ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 198
                                               

Enhancer

En enhancer er en DNA region som kan øke uttrykkingen av et gen, men som ikke ligger like foran genet. En enhancer kan ligge langt unna genet det regulerer, opptil flere hundretusen basepar unna. Det kan ligge foran eller bak målgenet, eller til ...

                                               

Eurodac

Eurodac er et europeisk daktyloskopisk register med fingeravtrykk som ble opprettet av Den europeiske union for å identifisere asylsøkere og avgjøre hvilken medlemsstat som skal behandle deres asylsøknader. Alle EU-land – samt Norge og Island – d ...

                                               

Fingeravtrykk

Fingeravtrykk er avtrykk fra linjemønsteret på innsiden av fingre hos mennesker. Linjemønsteret danner seg på foster-stadiet, og holder seg uforandret gjennom hele livet. Det er aldri blitt oppdaget to personer med like fingeravtrykk, og fingerav ...

                                               

Fingeravtrykkgjenkjenning

Fingeravtrykkgjenkjenning, eller fingeravtrykk-autentifisering, refererer til automatiserte metoder for verifikasjon for menneskelige fingeravtrykk. Fingeravtrykk er en av mange former for biometri som er brukt for å identifisere individer og ver ...

                                               

Genetisk fingeravtrykk

Genetisk fingeravtrykk er en teknikk brukt for å skille mellom individer innen samme art på bakgrunn av DNA. Oppdagelsen av dr. Alec Jeffreys ved University of Leicester ble annonsert i 1985. Testen gjennomgår en kjemisk/elektrisk prosess og dann ...

                                               

Haplogruppe

Haplogruppe fra "ἁπλο-") + "gruppe", er innenfor forskningen av molekylærevolusjon en gruppe av tilsvarende haplotyper som deler en felles stamfar med en enkel nukleotid polymorfisk mutasjon. Ettersom en haplogruppe består av tilsvarende haplotyp ...

                                               

Identifikasjon

Identifikasjon er fastslåelse av identitet. Identifikasjon er én av to måter å anvende biometri, og brukes for å fastslå en persons identitet ved å sammenligne målte biologiske mønstre mot en database som inneholder lagret informasjon om personer ...

                                               

IDEX Biometrics

IDEX Biometrics ASA er et norsk høyteknologiselskap som utvikler sensorer for elektronisk lesning av fingeravtrykk, til bruk i biometri. IDEX ble startet i 1996, og etter å vært gjennom en forskningsfase, konsentrerer selskapet seg nå om å kommer ...

                                               

Midje-hofte-forhold

Midje-hofte-forhold er et mål som brukes for å vurdere en persons risiko for å utvikle ikke-smittsomme livsstilssykdommer, slik som diabetes og hjerte- og karsykdommer. Et annet mål som ofte brukes for dette er kroppsmasseindeks, body mass index ...

                                               

Mitokondrielt DNA

Mitokondrielt DNA eller mtDNA er DNA som finnes i mitokondrier, som er en del av alle celler i kroppen foruten om erytrocytter, som utgjør en stor bestanddel i blodet. Mitokondrier sørger for energi til cellen og kan derfor godt kalles den enkelt ...

                                               

Regnbuehinne

Regnbuehinnen, eller iris, er den fargede delen av øyet hos virveldyr, inkludert mennesker. Regnbuehinnen har et hull, pupillen, i midten og muskler som gjør at pupillens størrelse kan justeres etter lysintensiteten.

                                               

Ribosom

Ribosomer er små komplekser av protein og RNA som produserer proteiner i celler. Ribosomer finnes i et stort antall i cellenes cytosol hos de fleste organismer. Her fungerer de i translasjonen, det vil si oversetting av den såkalte genetiske kode ...

                                               

Ringmerking

Ringmerking er en vitenskapelig metode som benyttes ved studier av fugler. En ring av lettmetall med et unikt identifikasjonsnummer festes rundt fuglens fot. Ved merking og gjenfinning i stor skala har man i årenes løp kunnet kartlegge hekkeområd ...

                                               

Signatur (navnetrekk)

En signatur, navnetrekk eller autograf er et håndskrevet navn, kallenavn eller eventuelt også symbol som for eksempel "X", mye brukt av analfabeter. Dette skrives for få et identitetsbevis, vanligvis som et samtykke eller godkjenning til et dokument.

                                               

Supergjenkjennere

Supergjenkjennere er personer med en ekstremt god evne til å gjenkjenne ansikter. Dette er den ekstreme motsetningen til prosopagnosi. En supergjenkjenner er i stand til å huske rundt 80% av alle ansikter personen har sett, og det antas at omtren ...

                                               

Vingeformel

Vingeformel brukes ved identifikasjon av fuglearter som ellers ser nesten like ut. Vingeformelen uttrykker forholdet mellom spissene av håndsvingfjærene og anvendes nesten utelukkende på døde fugler og fugler innfanget f.eks. i forbindelse med ri ...

                                               

Bioteknologi

Bioteknologi er et nytt ord på en type naturvitenskap som har blitt brukt i flere århundrer. Da det ble bakt brød, brukte folk bioteknologi uten at de visste det. Når man baker brød, tilsetter man gjær for at brødet skal heve seg, og det som skje ...

                                               

Arcturus Therapeutics

Arcturus Therapeutics er et amerikansk bioteknologiselskap grunnlagt i 2013 med hovedsete i San Diego i California i USA. Grunnleggerne var Joseph Payne og Pad Chivukula.

                                               

Bioinformatikk

Bioinformatikk er en fagretning innen informatikk som tar for seg bruk av informasjonstekniske hjelpemidler i biologiske studier. Dette er ofte forstått avgrenset til molekylærbiologiske studier, og en slik definisjon ligger til grunn for denne a ...

                                               

Bioluminescens

Bioluminescens er produksjon og utstråling av lys fra levende organismer. Fenomenet er et resultat av en kjemisk reaksjon der kjemisk energi blir omgjort til lysenergi, et intenst gulgrønt lys. Fenomenet er særlig vanlig i havdypet hos noen organ ...

                                               

Biomarkører

Biomarkører er biologiske markører i en organisme som ved kvalitativ eller kvantitativ analyse kan fortelle om organismens fremtidige, nåværende eller tidligere helsetilstand. Begrepet deles gjerne inn i tre typer biomarkører: for eksponering, fo ...

                                               

Bioreaktor

En bioreaktor er en teknisk innretning eller system som støtter et biologisk aktivt miljø i den hensikt å lage et spesielt biologisk produkt. Det kan for eksempel være en innretning som ved hjelp av en kjemisk reaksjon lager produkter som innebær ...

                                               

Biostatistikk

For automatisk gjenkjennelse av mennesker basert på atferd eller kroppslige egenskaper, se Biometri. Biostatistikk er anvendelsen av statistikk på et bredt spekter av emner innenfor biologi. Vitenskapen om biostatistikk omfatter konstruering av b ...

                                               

Bioteknologirådet

Bioteknologirådet er et frittstående, tverrfaglig regjeringsoppnevnt råd som er en høringsinstans for norske myndigheter i spørsmål om moderne bioteknologi og genteknologi. Rådets uttalelser saksbehandles i rådsmøter som avholdes 7-8 ganger i åre ...

                                               

Flowcytometri

Flowcytometri brukes til å telle celler og sortere celler, for å oppdage biomarkører, bakterier og utvikle proteiner innen bioteknologi. Denne metoden anses som veldig reproduserbar og nøyaktig når man skal analysere store populasjoner av celler. ...

                                               

Genmodifisert mat

Genmodifisert mat er mat produsert fra organismer som har fått introdusert spesifikke endringer i genmaterialet ved hjelp av gensløyd, en type bioteknologi. Bioteknologi er et nyere navn på en gren av naturvitenskapen som omfatter bruk av levende ...

                                               

Gensløyd

Gensløyd, genspleising, eller genmodifisering omfatter endring av arveanleggene i en organisme: flytning av gener fra én organisme til en annen. Det er en teknikk for å endre arveanlegg, det vil si at eventuelle avkom vil få samme endring. Ordet ...

                                               

Gnotobiologi

Gnotobiologi handler om bakteriefrie dyr, hvor det ikke lever noen mikroorganismer på eller i dem. Gnotobiologien er da læren om hvordan man skal stelle og bruke disse dyrene i forskning. På grunn av at disse dyrene ikke får innflytelse av bakter ...

                                               

In vitro

In vitro er et uttrykk som brukes blant annet i biologien når man snakker om noe som foregår i et prøveglass, eller like utenfor en levende organisme. Et eksempel er in vitro-fertilisering. Alternativer til in vitro inkluderer in vivo og in silic ...

                                               

Ipilimumab

Ipilimumab varenavn Yervoy, tidligere kjent som MDX-010 og MDX-101, er et monoklonalt antistoff som skal aktivere immunsystemet ved å blokkere molekylet CTLA-4, en proteinreseptor som nedregulerer immunsystemet. CTLA-4 spiller en avgjørende rolle ...

                                               

Keep-it Technologies

Keep-it Technologies AS er et teknologiselskap med bakgrunn fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås. Keep-it Technologies har sine kontorer, laboratorium og produksjon på Furuset i Oslo. Selskapet jobber hovedsakelig med salg av ...

                                               

Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda

Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda var to norske nemnder som sammen utgjorde et forvaltningsorgan etablert 1. januar 1999 som Dispensasjons- og klagenemnda for behandling i utlandet. Forvaltningsorganet var ...

                                               

Kultivert kjøtt

Kultivert kjøtt, også kjent som "Rent kjøtt", er kjøtt som er produsert av in vitro - cellekulturer av animalske celler, i stedet for fra slaktede dyr. Det er en form for cellulært landbruk. Kultivert kjøtt er produsert ved hjelp av mange av de s ...

                                               

Legemiddelproduksjon via genmodifisert biosyntese

Legemiddelproduksjon via genmodifisert biosyntese, også kalt: Rekombinant-DNA-teknikk, betegner fremstilling av aktive legemiddelsubstanser ved hjelp av en genetisk modifisert organisme der man har satt inn et kjent, ferdig gen direkte inn i DNAe ...

                                               

Nivolumab

Nivolumab er en type immunoglobulin G anti-PD-1 monoklonalt antistoff som er utviklet av Ono Pharmaceutical og Madarex for behandling av kreft. Nivolumab virker som en immunomodulator ved å blokkere ligander som skal aktivere programmert celledød ...

                                               

Pembrolizumab

Pembrolizumab er et humanisert antistoff som brukes i kreftimmunterapi. Det retter seg mot den programmert celledød 1 reseptoren. Stoffet ble opprinnelig brukt i behandling av metastatisk melanom

                                               

Tocilizumab

Tocilizumab, også klent som atlizumab, er et immunsuppressivt legemiddel som særlig benyttes i behandlingen av leddgikt og systemisk juvenil idiopatisk artritt, som er en alvorlig form for leddgikt hos barn. Den er et humanized monoclonal antibod ...

                                               

Elektronikk

Elektronikk er den delen av elektroteknikken som beskjeftiger seg med å styre elektroner i såkalt forsterkende, eller aktive, komponenter. De viktigste aktive komponentene er radiorør og transistorer. Elektronikk behandler hovedsakelig elektrisk ...

                                               

Analog informasjon

Analog er en kvantitativ variabel som kan endres langs en kontinuerlig skala. De fleste variable er analoge og må oversettes til digital form for å kunne anvendes av en datamaskin. En "gammeldags" telefonlinje er en analog linje.

                                               

Analog regnemaskin

En analog regnemaskin er en maskin for komplekse tekniske beregninger der verdiene for variable og løsninger er representert av fysiske størrelser som lengde, volum, tid, trykk, varme, elektrisk strøm, elektrisk spenning, elektrisk motstand, kapa ...

                                               

Anode

En anode er en elektrode som tar opp frie elektroner fra vakuum, fra en elektrolytt, fra en halvleder eller fra ionisert gass. Den representerer motparten til en katode, som avgir elektroner. Anode kommer fra gresk å stige mens katode kommer av å ...

                                               

Arbeidssyklus

Arbeidssyklus eller Pulsbredde er innen telekommunikasjon og elektronikk en definisjon på hvor stor del av periodetiden som er aktiv. I et periodisk gjentagende fenomen med forholdet mellom varigheten av fenomenet i en gitt tidsperiode av periode ...

                                               

Data og elektronikk

Data og elektronikk er et programområde innen fag- og yrkesopplæringens andre videregående skoleår, Vg2. Programområdet bygger på elektrofag Vg1. Faget fører til Vg3 dataelektroniker med påfølgende læretid på halvannet år. Andre yrkesmuligheter e ...

                                               

Digital Light Processing

Digital Light Processing er et varemerke eid av Texas Instruments, og er en teknologi som brukes i projektorer. Det ble opprinnelig utviklet i 1987 av Dr. Larry Hornbeck ved Texas Instruments. I DLP-projektorer blir bildet laget av mikroskopiske ...

                                               

Digital til analog-omformer

En digital til analog-omformer, også kalt DA-omformer eller DAC, er en elektronisk enhet som konverterer en digital kode til et analogt signal. En analog til digital-omformer utfører den motsatte operasjonen. Et velkjent bruksområde for digital t ...

                                               

Dummyload

En dummyload er en elektrisk motstand som har en verdi som samsvarer med den karakteristiske linjeimpedansen til transmisjonslinjen man bruker i et radiosystem – normalt 50 ohm. I tillegg til den elektriske motstanden selv har den vanligvis store ...

                                               

Elektrisk krets

En elektrisk krets er sammensatt av elektriske komponenter som kobles sammen ved hjelp av elektriske ledere slik at en elektrisk strøm kan flyte gjennom den ved tilkobling til en spenningskilde. Komponentene kan være passive og/eller aktive alt e ...

                                               

Elektro og datateknologi

Elektro og datateknologi er et videregående trinn 1 yrkesfaglig utdanningsprogram i norsk videregående skole. Kurset er veien fram til fagbrev eller studiekompetanse som trengs for å søke på høyskoler og universitet.

                                               

Elektroluminescens

Electroluminescence er både et optisk- og elektrisk fenomen hvor et materiale som sender ut lys som reaksjon på ledning av elektrisk strøm, eller utsettes for et sterk elektrisk felt. Dette er forskjellig fra lysutsendelse fra et svart legeme som ...

                                               

Elektronisk selektivitet

Selektivitet, legere) angir en radiomottakers evne til å gjengi det innstilte signalet og å undertrykke andre radiosignaler. Dette kan være nabokanaler, speilkanaler og kraftige radiosendere i nærheten. Årsaken til at radiosendere som mobiltelefo ...