ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 148
                                               

Fargetrapp

En fargetrapp er et hjelpemiddel for å undersøke overflatebehandling gjennom tidene på en bygnings ytter- eller innervegger og andre bygningselementer, som for eksempel dører, listverk og omramning av dører og vinduer. Metoden brukes ved undersøk ...

                                               

Fasadisme

Fasadisme eller fasadomi er begreper brukt om overflatisk bevaring av bygninger; hvor man kun bevarer fasaden av et verneverdig bygg og river resten av bygget for å gi plass til moderne bakbygg. Denne formen for skallbevaring ble utbredt på 1970- ...

                                               

Gamle Stavanger

Gamle Stavanger, eller Straen som området også kalles, er Nord-Europas best bevarte trehusbebyggelse. Det er den eldre bebyggelsen i skråningen vest av Vågen i Stavanger, som i dag omfattes av begrepet. I tall utgjør dette 173 vernede og restaure ...

                                               

Gamleby

Gamlebyen i Kraków Gamlebyen i Vilnius Gamlebyen Fredrikstad – den opprinnelige festningsbyen i Fredrikstad Oldtidens Thera Gamlebyen Oslo – et strøk i Oslo Gamlebyen Jerusalem Forum Romanum Gamleby Västervik kommune Gamlebyen i Warszawa Gamlebye ...

                                               

Hensynssone bevaring

Hensynssone bevaring er en bestemmelse i plan- og bygningsloven som brukes for å verne objekter og områder som har lokal og regional kulturminneverdi. Fredning etter kulturminneloven blir som regel brukt for å sikre kulturminner av vesentlig nasj ...

                                               

Hälsingegårdar

Hälsingegårdar er en tradisjonell gårdsbebyggelse i landskapet Hälsingland i Gävleborgs län i Sverige. Tradisjonen omfatter selve våningshusene med deres karakteristiske dekor – blant annet hälsingemålning, og også tunet og hele gårdsanlegget. Sj ...

                                               

Institutt for byfornying AS, Bergen

Institutt for Byfornying AS, Bergen, IBB, ble opprettet i 1975 for å oppfylle Stortingets nye lov om fornyelse av tettbygde strøk. Tidligere hadde loven fokusert på Sanering, det vil si riving av eldre bebyggelse for å oppføre nytt. Nå skulle de ...

                                               

Jordfarger

Jordfarger er pigmenter utvunnet av stein- eller jordforekomster. Noen blir tørket og malt til jevn finhet og brukt direkte, andre kokes eller brennes for å oppnå fargen en vil ha. De mest kjente er oker i forskjellige sjatteringer mellom gult og ...

                                               

Konservering

Konservering er et annet ord for "bevaring" eller den prosessen som leder fram til bevaring, og betyr å utsette nedbrytning og aldring. Ordet konservering kommer opprinnelig fra latin og er i slekt med ord som konservativ, konservator og konserva ...

                                               

Kulturminneloven

Lov om kulturminner fra 1978 verner om kulturminner og kulturmiljøer. Det vil si objekter og områder som har kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi. Lovbestemmelsene omfatter faste kulturminner som byggverk og anlegg, eventuelt med et område r ...

                                               

Kulturminneverdier

Kulturminneverdier er de verdier som legges til grunn når et kulturminne vurderes med henblikk på vern. Vurderingen av et kulturminnes bevaringsverdi bygger på et samlet inntrykk av kulturminnets kvalitet og fremtoning. De ulike verdiene fungerer ...

                                               

Linolje

Linolje er olje fra de malte frøene fra planten lin og er fra gammelt av brukt som bindemiddel i maling, til lakk, linoleum og kitt samt til impregnering av tre, mur, stein og lerret. Ekte linoljemaling består av kaldpresset rå og/eller kokt lino ...

                                               

Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner

Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner ble utgitt av Statens vegvesen i 2002 og publisert i boken Vegvalg. Verneplanen inneholder vegminner i Norge fra 1537 til 1999 som har vært i statens eie eller bruk. I tillegg til v ...

                                               

NOV – samarbeidsgruppe for bygnings- og kulturminnevern

NOV var en norsk samarbeidsgruppe innen bygnings- og kulturminnevern. Gruppen eksisterte i perioden 1989–1993. Gruppen ble opprettet i 1989 etter initiativ fra arkitekt Hans Jacob Hansteen. Bakgrunnen var at profesjonell rådgivning og prosjekteri ...

                                               

Rehabilitering (bygningsvern)

Med rehabilitering menes en istandsettelse av et eldre byggverk eller til opprinnelig stand. Dette innebærer blant annet å rette på forsømt vedlikehold. En rehabilitering kan innebære at bygningen gjenvinner sin fordums status og antikvariske ver ...

                                               

Renovering

Renovering innebærer at man gjenoppretter for eksempel et bygg eller et maleri i en teknisk tilstand lik ny. Begrepet blir også brukt om det å forbedre, rense opp og gjøre rent.

                                               

Reparasjon

Reparasjon er istandsettelse etter skade eller forfall. Formålet er å sette for eksempel en bygning eller en gjenstand i stand slik at bruksverdien kan bevares.

                                               

Restaurering

Restaurering er helt eller delvis å tilbakeføre og rekonstruere en bygning eller gjenstand til en tidligere tilstand. Når et kulturminne nedbrytes eller ødelegges, vil dets historiske autentisitet og antikvariske verdi bli svekket eller gå tapt. ...

                                               

Spesialområde bevaring

Spesialområde bevaring er en tidligere bestemmelse i plan- og bygningsloven som innebærer at et større natur og/eller kulturmiljø er regulert til spesialområder med formål bevaring, jf. Plan- og bygningsloven § 25 nr 6. "Hensikten med regulerings ...

                                               

Utbedring

Utbedring er istandsettelse, modernisering eller forbedring av teknisk standard. Begrepet ble innført av Husbanken og Kommunaldepartementet som et boligpolitisk uttrykk. Innen byfornyelse er utbedringsbegrepet ofte et mer dekkende ord enn rehabil ...

                                               

Verneverdig

Begrepet verneverdig er et synonym for bevaringsverdig. Et verneverdig kulturminne har så stor verneverdi at det bør vernes og bevares. De fleste verneverdige eller bevaringsverdige kulturminner er ikke formelt vernet, men tas allikevel vare på f ...

                                               

Corpus Coranicum

Corpus Coranicum er et forskningsprosjekt innen Berlin-Brandenburgs Vitenskapsakademi for åt skape forutsetninger for en bedre forståelse av Koranen. Med start fra 2007 har ansvaret ligget på professoren i midtøstenstudier, Angelika Neuwirth, ved ...

                                               

Monumenta Germaniae Historica

Monumenta Germaniae Historica er en omfattende serie av redigerte primærkilder til studiet av Tysklands historie fra slutten av Romerriketa tid til omkring 1500. Den består av både krøniker og arkivmateriale. Trass i navnet dekker serien også vik ...

                                               

Oslofilm

Oslofilm eller Oslofilmene er en samling på ca. 180 kortfilmer produsert av Oslo kinematografer i perioden 1947 til 1982. Filmene skulle "… gir et bilde av Oslo i dag. Filmene vil bli vist på kinematografene i normalutgave, videre vil filmene bli ...

                                               

1492 - Erobringen av Paradis

1492 - Erobringen av Paradis er en engelskspråklig fransk-spansk biografisk historisk dramafilm fra 1992 regissert av Ridley Scott. Filmen ble laget i forbindelse med 500-årsjubileet for Columbus oppdagelse av "Den nye verden". Rollen som Columbu ...

                                               

Aske og diamanter

en Aske og diamanter på Rotten Tomatoes en Aske og diamanter på Internet Movie Database en Aske og diamanter på AllMovie en Aske og diamanter på Turner Classic Movies

                                               

Australia (film)

Australia er et britisk-amerikansk-australsk historisk krigsdrama fra 2008 regissert av Baz Luhrmann. Historien finner sted før og under bombingen av Darwin i Australia under andre verdenskrig. Hovedrollene spilles av Nicole Kidman og Hugh Jackma ...

                                               

Baader Meinhof (film)

Denne filmen er ikke identisk med filmen Baader fra 2002, som i Norge ble DVD-lansert under tittelen "Baader Meinhof" i 2009 Baader Meinhof er en spillefilm om den vesttyske venstreekstreme terrororganisasjonen Rote Armee Fraktion som hadde premi ...

                                               

Barbarenes kyst

Harry Carey - Jed Slocum Clyde Cook - Oakie Rollo Lloyd - Wigham Miriam Hopkins - Mary Swan Rutledge Joel McCrea - Jim Carmichael Matt McHugh - Broncho Edward G. Robinson - Luis Chamalis Brian Donlevy - Knuckles Jacoby J.M. Kerrigan - Judge Harpe ...

                                               

Blodets trone

Blodets trone er en japansk dramafilm fra 1957 regissert av Akira Kurosawa. Filmen henter handlingen fra William Shakespeares stykke Macbeth med handlingen overført til føydaltiden i Japan, og med stilistiske element hentet fra Noh-drama.

                                               

Brev fra Iwo Jima

Brev fra Iwo Jima er en Oscar-belønnet japanskspråklig amerikansk krigsfilm fra 2006. Den er regissert av Clint Eastwood og handler om slaget om Iwo Jima sett med japanske øyne, særlig fra en vanlig japanske soldats og fra den japanske øverstkomm ...

                                               

De ubestikkelige

The Untouchables er en amerikansk spillefilm fra 1987 regissert av Brian De Palma og basert på fjernsynsserien The Untouchables som ble sendt fra 1959 til 1963. Filmen handler om bekjempelse av den organiserte kiminaliteten i mellomkrigsårenes US ...

                                               

Dekameronen (film)

Dekameronen er en italiensk drama- og sexkomedie fra 1971 med manus og regi av Pier Paolo Pasolini og med Giovanni Boccaccios Dekameronen som litterært forelegg. Den ble etterfulgt av Veien til Canterbury, basert på Geoffrey Chaucers kjente verk ...

                                               

Den hvite viking

Den hvite viking er en norsk-islandsk eventyr- og dramafilm fra 1991, regissert av Hrafn Gunnlaugsson. Filmen skildrer møtet mellom hedensk- og kristen tro i vikingtiden. Den er den siste filmen i Gunnlaugssons vikinge-trilogi. De to andre er Rav ...

                                               

Den lengste dagen

Den lengste dagen er en amerikansk drama- og krigsfilm fra 1962 regissert av Darryl F. Zanuck. Filmen beskriver forberedelsene til og gjennomførelsen av invasjonen i Normandie 6. juni 1944, sett gjennom øynene til allierte og tyske øverstkommande ...

                                               

Den siste keiseren

The Last Emperor er en engelskspråklig biografisk dramafilm fra 1987 som omhandler livet til Pu Yi, som var Kinas siste keiser. Filmen skildrer hans liv fra han ble innsatt som keiser i 1908, bare tre år gammel, og til 1967 da han døde som gartne ...

                                               

Det syvende segl

Det syvende segl, er en svensk dramafilm fra 1957 skrevet og regissert av Ingmar Bergman, med bland andre Max von Sydow, Bibi Andersson, Nils Poppe, Gunnar Björnstrand, Inga Landgré og Bengt Ekerot i hovedrollene.

                                               

Duell (film)

Duell er en britisk dramafilm og regidebuten til Ridley Scott. Den ble utgitt i 1977, og handler om to franske offiserer i Napoleonstiden som utkjemper en rekke dueller med hverandre over en periode på 20 år. Keith Carradine og Harvey Keitel spil ...

                                               

Dødsmarkene (film)

Dødsmarkene er en britisk dramafilm fra 1984, regissert av Roland Joffé. Hovedrollene spilles av Sam Waterston, John Malkovich og Haing S. Ngor. Filmen er basert på en sann historie og handler i stor grad om opplevelsene til den kambodsjanske jou ...

                                               

Elizabeth (film)

Elizabeth er en britisk biografisk dramafilm fra 1998, regissert av Shekhar Kapur. Cate Blanchett har tittelrollen som Elisabeth I av England, som i sin tid regjerte som dronning av England fra 1558 til sin død. Filmen tar for seg hendelsene før ...

                                               

En dronnings hjerte

En dronnings hjerte er et tysk historisk film fra 1944 regissert av Carl Froelich med Zarah Leander i hovedrollene. Filmen omhandler Maria Stuart av Skottland og er et historisk drama som også har et nazistisk propagandatilsnitt.

                                               

En mann fremfor alt

En mann fremfor alt er en britisk biografisk dramafilm fra 1966 som omhandler den engelske lordkansleren Thomas Mores vekst og fall i 1500-tallets England. Filmen ble produsert og regissert av Fred Zinnemann. Hovedrollen som Thomas More spilles a ...

                                               

Et glass vann

Et glass vann er en tysk historisk musikal fra 1960 skrevet og regissert av Helmut Käutner etter det franske lystspillet Le Verre deau av Eugène Scribe med handlingen satt til London i 1710 under den spanske arvefølgekrigen.

                                               

Flags of Our Fathers

Flags of Our Fathers er en amerikansk krigsfilm fra 2006 regissert av Clint Eastwood. Filmen er basert på boken med samme navn av forfatter James Bradley, som handler om slaget om Iwo Jima og reisingen av det amerikanske flagg på Iwo Jima. På rol ...

                                               

Flukten (2007)

Flukten er en tysk spillefilm fra 2007 som handler om Stalins etniske rensning av tyskere fra de østlige delene av Tyskland på slutten av annen verdenskrig.

                                               

Den fredlause

Den fredlause er en islandsk film fra 1981 av Ágúst Guðmundsson, basert på islendingesagaen Gisle Surssons saga, om Gisle som dømmes til et liv som fredløs på grunn av drap. Filmen sies å ha en riktig representasjon av kultur og samfunn i tiden d ...

                                               

Gandhi (film)

Gandhi er en britisk-indisk biografisk film fra 1982 regissert av Richard Attenborough, med den britiske skuespilleren Ben Kingsley i hovedrollen som Mahatma Gandhi.

                                               

Gangs of New York

Gangs of New York er en film fra 2002 med regi av Martin Scorsese og manuskript av Jay Cocks, Steven Zaillian og Kenneth Lonergan. Handlingen finner sted i 1860-årenes New York og er inspirert av Herbert Asburys bok The Gangs of New York. Gangs o ...

                                               

Good Night, and Good Luck.

Good Night, and Good Luck. er en Oscar-nominert film regissert av George Clooney som tar for seg den sanne historien om konflikten mellom journalistveteranen Edward R. Murrow og den antikommunistiske senatoren Joseph McCarthy, og sistnevnstes for ...

                                               

Goyas gjenferd

Goyas gjenferd er en spansk-amerikansk dramafilm fra 2006, regissert av Miloš Forman, og er skrevet av ham og Jean-Claude Carrière. Filmen har Natalie Portman, Javier Bardem og Stellan Skarsgård i hovedrollene, og ble filmet i Spania i slutten av ...