ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 14
                                               

Kvitsøyforliket

Kvitsøyforliket var en fredsavtale mellom baglerne og birkebeinerne, inngått på Kvitsøy i Rogaland høsten 1208. Her ble det satt til forlik mellom birkebeinernes konge Inge Bårdsson og baglernes konge Filippus Simonsson. Dette skjedde i borgerkri ...

                                               

Magnus Blindes og Harald Gilles saga

Magnus Blindes og Harald Gilles saga er den fjortende sagaen i sagasamlingen Heimskringla, skrevet av den islandske skalden, historikeren og høvdingen Snorre Sturlason. Sagaen handler om de norske samkongene Magnus Blinde og Harald Gille. Magnus ...

                                               

Brødrekrigen (1155–1162)

Brødrekrigen 1155–1162 var også kjent som brødrestriden mellom de tre samkongebrødrene Inge Haraldsson, Sigurd Haraldsson og Øystein Haraldsson i norsk historie, mer bestemt borgerkrigstiden Denne innbyrdeskrigen gjorde slutt på det siste samkong ...

                                               

Den andre baglerkrigens tidslinje

Den andre baglerkrigen startet i 1204 med en dansk invasjon av Norge. I tre år kjempet birkebeinerne og baglerne mot hverandre i en meget flytende krig med mindre profesjonelle krigerflokker som ikke gav noe militær sluttsresultat for noen av par ...

                                               

Norske Herredags-Dombøger

Norske Herredags-Dombøger er en serie utgivelser utført av Den norske historiske Kildeskriftskommisjon fra 1892 til 1972. Herredagsdombøkene er protokoller over herredagens virksomhet i Norge på 1500- og 1600-tallet. Herredagen var et møte av det ...

                                               

Norske Middelalderballader

"Peder og liten Kirsten" "Valivan" "Nordafjølsen" "Villemann og Magnhild" "Den underjordiske klippekonsert" "Lita Karin" "Heming og Gygri" "St. Olavs kappsigling" "Herre-Per og gjødalin" "Marie" "De två systrarna" "Iddan Hermund" "Dei frearlause ...

                                               

Iver Vind

Iver Vind var en dansk riksråd. Han var sønn av Jakob Vind til Grundet 1544-1607 og Elise Jørgensdatter Høg d. 1649. Som 17-årig studerte han ved universitetet i Jena hvoretter han reiste videre til Sveits, Frankrike og Holland. Ved hjemkomsten i ...

                                               

Mikkel Hansen (lagmann)

Hansen ble utnevnt 12. oktober 1625 etter forrige lagmann og tok over embetet i 1626 ”paa samme vilkaar som hans forgjænger haver havt”. Lensherre Jens Juel fikk samme dag brev om å ta ed av den nye lagmannen. Ved reskript 16. desember 1631 ble M ...

                                               

Overhoffretten

Overhoffretten var den høyeste domstol i Norge i årene 1667–1797. Den ble opprettet ved kongelig forordning av 14. mars 1666 og erstattet den tidligere norske herredagen. Øverste rettsinstans i det samlede Danmark-Norge var imidlertid fram til 18 ...

                                               

Eiler Brockenhuus til Søndergaarde

Eiler Brockenhuus var en dansk adelsmann fra Fyn som best huskes for sitt utsvevende liv og tragiske endelikt. Han var sønn av Claus Brockenhuus og Marine Eilersdatter Friis av Hesselager. Allmuen i Vends herred på Fyn kunne fortelle historier om ...

                                               

Eske Bille

Eske Bille var en dansk diplomat, rikshovmester og lensherre. Han var sønn av Peder Bille og Anne Knudsdatter Gyldenstierne. Eske Bille var fra 1510 til 1514 lensherre på Københavns slott, og deretter ble han lensherre på Hagenskov på Fyn. Han ko ...

                                               

Peder Claussøn Friis

Hans far het Niculas Claus Torolfssøn Friis og var fra ca. 1550 sogneprest i Undal, sør i Audnedal. Peder fikk trolig sin utdannelse i Stavanger under rektor Jakob Matssøn. Sin prestegjerning begynte han allerede som 20-åring, som kapellan under ...

                                               

Christoffer Hjort

Christoffer Hjort var en norsk prest. Christoffer Hjort var sønn av prost Rasmus Hjort i Tønsberg. Under sine studier fikk han inntekten av et prebende i Oslo. 1596 var han hos Tyge Brahe på Hven. Han ervervet magistergraden utenlands, og etter h ...

                                               

Hans Pedersen Litle

Hans Pedersen til Foss og Sem var lensherre og Norges kansler fra 1592. Han var eldste barn av Peder Hanssøn Litle og Ingeborg Nilsdatter Gyldenløve. Han gjorde tjeneste i syvårskrigen. I 1572 fik han Mariakirkens prosti i len, og to år senere Be ...

                                               

Morten Hegelund

Morten Mortensen Hegelund var en dansk prest. Han jobbet først som predikant i Aalborg fra 1527, og ble senere sogneprest i samme by. Under religionsforhandlingene i 1539 var han Aalborgs representant til Herredagen, og han var en av dem som skre ...

                                               

Rasmus Hjort

Rasmus Hjort var en norsk prest og humanist. Både Rasmus Hjorts fødested og herkomst er ukjent, og det vites derfor ikke om han var født norsk eller dansk. Han var gift med Gidse Frantsdatter Berg, datteren til biskop Frants Berg, og var faren ti ...

                                               

Kommunestyre- og fylkestingsvalget i Norge 2019

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 var et lokalvalg i Norge som fant sted mandag 9. september 2019. Det ble valgt representanter til alle fylkesting og kommunestyrer i Norge.

                                               

Kommunestyrevalget 2003

Kommunestyrevalget 2003 var et riksdekkende lokalvalg i Norge som fant sted mandag 15. september 2003 der det ble valgt representanter til kommunestyrer for valgperioden 2003–2007. 2 069 673 av de stemmeberettigede deltok i valget, en oppslutning ...

                                               

Fauske kommunestyre 2007–2011

Fauske kommunestyre 2007–2011 gir en oversikt over valgresultatet både i prosent og over hvem som ble valgt inn i kommunestyret i Fauske kommune for perioden.

                                               

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011/Pensjonistpartiet

Dette er en underartikkel i en serie om Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. Videre arbeid og ferdigstilling vil kunne skje svært langsomt, og andre brukere må gjerne bidra til fartsøkning. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 blei avholdt ...

                                               

Fauske kommunestyre 1995–1999

Fauske kommunestyre 1995–1999 gir en oversikt over valgresultatet både i prosent og over hvem som ble valgt inn i kommunestyret i Fauske kommune for perioden.

                                               

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011/Kystpartiet

Dette er en underartikkel i en serie om Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. Videre arbeid og ferdigstilling vil kunne skje svært langsomt, og andre brukere må gjerne bidra til fartsøkning. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 blei avholdt ...

                                               

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 1995

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 1995 var et riksdekkende lokalvalg i Norge som fant sted 10. og 11. september 1995. Det ble holdt valg til 435 kommunestyrer og valg til 18 fylkesting.

                                               

Stadsfullmäktige

Stadsfullmäktige var i perioden 1863–1970 benevnelsen på det høyeste besluttende valgte organet i en by i Sverige. Ved kommunereformen i 1971 ble stadsfullmäktige erstattet, i likhet med motsvarende organ i tidligere landskommuner og köpinger, ko ...

                                               

Krister Hammarbergh

Hans Krister Hammarbergh er en svensk politiker for Moderaterna. Han var innvalgt i Sveriges riksdag fra Norrbottens läns valgkrets fra 2004 til 2018, fra 2004 til 2006 som vara for Anna Ibrisagic, som hadde blitt valgt inn i Europaparlamentet. H ...

                                               

Stockholms stadshus

Stockholms stadshus er rådhuset i Sveriges hovedstad, Stockholm. Det ligger til Hantverkargatan på øya Kungsholmen i Mälaren. Stadshuset er tegna av arkitekt Ragnar Östberg. Det blei innvidd 23. juni 1923.

                                               

Lennart Skoglund

Karl Lennart "Nacka" Skoglund var en svensk fotballspiller, en av de beste og mest populære på 50-tallet. Han var venstrebent, spilte mest på venstre kant/ving og var kjent for sine dribleserier og sitt 13 års proffeventyr i Italia. Han spilte og ...

                                               

Gamla bankhuset

Gamla bankhuset i Umeå er en gul toetasjes steinbygning i nyrenessansestil bygd i 1877 i Storgatan 34, ved Tegsbrons nordlige landfeste. På grunn de avrundede hjørnene har bygningen fått kjælenavnet Smörasken.

                                               

Vänortsparken

Vänortsparken er en park i sentrum av Umeå. Parken dekker et kvartal og grenser mot Storgatan og Umeå stads kyrka i sør, Östra Kyrkogatan og Moritzska gården i øst samt Kungsgatan og Mimerskolan i nord. Parken har en skålformet sentral gressflate ...

                                               

Norrlandsoperan

Norrlandsoperan er et scenekunsthus i Umeå. Norrlandsoperan ble grunnlagt i 1974 og var da et regionalt operaensemble. I dag er det et scenekunsthus med et symfoniorkester og avdelinger for opera, dans, musikk og kunst samt verksteder og atelier. ...

                                               

Umeå Energi

Umeå Energi AB er et kommunalt energi- og kommunikasjonsselskap med virksomhet innen fem forretningsområder: Varme, elektrisk nettdrift, elhandel, UmeNet og Sol, Vind & Vatten. Selskapet tilbyr fjernvarme og fjernkjøling, elektrisitet, kabel-tv o ...

                                               

Kyrkbron (Umeå)

Kyrkbron er en bro i Umeå der Östra Kyrkogatan krysser Umeälven til Teg på sørsiden. Byggingen av Kyrkbron ble påbegynt i 1973 og den ble innviet 26. september 1975 som Umeås tredje bro over elven. En diskusjon om plasseringen av broen inntil kir ...

                                               

Umeå rådhus

Rådhuset i Umeå ble oppført etter bybrannen i 1888 på samme sted som byens første rådhus fra 1600-tallet, som ble ødelagt i brannen. Rådhuset ble tegnet av Umeås første byarkitekt, Fredrik Olaus Lindström som var hentet fra Stockholm. I den nye b ...

                                               

Umeå stads kyrka

Umeå stads kyrka er en kirke i sentrum av Umeå, midt imot Vänortsparken ved Umeälvens nordlige strand. Den er församlingskyrka i Umeå stadsförsamling i Luleå stift. Kirken er en treskips hallkirke i nygotisk stil med tårnet plassert ved siden av ...

                                               

Lagtingets næringskomité

Lagtingets næringskomité er den fagkomiteen som behandler saker innenfor fiskeri, havbruk, industri, oppdrett, landbruk, miljø, samferdsel, kommunikasjon, energi, oljeutvinning, handel på Lagtinget på Færøyene. I 1990-årene ble en rekke komiteer ...

                                               

Lagtingets velferdskomité

Lagtingets velferdskomité er den fagkomiteen som behandler sosial-, helse-, arbeidsmarkeds- og boligsaker på Lagtinget på Færøyene. Dagens komité ble dannet da arbeidskomiteen samt sosial- og helsekomiteen ble slått sammen i 1995, og formannen i ...

                                               

Lagtingets kulturkomité

Lagtingets kulturkomité er den fagkomiteen som behandler kultur-, utdannelses-, forsknings- og kirkesaker på Lagtinget på Færøyene. Inntil 1998 het den Kultur- og skolekomiteen, og før dette bare Skolekomiteen. I dag har komiteen syv medlemmer.

                                               

Lagtingets utenrikskomité

Lagtingets utenrikskomité er den fagkomiteen som behandler utenriks-, markeds- og forsvarssaker på Lagtinget på Færøyene. Utenrikskomiteen ble opprettet ut fra Markedskomiteen i 1995.

                                               

Lagtingets finanskomité

Lagtingets finanskomité er den fagkomiteen som behandler finans-, økonomi-, skatte- og avgiftssaker på Lagtinget på Færøyene. I dagens finanskomité inngår også den gamle Skattekomiteen.

                                               

Lagtingets justiskomité

Lagtingets justiskomité er den fagkomiteen som behandler retts-, politi- og kommunalsaker på Lagtinget på Færøyene. Komiteen har syv medlemmer.

                                               

Lagtingets kontrollkomité

Lagtingets kontrollkomité er den fagkomiteen som behandler saker relaterte til kontroll av regjeringen samt konstitusjonelle spørsmål på Lagtinget på Færøyene. Kontrollkomiteen teller tre medlemmer.

                                               

Liste over Færøyenes lagtingsformenn

Lagtingsformannen er den som leder møtene på Lagtinget, den lovgivende forsamlingen på Færøyene. Lagtingets formannskap, som foruten lagtingsformannen består av tre nestformenn, planlegger og leder det daglige arbeidet på Lagtinget. Når Lagtinget ...

                                               

Storängen

Storängen er en bydel i Mariehamn på Åland. Den grenser til bydelene Nyängen, Kvarnberg, Dalberg og Vreten. Bydelen ligger ut mot Österhamn. Mariehamns bysentrum ligger i bydelen Storängen. Her finnes Ålands lagting og Självstyrelsegården, der Ål ...

                                               

Fredrik Karlström

Fredrik Karlström er en ålandsk politiker og medlem av Ålands lagting. Siden 22. november 2011 er han næringsminister i Ålands landskapsregering. Karlström sitter i Ålands lagting for Obunden Samling ObS. Han ble innvalgt første gang som vara for ...

                                               

Ålands Framtid

Ålands Framtid er et separatistisk politisk parti på Åland. Det ønsker å løsrive Åland fra Finland og danne en selvstendig stat. Partiet fremhever ellers minoritetsrettigheter, lokalt selvstyre, vekst i folketall og næringsliv, mindre byråkrati, ...

                                               

Liste over færøyske lagtingsmedlemmer 1924–1928

Liste over færøyske lagtingsmedlemmer 1924–1928. Det ble valgt 23 medlemmer av Lagtinget på Færøyene for perioden 1924–1928. Sambandsflokkurin hadde 13 representanter, mens Sjálvstýrisflokkurin hadde 10. Dette var den første perioden der Lagtinge ...

                                               

Liste over færøyske lagtingsmedlemmer 1945–1946

Liste over færøyske lagtingsmedlemmer 1945–1946. Det ble valgt 23 medlemmer av Lagtinget på Færøyene ved lagtingsvalget i 1945. Fólkaflokkurin hadde 11 representanter, mens Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin hadde 6 representanter hver. Samba ...

                                               

Færøyene under andre verdenskrig

Andre verdenskrig nådde Færøyene den 12. april 1940, da to britiske destroyere anløp Tórshavn og krevde at færøyingene omgående måtte forberede seg på å motta britiske soldater. Den britiske okkupasjonen ble kjent under kodenavnet Operation Valen ...

                                               

Folkeavstemningen på Færøyene 2018

Folkeavstemningen på Færøyene 2018 skulle avholdes på hele Færøyene onsdag 25. april 2018. Velgerne skulle ta stilling til et forslag om en egen færøysk forfatning. Forfatningsforslaget skal ikke avgjøre Færøyenes fremtidige tilknytning til Danma ...

                                               

Færøyenes riksvåpen

Færøyenes riksvåpen er et våpenskjold med en vær i sølv på blå bunn. Våpenet blir ofte bare kalt Veðrur. Væren er det eldste politiske symbolet på Færøyene. Den kjennes fra lagrettemennenes segl fra 1300-tallet og fra stolene i Ólavskirkjan i Kir ...