ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 162
                                               

Psyche (psykoanalytisk tidsskrift)

PSYCHE: Zeitschrift für Psychoanalyse und ihre Anwendungen er et tysk tidsskrift for psykoanalyse som utkommer én gang i måneden. Tidsskriftet ble grunnlagt i 1947 av Alexander Mitscherlich, Felix Schottlaender og Hans Kunz under tittelen Psyche. ...

                                               

Qualitative Research

Qualitative Research er et britisk fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift som utgis av SAGE Publications, og som fokuserer på kvalitativ forskningsmetode innen samfunnsvitenskap. Tidsskriftets redaktør er Paul Atkinson. I Norsk vitenskapsindeks ...

                                               

Quaternary Science Reviews

Quaternary Science Reviews er et internasjonalt engelskspråklig vitenskapelig fagtidsskrift som dekker alle aspekter av kvartærgeologi. Dette er en tverrfaglig forskningsgren som fokuserer på den geologiske perioden kvartær, vår geologiske period ...

                                               

Scandinavian Journal of Educational Research

Scandinavian Journal of Educational Research er et internasjonalt engelskspråklig vitenskapelig tidsskrift for forskning i pedagogikk, utgitt av det britiske forlaget Routledge og etablert i 1971. Det har hovedforankring i Norden, men publiserer ...

                                               

Scandinavica (tidsskrift)

Scandinavica er et vitenskapelig tidsskrift for skandinaviske studier som første gang ble utgitt i mai 1962. Tidsskriftet kommer med to nummer per år. Redaktør er Claire Thomson, dosent i Scandinavian Film og leder for Department of University Co ...

                                               

Science

Science er tidsskriftet til American Association for the Advancement of Science. Tidsskriftet ble grunnlagt i 1880 av Thomas Edison. Hovedanliggende for Science er ferske oppdagelser innen forskning og vitenskap. Tidsskriftet er også kjent for vi ...

                                               

Skandinavisk veterinärtidskrift

Skandinavisk veterinärtidskrift, også kalt Skandinavisk veterinär-tidskrift, med undertittelen "for bakteriologi, patologi i tillegg til kjøtt- og melkehygiene", var et svensk vitenskapelig tidsskrift for veterinærmedisin. Tidsskriftet, som hadde ...

                                               

Skírnir

Skírnir er tidsskrift utgitt av Det islandske litterære selskap. Skírnir kommer ut med to nummer i året og inneholder først og fremst vitenskapelige artikler om litteratur, historie, filosofi med mer. Skírnir er det eldste tidsskriftet som fortsa ...

                                               

Studia Islandica

Studia Islandica er en vitenskapelig skriftserie om islandsk kultur og litteratur. Skriftserien ble grunnlagt av Sigurður Nordal og kom først ut i 1927.

                                               

The New England Journal of Medicine

The New England Journal of Medicine er et fagfellevurdert generelt medisinsk tidsskrift, utgitt av Massachusetts Medical Society, som ble grunnlagt i 1812. Tidsskriftet er det mest siterte vitenskapelige tidsskriftet i verden uansett fag, med en ...

                                               

Thrombosis Research

Thrombosis Research er et fagfellevurdert medisinsk tidsskrift innen hjerte- og karsykdommer, med særlig vekt på trombose, blødning og hemostase. Det utgis av Elsevier og ble etablert i 1972. Det hadde en impact factor på 2.447 i 2014.

                                               

TripleC: Communication, Capitalism and Critique

tripleC: Communication, Capitalism and Critique er et fagtidsskrift for kritisk og marxistisk medie- og kommunikasjonsvitenskap. Det blir utgitt i Østerrike. Sjefredaktør er Christian Fuchs. Tidsskriftet er open access og publiserer fagfellevurde ...

                                               

Zootaxa

Zootaxa er en vitenskapelig journal for zoologisk taksonomi. Journalen blir gitt ut på forlaget Magnolia Press i Auckland, New Zealand og kommer parallelt ut på Internett og i en papirutgave – det siste var inntil 2012 nødvendig for at artene som ...

                                               

Ionekilde

En ionekilde er en enhet som skaper atom- og molekylære ioner. Ionekilder brukes til å danne ioner for massespektrometre, optiske utslippsspektrometere, partikkelakseleratorer, ionimplantater og ionemotorer.

                                               

Product Lifecycle Management

Product Lifecycle Management er prosessen for å håndtere hele livssyklusen til et produkt, fra idefase via design og produksjon til drift, vedlikehold og nedleggelse.

                                               

Replikk: tidsskrift for human- og samfunnsvitenskap

Tidsskriftet Replikk” er et tverrfaglig tidsskrift for samfunnsvitenskap og humaniora laget ved Universitetet i Bergen av nåværende og nyutdannede studenter. Det er et uavhengig og ikke-kommersielt tidsskrift som det er mulig å kjøpe i Boksalonge ...

                                               

Universet

Universet er alt som eksisterer av tid og rom, og innholdet i rommet, herunder materie og stråling. Det inkluderer planeter, måner, dvergplaneter, stjerner, galakser, intergalaktisk rom, og all materie og energi. Det observerbare universet er cir ...

                                               

Big Bang

Denne artikkelen omhandler Big Bang-teorien. For det norske bandet, se Bigbang. For det koreanske bandet, se Bigbang sørkoreansk band The Big Bang, også kalt det store smellet, er populærnavnet på en type modeller innen kosmologien som beskriver ...

                                               

Det observerbare universet

Se universet for en generell astronomisk og filosofisk behandling av universet. Det observerbare universet er en betegnelse på den delen av universet som er nær nok til at en observatør kan observere, måle og formulere teorier om dets oppbygning. ...

                                               

Eksistens

Annen betydning: Eksistens matematikk Eksistens er i vanlig forståelse den verden som vi er oppmerksom på gjennom våre sanser, og at den eksisterer uavhengig av dem. I akademisk filosofi har ordet en mer spesialisert betydning og blir kontrastert ...

                                               

Kosmisk latte

Kosmisk latte er navnet på den gjennomsnittlige fargen til universet, gitt av en gruppe astronomer ved Johns Hopkins University. I 2001 fastslo Karl Glazebrook og Ivan Baldry at universets farge var grønnaktig hvit, men allerede i 2002 korrigerte ...

                                               

Kosmogoni

Kosmogoni νομαι / γέγονα, "å bli født, forandre seg, komme inn i ny tilstand av værelsen") er læren om eller fortellingen om verdens opprinnelse. Betegnelsen kosmogoni refererer både til skapelsesfortellinger og helst vitenskapelige teorier om un ...

                                               

Lambda-CDM-modellen

Λ-CDM eller Lambda-CDM er den dominerende modellen for Big Bang-kosmologi. CDM er en forkortelse for Cold Dark Matter og den greske versalen Lambda betegner den kosmologiske konstanten. Modellen forklarer svingningene i den kosmiske bakgrunnsstrå ...

                                               

Materie

Materie defineres som de aller minste og mest fundamentale enhetene som utforskes innen fysikken. Den materie vi normalt observerer består av atomer, som grupperes i kjemiske forbindelser, polymerer, legeringer, blandinger og rene grunnstoff. Mat ...

                                               

Metallisitet

Metallisitet brukes innen astronomi og astrofysikk, for å beskrive den andel materie som består av andre grunnstoffer enn hydrogen og helium. Metaller brukes som et samlebegrep for alle atomer med atomnummer større enn 2. I denne sammenheng bidra ...

                                               

Academia Sinica

Academia Sinica er det nasjonale vitenskapsakademi for Republikken Kina, og ligger i Taipei. Det ble grunnlagt i 1928, på det kinesiske fastland av Kuomintangregjeringen, med den ledende akademiker og reformator Cai Yuanpei som sin første leder. ...

                                               

Akademiet for yngre forskere

Akademiet for yngre forskere er en norsk forening stiftet i 2015 for forskere som arbeider i Norge. Formålet med organisasjonen er å tilby yngre forskere en ramme for faglige diskusjoner og utvikling. Medlemskap er begrenset til fire år, og kun f ...

                                               

American Association for the Advancement of Science

American Association for the Advancement of Science, etablert 20. september 1848 i Pennsylvania, USA, er verdens største sammenslutning av vitenskapsmenn. Organisasjonen har rundt 120 000 medlemmer og er utgiver av det vitenskapelige tidsskriftet ...

                                               

Den internasjonale astronomiske union

Den internasjonale astronomiske unionen, forener nasjonale astronomiske selskaper fra hele verden, basert på individuelt medlemskap. Den er medlem av Det internasjonale vitenskapsråd. Den blir av alle land anerkjent som autoritativt organ for nav ...

                                               

Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation

Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation er en australsk føderal etat for vitenskapelig forskning. CSIRO ble opprettet i 1926 og står blant annet bak oppfinnelsen av absorpsjonsspektrofotometri, utviklingen av den første komme ...

                                               

Den internasjonale union for geodesi og geofysikk

Den internasjonale union for geodesi og geofysikk – International Union of Geodesy and Geophysics – er en frittstående, vitenskapelig organisasjon for utforskning av jorda og jordas omgivelser i rommet. Organisasjonen ble oppretta i 1919. Den er ...

                                               

Det kinesiske vitenskapsakademi

Det kinesiske vitenskapsakademi, tidligere kjent som Academia Sinica, er Folkerepublikken Kinas nasjonale akademi for naturvitenskaper. Det deler historiske røtter med Academia Sinica i Taipei. Det har sitt hovedkvarter i Zhongguancun i bydistrik ...

                                               

Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie

Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie, er et dansk vitenskapelig selskap som ble stiftet i 1745 med Jacob Langebek som initiativtaker. Selskapets formål har fra starten vært å fremme viten om Danmarks historie, noe som primært ha ...

                                               

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab er Norges eldste vitenskapelige institusjon. Det har som formål å fremme og formidle vitenskapen. DKNVS ble stiftet i Trondheim i 1760 under navnet Det Trondhiemske Selskab og fikk, gjennom kongelig stadf ...

                                               

Det Norske Videnskaps-Akademi

Det Norske Videnskaps-Akademi, ofte bare kalt Vitenskapsakademiet eller Akademiet, er en selvstendig, tverrfaglig og landsdekkende organisasjon som omfatter samtlige vitenskapelige disipliner. Hensikten er å fremme vitenskapens plass i samfunnet. ...

                                               

European Economic Association

European Economic Association, forkortet EEA, er en forening for europeiske fagøkonomer. Foreningen ble grunnlagt i 1984 med Jacques Drèze som første president. Sittende president er Philippe Aghion. Agnar Sandmo var president i 1990. Kjetil Stor ...

                                               

FBI-laboratoriet

FBI-laboratoriet er et forensisk laboratorium og en avdeling i Federal Bureau of Investigation. Laboratoriet gir kriminalteknisk støtte til FBI og politietater på lokalt og delstatlig nivå. Det er beliggende i militærleiren Marine Corps Base Quan ...

                                               

Federation of European Biochemical Societies

Federation of European Biochemical Societies er et internasjonalt vitenskapelig selskap som tar seg av faglige arrangementer, publikasjoner og lignende innenfor biokjemi, molekylærbiologi og molekylær biofysikk i Europa. Selskapet er en ikke-stat ...

                                               

Forskningsorganisasjon

Forskningsorganisasjon er et bredt samlebegrep for organisasjoner som utfører forskning. En forskningsorganisasjon kan være offentlig eller privat, og organisert på mange ulike måter. Universitetene utgjør en viktig forskningsutførende sektor. I ...

                                               

Føroya Fróðskaparfelag

Føroya Fróðskaparfelag er et vitenskapelig selskap på Færøyene. Det har som formål å fremme samarbeid mellom vitenskapsfolk på Færøyene, drive folkeopplysning og fremme færøysk som akademisk språk. Selskapet ble stiftet 17. desember 1952 med det ...

                                               

Institutt for økonomi

Institutt for økonomi er en enhet under Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen. Instituttet tilbyr utdanning i samfunnsøkonomi på bachelor-, master- og phd-nivå. Det har 30 årsverk i faste og midlertidige forskerstillinger ...

                                               

Det internasjonale vitenskapsråd

Det internasjonale vitenskapsråd er en internasjonal ikke-statlig organisasjon som arbeider for internasjonalt samarbeid til de naturfaglige vitenskapers fremme. På engelsk heter det International Council for Science, tidligere International Coun ...

                                               

International Union of Pure and Applied Chemistry

International Union of Pure and Applied Chemistry, oversatt Internasjonalt forbund for ren og anvendt kjemi, er en internasjonal ikke-statlig organisasjon dedikert til å fremme kjemi. Det har nasjonale kjemiforbund som sine medlemmer. Det er best ...

                                               

IUBMB

International Union of Biochemistry and Molecular Biology er en internasjonal ikke-statlig organisasjon som tar for seg spørsmål som er relevante innen biokjemi, molekylærbiologi og beslektete disipliner. IUBMB ble stiftet i 1955 som Internationa ...

                                               

IUPAP

International Union of Pure and Applied Physics er en internasjonal ikke-statlig organisasjon som arbeider for å fremme utviklingen av fysikk, bidra til internasjonalt samarbeid innen fysikk og for å bidra til bruken av fysikk for å løse utfordri ...

                                               

Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft

Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften var en tysk vitenskapelig institusjon etablert i 1911. Det bestod av flere institutter som opprinnelig lå i forstedet Dahlem like utenfor Berlin og spilte en viktig rolle i utviklingen ...

                                               

Det kinesiske akademi for samfunnsvitenskap

Det kinesiske akademi for samfunnsvitenskap er Folkerepublikken Kinas nasjonale akademi for samfunnsvitenskap. Det har sitt sete i Beijing. Akademiet er tilknyttet Folkerepublikken Kinas Statsråd, det vil si landets regjering. Det ble stiftet i m ...

                                               

Kirkehistorisk Samfunn

Kirkehistorisk Samfunn er en norsk akademisk forening for kirkehistorikere. Foreningen ble stiftet 15. mai 1956. En av oppgavene var å fortsette utgivelsen av skriftserien Norvegia Sacra.

                                               

Liste over Max Planck-institutter

Oversikt over hvor Max Planck-instituttet holder til. MPI für medizinische Forschung, Heidelberg MPI für Quantenoptik, Garching bei München MPI für Immunbiologie, Freiburg im Breisgau MPI für Physik komplexer Systeme, Dresden MPI für Kernphysik, ...

                                               

Max-Planck-Gesellschaft

Max-Planck-Gesellschaft er en tysk, almennyttig forskningsorganisasjon finansiert både av den føderale regjeringen og av delstatsregjeringene. Organisasjonen er oppkalt etter vitenskapsmannen og nobelprisvinneren Max Planck. Max-Planck-Gesellscha ...