ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 183
                                               

Idrætsboken

Idrætsboken er et 4-binds bokverk om idrett utgitt i 1922 og 1923 av Kristiania Distriktslag for Idræt under redaksjon av K. Vilh. Amundsen. Idrætsboken ble utgitt på forlaget H. Aschehoug og Co. Innhold

                                               

Isidor av Sevilla

Isidor av Sevilla eller Isidorus Hispalensis, født ca. 560, død 4. april 636, var biskop i Sevilla i mer enn tre tiår, forfatter og kirkelærer. Han var en av de fremste lærde i den tidlige middelalder. All senere historieskrivning om Hispania er ...

                                               

Janes All the Worlds Aircraft

Janes All the Worlds Aircaft er en årlig publikasjon grunnlagt av Fred T. Jane i 1909. Den utgis av Janes Information Group. 2009 var det 100 år siden Janes All the Worlds Aircraft ble utgitt første gang mens 2013-utgaven markerte 100-utgaven - u ...

                                               

Katalog

Katalog, fra gresk katalogos, av katalegein, i betydningen "lese nedover", å opptelle, er en ordnet fortegnelse over personer, bøker, malerier eller andre gjenstander, i et bibliotek, galleri, auksjon, varehus og andre steder. En katalog kan være ...

                                               

Katalogtjeneste

Katalogtjeneste, også kalt oppslagstjeneste, er en informasjonstjeneste som baserer seg på oppslag i en katalog for assosierte verdier, som for eksempel ved oppslag i en ordbok eller telefonkatalog. En katalogtjeneste er en relativt enkel tilordn ...

                                               

Knol

Knol var et Google-prosjekt som inkluderte brukerskrevne artikler om alt fra vitenskapelige emner, geografi og historie til underholdning og produktinformasjon. Prosjektet startet 23. juli 2008, med noen hundre artikler om emner innen helse og me ...

                                               

Kraks Blå Bog

Kraks Blå Bog er en dansk håndbok med biografier over nålevende personer. Kraks Blå Bog er et oppslagsverk som ble utgitt av Kraks Forlag i København til 2007. Etter at den ble solgt til Eniro ble dennes rett til utgivelse solgt videre til Gads F ...

                                               

Krestomati

En krestomati eller chrestomati er en sammenstilling av tekster eller tekstutdrag fra litterære verker. Til forskjell fra antologien er en krestomati en tekstsamling der det for det meste ikke er noe tematisk aspekt men heller et didaktisk som st ...

                                               

Kvalex

Kvalex er en ISO-guide for næringslivet i Norge. Kvalex samarbeider med Det Norske Veritas, Nemko, Teknologisk Institutt Sertifisering, Intertek, Bureau Veritas Certification og Dovre Sertifisering om å samle bedrifter og virksomheter med sertifi ...

                                               

Leksikon

Leksikon, flertall leksikon el. leksika, er oftest et større oppslagsverk med større eller mindre saksforklaringer. Historia naturalis av Plinius den eldre blir ofte regnet som det første leksikon. Et leksikon vil i dagligtale være det samme som ...

                                               

Maktbasen

Maktbasen er et analyseverktøy utviklet av Brennpunkt -redaksjonen i NRK. Basen gir oversikt over næringslivsnettverkene blant alle norske lokal- og rikspolitikere. Dataene kommer fra Vismas liste over foretak som er koblet med lister over politi ...

                                               

Nasjonal kunnskapsbase

Nasjonal kunnskapsbase var navnet på en statlig norsk anbudskonkurranse, utlyst den 22. juni 2001 av Kulturdepartementet i samarbeid med Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet, om nasjonal tilgang til e ...

                                               

Naturalis Historia

Naturalis Historia er et stort vitenskapelig verk eller en encyklopedi skrevet av Plinius den eldre. Verket er skrevet rundt år 77, og består av 37 bøker og inneholder en samling av fakta og allegoriske fakta. Bok 3-6: Geografi og etnografi, over ...

                                               

Norsk lomme-konversationslexikon

Norsk lomme-konversationslexikon, utgitt i 1891 var Norges første leksikalske utgivelse. Det kom ut, redigert av Stein Konow. Det ble utgitt i som heftesubskripsjon på 15 hefter a 20 øre. Subskripsjonslister for verket ble annonsert i pressen. He ...

                                               

NTB-språket

NTB-språket er en språkbok som lenge har vært i bruk i Norsk Telegrambyrå og i norske pressekretser, basert på NTBs egen språknorm. Boka er todelt; en regeldel med språkråd om rettskrivning og grammatikk og en ordliste med rundt 22 000 oppslagsor ...

                                               

Nyco konversasjonsleksikon

Nyco konversasjonsleksikon ble utgitt første gang i1935 av Cappelens forlag. Andre utgaver/opplag kom i 1935. Da Cappelens forlag i 1935 lanserte Nyco konversasjonsleksikon var produktet enestående i sitt slag. Det besto av et eneste hendig bind, ...

                                               

Orbis Pictus

Orbis Pictus eller egentlig Orbis Sensualium Pictus er et billedleksikon fra 1658 skrevet for barn av den tsjekkiske pedagogen Johann Amos Comenius. Boka har av flere blitt ansett som den første bildeboka beregnet for barn.

                                               

Ordbok

En ordbok er en samling av ord fra ett eller flere språk. Den angir hvordan ordene staves, og gir gjerne definisjoner, bøyninger, uttalehjelp, eksempler på bruk og ordenes etymologi. Hvis det er en ordbok mellom ulike språk, gir ordboken tilsvare ...

                                               

Ordnøkkelen

Ordnøkkelen er en tesaurus for kulturminnevern, opprettet og vedlikeholdt av Riksantikvaren. Tesaurusen består av vel 4 000 termer emneord, til bruk ved emneindeksering og søk i databaser. Termene i tesaurusen står i et hierarkisk forhold til hve ...

                                               

Peter Krysologos

Peter Krysologos var biskop av Ravenna fra rundt 433 og fram til sin død. Han blir feiret som helgen i både Den katolske kirke og Den ortodokse kirke. Han ble utnevnt til kirkelærer av pave Benedikt XIII 10. februar 1729.

                                               

Rockipedia

Rockipedia er et brukerdrevet oppslagsverk over norsk populærmusikk, utviklet av Rockheim. Oppslagsverket ble lansert like før museets åpning i august 2008, og besto dengang av ca. 10 000 ulike artister. Rockipedia fikk blandet mottakelse, så en ...

                                               

Speculum Maius

Dominikanermunken Vincent av Beauvais latinisert Vincentius Bellovacensis forfattet ca 1247 andre kilder: 1260 den vel mest innflytelsesrike encyklopedi fra Middelalderen. Speculum maius er et tidlig eksempel på speillitteratur. Han organiserte m ...

                                               

Språkrådets termwiki

Språkrådets termwiki er en ordbok for fagtermer publisert av Norsk språkråd. Nettstedet er en åpen fagwiki hvor de enkelte fagmiljøene selv er ansvarlig for materialet de legger inn.

                                               

Store Nordiske Konversations-Leksikon

Store Nordiske Konversations-Leksikon er et nordisk leksikon på dansk med ca. 5000 kunstbilag og illustrasjoner i 26 bind. Leksikonet ble utgitt mellom 1916 og 1924 i København og Oslo, under redaksjon av P.A. Rosenberg og E. Amundsen.

                                               

Store russiske encyklopedi

Store russiske encyklopedi – Bolsjaja rossijskaja entsiklopedija - BRE) er et nytt universelt leksikon i 30 bind, utgitt i Russland fra 2004. Det blir utgitt med hjelp av Det russiske vitenskapsakademi etter Vladimir Putins presidentdekret № 1156 ...

                                               

Store sovjetiske encyklopedi

Store sovjetiske encyklopedi eller SSE er et av de største og mest omfattende leksikonene på russisk, utgitt av det statlige forlaget Sovetskaja entsiklopedija.

                                               

Suda

For den russiske elva se Suda elv. Suda er en stor og omfattende bysantinsk–gresk historisk encyklopedi om antikkens Middelhavsverden fra 900-tallet e.Kr. Det er et encyklopedisk leksikon med 30 000 artikler, mange av dem basert på antikke kilder ...

                                               

Telefonkatalog

Telenor utga i 1988 en separat landsdekkende telefonkatalog. Den het Bedriftskatalogen frem til 2000 da den skiftet navn til Bizkit. Utstrakt bruk av telefaks i næringslivet og separat oppføring av telefaksnummer i egen kolonne var spesielt for d ...

                                               

Tesaurus

En tesaurus er innen dokumentasjonsvitenskapen et kontrollert vokabular der medlemmene står i visse relasjoner til hverandre. Ordene kan for eksempel være synonymer, antonymer eller hypo- eller hyperonymer, det vil si ha samme, motsatt, under- el ...

                                               

Urban Dictionary

Urban Dictionary er en nettdugnad-drevet ordbok på nett for slangord og uttrykk, som drives under mottoet "Definer din egen verden". Nettsiden ble startet i 1999 av Aaron Peckham. Opprinnelig var Urban Dictionary ment som en ordbok for slang og k ...

                                               

Whos Who

Marquis Whos Who er et oppslagsverk som utgis av News Communications, Inc. som utgir flere oppslagsverk med korte biografier. Bøkene har vanligvis titler som Whos Who in. og emnet, som f.eks disse Whos Who in America, Whos Who of American Women, ...

                                               

BearingPoint

BearingPoint er et multinasjonalt rådgivnings- og teknologikonsulentselskap med hovedkontor i Amsterdam, Nederland. De har kontorer i 23 land med ca. 4 600 ansatte, og er en av de største rådgivningsselskapene Europa. BearingPoint i Norge er repr ...

                                               

Coaching

Coaching er veiledning, motivering, læring og trening av personell, hvor de trenede er selvstendige individer som tar bevisste veivalg og gjennomgår faglig og personlig utvikling.

                                               

Crayon Group Holding

Crayon Group Holding ASA er et IT-rådgivingsselskap innen software og digitale transformasjonstjenester. Selskapet har hovedkontor i Oslo, og har om lag 1 400 medarbeidere i 45 kontorer over hele verden.

                                               

Konsulent

Konsulent eller rådgiver er en tjenesteyter som i en profesjonell ramme tilbyr sin ekspertise innenfor et visst fagfelt, vanligvis i et begrenset tidsrom. Konsulenter jobber ofte i konsulentbyråer eller konsulentfirmaer som kan tilby flere konsul ...

                                               

Management consulting

Management consulting er praksisen med å hjelpe organisasjoner med å forbedre sine prestasjoner, først og fremst gjennom analyse av eksisterende organisatoriske problemer og utvikling av planer for forbedring. Organisasjoner leier inn konsulenter ...

                                               

Resources Global Professionals

Resources Global Professionals er et multinasjonalt selskap som er virksomt innen økonomi og finans, risikostyring og internkontroll, Information Management, HR og Supply Chain Management. Selskapet bistår 2 100 kunder i 66 land fra 80 kontorer i ...

                                               

Sakprosa

Sakprosa er i hverdagslig språkbruk alle tekster som ikke er skjønnlitteratur – alle de tekstene i samfunnet som ikke uten videre kan kalles romaner, noveller, dramatikk eller lyrikk. Sakprosa kan også kalles faglitteratur. Sakprosa som har som m ...

                                               

Bokhandelens sakprosapris til forfattere og oversettere

Bokhandelens sakprosapris til forfattere og oversettere er en årlig norsk litteraturpris som går til en ung norsk sakprosaforfatter og sakprosaoversetter. Prisen er et samarbeid mellom Bokhandlerforeningen og Norsk faglitterær forfatter- og overs ...

                                               

Computing machinery and intelligence

Computing machinery and intelligence var en artikkel skrevet av den britiske matematikeren Alan Turing. Artikkelen ble publisert i 1950. Det var en viktig artikkel som omhandlet temaet kunstig intelligens hvor begrepet som nå kalles turingtest bl ...

                                               

De ti mest betydningsfulle norske bøkene om andre verdenskrig

De ti mest betydningsfulle norske bøkene om andre verdenskrig var en kåring foretatt til Norsk sakprosafestival 2015 med Espen Søbye, Synne Corell og Hans Fredrik Dahl som jury. Lista inneholdt ikke de "klassiske heltehistoriene" som hadde svært ...

                                               

The Ethical Slut

The Ethical Slut: A Guide to Infinite Sexual Possibilities er en engelskspråklig sakprosa skrevet av Dossie Easton og Catherine A. Liszt. Boken blir ansett for å ha gitt øket forståelse for muligheten av å praktisere samtykkende ikke-monogami som ...

                                               

Etterkrigstidens viktigste norske sakprosautgivelser

Etterkrigstidens viktigste norske sakprosautgivelser var en kåring arrangert av avisa Dagbladet i 2008. Juryen skulle velge de 25 viktigste faglitterære tekster fra 1945 til 2008 og resulterte i en artikkelserie. I juryen satt Johan L. Tønnesson, ...

                                               

Faktasjekken

Faktasjekken er en norsk radioserie om litteratur som gikk på NRK Radio i 2017. Programmet hadde til hensikt å kåre etterkrigstidens beste norsk sakprosabøker. Avstemningen av bøkene ble gjort i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og overs ...

                                               

Lexikon der Juden in der Musik

Lexikon der Juden in der Musik ble utgitt i nasjonalsosialismens Tyskland flrste gang i 1940 av Herbert Gerigk og Theophil Stengel på forlaget Bernhard Hahnefeld. Boken var bind to i serien Veröffentlichungen des Instituts der NSDAP zur Erforschu ...

                                               

Liste over bøker innkjøpt gjennom innkjøpsordningen for ny norsk sakprosa

Innkjøpsordningen for ny norsk sakprosa for voksne er en selektiv innkjøpsordning som forvaltes av Norsk kulturråd. Ordningen skal ha som mål at det blir skrevet, utgitt, spredt og lest ny norsk sakprosa og at disse er tilgjengelige i norske folk ...

                                               

Melding til Stortinget

En melding til Stortinget er et dokument fra Norges regjering til Stortinget om saker som regjeringen ønsker å orientere Stortinget om eller få drøftet der uten at de er knyttet til et ferdig forslag til lov- eller plenarvedtak. Meldinger til Sto ...

                                               

Morgenbladets kåring av norgeshistoriens 10 beste NOU-er

Morgenbladets kåring av norgeshistoriens 10 beste NOU-er var artikkelserie i Morgenbladet. Resultatene ble publisert 16. mai 2014 og skrevet av Marius Lien og Håkon Gundersen. Avisen hadde sendt ut spørsmål til 150 personer med spørsmål om hvilke ...

                                               

Reisehåndbok

En reisehåndbok, også kalt baedeker, er en bok for turister eller reisende, som gir opplysninger om et geografisk område, et turistmål eller en reiserute. Den inneholder vanligvis detaljer slik som telefonnumre, adresser, priser og vurderinger av ...

                                               

Sakprosafestivalen i Trondheim

Sakprosafestivalen i Trondheim arrangeres årlig. Festivalen planlegges, organiseres og gjennomføres av Litteraturhuset i Trondheim, på oppdrag fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Festivalen ble arrangert første gang i 2016, et ...