelse med innhøstingen til å måle brutto gevinst med. I Matteus ...

                                               

Forfatningen av 3. mai 1791

Forfatningen av 3. mai 1791 var en konstitusjon som ble vedtatt av Polen-Litauen den 3. mai 1791 i Kongeslottet i Warszawa og deretter vedtatt av nasjonalforsamlingen Sejm. Den var den første moderne konstitusjon i Europa, og den andre konstitusj ...

                                               

Freden i Malmø

Freden i Malmø var en fredsavtale signert den 1. september 1524 som endte den svenske frigjøringskrigen. I fredsavtalen anerkjente Danmark-Norge et uavhengig Sverige, som selv ga avkall på Skåne og Blekinge. Det vanskelige spørsmålet angående kon ...

                                               

Fredrik I av Det tysk-romerske rike

Fredrik I, kalt Barbarossa, Anatolia) var hertug av Schwaben, tysk-romersk konge fra 1152, konge av Burgund fra 1178 og tysk-romerske keiser fra 1155. Han tilhørte Hohenstaufernes hus.

                                               

Frigitte slaver

Frigitte slaver er personer som før har vært slave, men som har blitt skjenket friheten av enten sin eier eller kjøpt seg fri. I antikkens Roma ønsket mange av disse frigitte slavene å forbedre sin egen status. Noe de kunne gjøre var å ta på seg ...

                                               

Fullgård

Fullgård var en klassifisering av et gårdsbruk som måtte betale full skatt, fra 1500-tallet kalt matrikkelskyld. Denne måten å klassifisere gårder på i skattesystemet ble utstrakt brukt på Østlandet i tidligere tider, og var basert på gårdenes an ...

                                               

Førkolumbisk

Førkolumbisk, førkolumbiansk eller prekolumbisk, henviser til alle tidsepoker i historien og forhistorien i Amerika før ankomsten av betydelig europeisk innflytelse på det amerikanske kontinent, både i Nord- og Sør-Amerika; også kalt for "den nye ...

                                               

Første aliyah

Første aliyah var den første moderne store bølgen av sionistisk aliyah. Jødene som også migrerte til Palestina i denne bølgen kom for det meste fra det østlige Europa og Jemen. Bølgen startet i 1881/1882 og varte frem til 1903. Det er anslått at ...

                                               

Første anglo-nederlandske krig

Første anglo-nederlandske krig var den første av fire anglo-nederlandske kriger. Den ble utkjempet mellom Det engelske samveldet og De forente Nederlandene i årene 1652 til 1654. Årsaken til krigsutbruddet var handelsdisputter, og krigen begynte ...

                                               

Jorge Eliécer Gaitán

Jorge Eliécer Gaitán var en colombiansk politiker og en leder av den populistiske bevegelsen i Colombia. Han har blant annet vært utenriksminister. Fra 1947 til 1948 var han leder av det colombianske liberale parti, og i valget i 1948 var han der ...

                                               

Galitsj-Volynia

Galitsj-Volynia var et fyrstedømme i middelalderens Øst-Europa. Det oppstod i forbindelse med oppløsningen av Kievriket på slutten av 1100-tallet og eksisterte frem til midten av 1300-tallet. Fyrstedømmet strakk seg fra elvene San og Wieprz i det ...

                                               

Fielding H. Garrison

4th Edition; Philadelphia and London: W.B. Saunders Co, 1929. Garrison, Fielding H. 1913, An Introduction to the History of Medicine, Philadelphia: W.B. Saunders Company 2nd Edition, 1917. 3rd Edition, revised and enlarged; Philadelphia: W.B. Sau ...

                                               

Gautamiputra Satakarni

Gautamīputra Śatakarṇi var en regent i Sātavāhanariket i Deccan-regionen i det gamle India. Han regjerte i det 2. århundre e.Kr., selv om den eksakte regjeringstiden er usikker. Hans regjeringstid er datert forskjellig til 86-110 e.Kr., 103-127 e ...

                                               

Gebirgskorps Norwegen

Gebirgskorps Norwegen, frem til november 1942 kalt XIX. Gebirgs-Armeekorps, var en generalkommando innenfor det tyske Wehrmacht som ble satt inn i Finnmark som et ledd i det tredje rikes planer om å okkupere Russland nordfra. Den 25. november 194 ...

                                               

Gempei-krigen

Gempei-krigen var en konflikt mellom Taira- og Minamotoklanen mot slutten av Heianperioden i Japan. Krigen resulterte i Tairaklanens fall og opprettelsen av Kamakurashogunatet under Minamoto Yoritomo i 1192. Navnet "Genpei" uttalt og av og til sk ...

                                               

Generalguvernementet

Generalguvernementet var betegnelsen brukt om myndighetene i de områdene av Polen som var okkupert av Tyskland under andre verdenskrig, men ikke direkte innlemmet i det tyske riket. De okkuperte områdene vest for Generalguvernementet ble annekter ...

                                               

Germanisering

Germanisering eller fortysking, refererer til spredningen av det tyske språk, folk eller den tyske kultur, eller til en politikk som fører til dette. Germanisering var sentral innen tysk liberal tenkning på 1800- og 1900-tallet, en periode da lib ...

                                               

Gibostad fort

Gibostad kystfort er et nedlagt kystartillerifort på Gibostad på Senja i Senja kommune i Troms og Finnmark. Gibostad Fort ble i 2008 solgt tilbake til opprinnelig eiendom og familien Larsen Olsen som i dag driver Vardnes Urtegård. Fortet og tilhø ...

                                               

HMS "Glowworm"

HMS "Glowworm" var en destroyer i G-klassen som ble bygget av Royal Navy på midten av 1930-tallet. Under den spanske borgerkrigen tilbragte skipet deler av 1936 og 1937 i spansk farvann hvor det håndhevet en våpenembargo innført av Storbritannia ...

                                               

Juan Vicente Gómez

Juan Vicente Gómez var en venezuelansk general og politiker fra Táchira som regjerte landet diktatorisk i flere perioder fra 1908 til sin død 1935. Hans mest merkbare ettermæle var et gjeldfritt land, men hans regime var preget av autokrati og un ...

                                               

Gopala I

Gopala I var grunnleggeren av Palariket i Bengal-regionen på det indiske subkontinent. Det siste morfemet av hans navn Pala betyr "beskytter" og ble brukt som endelse for alle navnene på alle Pala-monarkene. Pala antyder eller indikerer ikke noen ...

                                               

Gorkha

Gorkha var opprinnelig en bystat nordvest for Katmandu. Fra 1769 til 1930 var det også det offisielle navnet på staten Nepal. Staten har gitt navnet til det moderne Gorkha-distriktet. Den opprinnelige Gorkha by er et viktig historisk minnesmerke ...

                                               

Gran (vekt)

For andre betydninger av gran, se: Gran andre betydninger Gran er vektenhet som har blitt benyttet over store deler av Europa, også i Norge. Det er usikkert når det ble tatt i bruk, men enheten var i bruk i unionstiden i middelalderen. Som masse ...

                                               

Grav H-kulturen

Grav H-kulturen var en kultur som oppstod omkring 1900 f.Kr. i og omkring den vestlige Punjabregionen i det nåværende India og Pakistan. Kulturen utviklet seg ut av den nordlige Induskulturen og er oppkalt etter et gravsted i "område H" i Harappa ...

                                               

Grendehus

Et grendehus er et forsamlingslokale som ligger plassert ei grend i bygden. Slike lokaler ble ofte bygget på dugnad av grendes innbyggere, som gjerne også samlet sammen de pengene som var nødvendig for få bygget og innredet grendehuset. Grendehus ...

                                               

Grevskapet Arnsberg

Grevskapet Arnsberg var et territorium innenfor det hellige romerske rike av den tyske nasjon som ble opprettet på 1000-tallet ved at grevene av Werl flyttet sitt sete til byen Arnsberg. På dette tidspunktet hadde de i stor grad tapt sine vidstra ...

                                               

Grevskapet Werdenfels

Grevskapet Werdensfels i det nåværende Werdenfelser Land var et grevskap som var en besittelse under Fyrstbispedømmet Freising fra 1294 til 1803. Området ble i 1806 innlemmet i kongeriket Bayern og utgjør idag den sørlige delen av Landkreis Garmi ...

                                               

Peder Griis

Peder Griis også benevnt Peder Gris var en dansk adelsmann som satt som sjef på Hovinsholm og Kanestraum, såvel som Akershus slott og festning. Han var sønn av riksråd Joachim Griis som satt på Holmegård 1460–1497 og døde en gang etter 1473. Fare ...

                                               

Gross

Gross er en gammel mengdeenhet som tilsvarer 12 dusin, altså 144 stk. Et gross er en forkortelse for franske grosse douzaine som betyr stort dusin, eller stor tylft. Et gross er definert som 12 dusin, altså 144 stykker.

                                               

Gruveindustrien i Sauerland

Gruveindustrien i Sauerland omfatter utvinning av både jernholdige og ikke-jernholdige metaller som grunnlaget for den økonomiske utviklingen i det historiske landskapet og fjellregionen Sauerland i Tyskland. I snevrere geografisk forstand var de ...

                                               

Den gylne horde

Den gylne horde) var en mongolsk – senere tyrkifisert – stat oppstått i deler av dagens Russland, Ukraina og Kasakhstan etter Mongolrikets deling på 1240-tallet. På sitt største omfattet Den gylne hordes territorium mesteparten av europeisk Russl ...

                                               

Albrecht Götze

Albrecht Götze var en tysk orientalist. Han var professor i semittiske språk og orientalistikk ved universitetet i Marburg, og beskjeftiget seg særlig med hettittene. Han flyttet fra Tyskland etter nazistenes maktovertagelse i 1933. Han flyttet f ...

                                               

Halvgård

Halvgård var en klassifisering av en gård som slapp med å betale halv skatt, fra 1500-tallet kalt matrikkelskyld. Denne måten å klassifisere gårder på i skattesystemet ble utstrakt brukt på Østlandet i tidligere tider.

                                               

Hans Glaser

Hans Glaser var en saksisk bergmann som ble satt til å bli bergmester i Norge av Christian III konge av Danmark og Norge. I 1515 er det kjent at han jobbet for bergvesenet i Schneeberg. Kong Christian III sendte den 2. mai 1538 et brev til kurfyr ...

                                               

Hansa Leichtmetall

Hansa Leichtmetall AG, opprettet som Nordag AG 16. november 1940, var et foretak under andre verdenskrig som hadde til formål å bygge ut aluminiumsindustri i områder kontrollert av Tyskland. Det tyske selskapet Nordische Aluminium Aktiengesellsch ...