ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 19
                                               

Tilgivelse

Tilgivelse er et nøkkelbegrep i kristendommen og telles også som en menneskelig dyd. En særskilt, offisiell form for tilgivelse er benådning. Et beslektet begrep er forsoning. Evnen og beredskap til tilgivelse ble regnet som kongelig dyd og blir ...

                                               

Totem

Totem er den enkelte persons, families eller klans spesielle emblem, vanligvis et dyr eller et ikkemenneskelig vesen som klanen assosierer seg med og mottar beskyttelse fra. Totem er troen på at en dyreart har spesiell tilknytning til den enkelte ...

                                               

Transe

Transe er en tilstand av henrykkelse eller ekstase, eller en søvn- eller dvalelignende tilstand. Begrepet benyttes særlig om den søvnlignende tilstand som sjamaner setter seg i for å oppnå kontakt med guder eller ånder og spiritistiske medier set ...

                                               

Universalisme

Universalisme refererer til religiøse, teologiske og filosofiske konsepter som antas å ha en universell anvendelse og gyldighet. I ordets utvidede betydning kan en kirke eller et samfunn som kaller seg universalistisk legge vekt på felles prinsip ...

                                               

Vaksiner og religion

Før man fikk de første vaksinene anvendte man inokulasjon. Allerede på denne tiden var det religiøse aspekter i diskusjonen om hvorvidt man skulle la seg immunisere eller ikke. En rekke kirkeledere og leger i Boston dannet i 1798 et forbund som m ...

                                               

Verdensbilde

Verdensbilde kan defineres som kjernen av kultur, som samhandler, berører og sterkt påvirker et hvert aspekt av kulturen vår. Det er et begrep som er nært knyttet til kultur, religion og filosofi. Verdensbilde brukes også om det astronomsike verd ...

                                               

Verdensegget

Verdensegget eller det kosmiske egg er et mytologisk motiv funnet i skapelsesmyter i mange kulturer og sivilisasjoner. Skapelse betegner i mange religioner den prosess hvor man så for seg eller forklare hvordan verden ble skapt. Typisk for verden ...

                                               

Verdensreligionenes parlament

Verdensreligionenes parlament er et møte mellom folk fra ulike religioner som første gang ble holdt i 1893 i Chicago, Illinois, USA. Representanter fra mange av verdens religioner og religiøse bevegelser deltok i konferansen i 1893. Særlig oppmer ...

                                               

Voodoo

Voodoo eller fransk: Vaudou er en religion som baserer seg på afrikanske stammereligioner med innslag av kristendom. Den praktiseres i Vest-Afrika og blant etterkommere av slaver i de karibiske landene og i USA. Santería er en beslektet karibisk ...

                                               

Votivgave

Votivgave er en gave til Gud eller til det guddommelige, gitt etter et foregående løfte. Når en person lider av en sykdom, er i livsfare, eller har noen ønsker, kan vedkommende prøve å oppnå helbredelse, frelse eller innfrielse av sitt ønske ved ...

                                               

Smith Wigglesworth

Smith Wigglesworth var en britisk evangelist. Som barn arbeidet han med å plukke neper sammen med sin mor, og han arbeidet dessuten i forskjellige fabrikker. I hans barndom var han analfabet. Opprinnelig var han metodist før han ble gjenfødt som ...

                                               

Yazdanisme

Yazdanisme er en fellesbetegnelse for flere uortodokse religiøse sekter med bakgrunn i zoroastrisme og bærer også innflytelse fra islam, hovedsakelig utbredt blant kurdere. De viktigste er chinarisme/isikisme, yezidismen og Ahl-e Haqq. Felles for ...

                                               

Ydmykhet

Ydmykhet betegner en persons egenskap, ved at vedkommende personlig viser beskjedenhet, saktmodighet og underdanighet i forholdet til omverdenen. Egenskapen blir vedsatt i et samfunn dominert av holdninger beskrevet i "Janteloven", og er gjerne s ...

                                               

Zalmoxis

Zalmoxis var en guddom hos geterne, som ble nevnt av den greske historikeren Herodot i hans Historier IV, 93-96 i antikken. Senere fortolkninger begynte med Jordanes, en gotisk historiker på 500-tallet e.Kr., og som ble spredt videre på 1800- og ...

                                               

Ånd

Ånd er et mangetydig begrep som er blitt brukt i filosofi og religion. Ordet kan brukes synonymt med sjel, spøkelse eller bevissthet. I religiøs sammenheng brukes ordet om ikke-materielle skapninger som kan være gode eller onde. I kristendommen o ...

                                               

Åndelighet

Åndelighet, kultur, folketro og sjel er begreper som tilsammen uttrykker menneskets oppfatning av sannhet omkring spørsmål som ligger utenfor de materielle. Dette åndslivet manifesterer seg i språk, tradisjoner, religion og livssyn, estetikk og k ...

                                               

Åpenbaring

De mosaiske lovene, "øye for øye og tann for tann". Baháulláh åpenbarer likestilling mellom mann og kvinne. Muhammed åpenbarer at en mann kan gifte seg med fire kvinner om krig etterlater et underskudd av menn, og et overskudd av kvinner. På den ...

                                               

Toppidrett

For skolefaget, se Toppidrett skolefag Toppidrett eller eliteidrett er begrep som nyttes for all konkurranseidrett som tilhører det høyeste nivået internasjonalt. For noen vil også det høyeste nivået nasjonalt kvalifisere som toppidrett. Begrepet ...

                                               

Akklimatisering

Akklimatisering betyr tilvenning eller tilpasning, enten når det gjelder klima og klimaendringer, men også i mer generell betydning, andre omgivelser og settinger. Uttrykket brukes om det å tilpasse seg endrede livs- og utfoldelsesvilkår, og i da ...

                                               

Akrobatikk

Akrobatikk er kunster som gjøres med kroppen, nærmere bestemt gymnastiske kunststykker, oppsiktsvekkende fysiske øvelser og vågestykker som underholdning. Akrobater opptrer særlig på sirkus eller i varietéshow, for eksempel med et balanse- eller ...

                                               

Atlet

Atlet, tidligere en deltaker i gammelgreske idrettskonkurranser, en fysisk og legemssterk person. I dag er ordet ofte brukt som et synonym for en mangekampdeltaker, men uttrykket en atlet kan også brukes på andre idrettsutøvere, blant andre bokse ...

                                               

Atletisk fitness

Atletisk fitness ofte forkortet er en fitnessgren opprinnelig fra Sverige her konkurreres det i fysikkbedømning, styrke og utholdenhet. Den første konkurransen ble arrangert i Skara i Sverige i 1994. I Norge arrangeres både Oslo Grand Prix, Stava ...

                                               

Balansekunst

Balansekunst, ekvilibristikk eller ekvilibrisme omfatter flere typer underholdningskunster eller idrettsøvelser som krever særlig god balanse av utøverne, for eksempel linedans, sjonglering, akrobatikk og andre gymnastiske kunststykker og krevend ...

                                               

Chillsport

Chillsport er en samlebetegnelse på fysiske aktiviteter uten konkurranseaspekt, hvor aktiviteten i seg selv er målet. Chillsport kjennetegnes ofte ved nærhet til naturen, både fysisk og mentalt. Det er sjelden stor risiko knyttet til chillsport, ...

                                               

Åttendedelsfinale

Finale kommer av italiensk og betyr slutt, avslutning eller ende. Ordet henviser til en rekke ulike avsluttende hendelser, som kan inndeles i to kategorier: Siste sats del av et kunstnerisk forestilling, det være seg musikkverk, operaforestilling ...

                                               

Fitness (trening)

Fitness er en gren som minner om kroppsbygging. men fokuserer mer på musklenes utseende enn deres størrelse. Konkurranser i fitness holdes ofte sammen med kroppsbygging.

                                               

Flomlys

Flomlys en er sterk, bredstrålet kunstig belysning, som ofte benyttes for å belyse store og/eller utendørs idrettsarenaer mens et idrettsarrangement blir avviklet under dårlige lysforhold. På toppnivå i mange profesjonelle idretter er det et krav ...

                                               

Gult kort

Gult kort i fotball blir tildelt av dommeren til en spiller som bryter regelverket. Dette kortet er en advarsel. Hvis en spiller som er tildelt gult kort og senere gjør en ny forseelse som tilsvarer gult kort blir dermed tildelt rødt kort som vil ...

                                               

Gymnasion

Et gymnasion fungerte i antikkens Hellas som en offentlig idrettsplass og treningssted for atleter, idrettsfolk og deltagere i offentlige idrettstevlinger. Historisk var et gymnasion benyttet for fysiske øvelser og trening, bad, men også til sosi ...

                                               

Hooliganisme

Hooliganisme betegner destruktiv og voldelig gruppeadferd. Uttrykket kommer fra engelsk og brukes gjerne om en spesiell subkultur blant britiske fotballsupportere, men kan også brukes om supportergjenger fra andre land og tilhørende andre idrette ...

                                               

Isbading

Isbading er en aktivitet som bare kan drives om vinteren og av og til tidlig på våren. Den går ut på gå i vannet mellom isflak eller i en råk med eller uten badetøy. De mest filmede isbaderne finnes i dag trolig i Moskva, hvor nyttårsbadet er en ...

                                               

Kaninhopping

Kaninhopping er en sport der føreren leder en kanin gjennom en oppmerket bane med hinder. Kaninhopping startet i Sverige på 1970-tallet. I Norge er det først og fremst en hobby for mennesker i alle aldre. Det er pr dags dato flest jenter som delt ...

                                               

Kroppsbygging

Kroppsbygging er å trene og bygge opp ulike muskelgrupper i kroppen for å oppnå et resultat hvor musklene blir betraktelig større og sterkere. Mennesker som driver med kroppsbygging på profesjonelt plan kalles kroppsbyggere eller bodybuildere. Di ...

                                               

Kroppsøving

Kroppsøving er i den norske, offentlige skolen et fag med fokus på bevegelse og kroppslig læring, deltakelse og samspill i bevegelsesaktviteter, og uteaktiviteter og naturferdsel. Faget er et gjennomgående fag i grunnskolen og i den videregående ...

                                               

Kvalifisering

Kvalifisering brukes i flere sammenhenger om framgangsmåter for å vise at noen har visse ferdigheter, erfaringer, kunnskaper eller lignende. I sport er kvalifisering en metode for å oppnå rett til å delta videre i en konkurranse eller for å tilde ...

                                               

Kølle

Kølle er en fellesbetegnelse som blir brukt om objekter, som brukes til å slå en gjenstand, vanligvis en ball eller en puck, under utøvelse av idrett.

                                               

Lagkaptein

En lagkaptein er frontfiguren i et idrettslag. Han må kunne stå fram som et godt eksempel for de andre spillerne. Kapteinen er ofte et bindeledd mellom manageren og de andre spillerne under en kamp, og kapteinen tar seg også av andre saker som å ...

                                               

Lagspill

Lagspill er et spill som spilles av flere personer på hvert lag. Eksempler på lagspill er fotball, håndball, volleyball, basketball, curling og amerikansk fotball. For at et lag skal mestre et lagspill er det viktig med samarbeid og at alle spill ...

                                               

Landslag

Landslag er et lag, gjerne innenfor en sportsgren, som representerer et bestemt land utad, for eksempel ved idrettsarrangementer som olympiske leker, verdensmesterskap eller europamesterskap. Eksempler på landslag er Norges herrelandslag i fotbal ...

                                               

Mental trening innen sport

Mental trening benyttes blant annet innen sport. Hensikten er ofte å forbedre sportslige resultater, for eksempel å vinne en eller flere tevlinger. Skilandslaget til Norge og Cecilia Brækhus er blant dem som har benyttet mentaltrener.

                                               

Mr. Olympia

Mr. Olympia er en internasjonal konkurranse for kroppsbyggere som avholdes hvert år av International Federation of BodyBuilders. Vinneren blir ansett som den fremste kroppsbyggeren blant alle profesjonelle utøvere. Konkurransen ble startet av Joe ...

                                               

Mål (sport)

Et mål i sport er en målsetting, et endepunkt eller noe en søker å oppnå i en idrettskonkurranse. Dette kan for eksempel være en linje som det gjelder nå frem til eller et merke som det gjelder å treffe. I ballspill er mål gjerne et område som de ...

                                               

Naturgress

Naturgress betegner bruken av biologisk gress som motsats til kunstgress, spesielt som dekke for fotballbaner. I Norge kan fotballklubber selv velge om de vil ha natur- eller kunstgress, dette gjelder i alle divisjoner.

                                               

Overtid (sport)

Overtid, ekstra tid eller spilleforlengelse er en ekstra spilletid som kan legges til hvis en lagspillkamp etter den ordinære spilletiden har et uavgjort resultat. I noen idretter som fotball og håndball er overtid håndtert ved hjelp av ekstraomg ...

                                               

Rødt kort

Rødt kort er en straffekort man kan få hvis man bryter reglende i flere forskjellige idrettsgrener. Hva man får rødt kort for, er avhengig av hvilken sport det snakkes om. For mindre overtredelser, brukes gult kort, og for mer alvorlige brudd på ...

                                               

Saltomortale

"Salto" omdirigeres hit. For andre betydninger av ordet se salto andre betydninger. En saltomortale – av ital. salto, "hopp", og mortale, "dødelig" – er et hopp med minst 270 graders rotasjon enten framover, bakover eller sidelengs. I løpet av ut ...

                                               

Seierspall

Seierspall er et opphøyd podium hvor de tre medaljevinnerne i en konkurranse står på under medalje- og premieutdeling. Det er blitt vanlig at det er de tre beste utøverne som står på seierspallen; vinner av gull i midten, sølvvinner på vestre sid ...

                                               

Showdown

Showdown er en sport uten norsk navn som opprinnelig ble laget for blinde eller synshemmede, men man trenger ikke være blind for å spille. Showdown ble skapt av Joe Lewis fra Canada på 1960-tallet og som selv var blind. Det var behov for et utfor ...

                                               

Skihistorie

Skihistorie henviser til praksisen gå på ski gjennom historien. Menneskeheten har gått på ski i nordlige strøk av kloden i bortimot fem årtusener, hvilket er bevitnet blant annet på helleristninger, som "Bølamannen" ved Steinkjer i Trøndelag og " ...

                                               

Spinning (varemerke)

Spinning er et registrert varemerke for en type kondisjonstreningsprogram hvor deltakerne trener i lag på spesialbygde kondisjonssykler, ofte kalt spinningsykler. Treningen foregår vanligvis på treningssentre der laget blir ledet av en instruktør ...