ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 201
                                               

Trykknapp

Denne artikkelen handler om trykknapper i klær. For å lese om enkle elektriske brytere, se det. Trykknapp eller trykklås er et par skiver av metall som kan hektes sammen. De er festet til klær, vesker og liknende som lukke- og åpne-mekanisme i st ...

                                               

Akt

Akt er i billedkunsten betegnelse på en fremstilling i tegning, grafikk, maleri, skulptur eller fotografi av et nakent menneske, eventuelt dekket på utvalgte steder med fikenblad eller et sjal. Som sjanger er det vanlig å regne at den oppsto i el ...

                                               

Astronomisk fotografering

Astronomisk fotografering eller bare astrofotografering er fotografering av astronomiske objekter. Den karakteriseres av at man for det meste benytter svært kraftig forstørring samt at objektene man fotograferer er svært lyssvake. Normalt benytte ...

                                               

Eurofoto

Eurofoto var en norsk nettbasert fotobutikk som var eid av Japan Photo Holding Norge. Eurofoto ble stiftet av Per Svein Reed og Atle Hauge i 2000 som et frittstående selskap med virksomhet i Gloppen kommune og ble etter hvert et ledende selskap p ...

                                               

Faktisitet

Faktisitet er et begrep som berører et utsagns relasjon til virkeligheten, spesielt innen den filofofiske retningen eksistensialisme, hvor det betegner de virkelige vilkårene for livet til et menneske. Det er særlig Martin Heidegger og Jean-Paul ...

                                               

Flyfoto

Flyfoto er bilder som er tatt fra fly/helikopter, eller ubemannede farkoster som: modellhelikopter, drone eller heliumballong fra en viss høyde. Dette gjør at man får et klart og skarpt bilde av hvordan landskapet ser ut. Mange orienteringskart b ...

                                               

Foto.no

Foto.no er Norges største nettsted for fotografi. Nettsiden ble grunnlagt 25. juni 1996 av fotograf CF Wesenberg, og eies og drives i dag av selskapet Foto.no AS. Nettsiden består blant annet av et diskusjonsforum, en markedsplass for fotoutstyr, ...

                                               

Fotograf

Fotograf er en betegnelse for en person som arbeider med å framstille fotografier ved hjelp av lys. En fotograf må beherske fargelære, behandle lys og skygge, kunne planlegge bildets budskap og uttrykk. I fotografiens tidlige historie var det ing ...

                                               

Fotografirett

Fotografirett er den eneretten en fotograf har til sine bilder. Et fotografi kan være et åndsverk, dette følger i Norge av åndsverkloven § 1, nr. 6. Er dette tilfelle, omtales fotografiet som et fotografisk verk, og vil være vernet av alminnelig ...

                                               

Fotografisk Tidskrift

Fotografisk Tidskrift er medlemsblad for Svenska Fotografers Förbund. Sjefredaktør siden 2010 har vært Jenny Morelli. Hun etterfulgte Gösta Flemming, forfatter av Centennium, en bok om svensk fotografihistorie. Det første nummeret ble gitt ut i 1 ...

                                               

Fotogrammetri

Fotogrammetri er faget, vitenskapen og den indirekte måleteknikken som brukes når en ved hjelp av fotografiske eller digitale bilder observerer og bestemmer egenskaper som for eksempel beliggenhet, form, størrelse og identitet for avbildet terren ...

                                               

Interfoto

Interfoto er en leverandør av fototeknisk utstyr. Firmaet holder til på Høvik utenfor Oslo. Det ble etablert i 1966. Fra 1966 hadde de importøransvaret for kameramerket Nikon i Norge, men mistet agenturet i 2005, da Nikon etablerte eget avdelings ...

                                               

Komposisjonsprinsipp

Harmoni og dynamikk er to begreper som danner et par: Harmoni står for ro, balanse og samklang. Dynamikk forbinner vi med bevegelse, spenning, kraft og motsetninger. Harmoni og dynamikk er motsatte prinsipper i formgivingen; Enten er formen dynam ...

                                               

Koronagraf

Koronagraf er et teleskopisk utstyr som lager en kunstig solformørkelse ved å blokkere for solens blendende lys med en liten skive. Med koronagrafene kan astronomene studere solens omegn, noe som gjør det mulig å blant annet følge de store skyene ...

                                               

Lomografi

Lomografi er et fotografi som er tatt med et kamera av russisk fabrikat, kalt for Lomo. Kameraet, spesielt optikken, er ikke regnet for å være verken den beste eller den dyreste kvaliteten, og derfor blir bildet ofte både uskarpt og forvrengt. Se ...

                                               

Melk galleri

MELK er et kunstnerdrevet visningsrom i Oslo for ny skandinavisk fotografi etablert av kunstnerne Behzad Farazollahi og Bjarne Bare. Visningsrommet ble opprettet i september 2009 og har hovedfokus på unge talenter innenfor kunstfotografi i Skandi ...

                                               

Microstock

Microstock er en engelsk betegnelse for kjøp av lisensierte fotografier via Internett til langt lavere priser enn vanlige stockfoto. Microstock er således en billigvariant av tradisjonelle stockfoto fra bildebyråer. Microstock-samlinger kjenneteg ...

                                               

Minilab

Minilab er en forkortelse for mini laboratorium. Det er en innretning for å fremkalle film og papirkopier. Minilab er oftest å finne i fotoforretninger og andre steder der man produserer bilder i stor skala. En minilab fremkaller er i prinsippet ...

                                               

Nordic Light

Nordic Light Festival of Photography er en fotofestival som arrangeres i Kristiansund. Festivalen strekker seg over flere dager, og ble for første gang arrangert i 2006.

                                               

Norsk Pressefotografskole

Norsk Pressefotografskole er en tidligere skole, etablert i Fredrikstad i 1983. Den ble etablert som et toårig utdanningstilbud for pressefotografer og var tilknyttet Institutt for journalistikk. Skolen ble nedlagt i 1995, og utdanningen viderefø ...

                                               

Panorama

Panorama er en fototeknikk hvor man tar flere bilder og setter dem sammen side ved side for å se et større utsnitt. Panoramafotografiet kan ses på et bilde - akkurat som man ser det på f.eks. en silhouette skyline fra New York City. Panorama kan ...

                                               

Panoramafrihet

Panoramafrihet er benevnelsen for lovverk som dreier seg om framstilling av bilder og film av landskaper med arkitektur og utsmykninger. Mer spesifikt går det på om en nasjons lovgivning tillater avbildninger av bygninger, bylandskaper og lignend ...

                                               

Paparazzi

Paparazzi er en betegnelse på fotografer som har som sin spesialitet å forfølge samt snikfotografere kjente personer i private situasjoner for å selge bildene. Paparazzofotografene har især i byer som Los Angeles, New York og London økt i antall ...

                                               

Portrett

Portrett er et bilde eller en skildring av et bestemt menneskes individuelle særtrekk, i billedkunsten oftest ansiktet, i litteraturen personens indre og ytre egenskaper. Selv om mange portretter prøver å gjengi modellen så riktig og likt som mul ...

                                               

Post mortem-portrett

Post mortem-portrett er et maleri eller foto av en avdød person. Post mortem-fotografering, det å ta bilder av personer som nylig har avgått ved døden, var praksis i Norge fra fotografiets barndom på 1800-tallet og fram til midten av 1900-tallet. ...

                                               

Pressefotograf

En pressefotograf eller fotojournalist er en betegnelse på en fotograf som jobber i pressen med fotojournalistikk. Vedkommende jobber primært med visuell journalistikk i form av fotografier eller levende bilder. Det skiller seg fra andre typer fo ...

                                               

Satellittbilde

Det første satellittbilde ble tatt 14. august 1959 av den amerikanske satellitten Explorer 5. Fotografiet Den runde planeten ble tatt i 1972 og er blitt veldig populært over hele verden. I 1972 startet også USA Landsatprogrammet, det største og l ...

                                               

Skjult kamera

Skjult kamera er et kamera for stillbilder eller filmopptak som er skjult og usynlig for den eller de som blir fotografert eller filmet. Begrepet kan også brukes om opptak med slikt utstyr. Det kan være små spionkameraer eller diskret plasserte o ...

                                               

Stockfoto

Stockfoto, arkivfoto eller "kjøpebilder" er fotografier og videoer lisensiert for spesifikke bruksområder. Lisensene selges vanligvis av et bildebyrå. Begrepet "stock" er engelsk og har flere betydninger, men kan i dette tilfelles oversettes med ...

                                               

Tele-snaps

Tele-snaps er fotografier av BBC-sendinger tatt av John Cura før man fikk videospillere. For mange eldre TV-produksjoner er tele-snaps de eneste bildene som i dag finnes av disse produksjonene. Fra 1947 til 1968 eide Cura et firma som solgte over ...

                                               

Telefoto

Telefoto er en metode for å overføre bilder via telefonnettet. Den var mest benyttet av aviser og pressebyråer, men også innen politiet. Telefoto var en langsom prosess, som krevde spesielle maskiner for sending og mottaging. Metoden var i bruk t ...

                                               

Undervannsfotografering

Undervannsfotografering er en betegnelse på en aktivitet som går ut på å fotografere under vann. Undervannsfotografi foregår gjerne mens man dykker, men kan også skje mens man snorkler eller bader. Mange oppfatter dette som en hobbyaktivitet, men ...

                                               

Vårutstillingen

Vårutstillingen, tidligere kalt Fotografisk Vårutstilling, er en årlig kunstnerjuryert gruppeutstilling som presenterer tendenser i norsk kamerabasert samtidskunst. Vårutstillingen har vært arrangert av Forbundet Frie Fotografer siden 1976, og se ...

                                               

Bilens historie

Allerede på midten av 1600-tallet hadde jesuittmisjonæren Ferdinand Verbiest utviklet et dampdrevet kjøretøy mens han var ved Qing-dynastiets hoff, dette regnes som historiens første dokumentarisk belagte dampdrevne bil. Den moderne bilen har sit ...

                                               

Den internasjonale elektrotekniske utstillingen i 1891

Den internasjonale elektrotekniske utstillingen i 1891 fant sted fra mai til oktober i Frankfurt am Main i Tyskland, og sees på som en historisk begivenhet som var avgjørende for valget av vekselstrøm fremfor likestrøm for elektriske kraftsysteme ...

                                               

Den neolittiske revolusjonen

Den neolittiske revolusjonen er et begrep som ble innført av den australske arkeologen Vere Gordon Childe i 1920-årene. Uttrykket brukte han om den store omstruktureringen som skjedde i menneskehetens historie da jeger- og samlerkulturen i det om ...

                                               

Efficiency Movement

Efficiency Movement var en større sosial og økonomisk bevegelse i USA, Storbritannia og andre industrialiserte land tidlig på 1900-tallet. Bevegelsen forsøkte å identifisere og eliminere flaskehalser innenfor alle områder av samfunnet og økonomie ...

                                               

Eolipil

En eolipil, også kjent som Herons eolipil, er en enkel dampturbin uten skovler som roterer når dens dampkjele fyres opp. Dreiemoment blir produsert av dampens jetvirkning når denne går ut av turbinens dyser. På 100-tallet beskrev Heron av Alexand ...

                                               

Karding

Karding er en prosess hvor floket fibermasse trevles opp, renses og blandes sammen til sammenhengende fiberflor egnet til videre behandling. Karding gjøres stort sett med ull og bomull. Kardingen skjer ved at fibrene går gjennom større og mindre ...

                                               

Leidnerflaske

Leidnerflaske eller Leydnerflaske er en elektrisk kondensator, som kan lades opp og bevare strøm. Oppfinnelsen ble gjort omtrent samtidig i Cammin og så i Leiden. Benjamin Franklin benyttet samme prinsippet i Franklins tavle, som besto av tinnfol ...

                                               

Multirecorder (båndspiller med FM-radio)

Multirecorder var en båndopptager med FM-radio. Den var en forbedret utgave av Multicorder som ble produsert av Radionette fra 1966. Denne modellen ble introdusert i 1968 og hadde plastkabinett. Spilleren fikk også tilnavnet "Multitrøbbel", da de ...

                                               

NERAs historie

NERAs historie henviser til historien til det norske kommunikasjonsselskapet NERA i Bergen som kan føre røttene tilbake til Bergen Telefonkompagni som ble opprettet i 1881. Noen år etter at Alexander Graham Bell i 1876 oppfant telefonen ble inter ...

                                               

Norsk damplokomotivteknologi

Norsk damplokomotivteknologi omfatter hvordan en i utgangspunktet internasjonal teknologi har blitt tatt i bruk i Norge. Damplokomotiver er de offentlige jernbanenes første framdriftsmidler, og kom til å prege jernbanedrift verden over i ca 150 å ...

                                               

Papirets historie

Papirets historie går tilbake til Kina til rundt 200 f.Kr. Kunnskapen om papirproduksjon spredte seg langsomt i Øst-Asia og deretter vestover via Samarkand og Bagdad. Papirframstilling og industriell tilvirkning i Europa begynte på Den iberiske h ...

                                               

Pearl Street Station

Pearl Street Station var et av de første kraftverk i verden og det første i USA. Kraftstasjonen ble oppkalt etter gaten Pearl Street i bydelen Manhattan i New York hvor den var plassert. Den ble bygget av Thomas Edison og var i drift fra 1882 til ...

                                               

Philips Miller

Philips Miller var et opptaksapparat for lyd. Det anvendte et "lydfilmbånd", hvor lyden ble inngravert ved hjelp av en safirstift og avlest av fotocoller.

                                               

Strømkrigen

Strømkrigen var en serie av hendelser rundt innføringen av konkurrerende elektriske kraftoverføringssystemer på slutten av 1880-årene og begynnelsen av 1890-årene. Hendelsene omfattet kommersiell konkurranse, debatt om sikkerhet og media-/propaga ...

                                               

De svikefulle åtte

De svikefulle åtte var en gruppe med åtte ansatte som forlot Shockley Semiconductor Laboratory i 1957 og grunnla Fairchild Semiconductor. Nobelprisvinner William Shockley rekruterte i 1956 en gruppe med unge doktorgradstudenter for å lage nye hal ...

                                               

Sweetheart radio

Sweetheart radio er en radio beregnet for motstandsbevegelsen under andre verdenskrig. Radioen ble konstruert av nordmannen Willy Simonsen senere grunnlegger av Simonsen Telecom og Simrad. Radioen er en miniatyrradio som ble sluppet av fly og fra ...

                                               

Volksempfänger

Volksempfänger var en serie med tyske radiomottaker. Mottakerne ble utviklet av ingeniør Otto Griessing etter forespørsel fra propagandaminister Joseph Goebbels. Hensikten var å gjøre radiomottakere tilgjengelig for allmennheten i Tyskland, en de ...