ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 146
                                               

Åsbygda skole

Åsbygda skole, eller Kytaskolen som den gjerne kalles lokalt, var en fådelt barneskole som ligger i Åsbygda, i Ringerike kommune. Ungdomsskoletrinnet soknet til Haugsbygd ungdomsskole. Skolekretsen sokner til Hønefoss for det videregående skoletr ...

                                               

Åttenasjonsalliansen

Åttenasjonsalliansen var en allianse av åtte nasjoner som slo ned bokseropprøret i Kina i 1900: USA Russland Frankrike Japan Østerrike-Ungarn Det tyske keiserrike Det britiske imperiet Kongedømmet Italia Etter at alliansens ekspedisjonsstyrker ha ...

                                               

Åtting

Åtting er brukt som betegnelse på ⅛ tønne. betegnelsen har vært brukt både om selve den tønneformede beholderen på denne størrelsen og om mengde av varer som for eksempel smør, øl eller sild. Størrelsen på en åtting har variert noe både over tid, ...

                                               

38. århundre f.Kr.

Et jordskjelv nær neolittisk kultur ved Sotira på Kypros som ødela mesteparten av den lokale infrastrukturen. I Syria har det blitt funnet massegraver ved Tell Brak, som er datert fra ca. 3800 til 3600 f.Kr., som tyder avansert krigføring rundt d ...

                                               

17. århundre f.Kr.

Olmekere produserte gummi. 1600 f.Kr. Himmeldisken fra Nebra ble laget. Dateringer Den megalittiske steinsettingen Ca na Costa på Formentera er datert til det 17. århundre f.Kr.

                                               

16. århundre f.Kr.

1530 f.Kr. – Amoriterna intar Sumer. Mitanniriket dannes. Første vulkanutbrudd fra Etna dokumentert. Religiøse tekster på vedisk skrives av indoarierene i India. Stonehenge bygges i Wiltshire, England.

                                               

14. århundre f.Kr.

Det kinesiske Shang-dynastiet flytter hovedstaden til Yin Mykensk kultur avløser minoisk kultur på Kreta. Festningsbyene Tiryns og Mykene blir reist i Hellas i kyklopisk stil Kassittene reiser sin hovedstad Dur-Kurigalzu i Mesopotamia Mitanni-rik ...

                                               

13. århundre f.Kr.

Arierne dominerer i nordvestindia ned til elva Sarasvatî.

                                               

12. århundre f.Kr.

Det vestlige Zhou-dynastiets fortrenger Yin-herskerne fra Shang-eraen i Kina

                                               

11. århundre f.Kr.

Arameiske riker blir etablert i Syria Det hebraiske kongedømmet blir etablert Begynnelsen av tredje mellomepoke i Egypt Jonerne etablerer seg i Lilleasia, ved å gjenoppbygge Milet og grunnlegge Efesos

                                               

10. århundre f.Kr.

Kongedømmet Etiopia blir grunnlagt av Menelik I, sønn av Salomo og dronningen av Saba ifølge legenden.

                                               

9. århundre f.Kr.

841. Keiser Li Wang av Zhou blir fordrevet fra sin hovedstad. Første sikkert daterbare historiske begivenhet i Kina.

                                               

8. århundre f.Kr.

771 – Det vestlige Zhou-dynastiet blir styrtet. Begynnelsen for det østlige Zhou-dynastiet. 722 – Begynnelsen på historiekrønikene, vår- og høstannalenes tid.

                                               

7. århundre f.Kr.

11. februar 660 – Det japanske keiserriket etablert Ayodhya blir hovedstad i kongeriket Kosala

                                               

6. århundre f.Kr.

500 – Perserkrigene starter 587 – Jerusalem blir erobret av kaldeerne, tempelet ødelagt og kongeriket Juda blir lydrike under Babylon 546 – Lydia ble okkupert av Persia under Kyros den store.

                                               

5. århundre f.Kr.

Demokrit, gresk filosof. 460 f.Kr. 470 f.Kr. – Sokrates, gresk filosof. 496 f.Kr. – Sofokles, gresk dramatiker och statsmann. 484 f.Kr. – Herodot, gresk historiker. 495 f.Kr. – Perikles, atensk politiker. Hippokrates, gresk lege. 427 f.Kr. – Plat ...

                                               

4. århundre f.Kr.

Omk 300 f.kr. – Den greske matematikeren Euklid gir ut sitt berømte matematiske verk Elementene. 390 f.kr. – Roma ble angrepet av gallere og omtrent alle historiske skrifter ble ødelagt.

                                               

3. århundre f.Kr.

Den kinesiske mur blir påbegynt. Qin-dynastiet overtar for Zhou-dynastiet 221 f.Kr., og blir etterfulgt av Han-dynastiet 207 f.Kr.

                                               

2. århundre f.Kr.

Kina ekspanderer 111 f.Kr. – okkupasjon av Vietnam Konfucianismen blir statsreligion

                                               

1. århundre f.Kr.

Partia motstår Romerrikets ekspansjon. 53 f.Kr. – Slaget ved Carrhae. Armenia under Tigranes I gjør slutt på Selevkidriket.

                                               

2. århundre

Kusjan-riket nå sin største utstrekning. Han-dynastiet utvider sitt maktområde vestover. Korrupsjon og opprør preger siste halvdel av århundret i Kina.

                                               

3. århundre

Satavahanariket og Guptariket overtar som dominerende makter i India De tre kongedømmers epoke i Kina

                                               

4. århundre

Gotere og hunere invaderer Romerriket og Persia. Det første økumeniske konsilet vedtar felles trosbekjennelse omkring treenigheten. Kristendom blir statsreligion, først i Armenia 301, i Etiopia omkring 320, i Romerriket 392. Mahabharata får sin e ...

                                               

6. århundre

Klimasjokket i 535-536 Justinske dynastiet regjerer i Østromerriket Justinians pest tar livet av halve Europas befolkning 542 Guptariket går til grunne Kina er delt mellom et sørlig og et nordlig dynasti

                                               

7. århundre

Klippedomen eller moskeen i Jerusalem blir ferdigbygd Karthago ødelegges Slaget ved Winwaed Byen Fusfat, senere Kairo, blir grunnlagt Islam ekspanderer voldsomt, Umajjadene gjør store erobringer i Stor-Khorasan.

                                               

8. århundre

Det gammelengelske dikt Beowulf skrives sannsynligvis i dette århundre 793 – første kjente vikingeangrep, da ble Lindisfarne plyndret av nordboere. Offas dike Spangereidkanalen ble påbegynt. Hedeby ble grunnlagt. 711 – Tariq ibn-Ziyad krysser str ...

                                               

9. århundre

Harald Hårfagre, norsk konge Krum, khan i Bulgaria Karl den store, tysk-romersk keiser Kyrill av Saloniki, misjonær hos slaverne Al-Khwârizmî, matematiker under abbaside-kalifatet. Han Yu, kinesisk forfatter

                                               

10. århundre

10. århundre startet den første dagen år 901 og sluttet den siste dagen år 1000 etter den gregorianske kalenderen. Middelalderens mørkeste århundre, av Lorenzo Valla skildret som "århundret av bly og jern". Muslimsk kultur blomstrer i Andalucía.

                                               

11. århundre

11. århundre startet den første dagen år 1001 og sluttet den siste dagen år 1100 etter den gregorianske kalenderen. Det nesten tilsvarende tidsforløpet 1000-tallet strakte seg fra år 1000 til år 1099.

                                               

18. århundre

Det 18. århundre varte fra 1. januar 1701 til 31. desember 1800 i den gregorianske kalenderen. I det 18. århundre hadde opplysningstiden en stor innvirkning på samfunnet, og både den franske revolusjonen og den amerikanske revolusjonen fant sted ...

                                               

19. århundre

Norges Grunnlov blir underskrevet på Riksforsamlingen på Eidsvold 1814 Den lille istid opphører rundt 1850 Britiske kolonister nådde New Zealand 1840 Den spanske inkvisisjonen tar offisielt slutt 1834 Suezkanalen åpnes 1869

                                               

20. århundre

"1900-tallet" omdirigeres hit, men kan også referere til 1900-årene. Det 20. århundre dekker årene 1901–2000, mens nittenhundretallet dekker årene 1900–1999.

                                               

21. århundre

Terrorangrepet i Manchester 22. mai 2017 Jordskjelvet i Indiahavet 2004 tsunamikatastrofen Opprøret i den arabiske verden i 2011 Terrorangrepene i Norge 2011 Terrorangrepet i Berlin 19. desember 2016 Finanskrisen fra 2008 Terrorangrepet 11. septe ...

                                               

24. århundre

2388: Trippel-konjunksjon Mars-Saturn. 2319: Trippel-konjunksjon Mars-Saturn. 10. desember 2368: Venuspassasje. 8. oktober 2335, kl 14.51 UTC: Venus vil okkultere Jupiter. 7. april 2351, kl 17.22 UTC: Merkur vil okkultere Uranus. 4. juni 2327, kl ...

                                               

25. århundre

12. juni 2490: Venuspassasje. 2426: Plutos vil ha sin andre runde rundt solen siden den ble oppdaget. 6. mai 2492: Alle de åtte planetene og Pluto kommer, ifølge den belgiske astronomen Jean Meeus, til å være innenfor den samme 90°-buen av solsys ...

                                               

Arkeologi

Arkeologi er studiet av menneskelig aktivitet, primært gjennom erverv, dokumentasjon og analyse av menneskers materielle kultur slik som artefakter, biofakter og menneskelige levninger. Studier av miljø og landskap er også viktig for å forstå for ...

                                               

Agamemnons dødsmaske

Agamemnons dødsmaske er navnet gitt en artefakt funnet ved Mykene i 1876 av Heinrich Schliemann. Artefakten er en dødsmaske i gull, og ble funnet på ansiktet til en kropp i en gravsjakt – designert "Grav V" – ved området "Gravsirkel A". Schlieman ...

                                               

Ard

For det tyske TV-selskapet, se ARD Ard er den første plogtypen vi kjenner til. Arden var av tre og besto av et rammeverk som gjorde at den kunne styres, med en pigg som gikk ned i jorden, og et feste som gjorde det mulig for et trekkdyr, å dra de ...

                                               

Arkeolog

En arkeolog er en person som jobber innen fagfeltet arkeologi. Yrket består i hovedsak i å utføre arkeologiske utgravninger eller registreringer for så å analysere funnene. Denne analysen inkluderer blant annet å plassere det arkeologiske materia ...

                                               

Arkeologisk horisont

Arkeologisk horisont er i arkeologien benevnelsen på et bredt utgravd geologisk lag som inneholder kunst eller kulturgjenstander på et arkeologisk funnsted eller et større geografisk område. Den utgjør et distinkt lag innenfor dette funnstedets e ...

                                               

Berdalstil

Berdalstilen er en norrøn kunst- og kunsthåndverksstil fra begynnelsen av vikingtiden på 800-tallet. Denne stilen var samtidig med osebergstilen, og enkelte forskere betrakter den også som vesentlig identisk med denne. Ved utgravninger i Berdal i ...

                                               

Berezanøya

Berezan er ei øy i Svartehavet ved inngangen til Dnepr-Bugestuaret i Otsjakiv rajon i Mykolajiv oblast i Ukraina. Øya er omkring 900 meter lang og 320 meter bred. Den er skilt fra fastlandet av et to km bredt sund. Berezan var en av de tidligste ...

                                               

Borrestil

Borrestilen er en norrøn kunst- og kunsthåndverksstil fra begynnelsen av vikingtiden, fra rundt 850-tallet og var i bruk fram til siste halvdel av 900-tallet, hovedsakelig i Norge og Sverige. Stilarten er oppkalt etter den norske skipsgraven i Bo ...

                                               

Calçoene

Calçoene er en kommune i delstaten Amapá i nordregionen av Brasil. Kommunen ligger i Amazonasbassenget, nær grensen til Fransk Guyana og har om lag 7500 innbyggere. Tidligere var det en russisk emigrantkoloni i byen. I mai 2006 annonserte arkeolo ...

                                               

Cro-Magnon-mennesket

Cro-Magnon-mennesket er en av hovedtypene til menneskearten Homo sapiens av slekten Homo. De levde i Europa fra omtrent 45 000 til 10 000 år siden og er de direkte forfedre til dagens mennesker. Cro-Magnon er navnet på de første fossile funnene i ...

                                               

Den fruktbare halvmåne

Den fruktbare halvmåne er en betegnelse på et gammelt fruktbart område nord og øst for den arabiske ørken og Mesopotamia og langs Middelhavet i Midtøsten. Ofte regnes også Mesopotamia-dalen og Nil-dalen under dette begrepet, men i jordbrukshistor ...

                                               

Doggerland

Doggerland er et geografisk navn som er i ferd med å tas i bruk om et landområde som ikke lenger eksisterer. Nordsjølandet eller Nordsjøfastlandet er andre ord som har vært brukt om det samme geografiske området, som i dag er bunnen av Nordsjøen. ...

                                               

Dyreornamentikk

Dyreornamentikk eller dyrestil er betegnelsen på den alt overveiende typen flatedekkende ornamentikk på jernalderens arkeologiske materiale, hovedsakelig på smykker, men også på større gjenstander, jfr. utsmykningen av Osebergskipet. Motivet best ...

                                               

Epidaurum

Epidaurus eller Epidauros var en gammel gresk koloni grunnlagt en gang på 500-tallet f.Kr., kalt Epidaurum fra 228 f.Kr. da romerne tok makten og byen ble del av romerprovinsen Illyricum, senere Dalmatia. Den ligger på det sted der den moderne kr ...

                                               

Etnoarkeologi

Etnoarkeologi er en forskningsmetode innen arkeologien, som går ut på å studere parallellen mellom levende og/eller utdødde historiske samfunn. En etnoarkeolog forsker i hovedsak på sosiale system, sosiale strukturer og levesett i eldre historisk ...