ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 179
                                               

Skolebøker

Skolebøker er bøker som skal gi barn og unge økte kunnskaper i et eller flere temaer på skolen eller læringsinstituttet. I Norge, og i andre land, stilles det krav for gratis skolebøker til barn i grunnskolen. Som oftest er det slik at elevene sk ...

                                               

Skoleskyss

Skoleskyss er skyss for elever til og fra skolen. Skyssen kan foregå med buss, tog, ferge eller annet transportmiddel. Den kan organiseres med ordinær kollektivtransport. I noen tilfeller utføres hele eller deler av skyssen med drosjebil, taxibåt ...

                                               

Skoletannlege

Gratis tannlege for skolebarn ble vedtatt i Lov om folkeskolen av 16. juli 1936, men allerede 10-15 år før dette hadde enkelte kommuner begynt å ansette egen skoletannlege. Fra 1983 er funksjonen ovetatt av fylkeskommunene, og utføres av distrikt ...

                                               

Skoleutvikling

Skoleutvikling omfatter arbeidet innenfor departement, samfunn og skole som omhandler utdannelse ved private og offentlige institusjoner i et land eller region. Organisasjonsutvikling: Gjøre den enkelte skole i stand til å utvikle sin egen praksi ...

                                               

Skytteansk professorat

Skytteansk professorat er et professorat innen retorikk og statskunnskap, men ble opprinnelig opprettet innen retorikk og politikk. Professoratet ble opprettet ved Uppsala universitet av Johan Skytte 1622, og er trolig det eldste professoratet in ...

                                               

SmartLearn

SmartLearn LMS er et kommersielt Learning Management System for administrasjon av de fleste typer læringstiltak, kurs og kursdeltagere. I helsevesenet er det en rekke myndighetspålagte og egenpålagte krav til dokumentert opplæring, særlig innenfo ...

                                               

Sommerskole

Sommerskole er skoleundervisning i den lange skoleferien om sommeren. Sommerskole kan for eksempel være tilbud til elever eller studenter som ikke har bestått eksamen i løpet av semesteret.

                                               

Spin Off Forstudium i Dans

"Spin Off" omdirigerer hit. For ordet i betydningen biprodukt, se: Spin-off. Spin Off Forstudium i Dans er en 1-årig skole for de som i fremtiden ønsker å jobbe profesjonelt som danser, pedagog eller koreograf. Skolen ligger i Oslo, og holder til ...

                                               

Språkfag

Språkfag har flere betydninger: Fag i utdanningssystemet relatert til språk. I videregående opplæring er fagområdet dekket under programområdet språk, samfunnsfag og økonomi.

                                               

Språkreise

En språkreise er et kortere opphold i et land for å forbedre språkkunnskapene. Det finnes en rekke norske aktører som tilbyr språkreiser til ungdommer idag. Vanligvis holdes språkreisene i skolens sommerferie og varer som regel fra 1 - 4 uker, me ...

                                               

Statens skolinspektion

Statens skolinspektion er et svensk statlig forvaltningsorgan opprettet i 2008. Organet er tilsynmyndighet for hele skoleområdet. Skolinspektionen gjennomfører i hovedsak tre forskjellige typer av granskninger: regelbundet tilsyn, regelbundet kva ...

                                               

Studentfagkurs

Studentfagkurs var et ettårig kurs i økonomifag som flere økonomiske gymnas arrangerte for studenter som hadde tatt eksamen artium og som ønsket en økonomisk utdannelse i tillegg. En rekke skoler tilbød slike kurs, som var nødvendig om man ønsket ...

                                               

Studentlue

Studentlue, tidligere også kalt studenterlue, er forskjellige typer hodeplagg som bæres av studenter som er nylig uteksaminert fra videregående skoler, universiteter og høyskoler i flere land. De brukes i dag som regel bare ved seremonielle anled ...

                                               

Studentrabatt

Studentrabatt er et spesielt avslag på pris på et produkt eller en tjeneste, som er direkte rettet mot og eksklusivt for studenter. For å oppnå studentrabatt, må man kunne forevise et gyldig studentbevis med betalt semesteravgift. Dette får man d ...

                                               

Teknisk-administrativt ansatte

Teknisk-administrativt ansatte er en samlebetegnelse på ikke-vitenskapelig ansatte ved vitenskapelige institusjoner i Norge. Teknisk-administrativt ansatte har en hjelpefunksjon i forhold til de vitenskapelig ansatte, og er ansatt for bistå dem m ...

                                               

Tentamen

En tentamen eller heldagsprøve er i det norske utdanningssystemet en større, oftest skriftlig skoleprøve i deler av pensum som går forut for, men ellers tilsvarer eksamen, den avsluttende og avgjørende hovedprøven i et fag. Tentamen avholdes ofte ...

                                               

The MacArthur Fellows Program

The MacArthur Fellows Program eller MacArthur Fellowship er en personrettet finansiell støtteordning med store tildelinger hvert år fra John D. and Catherine T. MacArthur Foundation. Tildelingene skjer til mellom 20 og 40 amerikanere eller person ...

                                               

TIMSS

TIMSS er en internasjonal vurdering av kunnskapene i matematikk og naturfag til elever på 4. og 8. klassetrinn. TIMSS ble utviklet av International Association for the Evaluation of Educational Achievement for at medlemslandene skulle kunne samme ...

                                               

Trainee

Trainee er et begrep som ofte blir brukt om en nyutdannet med høyere utdanning som får en praksisperiode i en eller flere bedrifter i en tidsbestemt periode. Dette er en ordning som har blitt mer og mer vanlig med årene. Direkte oversatt fra enge ...

                                               

Trainingportal

Trainingportal er et kommersielt Learning Management System for administrasjon av kurs og kursbrukere. Trainingportal leveres av det norske e-læringsselskapet Mintra. I oljeindustrien er det myndighetspålagt å fullføre Grunnleggende Sikkerhetskur ...

                                               

Ungdomsbedrift

Ungdomsbedrift er Ungt Entreprenørskaps bedriftsprogram i videregående skole. Elevene starter, driver og avvikler sin egen bedrift gjennom et skoleår. Bedriften kan etableres som eget fag eller som en del av et eksisterende studium/fag.

                                               

Utdanningsavis

En utdanningsavis er en avis myntet på elever ved ungdomsskole, videregående skole og studenter og andre som skal begynne å studere. Avisen inneholder artikkelbidrag med fokus på høyere utdanning i Norge og utlandet, kjente spaltister, informasjo ...

                                               

Utdanningsmesse

En utdanningsmesse er et veiledningstiltak som aktiviserer elever og studenter i prosessen når de skal velge utdanning. Messene er myntet på ungdomsskole- og videregåendeskoleelever og studenter. På utdanningsmessene er et bredt spekter av utdann ...

                                               

Utdanningsvalg

Utdanningsvalg er et skolefag på ungdomstrinnet i Norge. Det har et omfang på 113 timer. Elevene skal prøve ut minst to utdanningsprogram i den videregående opplæringen. Ordningen innebærer et samarbeid mellom grunnskoler og videregående skoler, ...

                                               

Utenlandslektorat

Utenlandslektorat er en norsk finansiert ordning som er del av Ordningen for norgeskunnskap i utlandet, og forvaltes av Senter for Internasjonalisering av Utdanning på vegne av Kunnskapsdepartementet. Formålet er å styrke tilbudet av undervisning ...

                                               

Uteskole

Uteskole er en undervisningsteknikk som knytter mye av det pedagogiske opp mot det å være utenfor klasserommets fire vegger. Uteskole gir mange muligheter til frihet og stor grad av tilpasset opplæring.

                                               

Utsjekk

Utsjekk er en prosedyre med opplæring og godkjenning som gir en person gyldig kompetanse til en spesiell aktivitet. Begrepet brukes ofte for flygere og flyteknikere og annet luftfartspersonell. For hver ny flytype som skal brukes, må flyger, flyt ...

                                               

Utvekslingselev

Utvekslingselev er en elev i videregående skole som tar et helt eller et halvt skoleår i utlandet. Utvekslingen kan være organisert av en organisasjon, skolen, eleven selv eller staten.

                                               

Utvekslingsstudent

Utvekslingsstudent er en som immatrikulert ved et universitet eller høyskole som tar deler av studiene i utlandet. Som regel er utvekslingen organisert av læreinstitusjonen, men i enkelte tilfeller kan studenten organisere utveksling på egen hånd.

                                               

Vitnemålsfabrikk

En vitnemålsfabrikk er en fiktiv utdanningsinstitusjon som utsteder falske utdanningspapirer. Årlig omsettes det falske vitnemål for milliarder av kroner på verdensbasis. En vitnemålsfabrikk utgir seg for å være en reell utdannelsesinstitusjon, m ...

                                               

Yrkeskompetanse

Yrkeskompetanse er den kompetansen som kreves i et yrke. Kompetanse betyr å ha fullgod utdannelse eller tilstrekkelige kvalifikasjoner innenfor et bestemt fag eller område. Det vil si: de holdninger, ferdigheter, kunnskaper og erfaringer som er n ...

                                               

Pris (utmerkelse)

En pris er en utmerkelse som gis til en person eller gruppe i anerkjennelse av prestasjon eller innsats. Priser kan være knyttet til avgrensede typer innsats eller atferd som tildeler ønsker å oppmuntre, til innsats innen et nærmere bestemt virke ...

                                               

Utmerkelse

En utmerkelse kan for eksempel være i form av et trofe, plakett, diplom, tittel, sertifikat, medalje, merke, pin, eller bånd. Ofte kan det være en pengepremie tilknyttet utmerkelsen, som for eksempel med Nobels fredspris.

                                               

13. januar-medaljen

13. januar-medaljen er en litauisk utmerkelse innstiftet til minne om begivenhetene som fant sted i Vilnius 13. januar 1991 da sovjetiske militærstyrker gikk til angrep på sivile som demonstrerte for Litauens frihet og selvstendighet. Medaljen ti ...

                                               

Advers

Advers eller avers er forsiden av et merke, medalje, flagg, bilde, mynt eller annen tosidet gjenstand. Revers er baksiden. På mynter har adverssiden tradisjonelt hatt et symbol for myntherren i form av hans portrett eller et symbol for hans myndi ...

                                               

Akershus fylkes kulturpris

Akershus fylkes kulturpris ble delt ut årlig fra 1977 til 2001, med unntak av årene 1979, 1980 og 1981 hvor det ikke ble satt av midler til å prise vinneren. Pengepremien har variert fra 10 000 kroner i 1978, til 60 000 kroner fra 1988 til 2001.

                                               

Bendixtroféet

Bendixtrofeet var et amerikansk fly-racing trofé. Kappløpet var sponset av industrimannen Vincent Bendix, som grunnla Bendix Corporation, og var en del av National Air Races. Det begynte i 1931 og premien var 1500 dollar i tillegg til trofeet. Tr ...

                                               

Båndstripe

Båndstripe er et lite rektangulært bånd som indikerer at en person er tildelt en orden, medalje eller er innehaver av en annen utmerkelse, eksempelvis et ferdighetsmerke. Båndstriper erstatter benyttelsen av ordenstegn og medaljer i full størrelse.

                                               

Catalonias internasjonale pris

Catalonias internasjonale pris er en utmerkelse innstiftet i 1989 av Generalitat de Catalunya, Catalonias regjering. Den tildeles årlig for kulturell og vitenskapelig innsats og for fremme av humanisme i verden. Prisen består av statuetten Nøkkel ...

                                               

Den gylne rose

Den gylne rose er en pavelig utmerkelse. Den anses som en av de fornemste hedersbevisninger i Den katolske kirke. Den gylne rose er utformet som en naturalistisk rose med stilk, blader, knopper og blomster og er laget i gull. Rosen kan også være ...

                                               

Den islandske kriseresponsmedaljen

Den islandske kriseresponsmedaljen er en islandsk medalje tildelt i forbindelse med Den islandske kriseresponsenheten. Medaljen ble første gang tildelt i 2004. Den tildeles offiserer for utmerket innsats i internasjonale operasjoner der ICRU deltar.

                                               

Dronning Beatrix innsettelsesmedalje

Dronning Beatrix innsettelsesmedalje også kalt Minnemedaljen for Dronning Beatrix kroning er en nederlandsk medalje etablert 24. april 1980 i anledning innsettelsen av Beatrix som dronning av Kongeriket Nederlandene. Innsettelsen fant sted 30. ap ...

                                               

Dronning Julianas innsettelsesmedalje

Dronning Julianas innsettelsesmedalje er en nederlandsk minnemedalje innstiftet 13. august 1948 i anledning av Julianas innsettelse som dronning av Nederland. Innsettelsen fant sted 6. september 1948. En innsettelsesmedalje ble første gang utdelt ...

                                               

Fellow

En fellow er i den akademiske verden et medlem av en gruppe lærde mennesker som for eksempel kan arbeide sammen om et felles mål om gjensidig utveksling av viten og praksis. Stipendiatene kan omfatte gjesteprofessorer, postdocforskere og ph.d for ...

                                               

Ferdighetsmerke

Ferdighetsmerke er betegnelsen på det synlige tegn for at en person har oppnådd fastsatte krav innen en idrett, disiplin eller lignende øvelse. Det synlige tegn på kvalifikasjon kan dreie seg om en medalje, merke, nål, pokal, plakett, statuett el ...

                                               

Florence Nightingale-medaljen

Florence Nightingale-medaljen er Røde Kors sin høyeste utmerkelse, opprettet på Røde Kors sin åttende internasjonale konferanse i London i 1907, oppkalt etter sykepleieren Florence Nightingale Medaljen ble først utdelt i 1920, grunnet første verd ...

                                               

Frigjøringsmedaljen (Kuwait)

Frigjøringsmedaljen er en kuwaitisk medalje, som er tildelt for deltagelse i frigjøringen av Kuwait under Gulfkrigen 1990–1991. Det finnes tilsvarende medaljer innstiftet i Bahrain, Egypt og Saudi-Arabia, som alle på engelsk går under navnet Kuwa ...

                                               

Gernikatreets kors

Gernikatreets kors er en utmerkelse innstiftet i 1983 av regjeringen i den autonome regionen Baskerland i Spania til belønning av baskeres eller baskiskættedes innsats for Baskerland, forsvar for baskisk identitet og framragende samfunnsgagnlig, ...

                                               

Det greske kongehusets 100-årsjubileumsmedalje

Det greske kongehusets 100-årsjubileumsmedalje er en gresk minnemedalje innstiftet i anledning av at det i 1963 var 100 år siden huset Glücksborg kom på Hellas trone. Medaljen ble utdelt i forbindelsene med festlighetene 30. mars 1963 og ble tild ...

                                               

Helteby

Helteby er en ærestittel som ble gitt for ekstraordinær heltedåd under Den store fedrelandskrigen fra 1941 til 1945. Tittelen ble gitt til tolv byer i Sovjetunionen, og i tillegg ble Brest-fortet tildelt en lignende tittel som "heltefort". Æresti ...