ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 204
                                               

Magnetometer

En magnetometer er et vitenskapelig måleinstrument som benyttes for å måle styrken og/eller retningen hos magnetfeltet rundt instrumentet. Kaliumdamp brukes i flere typer magnetometer.

                                               

Manometer

Et manometer, trykkmåler eller trykksensor er et måleinstrument for trykk, vanligvis av gasser eller væsker. Andre betegnelser er trykktransduser, trykktransmitter, trykkavsender, trykkindikator og piezometer. Trykket er et uttrykk for den krafte ...

                                               

Meterstokk

En meterstokk er et leddelt lengdemål basert på metersystemet. Lengdemål som i stedet, eller i tillegg, er inndelt i tommer kalles tommestokk. Meterstokker er ofte laget av tre eller plast, og med metall- eller plastikkledd slik at de kan foldes ...

                                               

Mikrometer (instrument)

Et mikrometer er et tradisjonelt måleinstrument som kan måle tykkelser og lengder med en presisjon på 1/1000 mm. Mikrometer er også navn på nettopp denne lengden. Instrumentet er formet som en skrutvinge, der skruens bakside er forsynt med delest ...

                                               

Målebord

Målebord er et gammelt måleinstrument for kartlegging av terreng. Prinsippet ble brukt av landmålere fra høymiddelalderen til midten av 1900-tallet i Norge. Første gangen målebordet er nevnt, er i 1551 i Abel Foullons "Usage et description de lho ...

                                               

Målebånd

Målebånd er et vanlig redskap for måling av lengder utover lengden på en"meterstokk" eller linjal. Målebånd finnes vanligvis i kapsel med en strekkfjær, slik at det automatisk trekkes inn igjen etter bruk. Litt avanserte utgaver har en låseknast ...

                                               

Nansenflaske

En nansenflaske er et apparat for å hente vannprøver opp fra et visst dyp. Apparatet ble utviklet i 1910 av oppdageren og oseanografen Fridtjof Nansen som tok patent på den. Den er nå videre utviklet av Shale Niskin. Flasken, eller mer presist en ...

                                               

Orograf

En orograf er en avstandsmåler som tidligere ble brukt av kystartilleriet. Den ble utviklet i 1886 av senere oberst og forsvarsminister Georg Stang. Stang utviklet i alt 3 versjoner av orografen. Den ble senere videreutviklet av oberst Birger Eri ...

                                               

Passbit

En passbit er en nøyaktig fremstilt bit brukt til lengdemåling og justering av instrumenter. De er ofte laget av herdet stål. Passbitene har parallelle endeflater med nøyaktige utmålte avstander, og er så fint polerte at de fester seg sammen.

                                               

Penning-felle

En Penning-felle er en innretning for lagring av ladede partikler ved bruk av et homogent aksialt magnetfelt og et inhomogent kvadrupol elektrisk felt. Denne typen felle er spesielt godt egnet til presisjonsmålinger av egenskapene til ioner og st ...

                                               

Promillemåler

Promillemåler er et måleinstrument i form av et håndapparat som brukes ved alkotest eller promillekontroll for å estimere mengden av alkohol i en persons blod gjennom en prøve av utåndingsluften. Apparatet brukes av politi eller veimyndigheter ti ...

                                               

Radiometer

Et radiometer er et måleinstrument som måler strålingsintensitet eller effekten i elektromagnetisk stråling. De benyttes først og fremst for å måle infrarødt lys, for eksempel i miljøsatellitter. Spesielt kjent er Crookes-radiometeret, en spindel ...

                                               

Radiosonde

En radiosonde er et apparat som blir festet til værballonger for å måle atmosfæriske variabler og sender dem tilbake til en mottaker på bakken. Radiosonder sender vanligvis med radiofrekvensen 403 MHz eller 1680 MHz. Enkelte sonder, men ikke alle ...

                                               

Rettholt

Rettholt er et presisjonsverktøy som brukes ofte til forlengelse til vaterpass. Rettholten er for det meste laget av aluminium også av stål og fås gjerne i lengder fra 1 til 4 meter. Rettholten brukes av tømrere, snekkere, murere, gartnere og ste ...

                                               

Sektormassespektrometri

Et sektormassespektrometer er en generell betegnelse for massespektrometre som benytter statisk elektrisitet eller en magnetisk sektor eller en kombinasjon av de to som en masseanalysator. En populær kombinasjon av disse to type sektorene har vær ...

                                               

Skyvelære

Et skyvelære er et måleverktøy som brukes til å måle lengder på objekter. Vanligvis med en nøyaktighet på ca. 1/10 mm. Skyvelæret kan også ha skala for måling i tommer. Skyvelæret har egenskaper slik at en kan måle både utvendig, innvendig og dyb ...

                                               

Skålvekt

Skålvekt er et måleinstrument for å sammenlikne to vekten på to gjenstander eller for å måle gjenstandens tyngde. Måleresultatet kalles legemets vekt eller masse. Skålvekta sammenligner objektets masse med referanseobjekters masse, som kalles lod ...

                                               

Solmølle

En solmølle, også kjent som lysmølle eller Crookes-radiometer, er en lufttett glasskule med lavt trykk. I glasskulen er det en rotor som vanligvis består av fire blader med en sort og en hvit side og er opplagret på en nål. Bladene roterer når de ...

                                               

Sonde

En sonde er en teknisk innretning som fanger opp signaler og sender dette videre til utstyr som ut fra disse signalene foretar seg hva utstyret er programmert/konstruert til å gjøre. Signalene som fanges opp kan enten være elektriske, audio/akust ...

                                               

Speedometer

Et speedometer, en fartsmåler eller hastighetsmåler er et instrument i et kjøretøy som fungerer som en fartsmåler, og som viser den relative hastigheten på kjøretøyet i forhold til underlaget. I en bil, vil speedometeret vise den relative hastigh ...

                                               

Spektrometer

Spektrometer er et optisk instrument for å dele opp lys i dets spektrum for å kunne analysere hvilke bølgelengder det inneholder. En inngangsspalte behøves når kilden er utbredd. Det innkommende lyset spres ved hjelp av et diffraksjonsgitter elle ...

                                               

SQUID

En SQUID er et ekstra følsomt magnetometer brukt til å måle svært svake magnetfelt, basert på superledende løkker med Josephson-kryss. SQUID-apparat er sensitive nok til å måle felt så svake som 5 aT 5×10 −18 T i løpet av et par dager med målinge ...

                                               

Tachograf

En tachograf også kalt fartsskriver er et instrument som registrerer hastigheter for et kjøretøy mens det beveger seg. Den vanligste formen i dag, består av en laserpenn som merker av hastigheten på en skive. Skiven snurrer rundt slik at alle bev ...

                                               

Teodolitt

En teodolitt er en siktekikkert for nøyaktig måling av vinkler i horisontal- og vertikalplan. Teodolitter anvendes i landmåling, geodesi m.m. De fleste modeller har i dag også integrert avstandsmåler, såkalte Electronic Distance Meter. Disse mode ...

                                               

Termografi

Termografering er en metode for å avlese temperatur på en overflate. Dette gjøres med et såkalt IR-kamera, eller termokamera som er sensitivt for infrarød stråling. Termografering brukes ofte som et verktøy i undersøkelse av bygninger for å avdek ...

                                               

Termostat

Termostat er enkelt sagt en temperaturstyrt bryter eller vannkran. Den mest vanlige bruken av termostat er styring av varme- eller kjøleelement, men også alarmer for å indikere for høy eller for lav temperatur.

                                               

Tiltmeter

Tiltmeter er et instrument som er konstruert for å måle svært små endringer i horisontalplanet, enten på bakken eller i byggverk. Tiltmetere er i utstrakt bruk for å måle vulkaner, vannmassenes påvirkning på demninger, små bevegelser i potensiell ...

                                               

Torsjonsvekt

En torsjonsvekt, eller torsjonspendel, er et vitenskapelig instrument som er egnet til måling av svært små krefter. Instrumentet oppfinnelse tilskrives i første rekke Charles-Augustin de Coulomb i 1777. Uavhengig av Coulomb ble en tilsvarende løs ...

                                               

Trippteller (bil)

Tripptelleren, også kalt et odometer eller en odograf, er en funksjon som samkjører med et motorkjøretøys kilometerteller for å måle kjørt distanse. Mens kilometertelleren kun skal registrere antall kjørte kilometer fortløpende gjennom hele kjøre ...

                                               

Turteller

Turteller eller takometer er et måleinstrument som viser omdreiningstall, altså hvor fort en aksling, skive e.l. roterer. Et kjent eksempel er turtelleren som måler hvor fort veivakslingen i en bilmotor roterer. Dette vises vanligvis i omdreining ...

                                               

Vannklokke

Vannklokke eller klepsydra ; ὕδωρ, hydor, "vann") er et instrument som brukes til å måle tid med. Tiden blir målt ved at vann rant gjennom et kar på et kontrollert vis og ved at mengden vann ble målt. Vannklokke var den beste måten å holde rede p ...

                                               

Vannstandsglass

Vannstandsglasset på en kjele må kontrolleres regelmessig og skiftes ut hvis det er antydninger til sprekker i nærheten av tilkoblingene. Feil kan allikevel forekomme. Operatoren bør derfor ha noen glassrør i reserve, slik at vannstandsglasset ka ...

                                               

Vaterpass

Vaterpass, ofte bare kalt vater, er et måleinstrument eller verktøy som brukes til å kontrollere om flater, linjer eller gjenstander er nøyaktig vannrette eller loddrette. Vater blir særlig brukt av håndverkere, for eksempel tømrere, snekkere og ...

                                               

Vekt

En vekt er i allmennhet et måleinstrument som skal kunne måle et legemes tyngde i kg. Måleprosessen kalles en veiing fra verbet å veie. Måleresultatet kalles legemets vekt, eller mere formelt dets masse. Avvikende kalles instrumenter som måler kr ...

                                               

Vendetermometer

Vendetermometer er et oseanografisk og limnologisk termometer for å foreta temperaturmålinger i dypet. I motsetning til vanlige analoge termometre, kan en lese av en temperaturmåling i ettertid. Termometret blir snudd opp ned på den dybden en øns ...

                                               

Vertikalhastighet

Vertikalhastighet er hastigheten av for eksempel et fly, en rakett eller fallskjermhopper oppover eller nedover i forhold til jordoverflaten. I fly er det interessant å vite om flyet mister høyde eller stiger. Dette er spesielt viktig i seilfly d ...

                                               

Vinkelhake

Vinkelhake er et konstruksjons-, tegne- og måleredskap eller -instrument. Vinkelhake brukes også som et symbol, bl.a. innen frimureriet, i våpenskjold og andre kjennetegn. Vinkelhaken er formet som to linjaler montert i 90 grader vinkel, derav na ...

                                               

Nanoteknologi

Nanoteknologi betegner anvendt naturvitenskap med strukturene av størrelsesorden 0.1 – 100 nm, hvor en nanometer er en milliarddels meter. Karakteristisk for dette sjiktet er at strukturene er for store til å beskrives av enkle atommodeller, samt ...

                                               

Atomkraftmikroskop

Atomkraftmikroskop er et meget kraftig mikroskop som ble funnet opp i 1982. Oppløsningen er så god at den kan avbilde enkeltatomer. I tillegg til å fungere som mikroskop kan det også brukes til å manipulere stoffer på nanonivå. Mikroskopet funger ...

                                               

Atomlagsdeponering

Atomlagsdeponering er en spesiell kjemisk teknikk for å produsere veldig tynne filmer med høy konformitet og tykkelseskontroll. Teknikken ble oppfunnet av Tuomo Suntola i 1974, og brukes blant annet til produksjon av DRAM og prosessorer. Det kan ...

                                               

Elektrospinning

Elektrospinning er en metode hvor en elektrisk ladning drar veldig fine fibre fra en væske. Elektrospinning deler egenskaper med både elektrospraying og konvensjonelle tørr-spinning av fibre. Prosessen krever ikke bruk av koagulering eller høye t ...

                                               

Kvantedatamaskin

En kvantedatamaskin bruker kvantemekaniske fenomener, slik som superposisjon og kvantesammenfiltring, til å utføre beregninger. En kvantedatamaskin er fundamentalt forskjellig fra en klassisk datamaskin. Den minste enheten i en kvantedatamaskin k ...

                                               

Kvantetunnelering

Tunnelering er et kvantemekanisk fenomen som medfører at partikler kan trenge gjennom barrierer som er klassisk ugjennomtrengelige, det vil si at partiklene egentlig ikke har nok energi til å trenge gjennom. Innen mesoskopisk fysikk og nanoteknol ...

                                               

Mesoskopisk fysikk

Mesoskopisk fysikk betegner fysikk på lengdeskalaer som ligger mellom mikroskopisk- og makroskopisk fysikk. Dette sammenfaller i stor grad med nanometerområdet, dvs. 0.1 nm – 100 nm, selv om det er metoden som brukes, ikke lengeskalaen i seg selv ...

                                               

Metamateriale

Metamateriale er typisk lagd av velkjente materialer, men utformet i særlige 2D- og 3D-mønstre. Forskningen i metamaterialer bygger videre på den viden som er blitt tilgjengelig under nanoteknologisk forskning kombinert med de muligheter for avan ...

                                               

Mikroelektromekaniske systemer

Mikroelektromekaniske systemer, på norsk også mikrosystemteknologi, er mikroskopiske systemer som har både elektriske og mekaniske funksjoner. MEMS kan betraktes som en utvidelse av mikroelektronikk, som i dag finnes i nærmest alle elektriske app ...

                                               

Nanoantenne

Nanoantenne betegner en måte å høste energi på, som beskrives som langt mer effektiv enn solceller. Man anslår at nanoantenner vil kunne høste opptil 95% av solenergien, mens kommersielt tilgjengelige solceller ligger på en effekt på 14-20%. Verd ...

                                               

Nanomotor

Nanomotorer er enheter på nanoskala som er i stand til å omsette energi i bevegelse. Dette er både utprøvd å tenkes utført gjennom ulike biologiske, molekylære og mekaniske modeller. De mekaniske motorene er gjerne bygget opp av menneskeskapte na ...

                                               

Scanning tunneling mikroskop

Avsøkende tunnelelektronmikroskop er et spesielt linjeavsøkende ikke-optisk elektronmikroskop med tilstrekkelig oppløsning til å kunne skille enkeltatomer. Det er overflata som avbildes. Virkemåten beror på den kvantemekaniske tunneleffekten av e ...

                                               

Spinntronikk

Spinntronikk, også kjent som spinnelektronikk eller spinnbasert elektronikk, er et forskningsområde innenfor nanoteknologi. Alle elektroner har en elektrisk ladning. I tillegg har de en indre rotasjon, et spinn. I spinntronikken utnyttes dette sp ...