ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 209
                                               

Tsunade

Tsunade er en fiktiv figur i anime- og mangaserien Naruto. Som med Orochimaru og Jiraiya er navnet hennes hentet fra Jiraiya Goketsu Monogatari. I den historien utmerket Tsunade seg i sneglemagi og var gift med Jiraiya. Navnet "Tsunade" betyr ege ...

                                               

Tyrion Lannister

Tyrion Lannister er en person fra bøkene om en sang om is og ild. Han er sønn av Lord Tywin Lannister av Casterly Klippe og Joanna, Tywins hustru. Moren hans døde under fødselen og faren har aldri hatt mye til overs for ham. Sammen med at han er ...

                                               

Ulla Winblad

Ulla Winblad er en halvt autentisk, halvt fiktiv person, kjent fra Carl Michael Bellmans viser og dikt, løst basert på den virkelige personen Maria Kristina Kiellström. Hun er en av Bellmans mest kjente figurer og er nymfe og prestinne ved Bacchi ...

                                               

Umpa-Lumpaer

Umpa-Lumpaer er fiktive små mennesker som forekommer i Roald Dahls barnebøker Charlie og sjokoladefabrikken og Charlie og den store glassheisen. I Charlie og sjokoladefabrikken fortelles det at Willy Wonka, sjokoladefabrikkeieren, oppdaget Umpa-L ...

                                               

Yotsuba Koiwai

Yotsuba Koiwai, som oftest kjent som bare Yotsuba, er en fiktiv person og hovedpersonen i komedie-mangaserien Yotsuba&!, i tillegg til one-shot-mangaen "Try! Try! Try!". Begge disse seriene er skapt av Kiyohiko Azuma. Siden hun er den titulær ...

                                               

Folkeslag

Et folkeslag, folkegruppe eller et folk er en gruppe mennesker som vanligvis deler språk, kultur og som oftest genetisk opphav. Et folkeslag ser vanligvis seg selv som forskjellig fra andre grupper, og blir også av andre grupper definert som egen ...

                                               

Angloindisk

Angloindisk er en betegnelse som brukes på mennesker som stammer både fra briter og indere. I alminnelighet kom disses britiske forfedre til India for å tjenestegjøre i den koloniale forvaltningen eller hæren. Før India ble selvstendig i 1947 kun ...

                                               

Ariere

Arier er en betegnelse med ulik betydning i moderne historie og vitenskap, men brukes særlig som samlebetegnelse på folkeslag som snakker indoeuropeiske språk i India og Iran. Tidligere var arier de folk som snakket persiske språk. I dag betegner ...

                                               

Barbar

Barbarer refererer til en person som ble oppfattet som usivilisert. Ordet er ofte benyttet enten som en generell betegnelse på personer fra en nasjon eller folkegruppe, typisk sett et stammesamfunn, som ble vurdert av urbane sivilisasjoner som en ...

                                               

Den fjerde verden

Den fjerde verden er en fellesbetegnelse for verdens etniske urbefolkninger, herunder den opprinnelige befolkningen i både i- og u-land. Da betegnelsen også har vært brukt generelt om den fattigste del av verden, er det nå mer vanlig å bruke begr ...

                                               

Dravider

Dravider er betegnelsen på flertallet av befolkningen i Sør-India og nordøstre Sri Lanka. Dravider er ofte mørkere i huden enn nordligere indiske folkeslag, hvilket har gitt opphav til den engelske betegnelsen black indians. Dravidene utgjør urbe ...

                                               

Gallere

Gallere var det keltisktalende folket som var bosatt i Gallia i jernalderen og i den romerske perioden. Deres galliske språk utgjorde en hovedform av det fastlandskeltiske språk. Gallerne som et folk synes å ha framstått en gang rundt 400-tallet ...

                                               

Gurkhaer

Gurkhaer er navnet på soldater som er blitt rekruttert fra Nepal for å tjenestegjøre i den britiske hæren. Etter at India ble selvstendig, har gurkha-soldater også tjenestegjort i den indiske hæren, der den mer korrekte stavemåten gorkha blir bru ...

                                               

Heiner

Heiner eller Heider var navnet på en norsk folkegruppe, eller stamme, før og under rikssamlingstiden. Heiner var folket i det gamle høvdingdømmet og småkongeriket Hedmarken, som omfatter dagens Hedmark. Navnet inngikk også i det gamle navnet på M ...

                                               

Horder (folkegruppe)

Horder var navnet på en folkegruppe, eller stamme, før og under rikssamlingstiden. Hordene levde i området som omtrent tilsvarer dagens Hordaland. En teori går ut på at hordene stammet fra harudene, et germansk folk som omtales av den romerske hi ...

                                               

Hyksos

Hyksos er navnet på et folk beskrevet av den hebraiske historikeren Josefus. Han mener at hyksos kontrollerte Egypt i flere hundre år, omkring 2000 f.Kr. Disse opplysningene kan, med forbehold, bekreftes av egyptiske opptegnelser og mindre notise ...

                                               

Israelitter

Israelitter var et hebraisktalende folk i oldtidens Midtøsten som var bosatt i Israels land i løpet av den monarkiske tid. Israelitter er bokstavelig en sønn eller etterkommer av patriarken Jakob, også kalt for "Israel" i Bibelen. Andre navn for ...

                                               

Jøder

Jøder er medlemmer av religionen jødedom og/eller medlemmer av en folkegruppe som nedstammer fra israelittene, og som i utgangspunktet praktiserer religionen jødedom. I sin tilsynelatende motsetning mellom en klar etnisk/kulturell definisjon på d ...

                                               

Kareler (norsk minoritetsgruppe)

En kareler var en person bosatt i Nord-Norge med historiske røtter fra Karelen. Karelere ansees ikke lenger som en egen norsk folkegruppe. Årsaken er at de opprinnelige karelske innvandrere etterhvert er blitt assimilert med de norske kvenene og ...

                                               

Den kaukasoide rase

"Den kaukasoide rase", også omtalt som "den hvite rase", er en historisk inndeling av mennesker som historisk ble forstått som et biologisk taxon og brukt i tradisjonell antropologi fra slutten av 1700-tallet til andre halvdel av 1900-tallet. Beg ...

                                               

Kiptsjaker

Kiptsjaker var en konføderasjon av gjeter- og krigerfolk av tyrkisk herkomst. De var opprinnelig en del av kimek-tyrkerne, som holdt til i Sibir, langs elvene Irtysj og Ob. Rundt midten av 1000-tallet skilte de lag med resten av kimekene og satte ...

                                               

Krimtatarer

Krimtatarer er en tyrkisk-etnisk gruppe. Den har innslag av andre etniske grupper og er bosatt på Krim, som har vært en del av Ukraina fra 1954. De har vært muslimske fra 1300-tallet. Krimtatarenes stat Krim-khanatet regjerte på Krim fra 1441 til ...

                                               

Magyarab

Magyarab-ene er et folkeslag som bor langs Nilen i Egypt og Sudan. De har ungarsk herkomst, sannsynligvis datert helt tilbake til 1500-tallet, da både Ungarn og Egypt var en del av det osmanske riket. Etter at Ungarn ble erobret av osmanene på sl ...

                                               

Maurere

Maurere er en betegnelse på de muslimske innbyggerne på Den iberiske halvøy og i Maghreb i middelalderen. I 711 begynte de erobringen av Iberia, som var fullført i løpet av fem år. I 718 begynte så reconquista, den langvarige kristne gjenerobring ...

                                               

Menneskerase

Menneskerase er en gruppe av arten menneske som har rasemessige fellestrekk. Forskere og politikere har opp gjennom tidene delt inn verdens befolkning i menneskeraser på forskjellige måter, særlig etter ytre kropps- og ansiktstrekk, hudfarge, hår ...

                                               

Neger

Neger brukes oftest som betegnelse på mennesker med svart eller brun hud som opprinnelig stammer fra Afrika sør for Sahara. Australske urfolk ble tidligere kalt "australnegre", men en har nå gått over til å bruke navnet aboriginer, det latinske u ...

                                               

Obotrittere

Obotrittere var et vendisk og slavisk folkeslag som på 500-tallet slo seg ned i det nordøstlige Tyskland i det området som i dag heter Mecklenburg og Holstein. På grunn av deres forbindelser til andre slaviske grupper i nærheten blir obotritterne ...

                                               

Petsjeneger

Petsjeneger eller patzinaks, arab: pacanāk, gresk: patzinaikos, ungarsk: besenyő, latin: pасinасае, gammel-tyrkisk: beçenek) var et halv-nomadisk tyrkisk folk fra de sentralasiatiske steppene som snakket et tyrkisk språk.

                                               

Sarasenere

Sarasenere var i antikken en benevning på innbyggerne i en del av Sinaihalvøya og den syrisk-arabiske ørkenen, men senere, spesielt under korstogene, ble navnet brukt om muslimer generelt, også tyrkere.

                                               

Sarmatere

Sarmatere var et iransk folk fra oldtiden som blomstret fra 400-tallet f.Kr. og fram til 300-tallet e.Kr. Deres område var kjent som Sarmatia til gresk-romerske etnografere og tilsvarte den vestlige delen av Skytia, bestående av sørlige Russland, ...

                                               

Skotter

Skotter er en etnisk gruppe som opprinnelig kommer fra Skottland. Det bor en betydelig mengde skotter i Amerikas forente stater. Disse teller over 9 millioner mennesker. Ellers har Canada og Australia en høy andel skotter. Det finnes mange kjente ...

                                               

Sygner

Sygner var i folkevandringstiden og vikingtiden betegnelsen på folket som bodde i Sogn. Kong Harald Hårfagres mor kom trolig fra Sogn, og var dermed sygne. Harald kalles i kvadet Nóregs konungatal for "ræsir sygna" - sygnenes, eller sogningenes, ...

                                               

Tadsjiker

Tadsjikene er blant de eldste innbyggerne i regionen og kan spore sine røtter tilbake til de opprinnelige iranske folkene som slo seg ned i Sentral-Asia i antikken, som baktrianerne, sogdianerne og parterne. Deres forfedre bodde i Sentral-Asia in ...

                                               

Taino

Tainoene var en folkegruppe som levde på De store Antiller, det vil si Cuba, Hispaniola, Puerto Rico og Jamaica, samt på Bahamas-øyene. De var i nær slekt med arawakene, en folkegruppe som fortsatt lever langs Orinoco-elvas nedre løp i Sør-Amerik ...

                                               

Taurini

Taurini, eller taurinerne var et gammelt keltisk-ligurisk folk som bodde rundt de øvre deler av Poelvens dal, i de midtre deler av dagens Piemonte i Italia. I 218 f.Kr. ble de angrepet av Hannibal, ettersom de i lange tider hadde ligget i feide m ...

                                               

Tsjuvasjer

Tsjuvasjene er en folkegruppe i Russland. De snakker tsjuvasjisk, og har republikken Tsjuvasjia som kjerneområde. Ved folketellingen i 2002 ble det registrert 1 637 000 tsjuvasjer i Russland. Omtrent 889 000 av disse bodde i selve den tsjuvasjisk ...

                                               

Turkmenere

For den distinkte gruppen av turkmenere i Irak se irakiske tyrkere. Turkmenere er en etnisk folkegruppe av tyrkisk opprinnelse. Historisk ble alle vestlige eller oghuz-tyrkere kalt turkmenere, men i dag knyttes begrepet til to grupper, turkmenern ...

                                               

Etniske tyskere

Etniske tyskere er personer som betegner seg selv eller oppfattes av andre som tyskere, til tross for at de selv ikke nødvendigvis bor eller har bodd i Tyskland. Historisk kunne "tysk" referere til personer fra det tyske kulturområdet, noen gange ...

                                               

Usbekere

Usbekere eller usbeker er en tyrkisk etnisk gruppe hovedsakelig i Usbekistan, men store befolkninger lever i Afghanistan, Tadsjikistan, Kirgisistan, Turkmenistan, Kasakhstan og Xinjiang-provinsen i Kina. Usbekerne følger hovedsakelig islam først ...

                                               

Yukaghir

Yukaghirene er et russisk folkeslag bosatt ved Kolyma-elven i Øst-Sibir. Tundra Yukaghirs bor i Nedre Kolyma-regionen i Sakha-republikken; Taiga Yukaghirs i Upper Kolyma-regionen i Sakha-republikken og i Srednekansky-distriktet Magadan Oblast. Ve ...

                                               

Öngüter

Öngütene, eller Öngüdene, var en tyrkisk stamme kjent fra Mongolia omkring Djenghis Khans tid. Mange av dem var assyriske kristne. De holdt til i et område nord for og langsetter Den kinesiske mur, i den nordlige del av Ordos og områder nordøsten ...

                                               

Svend Asmussen

Svend Harald Christian Asmussen var en dansk jazzmusiker og komponist, kjent for å ha ledet flere jazzband og samarbeidet med skandinaviske jazzartister. Gjennom flere samarbeid med amerikanske storheter ble han kjent internasjonalt som "The Fidd ...

                                               

Dave Bartholomew

Dave Bartholomew var en amerikansk sangforfatter, komponist, arrangør, musiker og produsent som fremfor alt var profilert i musikklivet i New Orleans. Bartholomews største fremganger fikk han med de låter han skrev for og med Fats Domino på 1950- ...

                                               

Harry Benjamin

Harry Benjamin var en tysk/amerikansk lege og endokrinolog, som er kjent for sitt arbeid med transpersoner og kjønnsinkongruens. Han regnes som en pionér innen dette feltet. Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association, etablert i 19 ...

                                               

Irving Berlin

I begynnelsen skrev han sanger som ble trykket og solgt i løssalg, dels brukt i Vaudeville. Det endelige gjennombruddet kom med Alexander’s Ragtime Band i 1911. Siden fulgte en rekke suksessrike Broadway-musikaler og Hollywood-filmer. Han var akt ...

                                               

Bi Kidude

Bi Kidude, egentlig Fatuma binti Baraka, var en tanzaniansk musiker, kjent som taarab- og unyagosanger. Bi Kidude startet sin musikalske karriere på 1920-tallet. Etter å ha rømt fra et arrangert ekteskap, begynte hun å opptre rundt om i Tanganyik ...

                                               

Mario Bunge

Mario Augusto Bunge var en argentinsk fysiker og filosof. Han arbeidet ved McGill University i Canada.

                                               

Margaret Burbidge

Eleanor Margaret Burbidge var en britisk astrofysiker, kjent for sin forskning og innehav av mange administrative poster, blant annet som direktør for Greenwich-observatoriet. I løpet av sin karriere arbeidet hun ved University of Londons observa ...

                                               

George Burns

George Burns hadde sin bakgrunn i vaudeville, hvor han spilte sammen med sin kone Gracie Allen fra 1920-årene. Burns og Allen inngikk ekteskap i januar 1926. Ekteparet Burns og Allen opplevde imidlertid sin første store suksess på radio. De ble f ...

                                               

Elliott Carter

Elliott Cook Carter jr. var en amerikansk komponist. Han skrev relativt få, men innflytelsesrike verk mens han var i det som vanligvis er produktiv alder. Sent i livet ble han svært produktiv og gav ut mer enn 40 verk mens han var i alderen 90 ti ...