ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 237
                                               

Armheving

Armheving er en øvelse for trening av overkroppen, spesielt armene, brystet og skuldrene. Den utføres vanligvis i horisontal stilling med bare hender og tær i berøring med underlaget. Man hever kroppen opp til armene er strake, og senker seg dere ...

                                               

Hopp uten tilløp

Hopp uten tilløp er en treningsmetode for plyometrisk spenst og en konkurranseform innen friidrett. Ved å ta bort tilløpet vil denne typen hopp ha økt krav til den plyometriske ferdigheten spenst. Kravet til teknisk koordinasjon mellom løpstilløp ...

                                               

Apostlenes hester

Apostlenes hester er et litterært uttrykk for menneskers bruk av føttene som transportmiddel, og henviser da spesielt til apostlenes misjonsreiser for å forkynne kristendommens evangelium. Fenomenet kan høres trivielt ut, men har et mye større om ...

                                               

Den mirakuløse pesthelbredelse i 1522

Den mirakuløse pesthelbredelsen i 1522 er ifølge en lokal romersk katolsk overlevering av en hendelse i Roma i dagene frem til den 20. august 1522 da den nådde sitt høydepunkt i Peterskirken i Roma.

                                               

Fortau

Fortau er den delen av en bygate som er reservert fotgjengere. Bredden kan variere fra strøk til strøk og by/land, fra totalt fraværende og til mange meter. Opprinnelig var gatene bare brede nok til at to hestevogner kunne møtes, mens fotgjengern ...

                                               

Fotgjengerovergang

Fotgjengerovergang eller gangfelt er en del av en vei, oppmerket og ment for fotgjengere som skal krysse veien. I Norge gir oppmerking og skilting fotgjengeren prioritet, mens ferdselen langs veien får vikeplikt. Fotgjengere har vikeplikt for spo ...

                                               

Gågate

Gågate er en gate i en by som primært er innrettet til gående, og hvor biltraffikk er forbudt i butikkenes åpningstid, dog som regel med unntagelse av varelevering. De to nok mest kjente eksempler er Strøget i København og Strøget i Århus – andre ...

                                               

3T-Treningssenter

3T-Treningssenter er Midt-Norges største treningskjede, etablert i Trondheim. 3T består per 2020 av 17 treningssenter og har 41 000 medlemmer. 3Ts visjon er trim, trening og trivsel, derav navnet. 3T tilbyr blant annet gruppetimer, styrkesaler, p ...

                                               

Elixia

ELIXIA var en bedrift som hadde treningssentre i Norge, Finland og Sverige. I 2014 ble Elixia fusjonert med SATS til Sats Elixia. Kjeden besto av 63 sentre: 43 sentre i Norge, 14 i Finland og i Sverige 4 sentre. Elixia tilbød alt fra personlig tr ...

                                               

Fitness24seven

Fitness24Seven er en treningssenter-kjede med over 250 treningssentere i Sverige, Norge, Finland, Polen, Colombia og Thailand. Grunnlagt av Christian Ask, han er også eieren av selskapet. VD er Lars Magnus Johan Frennmark. I 2018 omsatte kjeden f ...

                                               

Fresh Fitness

Fresh Fitness ble i 2010 startet opp i Norge av Paal Hansem og i Danmark av Rasmus Ingerslev i samarbeid med konsernet Health & Fitness Nordic AB. Det første treningssentret i Norge ble etablert i Ski 1. september 2010. Innen utgangen av 2012 var ...

                                               

Friskis&Svettis

Friskis&Svettis er en svensk idrettsforening som ble grunnlagt av Johan Holmsäter i 1978. Den første foreningen ble startet i Stockholm som en gren av Johan Holmsäters virksomhet som idrettsleder innen studentidretten i Stockholm. Friskis&amp ...

                                               

Helsestudio

Et helsestudio eller treningsstudio er et lokale hvor det drives fysisk trening i form av styrketrening med apparater og vekter og kondisjonstrening gjennom aerobic eller lignende. De fleste helsestudioer har tilknyttet instruktører, fysioterapeu ...

                                               

SATS

I 1991 overtok Vegard Liven og Bjørn-Sigurd treningssentret Spektrum Trim og Helse. Dette var et pilotprosjekt for det som senere skulle bli treningssenterkjeden SATS. I 1995 ble kjeden grunnlagt, og Aksel Gresvig og Thor-Øistein Endsjø ble med p ...

                                               

Sports Club

Sports Club AS var en treningssenterkjede i Sør-Norge. Kjeden hadde åtte treningssentre i Stavanger, Sandnes, Bergen, Oslo og på Bryne. Selskapet stammet fra en overtakelse av et lokalt treningssenter i 1989 og kjeden var resultatet av overtakels ...

                                               

Aerob trening

Aerob trening er trening der utøveren hele tiden puster inn så mye surstoff/ oksygen som forbrukes og innebærer at man kan holde ut lenge. Det er en treningsform som gjør at man kan løpe lenge i et høyt tempo uten å bli stiv. En skiløper, skøytel ...

                                               

Celleånding

Energien lagres som ATP-molekyler. Andre energirike molekyler som brytes ned til energi er fett, proteiner og andre karbohydrater i tillegg til glukose. Nedbrytning av glukose/karbohydrater kalles glykolyse, av fett "beta-oksidasjon", og av prote ...

                                               

Deloading

Deloading er innen styrketrening en periode med mindre trening. Det kan være snakk om redusert intensitet), redusert treningsvolum eller begge deler samtidig. Kortere perioder med deloading kan være gunstig for å unngå overtrening. Forskeren Riki ...

                                               

Josef Pilates

Joseph H. Pilates var en opprinnelig tysk sportsutøver og som etter å ha utvandret til USA fant han opp og promoterte Pilatesmetoden for fysisk form og kondisjon.

                                               

Puls

Puls er slagene man merker hvis man kjenner på huden over en arterie. Slagene man kan kjenne er hjerteslagenes puls. Det er derfor vi kaller arteriene pulsårer. Pulsfrekvensen kan variere mellom hvilepuls på 40 til makspuls på rundt 200 slag i mi ...

                                               

Sitronsyresyklus

Sitronsyresyklusen er en serie kjemiske reaksjoner som er svært viktige i alle levende celler som nyttegjør seg av oksygen som en del av celleåndingen. I denne syklusen blir det dannet energibærere i form av NADH, FADH 2 og ATP. Hos aerobe organi ...

                                               

Terskeltrening

Terskeltrening er trening der pulsen ligger opp mot anaerobe terskel også kalt melkesyreterskel. Det er trening hvor det holdes et intensitetsnivå der kroppens melkesyrenivå ikke går over AT. Som oftest 85% av makspuls eller 75% av maksimalt oksy ...

                                               

Trening

Trening er å øve, helst systematisk, for å utvikle, forbedre eller opprettholde ferdigheter, evner og egenskaper. Dette gjøres gjennom planlagte, gjentatte repetisjoner, eller en mer allsidig tilnærming der en ferdighet eller evne krever øvelse a ...

                                               

Treningsfysiologi

Treningsfysiologi er studiet av de akutte reaksjoner og kroniske tilpasninger av fysisk trening. I tillegg studerer mange treningsfysiologer effekten av trening på patologi, og mekanismene som gjør at trening kan redusere eller reversere sykdom.

                                               

Utnyttingsgrad trening

Utnyttingsgrad er den gjennomsnittlige prosenten av maksimalt oksygenopptak som utøveren kan oppnå ved en gitt arbeidstid. Når varigheten i en konkurranse øker reduseres utnyttelsesgraden gradvis. En godt trent utholdenhetsutøver kan ha en utnytt ...

                                               

Zumba

Zumba er et dans- og treningsprogram basert på latinomusikk som ble konstruert av den kolombianske danseren og koreografen Alberto "Beto" Perez på 1990-tallet. Zumba er et opphavsrettslig betegnelse eid av Zumba Fitness, LLC. Den brasilianske pop ...

                                               

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet er et norsk statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. FHI er en nasjonal kompetanseinstitusjon innen folkehelse i bred forstand og gir råd til myndigheter, helsetjeneste, politikere, media og publik ...

                                               

Ulf R. Dahle

Ulf Reidar Dahle er en norsk forsker og fagdirektør ved Område for smittevern, miljø og helse. Han er leder av senter for antimikrobiell resistens og leder av telefonrådgivningstjenesten for helsetjenestene "korona hotline" ved Folkehelseinstitut ...

                                               

Norgeshelsa

Norgeshelsa er et nettsted drevet av Folkehelseinstituttet. Norgeshelsa inneholder statistikk om helse, sykdom og risikofaktorer i den norske befolkningen. Det består av en statistikkbank med lenker til faktaark og nyhetsartikler på Folkehelseins ...

                                               

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet, etablert i 2008, er et norsk direktorat som er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Direktoratet har også oppgaver fra Kommunal- og regionaldepartementet. Direktoratet er faglig rådgiver, iverksetter av vedtatt politikk og ...

                                               

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, tidligere Statens strålevern, er et direktorat for Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Utenriksdepartementet, og har oppdrag på vegne av og understøtter andre departementer ...

                                               

Bjørn Guldvog

Bjørn Guldvog er en norsk lege, og er direktør i Helsedirektoratet fra 2012. Guldvog ble ansatt i Sosial- og helsedirektoratet i 2002, først som divisjonsdirektør i divisjon for helse- og sosialtjenester og fra 2004 som assisterende direktør og f ...

                                               

Helfo

Helfo er Helsedirektoratets ytre etat, og forvalter årlig om lag 35 milliarder kroner. Dette omfatter oppgjør fra folketrygden til behandlere, leverandører og tjenesteytere, samt individuell refusjon av privatpersoners utgifter til blant annet le ...

                                               

Helsedirektoratet (1945–1993)

Helsedirektoratet var fagorganet i den norske sentrale helseforvaltningen fra 1945 til 1993, og var ledende i utviklingen av helsevesenet i etterkrigstiden under helsedirektørene Karl Evang og Torbjørn Mork. Direktoratet ble opprettet i 1945 ved ...

                                               

Espen Nakstad

Espen Rostrup Nakstad er en norsk lege, jurist og forfatter som er assisterende direktør i Helsedirektoratet. Nakstad har medisinsk doktorgrad fra Universitetet i Oslo og er spesialist i indremedisin og lungesykdommer. Nakstad er også utdannet ju ...

                                               

Weedensenteret

Weedensenteret er en kampanje fra Helsedirektoratet om cannabis og mulige helseskader som følge av bruk blant unge. Målet med kampanjen er å øke kunnskapen om cannabis generelt i målgruppen, og gjennom det forebygge bruk.

                                               

Adjektivfortelling

En adjektivfortelling er en selskapslek der deltakerne skal velge tilfeldige adjektiver til en skrevet fortelling som holdes skjult. En spilleder skriver inn adjektivene foran substantivene i teksten og leser opp historien når alle ordene er på p ...

                                               

Akka bakka bonka rakka

bakka bonka rakka er ei regle som blir brukt til å "elle", det vil si velge ut eller peke ut en deltaker i en barnelek, for eksempel hvem som skal "stå" når man begynner en lek av type gjemsel eller sisten. Den er med blant "drellinger", "ellinge ...

                                               

Barneleker

Barneleker er i utgangspunktet leker for barn. Grunnleggeren av den første barnehagen, Friedrich Wilhelm August Fröbel mente at man gjennom lek kommer i harmoni med verden og Gud. De eldre barnelekene omfattet både inne-, ute- og sangleker, regle ...

                                               

Boksen går

Boksen går, eller Boksen av er en klassisk barnelek som kan ha eksistert like lenge som menneskene. Det er en slags variant av gjemsel og passer best om man er flere som deltar. Leken starter ved at en av deltakerne står med foten eller inntil en ...

                                               

Brettspill

Brettspill er et spill som spilles på et brett, ved at brikker settes ut, tas inn eller flyttes rundt på brettet. Brettet kan enten være trykt på en plate, som i Monopol, varieres fra gang til gang som i Settlers eller lages underveis som i Carca ...

                                               

Diabolo

Diabolo eller djevlespill er et sjongleringsinstrument og leketøy som består av en timeglassformet dobbeltkjegle av tre eller metall og to trepinner med en snor imellom. Djevelspillet brukes ved at en holder en pinne i hver hånd, legger dobbeltkj ...

                                               

Enspretten

Enspretten, Ett Sprett eller Døling er et ballspill der flere spillere bruker en fotball og spiller seg imellom. Ballen kan sprette maks en gang og skal berøres av alle spillerne. Spillet funker best på hardt grunnlag, det kan være asfalt, grus e ...

                                               

Den forsvunne diamanten

Den forsvunne diamant er et brettspill opprinnelig laget av den finske spilldesigner og reklamemann Kari Mannerla i 1951. Spillebrettet er et kart over Afrika, med inntegnete vei-, skips- og flyruter, og spillet går ut på å finne diamanten "Afrik ...

                                               

Homo ludens

Homo ludens er et latinsk uttrykk som betyr det lekende mennesket. Uttrykket har blitt brukt i flere sammenhenger, men mest om når voksne "leker" i en eller annen form: i uhøytidelige idretter, gjennom spill og hobbyer. Begrepet er gammelt, og er ...

                                               

Kaste smutt

Kaste smutt, også kalt slå smutt, smutte stein, kaste flyndre, flindre, flintre, slå munk, munke, fiskesprett, fiske, skjene, kaste floppestein og annet, er en lek eller et spill der et barn eller en voksen kaster en liten, flat stein bortover en ...

                                               

Kortspill

Kortspill er en samlebetegnelse på en rekke spill hvor det brukes spillekort. Det finnes et utall av forskjellige kortspill, men det er vanskelig å dele de fleste av kortspillene inn i grupper av kortspill. Formålet med kortspill kan være hyggeli ...

                                               

Lekeplass

En lekeplass er et avgrenset sted eller areal utendørs, opparbeidet eller naturlig, som er tilrettelagt for at barn kan leke der. Lekeplassene er vanligvis åpne for alle. De er utstyrt med sandkasser og lekeapparater, for eksempel en eller flere ...

                                               

Ligretto

Ligretto er et kortspill hvor to til tolv spillere kan delta. Poenget med spillet er å bli kvitt kortene sine med så fort som mulig. Alle spillere skal prøve å bli kvitt kortene samtidig, og kortene skal legges i bunker på ti på bordet, sortert e ...

                                               

Mattehåndball

Mattehåndball er en oppvarmingslek som gjerne benyttes før hovedaktiviteten, håndballtrening. Denne aktiviteten finnes i mange ulike varianter, men den vanligste er som følger; Spillerne deles inn i to lag. Matter legges ut på gulvet som mål. Det ...