ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 203
                                               

Oljefilter

Oljefiltre/-utskillere finnes i mange varianter og finheter: Inlinefilter for komponentbeskyttelse, plassert i oljesmørekrets, filtrerer hele oljevolumet i sanntid. Som regel må filterfinhet på et slikt filter være relativt grovere enn på filtre ...

                                               

Perrys Chemical Engineers Handbook

Perrys Chemical Engineers Handbook er et oppslagsverk innen kjemiteknikk og andre vitenskapelige fag. Verket utgis av forlaget McGraw-Hill, og første utgave utkom i 1934. Noen av de emnene som omhandles i boka, er: biokjemisk ingeniørvitenskap ga ...

                                               

Pumpe

En pumpe er en mekanisk anretning som brukes for å forflytte fluider. Pumper kan brukes til å flytte fluider fra et sted med lavt trykk til et sted med høyt trykk, eller fra et lavtliggende punkt til et høyereliggende punkt. Dersom det er motstan ...

                                               

Reaksjonsfart

Reaksjonsfart eller reaksjonsrate er et begrep som brukes innenfor kjemien og kjemiske reaksjoner. Begrepet forteller noe om farten reaktanter blir omdanet til produkter. Et eksempel er oksidativ rusting av jern under jordens atmosfære. Dette er ...

                                               

Sentrifugalpumpe

En sentrifugalpumpe er en rotodynamisk pumpe som bruker en roterende impeller for å øke trykket i en væske. Sentrifugalpumper brukes ofte for å transportere væsker i rør, og det er den mest brukte pumpetypen i prosessindustrien. Denne type pumpe ...

                                               

Smeltevarme

Smeltevarme, spesifikk smeltevarme eller smelteentalpi angir den mengden energi som kreves per vektenhet for å omdanne et stoff fra fast fase til væskefase. Ved frysing avgis en motsvarende mengde med energi. SI-enheter for smeltevarme er kJ/kg e ...

                                               

Væske

Væske betegner en aggregattilstand som har fast volum, men ikke fast form. I likhet med gasser kan væsker flyte og endre form på vilkårlig måte, men vil i motsetning til gasser ikke fylle tilgjengelig volum i en beholder. Faststoff har tilnærmet ...

                                               

EFDA

The European Fusion Development Agreement er en overenskomst mellom europeiske fusjonsforskningsinstitusjoner og Europakommisjonen for å styrke deres koordinering og samarbeid.

                                               

Einstein–Szilárds brev

Einstein–Szilárds brev var et brev som ble sendt til USAs president Franklin D. Roosevelt den 2. august 1939. Brevet var signert av Albert Einstein, men var hovedsakelig skrevet av Leó Szilárd i samråd med de ungarske fysikerene Edward Teller og ...

                                               

Nøytronmoderator

Innen kjernekraft er en nøytronmoderator et medium som reduserer hastigheten på raske nøytroner, og gjør dem dermed til termiske nøytroner, i stand til å opprettholde en kjernefysisk kjedereaksjon med Uran-235. Vanlig brukte moderatorer inkludere ...

                                               

Nøytrontemperatur

Nøytronetemperatur, også kalt nøytronenergi, indikerer et fritt nøytrons kinetiske energi, vanligvis gitt i elektronvolt. Begrepet temperatur brukes siden varme, termiske og kalde nøytroner modereres i et medium med en viss temperatur. Fordelinge ...

                                               

Radionuklide

En radionuklide er et atom med en ustabil kjerne som er karakterisert ved at overflødig energi enten kan gå til en nylig dannet partikkel i atomkjernen eller til et atomært elektron. I prosessen omdannes radionukliden ved å sende ut fotoner, elek ...

                                               

Teller-Ulam-teknologi

Teller-Ulam-teknologi er en atomvåpenteknologi som blir brukt i flere termonukleære våpen i megatonn-klassen, og er på folkemunne kalt "hydrogenbombens hemmelighet". Teknologien er oppkalt etter to av de fremste bidragsyterne, den ungarsk-fødte f ...

                                               

Kybernetikk

Kybernetikk er læren om styremekanismer og styringsproblemer. I dag blir begrepet benyttet for å beskrive styring og regulering i maskiner og levende systemer. Kybernetikk er referanseramme for moderne datavitenskap. Styring og regulering skjer o ...

                                               

Dødgang

Dødgang, slark eller hysterese, betegner den relative bevegelsesfriheten mellom to objekter som er løst koblet til hverandre. Dødgang er et vanlig, ofte uønsket, fenomen innen mekanikk - mekaniske koblinger kan ikke lages perfekte, og slitasje øk ...

                                               

Homeostase

Homeostase eller homøostase betegner den fysiologiske indre likevekten, altså den tendens en organisme har til å opprettholde en konstant, indre likevekt for temperatur, blodtrykk, væskevolum, konsentrasjon av salter og lignende, til tross for at ...

                                               

Kognisjon

Kognisjon viser innen moderne psykologi og nevrologi til temaer som oppfatning og tenkning, oppmerksomhet, persepsjon og hukommelse, problemløsning, avgjørelser, resonnering, språk og kommunikasjon. I filosofien utgjør kognisjon et skille fra det ...

                                               

Reguleringsteknikk

Reguleringsteknikk beskriver hvordan man kan regulere og stabilisere et dynamisk system. Et dynamisk system kan reguleres eller styres på flere måter. Et system som involverer en person som styrer en maskin, for eksempel en person som kjører bil, ...

                                               

Sanntid

Sanntid er et begrep som brukes innen kybernetikk og informatikk. Et system som opererer i sanntid har krav til reaksjonstid og responstid. Eksempler på sanntidssystemer er autopiloter og elektronisk tenning på bensinmotorer.

                                               

Systemdynamikk

Systemdynamikk er et sett med konseptuelle verktøy som muliggjør forståelse av strukturen og dynamikken i komplekse systemer. Eksempel på slike systemer kan være global befolkningsutvikling, klimaendringer, store organisasjoner, etc. Et fokus i s ...

                                               

Trekkspilleffekt

Trekkspilleffekt er en forstyrrelse som påvirker flyten av elementer ved at hastighetsendringer blir forsterket idet de forplanter seg bakover. Fenomenet kan oppstå i trafikken, marsjering, sykkelritt og motorsport. Små rykk og napp fremme i køen ...

                                               

Åpent system

Et åpent system er et system som kontinuerlig samhandler med omgivelsene. Samhandling kan skje ved utveksling av informasjon, energi eller materie. Et system som ikke samhandler med omgivelsene kalles et lukket system.

                                               

Akselerometer

Et akselerometer er en innretning for måling av akselerasjon og krefter indusert av tyngdekraft. Enkel- og fleraksemodeller er tilgjenglige for å detektere størrelsen og retningen på akselerasjonen som en vektorstørrelse. Akselerometere kan bruke ...

                                               

Bismer

Bismervekt er et enkelt, flyttbart redskap for veiing. Bismervekten har en vannrett arm med et opphengspunkt. Vekten er ulikearmet med et lodd på den ene siden av opphenget og en skål eller krok for det som skal veies på den andre. Det finnes to ...

                                               

Brüel & Kjær

Brüel & Kjær er en produsent av måleinstrumenter for lyd og svingninger. Det er et datterselskap av det britiske Spectris plc og har hovedsentral i Nærum ved København. Brüel & Kjær ble grunnlagt 28. november 1942 av Per Vilhelm Brüel født 15. ma ...

                                               

Daly detektor

En Daly-detektor er en gassfase-ionedetektor som består av et "dørhåndtak" av metall, en scintillator og en fotomultiplikator. Den ble oppkalt etter oppfinneren Norman Richard Daly. Daly-detektorer brukes vanligvis i massespektrometre.

                                               

Direkte analyse i sanntid

I massespektrometri er direkte analyse i sanntid en ionkilde som produserer elektronisk eller vibronisk eksitert tilstandsart fra gasser som helium, argon eller nitrogen som ioniserer atmosfæriske molekyler eller dopemolekyler. Ionene generert fr ...

                                               

Dosimeter

Et dosimeter er et instrument som måler hvor mye en person eller et legeme er eksponert for noe rundt seg – særlig om dette er noe som er farlig når det blir samlet opp over tid. Det vanligste dosimeteret er strålingsdosimeter som måler eksponeri ...

                                               

Dråpeteller

En dråpeteller eller pipette er et laboratorieinstrument for å transportere og dosere væske. Teknikken i dråpetelleren går på at væsken suges opp i et rør ved hjelp av undertrykk og tømmes ut igjen med trykk. Ofte brukes en peleusball til formålet.

                                               

Ekkolodd

Et ekkolodd er en elektronisk instrument som måler havdyp ved å sende lydsignaler mot havbunnen. Siden lydfarten i vann er rundt 1500 m/s, kan en finne dybden ved å sende ut et lydsignal og måle tiden det tar før et ekko av dette signalet returne ...

                                               

Elektronmultiplikator

En elektronmultiplikator er et vakuum-rør som multipliserer innkommende ladninger. I en prosess som kalles sekundær-emisjon, vil et enkelt elektron som blir bombardert på et sekundær-emissivt materiale indusere utslipp av 1 til 3 elektroner. Hvis ...

                                               

Faraday-kopp

En Faraday-kopp er en metall kopp designet for å fange ladede partikler i vakuum. Den resulterende strømmen kan måles og brukes til å bestemme antall ioner eller elektroner som treffer koppen. Faraday-koppen ble oppkalt etter Michael Faraday, som ...

                                               

Fartsmåler

Fartsmåler viser i luftfartøyer farten i forhold til luften omkring flyet – oftest målt i knop men i enkelte fly i kilometer per time eller miles pr time. Betegnelsen fartsmåler anvendes også om politiets radar eller laserbaserte instrument til f ...

                                               

Flowmeter

Flowmeter, eller gjennomstrømningsmåler, er et måleinstrument for måling av volum og/eller hastighet for gjennommstrømning av forskjellige medier som for eksempel vann, olje, gass. Det finnes flere forskjellige typer flowmetre, bygget på forskjel ...

                                               

Fourier-transform ion syklotron resonans

Fourier-transform ion syklotron resonans er en type masseanalysator for å bestemme masse-til-ladningsforholdet av ioner basert på ionens syklotronfrekvens i et fast magnetfelt. Ionene er fanget i en Penning-felle, der de blir begeistret til en st ...

                                               

Føler

En føler er et verktøy, en tolk eller et lære for å måle bredden på smale åpninger og gap. De er ofte laget av herdet stål og med fint kalibrerte størrelser. Søkere brukes av mekanikere for å måle klaring mellom maskindeler. Følere har runde tråd ...

                                               

Geigerteller

Geigerteller, også kalt Geiger-Müller-teller, er en detektor som blir brukt til å måle ioniserende stråling, vanligvis gammastråling og røntgenstråling, men også betastråling og alfastråling kan måles av spesielle varianter med et "vindu" av glimmer.

                                               

Heliometer

Heliometer og metron) er et instrument som opprinnelig ble konstruert for å måle variasjonene i solens diameter gjennom årets årstider. I dag brukes betegnelsen også om moderne instrumeter med et større bruksområde. Det grunnleggende prinsippet e ...

                                               

Hydrometer

Et hydrometer er et måleinstrument som brukes til å måle tettheten eller relative tetthet i væsker. For spesielle utgaver laget for ulikt bruk kan flere navn brukes, som alkoholmåler, oechslevekt, saccarometer eller termohydrometer. Hydrometeret ...

                                               

Hygrostat

En hygrostat er en elektronisk innretning som styrer et apparat så det holdes konstant luftfuktighet. Hygrostater måler som regel relativ luftfuktighet og styrer luftfukter eller luftavfukter for å holde konstant relativ luftfuktighet, som regel ...

                                               

Hypsometer

Hypsometer er et måleinstrument for å kalkulere høyder. I hovedsak er det snakk om to vidt forskjellige innretninger med ulik anvendelse; enten et vanlig vinkelhypsometer eller et termobarometer.

                                               

Høydemåler

Høydemåler er et instrument for måling av høyde over et nivå eller en flate. Høydemålere er vitale i alle typer luftfart og benyttes for andre formål, for eksempel friluftsliv. Barometrisk høydemåler og radiohøydemåler, er de mest brukte. I tille ...

                                               

Infrarød multifoton dissosiasjon

Infrarød multifoton dissosiasjon er en teknikk som brukes i massespektrometri for å fragmentere molekyler i gassfasen, vanligvis for strukturell analyse av det opprinnelige molekylet.

                                               

Kibble-vekt

En Kibble-vekt er et elektromekanisk måleinstrument som måler vekten av en testobjekt svært nøyaktig ved å måle elektrisk strøm og spenning som trengs for å produsere en kompenserende kraft. Det er et metrologisk instrument som kan realisere defi ...

                                               

Kjørecomputer

En kjørecomputer er en innebygd datamaskin i en bil. Kjørecomputeren kan fortelle om gjennomsnittsfart, gjennomsnittlig og aktuelt drivstofforbruk, distanse til tom tank, antall kilometer kjørt siste tur og en del annen statistikk knyttet til bil ...

                                               

Klinometer

Et klinometer er en helningsmåler, det vil si et instrument for måling av vinkler i vertikalplanet. Et klinometer kan brukes til å måle blant annet: Helningsvinkler på bergartslag. Høyder på trær og bygninger. Skips krenging. For å beregne høyden ...

                                               

Kunstig horisont

En Kunstig horisont er det mest sentrale instrumentet i et fly for instrumentflyging. Instrumentet viser om nesa av flyet peker mot horisonten, oppover eller nedover. Det viser også om vingene er horisontale eller om den ene vingen peker nedover ...

                                               

Kvadrupol ionefelle

En kvadrupol ionefelle er en type ionefelle som bruker dynamiske elektriske felt for å fange ladede partikler. De kalles også radiofrekvens -felle eller Paul-felle til ære for Wolfgang Paul, som oppfant enheten og delte Nobelprisen i fysikk i 198 ...

                                               

Libelle

Se også Libeller, en gruppe insekter. En libelle er en innretning som brukes til å kontrollere at en linje eller flate er vannrett. I prinsippet består en libelle av et væskefylt kammer med en liten gassboble. Øvre delen av kammeret er buet, slik ...

                                               

LIDAR

LIDAR er en optisk fjernmålingsteknikk som brukes til hurtig måling av fysiske objekters posisjon. Ved å måle tidsforskjellen eller endringer i bølgefasen mellom et emittert lasersignal og et reflektert lys kan avstanden til og andre egenskaper v ...