ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 142
                                               

Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aarhundrede

Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aarhundrede er et historisk bokverk som består av fem bind som blant annet gir oversikt over regnskaper med skatteyterens navn, blant annet tiendpengeskatten i cirka 1520 fra Vestlandet, Trøndelag og N ...

                                               

Novemberrevolusjonen i Braunschweig

Novemberrevolution i Braunschweig var de hendelsene som fant sted i byen Braunschweig mellom november 1918 og mai 1919. På slutten av første verdenskrig fant det den 29./30. oktober 1918 ved enheter i den tyske keiserlige flåte i Wilhelmshaven st ...

                                               

Ny-Granada

Ny-Granada var navnet på det spanske koloniale territorium nord i Sør-Amerika 1550 til 1717. Dette territoriet dekket stort sett områder som i dag tilhører Colombia. Det ble styrt av en Audiencia i hovedstaden Santa Fe de Bogotá. Etter 1717 ble t ...

                                               

Ny-Spania

Ny-Spania var navnet på det nye spanske koloniale territorium i Nord-Amerika fra omkring 1535 til 1821. Dette territoriet dekket hele det nåværende Mexico, Mellom-Amerika til Costa Ricas sydlige grense og deler av USA, blant annet de nåværende st ...

                                               

Milan Obrenović IV

Milan Obrenović IV var Kong Milan I av Serbia fra 1882 til 1889, da han abdisert til fordel for sin tolv år gamle sønn.

                                               

Oksehode

Oksehode er et gammelt hulmål for flytende varer, primært øl og vin, som ble brukt over hele Skandinavia, også i Norge. Et oksehode tilsvarte 1.5 amer, 2 tønner, 6 ankere, eller 240 potter. Dette tilsvarte ca. 231.625 liter, men volumet kan ha va ...

                                               

Oktoberrevolusjonen i Portugal

Oktoberrevolusjonen i Portugal var et republikansk statskupp i Portugal den 5. oktober 1910. Kong Manuel II ble avsatt og Den første portugisiske republikk ble etablert. Før kuppet gikk statsminister João Franco av, og inn i eksil. Det ble avhold ...

                                               

Operasjon Chrome Dome

Operasjon Chrome Dome var et stående United States Air Force-oppdrag under den kalde krigen fra 1960 til 1968, hvor Boeing B-52 Stratofortress-strategiske bombefly bevæpnet med termonukleære våpen forble på kontinuerlig luftbåren varsel og fløy r ...

                                               

Operasjon Gomorrah

"Operasjon Gomorrah" var et alliert bombeangrep mot Hamburg i den siste uken av juli 1943 under andre verdenskrig. Hamburg ble hardt bombet av de allierte i perioden september 1939 til april 1945. Det ble foretatt en mengde bombetokt mot strategi ...

                                               

Operasjon Guds vrede

Operasjon Guds vrede, også kalt operasjon Bajonett, var en hemmelig operasjon styrt av Israel og Mossad for å likvidere personer de mente var involvert i Münchenmassakren i 1972. Målet deres inkluderte medlemmer av den palestinske militante grupp ...

                                               

Operasjon Oleander

Aksjonen startet pinsehelgen, 26. mai 1944 og varte ut i en hel uke i begge Trøndelags-fylkene. Gestapo hadde mange SS soldater og 8 medlemmer av Rinnanbanden var med og en av lederne til Gestapo. Gestapo beordret og sende ut tre båter fra Trondh ...

                                               

Operasjon Span

Operasjon Span var en villedningsoperasjon under andre verdenskrig i forbindelse med invasjonen av Sør-Frankrike i 1944. Etter at Operasjon Dragoon var satt i verk nærmet landgangsfartøyer og andre amfibiefartøyer seg Korsika og den italienske ve ...

                                               

Oppenborgen

Oppenborgen er en fellesbetegnelse for to bygdeborger som ble anlagt i folkevandringstiden. De ligger i Raukleiva, øst for Oppenåsen og vest for Follum, i Ringerike kommune, kun få kilometer fra urgården Ve, som trolig er opphavet til det store g ...

                                               

Opplandene

Opplandene eller Opplanda er en historisk benevnelse for distriktene nord for Viken, altså distriktene nord for Oslofjorden, det indre Østlandet. Opplandene inngikk i tingkretsen for Eidsivatinget med fellesting på Eidsvoll. Opplandene nevnes en ...

                                               

Oppstanden i Øvre Schlesien 1919–1921

Oppstanden i Øvre Schlesien 1919–1921 var en serie på tre bevæpnede opprør mot tysk styre blant polakker og polske innbyggere i Provinsen Øvre Schlesien fra 1919 til 1921. Opprørerne ønsket å bryte ut av Tyskland for å bli en del av den andre pol ...

                                               

Diego de Ordás

Diego de Ordás, også kjent som Diego de Ordas dro til Cuba som ung hvor han deltok under Spanias erobring av Cuba under conquistadoren Diego Velázquez de Cuéllar. I 1518 ble han med Hernán Cortés under erobringen av det som skulle bli Ny-Spania. ...

                                               

Ort (vekt)

Ort er en gammel norsk måleenhet for vekt. Det gikk 4 ort på en kvintin, og 4 kvintin på et lodd. En ort tilsvarer dermed ca. 1 gram. En ort kan igjen deles inn i 16 æs.

                                               

Oslo Sparebank

Oslo Sparebank var Norges første sparebank, grunnlagt i Christiania i 1822 under navnet Christiania Sparebank. Banken skiftet navn i 1926, etter at Kristiania hadde skiftet navn til Oslo.

                                               

Georg Ostrogorsky

Georg Ostrogorsky var en russiskfødt jugoslavisk historiker og bysantinist som oppnådde verdensry innenfor bysantinologien. Ostrogorsky studerte i Heidelberg i Tyskland, under Karl Jaspers, Heinrich Rickert, Alfred Weber og Ludwig Curtius. Intere ...

                                               

Ottokar II av Böhmen

Přemysl Ottokar II, av det premyslidiske dynastiet, ble hertug av Østerrike 1251, konge av Böhmen 1253, hertug av Steiermark 1261 og hertug av Kärnten og Krain 1269. Han var sønn av kong Wenzel I, og gjennom sin mor, Kunigunde, i familie med Hohe ...

                                               

Aubrey de Vere, 1. jarl av Oxford

Aubrey de Vere, 1. jarl av Oxford var den første jarl av Oxford i Englands historie. Han var sønn av Aubrey de Vere, hvis far av samme navn hadde kommet til England med Vilhelm Erobreren. Han ble utnevnt til jarl av Maud av England i 1141. Denne ...

                                               

Aubrey de Vere, 2. jarl av Oxford

Aubrey de Vere, 2. jarl av Oxford var sønn og arving av Aubrey de Vere, 1. jarl av Oxford. Han arvet jarledømmet fra sin far da denne døde i 1194. Aubrey var nært knyttet til kong John, men døde før adelen gjorde opprør mot kongen. Da han døde i ...

                                               

Aubrey de Vere, 10. jarl av Oxford

Aubrey de Vere, 10. jarl av Oxford var onkelen til Robert de Vere, 9. jarl av Oxford. Han var sentral i den kongelige administrasjonen, og var nært knyttet til både Edward, den svarte prinsen, Edvard III og Rikard II. I 1388, i det nådeløse parla ...

                                               

Edward de Vere, 17. jarl av Oxford

Edward de Vere, 17. jarl av Oxford var sønn og arving av John de Vere, 16. jarl av Oxford. Han arvet jarledømmet fra sin far da denne døde i 1562. Edward var en høyt ansett dikter og skuespillforfatter, og var sentral ved hoffet til dronning Elis ...

                                               

Henry de Vere, 18. jarl av Oxford

Henry de Vere, 18. jarl av Oxford var sønn og arving av Edward de Vere, 17. jarl av Oxford. Han arvet jarledømmet fra sin far da denne døde i 1604. Henry tilbrakte flere år på kontinentet, men falt i unåde hos kong Jakob I da han kom hjem, og hav ...

                                               

Hugh de Vere, 4. jarl av Oxford

Hugh de Vere, 4. jarl av Oxford var sønn og arving av Robert de Vere, 3. jarl av Oxford. I 1231 arvet han jarledømmet fra sin far, som døde i 1221. Hugh tok angivelig del i den sjuende korsferd i 1248–1254. Da han døde i 1263 ble han etterfulgt a ...

                                               

John de Vere, 7. jarl av Oxford

John de Vere, 7. jarl av Oxford var nevø og arving av Robert de Vere, 6. jarl av Oxford. Han arvet jarledømmet fra sin onkel da denne døde uten overlevende barn i 1331. John var en av Edward IIIs høyest betrodde kommandører i hundreårskrigen i Fr ...

                                               

John de Vere, 13. jarl av Oxford

John de Vere, 13. jarl av Oxford var sønn og arving av John de Vere, 12. jarl av Oxford. Under rosekrigene var faren en sterk tilhenger av Huset Lancaster og Henrik VI, og ble dømt til døden og henrettet i 1462 etter at Edvard IV kom til makten. ...

                                               

John de Vere, 14. jarl av Oxford

John de Vere, 14. jarl av Oxford var sønn av Sir George de Vere, og nevø av John de Vere, 13. jarl av Oxford. Han arvet jarledømmet fra sin onkel da denne døde uten egne barn i 1513. Da han selv døde i 1526 hadde han ingen legitime barn, og ble e ...

                                               

Richard de Vere, 11. jarl av Oxford

Richard de Vere, 11. jarl av Oxford var sønn og arving av Aubrey de Vere, 10. jarl av Oxford. Hans far døde i 1400, og Richard arvet jarledømmet i 1406 da han nådde myndighetsalder. Da han selv døde i 1417 ble han etterfulgt av sin sønn John de V ...

                                               

Robert de Vere, 3. jarl av Oxford

Robert de Vere, 3. jarl av Oxford var bror og arving av Aubrey de Vere, 2. jarl av Oxford. Han arvet jarledømmet fra sin bror da denne døde i 1214. Robert var blant de opprørske baronene som vendte seg mot kong John i 1215. Han ble fratatt enkelt ...

                                               

Robert de Vere, 5. jarl av Oxford

Robert de Vere, 5. jarl av Oxford var sønn og arving av Hugh de Vere, 4. jarl av Oxford. Han arvet jarledømmet fra sin far da denne døde i 1263. Robert tok del i opprørene mot kong Henrik III, ledet av Simon de Montfort. Som et resultat av dette ...

                                               

Robert de Vere, 6. jarl av Oxford

Robert de Vere, 6. jarl av Oxford var sønn og arving av Robert de Vere, 5. jarl av Oxford. Han arvet jarledømmet fra sin far da denne døde i 1296. Robert tok del i en rekke militære kampanjer i Wales, Skottland og Frankrike, under Edward I, Edwar ...

                                               

Robert de Vere, 9. jarl av Oxford

Robert de Vere, 9. jarl av Oxford var sønn og arving av Thomas de Vere, 8. jarl av Oxford. Han arvet jarledømmet fra sin far da denne døde i 1371. Robert var nært knyttet til kong Rikard II, og i 1386 utnevnte kongen ham til hertug av Irland. Da ...

                                               

Robert de Vere, 19. jarl av Oxford

Robert de Vere, 19. jarl av Oxford var søskenbarn og arving av Henry de Vere, 18. jarl av Oxford. Han arvet jarledømmet fra sitt søskenbarn da denne døde i 1625, men ikke uten problemer. Det var spørsmål omkring hvorvidt Robert hadde eiendommer n ...

                                               

Thomas de Vere, 8. jarl av Oxford

Thomas de Vere, 8. jarl av Oxford var sønn og arving av John de Vere, 7. jarl av Oxford. Han arvet jarledømmet fra sin far da denne døde i 1360. Thomas tok del i flere av Edward IIIs militære kampanjer i hundreårskrigen i Frankrike. Da han døde i ...

                                               

Palm (mål)

Palm, også kalt palme og håndsbredd, er et gammelt lengdemål som har blitt benyttet i store deler av Europa og Skandinavia, herunder også i Norge. Lengden har imidlertid variert fra både land til land og tid til tid. Begrepet stammer fra den gaml ...

                                               

Paraguays historie

Fra 1588 startet jesuittordenen sin misjonsarbeid ovenfor guaraníindianerne i de sørlige områdene som i dag ligger i Paraguay, Brasil og Argentina. I begynnelsen var området truet av slavehandlere, men etterhvert fikk de jesutittstyrte indianerne ...

                                               

Mungo Park

For det danske teateret oppkalt etter Mungo Park, se Mungo Park teater. Mungo Park var en britisk oppdagelsesreisende på det afrikanske kontinentet. I årene 1795–1796 reiste han gjennom Gambia og Senegal i Vestafrika og som første europeer kartla ...

                                               

Pass (enhet)

Pass er et urgammel lengdemål, men det er ikke kjent om det har vært brukt i Europa og Skandinavia som sådan, herunder også i Norge. Substantivet er kommet til Norge via lavtysk fra fransk, pas, "skritt, passende mål, mengde". I det gamle Romerri ...

                                               

Patron (romersk)

Patron var en form for beskytter i det romerske klientsystemet. Patronen var ofte en mektig person som i bytte mot beskyttelse og gaver, fikk støtte fra romerske borgere. De som mottok gaver og beskyttelse mot å gi sin støtte ved valg og domstole ...

                                               

Pedro II av Brasil

Pedro II av Brasil var den andre, og siste keiseren av Brasil. I 1831, fem år gammel, ble han keiser etter faren Pedro Is abdikasjon. Frem til 1841 ble landet styrt av flere regenter i hans sted. Pedro II ble beskrevet som en liberal monark som t ...

                                               

Pilskudd

Et pilskudd var i norrøn tid et mye brukt lengdemål, men det knytter seg stor usikkerhet til den lengden dette målet utgjorde nå i dag. Per definisjon var et pilskudd opprinnelig den lengden en voksen mann kunne skyte en pil med en vanlig bue. På ...

                                               

Pipe (mål)

Pipe er en gammel måleenhet for volum som tidligere ble benyttet i Skandinavia, herunder også i Norge. En pipe tilsvarte 2 oksehoder, 3 amer, 4 tønner, 12 ankere, eller 480 potter. En pipe var også lik 1/2 fat. Omregnet til en moderne volumenhet ...

                                               

Pô (departement)

Pô er navnet på et fransk departement i det som nå er Italia. Det fikk navn etter elven Po da det ble grunnlagt i 1802 av Napoleon under hans okkupasjon av Kongedømmet Sardinia. Departementet var delt inn i arrondissementene Torino, Susa og Piner ...

                                               

Pogromen i Kielce

Pogromen i Kielce var en antisemittisk pogrom i Polen som fant sted 4. juli 1946 i byen Kielce der minst 42 personer ble drept. Jødene ble slått i hjel med jernrør, steiner og klubber. Rundt 200 overlevende jøder kom tilbake til Kielce etter andr ...

                                               

Polen-Litauen

Polen-Litauen var en føderal monarki-republikk dannet av Kongedømmet Polen og Storfyrstedømmet Litauen i 1569. Samveldet eksisterte til 1795. Samveldet var en fortsettelse av en personalunion mellom de to statene, som hadde eksistert siden 1386. ...

                                               

"Potemkin"

"Potemkin" var et russisk slagskip tilhørende Svartehavsflåten. Det ble bygget ved skipsverftet i Mykolajiv fra 1898, og ble satt i tjeneste i 1904. Skipet var oppkalt etter den russiske statsmannen Grigorij Potemkin. Skipet ble berømt for matros ...

                                               

Proklameringen av republikk i Tyskland

Proklameringen av republikk i Tyskland fant sted to ganger den 9. november 1918 i Berlin – av SPD-politikeren Philipp Scheidemann under et borgerlig-demokratisk styre og av lederen av det kommunistiske Spartakusforbundet, Karl Liebknecht. Bare Sc ...

                                               

Qin-dynastiet

Qin-dynastiet fulgte etter Zhou-dynastiet og ble etterfulgt av Han-dynastiet i Kina. Ordet Qin er et av flere mulige utgangspunkt for det vestlige landsbetegnelsen Kina. Den sentrale skikkelsen under dette dynastiet var herskeren Qín Shǐ Huángdì ...