ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 245
                                               

Hydrocephalus

Hydrocephalus er en sykdomstilstand hvor det foreligger forstyrrelser i omsetningen av cerebrospinalvæske og hvor hjernens væskehulrom blir utvidet. Patofysiologisk skjelner man mellom obstruktiv og ikke-obstruktive former for hydrocephalus. Sykd ...

                                               

Hånd-, fot- og munnsykdom

Må ikke forveksles med munn- og klovsyke Hånd-, fot- og munnsykdom er en menneskelig infeksjonssykdom som kjennetegnes av lette allmensymptomer og utslett på hender og føtter og små blemmer og sår i munnslimhinnen. Sykdommen forårsakes av Coxsack ...

                                               

Kawasakis sykdom

Kawasakis sykdom også kalt Kawasaki syndrom er en betennelse i middels små blodårer, hos barn, sjelden hos ungdom. Omtrent 85% av pasientene er under 5 år. Sykdommen er uten kjent årsak og har et dødelig forløp med koronar aneurismer hos 2% av pa ...

                                               

Kikhoste

Kikhoste er en infeksjon som er forårsaket av bakterien bordetella pertussis. Tiden fra smitte til sykdommen bryter ut er vanligvis mellom 1 og 2 uker. Sykdommen smitter lett. I 1997/98 hadde Norge ett av de største utbruddene av kikhoste på fler ...

                                               

Kusma

Kusma er en virussykdom, og den kan beskrives som en barnesykdom uten utslett. I 2015 forekom en epidemi blant høyskolestudenter i Norge. Sykdommen kalles også noe upresist bare parotitt, men dette er egentlig et samlenavn på alle typer betennels ...

                                               

Meslinger

Meslinger er en barnesykdom med utslett. Den skyldes meslingevirus, og er den alvorligste barnesykdommen. Som med andre barnesykdommer, kan også voksne smittes og bli syke. Vaksine mot meslinger ble introdusert i Norge i 1969 og kombinert med vak ...

                                               

Noma (sykdom)

Noma er en sykdom som kun rammer småbarn oftest mellom 2–5 år og fører til ødeleggelse av ansiktet, spesielt munn og kinn. Kjevene trekker seg sammen, pust og matinntak blir vanskelig, og de fleste dør etter noen uker.

                                               

Ryggmargsbrokk

Ryggmargsbrokk eller myelomeningocele er en medfødt utviklingsforstyrrelse med manglende lukning av ryggvirvler og ryggmargen, ofte benevnt nevralrørsdefekt. Dette fører til en brokkdannelse, der ryggmargshinner med nervevev former en utposning g ...

                                               

Røde hunder

Røde hunder er en barnesykdom med utslett som forårsakes av rubellaviruset. Den er vanligvis en uskyldig barnesykdom med feber og et småflekket utslett. Røde hunder er også en reisesykdom. Det er økt risiko for få barnesykdommen ved reising. MMR- ...

                                               

Sengevæting

Sengevæting er ufrivillig urinering i søvne. Det er normalt forekommende hos småbarn, men kan være en kilde til skamfullhet og flauhet når det fortsetter i skolealder eller tenårene. Primær enurese er når barnet aldri har vært tørt om natten elle ...

                                               

Vannkopper

Vannkopper er en hudlidelse som forårsakes av Varicella zoster-viruset, som er et av herpesvirusene. Det arter seg vanligvis som en uskyldig barnesykdom med utslett, men kan være alvorlig for barn med nedsatt immunforsvar eller ved reaktiveringen ...

                                               

Wilms tumor

Wilms tumor er en svulst som også blir kalt nefroblastom, altså en type nyrekreft. Denne svulsten utgjør cirka 5% av alle kreft-sykdommene hos barn. Årskene til at noen får denne svulsten er usikre, men har sannsynligvis sammenheng med forstyrels ...

                                               

Zellwegers syndrom

Zellwegers syndrom er et uvanlig og arvelig syndrom som påvirker peroksimer. Dette er spesielle organer i cellene som sørger for å nøytralisere giftige stoffer. Barnet som er berørt av syndromet har både øyeskade og et gjenkjenbart utseende med l ...

                                               

Anemi

Anemi er definert som for lite hemoglobin i blodet. Dette resulterer i at blodets evne til å transportere oksygen er redusert, normalt sett fordi det er redusert mengde røde blodceller i blodet, men dersom det er kronisk anemi tilknyttet nyresykd ...

                                               

CCSVI

Kronisk Cerebro-spinal venøs insuffisiens er en tilstand der strømmen av blod i venene som frakter blod fra sentralnervesystemet til hjertet er forhindret. Dette er under diskusjon for å kanskje være en av årsakene til multippel sklerose. Den rap ...

                                               

Disseminert intravaskulær koagulasjon

Disseminert intravaskulær koagulasjon, synonymer: patologisk plasmaproteolyse, forbrukskoagulopati. DIC er en sykdomstilstand som kjennetegnes ved reduksjon i de komponenter som er blodets koagulasjon, fordi disse komponentene brukes opp i utbred ...

                                               

Hemofili

Hemofili, eller blødersykdom som det også kalles, er en kronisk, arvelig og medfødt sykdom, som skyldes en defekt i blodlevringsmekanismen som kan føre til blødninger i henholdsvis muskler og ledd. Det er 13 forskjellige faktorer i blodet som er ...

                                               

Hemolytisk anemi

Hemolytisk anemi er en samlebetegnelse på sykdommer som medfører forandringer i formen til de røde blodlegemene /erytrocyttene. Talassemi skyldes nedsatt syntese av alfa- eller betakjeder og er vanlig i Sør-Europa og Asia. Denne sykdommen regnes ...

                                               

Hemolytisk-uremisk syndrom

Hemolytisk-uremisk syndrom er en sykdom kjennetegnet ved mikroangiopatisk hemolytisk anemi, akutt nyresvikt og lavt blodplatetall. Hemolyse betyr sprengning av røde blodlegemer og innebærer at betydelig seigere hemoglobin er fritt oppløst i blode ...

                                               

Jernmangelanemi

Ved graviditet må fosterets jernbehov også forsynes gjennom morens kosthold, og jernmangelanemi forekommer ofte hos gravide. Blodtap kan også føre til jernmangel, så kvinner er også særlig utsatt i forbindelse med menstruasjon. En årsak til jernm ...

                                               

Leukopeni

Leukopeni er en forekomst av unormalt lavt antall hvite celler i blodet. En voksen mann kan ha 4500-11000 hvite blodlegemer per mikroliter blod. Barn har noe høyere konsentrasjon. Leukopeni oppstår når antallet er under 5000 leukocytter pr mikrol ...

                                               

Lymfeknutesvulst

Lymfeknutesvulst er en betegnelse på forstørrede lymfeknuter. En vanlig lymfeknute er under 1 cm stor, og lymfeknuter som er større enn dette regnes derfor som en lymfeknutesvulst. Dersom lymfeknutene er forstørret grunnet en betennelse, kalles t ...

                                               

Löfgrens syndrom

Löfgrens syndrom er navnet på en samling symptomer som sees ved enkelte tilfeller av sarkoidose. Disse symptomene er feber, muskelsmerte og vekttap, kombinert med leddhinnebetennelse og dannelse av granulomer i huden. Det er særlig ankelleddet so ...

                                               

Myelodysplastisk syndrom

Myelodysplastisk syndrom er et samlebegrep for flere kroniske sykdommer hvor blodproduksjonen ikke fungerer som normalt. Grunnen til dette er at de blodproduserende stamcellene i benmargen ikke klarer å produsere modne blodceller. Blodcellene vår ...

                                               

Myelofibrose

Myelofibrose også kjent som osteomyelofibrose, er en sjelden form for beinmargskreft. Sykdommen medfører en kronisk tilstand hvor beinmargen gradvis erstattes av arrvev og gradvis mister evnen til å danne blodceller. Noe av den manglende blodcell ...

                                               

Sarkoidose

Sarkoidose er en immunsykdom hvor det dannes små, ikke-maligne celleklumper, kalt granulomer i et eller flere av kroppens organer. Navnet har de fått fordi klumpene i et mikroskop ser ut som små klumper med sand. Granulomene kan oppstå hvor som h ...

                                               

Trombocytose

Trombocytose er en tilstand hvor antallet trombocytter i blodet er forhøyet. Trombocytter – eller blodplater på norsk – er involvert i koagulasjonen. Trombocytose kan ofte være asymptomatisk, men det øker risikoen for trombose, dannelsen av blodp ...

                                               

Trombofili

Trombofili eller hyperkoagulabilitet er en medfødt eller tilegnet tendens til å danne blodpropper. I medisinsk terminologi beskrives tilstanden ofte som en protrombotisk eller hyperkoagulabel tilstand Blodproppene sitter ofte i blodårene venene i ...

                                               

VITT (sykdom)

VITT er betegnelsen på sykdommen som forskerne mener har forårsaket flere av de dødelige blodproppene som har fått Danmark til å droppe AstraZeneca-vaksinen, skriver danske TV 2. Den nye og sjeldne tilstanden risikerer å ramme en av 40 000, anslå ...

                                               

Von Willebrands sykdom

Von Willebrands sykdom er den mest vanlige arvelige koaguleringssykdommen som er beskrevet hos mennesker. Den ble beskrevet første gang av Erik Adolf von Willebrand i 1926. Den kan også forekomme hos hunder.

                                               

Babesia

Babesia er en encellet protozoan blodparasitt som man har påvist i blant annet flått, trekkfugler og kveg. Det finnes over 100 varianter av Babesia-parasitten, men kun fire typer gir normalt sykdom hos mennesker: Babesia microti, Babesia duncani, ...

                                               

Bidøden

Bidøden, tilbakegangen i bestanden av bier og humler i store deler av verden, er et sammensatt problem. Det kan få store konsekvenser for matforsyningen fordi bienes pollinering bidrar til opptil 30 prosent av verdens matvareproduksjon. I tillegg ...

                                               

Blåtunge

Blåtunge eller Bluetongue disease er en smittsom, insektbåren virussykdom som rammer drøvtyggere, hovedsakelig sauer og iblant storfe, geiter, bøffel, hjort, dromedar og antilope. I enkelte sammenhenger omtales sykdommen som "ikke smittsom". Dett ...

                                               

Epilepsi (hund)

Epilepsi forekommer hos ca. 1 % av hunder viser en studie foretatt ved Norges veterinærhøgskole. Det kan se ut til at noen raser kan være mer disponert enn andre.

                                               

Forfangenhet

Forfangenhet, også kalt laminitt etter det latinske laminitis, er en klauv-/hovsykdom hos storfe og hest. Forfangenhet forekommer ofte sammen med tilstander som gir bakterielle forgiftninger, som akutte gastrointesinale sykdommer og metritis. And ...

                                               

Fugleinfluensa

Fugleinfluensa er en dyresykdom som skyldes et mutert virus hos dyr, og som i mange tilfeller fører til døden. I sin opprinnelige form har den først og fremst rammet høns og ender. Et par mutasjoner er zoonoser, som muliggjør smitteoverføring fra ...

                                               

Hesteinfluensa

Hesteinfluensaen forårsakes av to typer virus. Viruset har noen likheter med influensaen mennesker rammes av. Hester i alle aldre kan bli angrepet av viruset, men det er som oftest unghester som blir angrepet av viruset. Dette er fordi de ikke ha ...

                                               

Hexamita

Hexamita columbae finnes i tynntarmen hos duer. Hexamita meleagridis finnes i tynntarmen hos kalkuner og kan også forårsake sykdom hos andre fuglearter. Hexamita muris finnes i tarmen hos gnagere. Hexamita pitheci finnes i tykktarmen hos rhesusap ...

                                               

Hongkongsyken

Hongkongsyken, eller hongkonginfluensaen, var en influensapandemi som brøt ut i 1968 og ebbet ut i 1970. Den krevde rundt 800 000 menneskeliv på verdensbasis. Andre tall går så høyt opp som til to millioner liv. Årsaken til pandemien var influens ...

                                               

Hovbyll

Hovbyll er en verkebyll inne i hoven på en hest. Det er en ekstremt smertefull tilstand og hesten vil ofte hinke rundt på tre ben. Det kan virke som om hesten har brukket noe i benet. Smerten skyldes at det bygges opp et trykk inne i byllen, ford ...

                                               

Hundepest

Hundepest eller parvovirusdiaré er en sjelden, men alvorlig, virusinfeksjon hos hunder som skyldes hundens parvovirus. Det fins to hovedvarianter av viruset; CPV1 og CPV2, der CPV2 gir den alvorligste sykdommen. CPV angriper beinmargen og epitelc ...

                                               

Krepsepest

Krepsepest er en sykdom som rammer edelkreps. Den er forårsaket av eggsporesopp. Sykdommen stammer opprinnelig fra Nord-Amerika hvor de lokale krepseartene er motstandsdyktige. Sykdommen førte mellom 1971 og 1991 til at store deler av edelkrepsbe ...

                                               

Krysslammelse

Krysslammelse, også kjent som Påskesjuke, Monday morning disease eller Søndagssyken, er en sykdom hos hester som oppstår når hester får normal kraftfôrmengde i perioder med lite eller ingen bruk. Dette fører til opphopning av glykogen i muskulatu ...

                                               

Kugalskap

Kugalskap er en overførbar sykdom hos storfe og andre dyreslag. Den angriper hjernen og fører til endret adferd, gradvis tap av koordinasjonsevne og til slutt død. Det er to typer kugalskap: Klassisk kugalskap og atypisk kugalskap. Man antar at v ...

                                               

Kverke

De vanligste symptomene for kverke er feber, hoste, nedsatt allmenntilstand, hovne og ømme lymfeknuter, neseutflod, og nedsatt appetitt. En hest som er ramt av kverke vil ha en eller flere av disse. Symptomene oppstår normalt mellom 4 og 8 døgn, ...

                                               

Mulesing

Mulesing er kirurgisk fjerning av hudstykker rundt sauens haleparti for at huden skal bli rynkefri. Dette for at ikke urin og avføring skal lage rå lommer i valkene som fluene legger egg i. Inngrepet blir foretatt uten bedøvelse og er veldig smer ...

                                               

Munn- og klovsyke

Munn- og klovnsyke, også kjent som Aphtae epITzooticae, er en ekstremt slitsom virussykdom som rammer klovndyr, slik som Tor-fe, Schous -sau, Geir-geit, Finn-gris og ville klovndyr. Sykdommen har stor utbredelse på verdensbasis og forårsaker stor ...

                                               

Myiasis

Myiasis, blowfly strike, fly-strike eller fluelarveangrep er en parasittsykdom som kan angripe pattedyr. Den forårsakes av fluer som legger egg i dyrets pels/ull. Flueeggene klekker og blir til larver som spiser seg innover i dyret.

                                               

Myxomatose

Myxomatose eller kaninpest er en sykdom som forårsakes av viruset myxoma fra familien poxvirus. Selve viruset, myxoma, kommer fra Brasil. Sykdommen spres via direktekontakt mellom kaniner eller via mygg og lopper. Sykdommen er ikke registrert i N ...

                                               

Skrantesyke

Skrantesyke eller skrantesjuke eller CWD er en smittsom, kronisk, nevrologisk sykdom hos hjortedyr. Den skyldes prioner og er alltid dødelig.