ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 145
                                               

Tullus Hostilius

Tullus Hostilius var en mytisk romersk konge, og ifølge romersk tradisjon den tredje i rekkefølgen av konger. I sin regjering tradisjonelt plassert fra 673–642 f.Kr. skal han ifølge overleveringene ha gått til krig mot Alba Longa, og i en senere ...

                                               

Tveitetunet

Tveitetunet i Valle har siden 1969 vært museum tilknyttet Setesdalsmuseet. Gården var hjemmet til lensmann og eidsvollsmannen Olav Knutsson Tveiten. Gårdstunet består av badstue, arrest, våningshus, loft stabbur og løe. Den eldste delen av våning ...

                                               

Tylft

En tylft er en gammel mengdeenhet som tilsvarer 12 enheter. Tylfter ble særlig brukt om tømmerstokker i skogbruket og i sagtømmerindustrien. I middelalderen kunne tylft også bety en distanse på tolv gamle norske mil 12 11 295 m = 135 540 m; i and ...

                                               

Tømmerneset fangeleir

Tømmerneset fangeleir var en tysk fangeleir på Tømmerneset i Hamarøy som ble benyttet under andre verdenskrig. Fangeleiren ble tatt i bruk i 1943, og hadde på det meste 1 500 russiske krigsfanger som ble satt til tvangsarbeid på Polarbanen.

                                               

Tønne (flatemål)

Tønne eller tønneland er et gammelt flatemål og tilsvarer et område på 3 937 m², som tilsvarer det areal som skulle kunne sås med en tønne såkorn. Målet omfattet følgelig bare produktiv dyrket jord, og ikke utmark. Et tønneland utgjøres av 4 mål. ...

                                               

Tønne (flytende varer)

Tønne er et gammelt hulmål for flytende varer. For tørre varer hadde tønnen et annet volum. En tønne tilsvarer 115.8 liter. En fisketønne var like stor som en tønne med flytende varer. En tønne stampet sild stampet sildetønne utgjorde ca. 520 fis ...

                                               

Tønne (tørre varer)

Tønne er et gammelt hulmål for tørre varer. En tønne tørr vare, f.eks. korn tilsvarer 138.97 liter. En tønne poteter utgjør ca. 100 kg. En tønne korn består av fire fjerdinger, hver på 34.71 liter. Volumet i en tønne har variert gjennom tidene, h ...

                                               

U-2-affæren

U-2-affæren startet i 1960, da et amerikansk rekognoseringsfly av typen U-2 ble skutt ned over Sovjetunionen på vei fra en NATO-base i Peshawar i Pakistan til Bodø. Amerikanske myndigheter benektet hendelsen inntil det ble klart at flyveren Franc ...

                                               

Ulv av Lauvnes

Ulv av Lauvnes var en av de fremste av birkebeinernes ledere. Hans opphav er ukjent, men han kom fra gården Lauvnes, som kan ha vært Lauvnes i Agdenes sør for utløpet av Trondheimsfjorden eller alternativt Lauvsnes i Flatanger i Ytre Namdal. Han ...

                                               

Umberto II av Italia

Umberto II av Italia var den siste konge av Italia, fra 9. mai 1946 til 12. juni 1946. Han fikk kallenavnet maikongen, siden han bare regjerte en måned. I folkeavstemning i Italia i juni 1946 stemte majoriteten av befolkningen for et republikansk ...

                                               

Undervannsbåten Kobbens Flyvekomitè

Undervannsbåten Kobbens Flyvekomitè var en komite som ble dannet våren 1912 som et initiativ fra offiserene på "Kobben" for å finansiere innkjøpet av det første flyet til den norske Marinens flyvevæsen. Komitéen bestod av kaptein Carsten Tank-Nie ...

                                               

Kongedømmet Ungarn

Kongedømmet Ungarn var en stat i Sentral-Europa som eksisterte fra 1000 til 1918, så fra 1919 til 1946 avbrutt av flere perioder med anarki og forskjellige styreformer. Middelalderens Ungarn var det nest største landet i Europa, kun Det tysk-rome ...

                                               

Unntakstilstanden (India)

Unntakstilstanden i India betegner den 21 måneder lange perioden mellom 25. juni 1975 og 21. mars 1977, da president Fakhruddin Ali Ahmed, etter råd fra statsminister Indira Gandhi, erklærte unntakstilstand i India under Artikkel 325 av Indias ko ...

                                               

Ursogn

Ursogn er et begrep som ble innført av historikere på begynnelsen av 1900-tallet, og som benyttes om den tidlige kristningen av landlige egner som befant seg omkring de kirkelige sentre i dagens Tyskland. Det benyttes om de eldste skiktene av sog ...

                                               

Valleskipet

Valleskipet eller Vallebåten var et av de tre vikingskipene som er funnet på Rolvsøy i Fredrikstad. Funnstedet var på Valle gård på Rolvsøy. Skipet var ca. 15 meter langt og på grunn av båten / vikingskipets forfatning og bryderiet med å ha slike ...

                                               

Slaget ved Valmy

Slaget ved Valmy, den 20. september 1792 markerte vendepunktet i den første koalisjonskrigen. Den franske revolusjonsarméen kom på offensiven og beseira den antirevolusjonære alliansen. Tross det lave antalet ofre og det uklare taktiske resultate ...

                                               

Vasall

Vasall er en betegnelse på en person som har fått et geografisk område å administrere på vegne av makthaverne på et høyere nivå og danner bakgrunnen for adelsstrukturen. Gjenytelsen for å motta et slikt len var krigstjeneste og skatter eller trib ...

                                               

Vedd

Vedd er en gammel mengdeenhet som har blitt benyttet i Skandinavia, også i Norge. En vedd tilsvarte 1/2 skokk eller 3 vorder, altså 30 enheter. Benevnelsen ble helst brukt i forbindelse med telling av fisk, eksempelvis tørrfisk.

                                               

Veien gamle skole

Veien gamle skole er Ringerikes eldste skolebygning. Skolen ble innviet den 22. oktober 1864 og kostet kr 2 960.00 å bygge. Den fungerte som folkeskole uavbrutt fram til sommeren 1965. Fra høsten samme året tok nye Veien skole over, samtidig som ...

                                               

Verst

"Verst" kan også referere til kvalitet. Verst er et gammelt russisk lengdemål som tilsvarte 1/7 russisk mil eller 1 066.78 m. Den ble videre inndelt som 500 sasjen eller 1500 arsjin. Enheten er også brukt i Finland under benevnelsen virsta. Den f ...

                                               

Slaget om Vest-Hubei

Slaget om Vest-Hubei var en av de 22 større sammenstøt som fant sted mellom den nasjonale revolusjonshær og den keiserlige japanske hæren under andre kinesisk-japanske krig. Det var en av de fire store slagene som fant sted i Hubei. Slaget result ...

                                               

Vestlandske Luftfartsselskap

Vestlandske Luftfartsselskap var et norsk flyselskap som drev flytrafikk mellom byene Bergen, Stavanger og Trondheim 1946–1957. Trafikken foregikk delvis med sjøfly. Selskapet disponerte en de Havilland DH 114 Heron och flere RC-3 Seabee. Selskap ...

                                               

Vestpreussen

Vestpreussen er et historisk landskap som ligger i dagens Polen. Vestpreussens største by er Gdańsk. Vestpreussen ble erobret av Den tyske orden i 1308. Området var under ordenens kontroll frem til 1466, da området gjennom den andre freden i Thor ...

                                               

Vestunionen

Vestunionen var en forsvarsallianse mellom Frankrike, Storbritannia, Belgia, Luxembourg og Nederland, mellom 1948 og 1954. Alliansen ble etablert ved Brusseltraktaten av 1948. Dette utgjorde en utvidelse av Dunkerquetraktaten, som var underskreve ...

                                               

Vette (vekt)

En vet eller vette er en gammel norsk måleenhet tilvarende 28.8 mark eller 6.2985 kilogram. Termen bruktes også for landskyld og gir altså et mål for verdien av en eiendom.

                                               

Via Appia

Via Appia var den viktigste blant de romerske veiene, og ble derfor kalt regina viarum. Den førte fra Roma over Capua til Brindisi. Roma lå i sentrum av det største imperium verden noensinne hadde sett. Imperiet ble holdt sammen av et enormt syst ...

                                               

Via Aurelia

Via Aurelia var en av de romerske veiene og gikk fra Roma og nordover langs kysten av Tyrrenhavet til Pisae. Derfra var en knyttet til veier videre til Gallia. Veien ble anlagt rundt 241 f.Kr. da Gaius Aurelius Cotta var censor, og har navn etter ...

                                               

Via Egnatia

Via Egnatia var en romersk vei, konstruert av romerne i 2. århundre f.Kr. Veien gikk gjennom de romerske provinsene Illyria, Makedonia og Trakia, det vil si gjennom dagens Albania, Nord-Makedonia, Hellas og europeisk Tyrkia. Den gikk fra Bysants ...

                                               

Vikingtiden

Den angelsaksiske krønike nevner et mulig vikingtokt i Dorset i 787 e.Kr., men tradisjonelt sett er det angrepet på klosteret på Lindisfarne i 793 som har vært regnet som starten på vikingtiden. Arkeologiske kilder antyder imidlertid at nordboere ...

                                               

Vikramaśila

Vikramaśila var et av de to viktigste læresentre i India under Palariket. Det andre var Nalanda. Vikramaśila ble opprettet av kong Dharmapala som reaksjon på en antatt nedgang i kvaliteten blant lære i Nalanda. Den berømte panditen Atisha, som gr ...

                                               

Visekongedømmet Ny-Granada

Visekongedømmet Ny-Granada var navnet på det spanske koloniale territorium nord i Syd-Amerika fra 1717/1739 til 1819. Det ble opprettet av Felipe av Spania og territoriet dekket stort sett områder som i dag tilhører Colombia, Ecuador og Venezuela ...

                                               

Visekongedømmet Peru

Visekongedømmet i Peru var navnet på det nye spanske koloniale territorium i Syd-Amerika fra omkring 1542 til 1821. Territoriet ble styrt fra Lima av en visekonge utnevnt av kongen av Spania.

                                               

Våg (måleenhet)

Våg eller vog er en gammel måleenhet for vekt som er brukt i Skandinavia, herunder også i Norge. Den såkalte "landsvågen", som ble innført i Norge med det nye målesystemet i 1875, utgjorde tre bismerpund eller ca. 17.932 kg. Denne enheten var i b ...

                                               

Slaget om Wagram

Slaget om Wagram var et slag under Napoleonskrigene som fant sted den 5. og 6. juli 1809. Slaget var den historisk viktigste militære seier under den tredje av Napoleonskrigene og fant sted på Marchfeld-sletten ved de nordlige bankene av elven Do ...

                                               

Wan Hu

Wan Hu var ifølge en legende var han verdens første astronaut. Det påstås at han hadde en stol med 47 fyrverkeriraketter, han satt seg i stolen mens 47 mennesker fyrte dem av samtidig, han fløy opp i himmelen, rakettene eksploderte så det bare va ...

                                               

Warszawapakten

Warszawapakten var under den kalde krigen en militærallianse mellom Sovjetunionen og land i den tidligere østblokken i Europa. Den bestod både av reelt uavhengige stater og stater som til tross for formell selvstendighet de facto var styrt fra So ...

                                               

Wehrkreis

Wehrkreis var betegnelsen på et militært distrikt innenfor Weimarrepublikken og deretter i det tredje rike. Distriktene var ansvarlige for rekruttering og utdanning av deler av hæren innenfor henholdsvis Reichswehr og Wehrmacht.

                                               

What is History?

What is History? er en fagbok fra 1961, skrevet av historikeren Edward Hallett Carr, om historiografi. Boken diskuterer hva historie er i lys av begrepene fakta, historikerens innvirkning, vitenskap, moral, individ og samfunn og moralske bedømmel ...

                                               

Whiskyopprøret

Whiskyopprøret, engelsk Whiskey Rebellion, var et opprør i USA i 1791, mot den føderale regjeringens skatt på whisky. Kampen mellom de føderale troppene og opprørerne skjedde i Maryland og Pennsylvania.

                                               

Hugo Winckler

Hugo Winckler var en tysk arkeolog og språkforsker som utforsket hettittenes hovedstad Hattusa i Boğazkale i dagens Tyrkia. Winckler var professor i orientalske språk ved universitetet i Berlin, hvor han særlig arbeidet med kileskriften. Under st ...

                                               

Windsor Castle

Windsor Castle er et slott i Windsor utenfor London som, sammen med Buckingham Palace i London og Holyrood Palace i Edinburgh, er en av hovedresidensene til den britiske monarken. Monarken bor vanligvis på slottet hver helg, i påsken og under ved ...

                                               

Z9 "Wolfgang Zenker"

Z9 "Wolfgang Zenker" var en av de tyske jagerne under den andre verdenskrig som angrep Narvik den 9. april 1940. Jageren ble senket 7. mai samme år. Jageren ble oppkalt etter fenrik Otto Wolfgang Zenker 1898-1918 som ble drept under et myteri und ...

                                               

Xoybûn

Xoybun er et uavhengig kurdisk politisk parti som ble opprettet i Beirut i Libanon ved 1927. Bevegelsen skulle samle alle kurdiske ideologier under ett for å kjempe for et fritt Kurdistan. Partiet skulle samle kurdere fra alle deler av kurdistan. ...

                                               

Yao Xing

Yao Xing, hoffnavn Zilüe, formelt Keiser Wenhuan av Qin 秦文桓帝), var en keiser av den qiangske staten det senere Qin. Han var sønn av den første keiseren Yao Chang, og regjerte fra 394 til 416. Yao Xing var buddhist og i hans regjeringstid oppn ...

                                               

Zevsstatuen i Olympia

Zevsstatuen i Olympia var en av oldtidens syv underverker. Statuen ble laget av den klassiske skulptøren Feidias rundt år 435 f.Kr., og ble oppreist i Zevstempelet i Olympia, i dagens Hellas. I 394 ble den flyttet til Konstantinopel, hvor den sen ...

                                               

Æs

Æs er en masseenhet, det vil si en måleenhet for vekt. Den ble brukt i Norge i perioden 1687 til 1875. Det gikk 16 æs på en ort, og 4 ort på en kvintin, dermed tilsvarer 1 æs ca. 1/16 gram. 1 æs kunne videre deles inn i 16 gran. 8192 æs tilsvarte ...

                                               

Ögedei Khan

Ögedei var Djengis Khans tredje sønn og arvet etter farens død den østligste del av mongolerriket, og var dermed også den øverste khan i det veldige Mongolriket, som var delt opp i 4 khanater. Under hans ledelse fortsatte ekspansjonen i Kina, der ...

                                               

Økonomisk historie

For økonomisk utvikling, se: Økonomi. For utviklingen av økonomisk teori, se: Økonomisk idehistorie. For utviklingen av økonomi som fagdisiplin, se: Økonomifagets historie Økonomisk historie er historiefaglig analyse av økonomien og dens utviklin ...

                                               

Øll

Øll eller ol er en gammel mengdeenhet som har blitt benyttet i Skandinavia, ofte i telling av fisk. En øll var lik 80 enheter/stykker og tilsvarte 1/3 meis, 4 snes eller 8 vorder. Øll blir i noen tilfeller også kalt voll, spesielt i forbindelse m ...

                                               

Østlandske Fryserier AS

Østlandske Fryserier AS var en norsk bedrift som drev fryse og kjølelagring beliggende på Lysaker ved grensen til Oslo i vest. De hadde også virksomhet i Oslo, Larvik og Trondheim, samt på Rudshøgda. Østlandske Fryserier ble etablert tidlig i 193 ...