ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 248
                                               

Verkebyll

En verkebyll eller en abscess er en avgrenset oppsamling av puss. En verkebyll kan oppstå i alle kroppsdeler, og er forårsaket av en infeksjon. Verkebyller oppstår når kroppsvev blir infisert og når kroppen ikke klarer å hindre infeksjonen i å sp ...

                                               

Akutt lymfatisk leukemi

Akutt lymfatisk leukemi, forkortet ALL, er den hyppigste kreftsykdommen hos små barn. Sykdommen består i at cellene som utvikler seg til lymfocytter blir maligne kreftceller. Disse fyller fort opp plassen i benmargen og ødelegger nydannelse av bl ...

                                               

Akutt myelogen leukemi

Akutt leukemi deles inn i to hovedformer, akutt myelogen leukemi og akutt lymfoblastisk leukemi, hvor AML er den mest vanlige hos voksne mennesker og risikoen for utbrudd øker med alderen. AML er en kreftform forårsaket av ukontrollert vekst av m ...

                                               

Alternativ behandling av kreft

Alternativ behandling av kreft er alternative behandlingsformer av kreft som ikke er anerkjente som behandlingsform av vitenskapen eller statlige myndigheter. De omfatter dietter og visse bevegelsesøvelser, preparater, urter, apparater og manuell ...

                                               

Benmargskreft

Benmargskreft, eller myelomatose, er kreft i benmargen, som er kroppens bloddannende organ. Der produseres det røde blodlegemer, hvite blodlegemer og blodplater. I tillegg finnes det andre blodceller i benmargen. Benmargen finnes vesentlig inne i ...

                                               

Benvevskreft

Benvevskreft, eller chordom, er betegnelsen på en type sarkom som utgår fra ben- og bruskvev. Eksempler på benvevskreft er osteogent sarkom, Ewings Sarkom og kondrosarkom. Noen av disse kreftformene rammer spesielt barn og unge. Alle krefttilfell ...

                                               

Bløtvevskreft

Bløtvevskreft eller sarkom er kreft i kroppens bindevev, muskler, fettvev, blodkar eller nerver. I 2005 ble det rapportert inn 124 tilfeller med bløtvevskreft. Godartede kuler i kroppens støttevev er svært vanlig og vanskelig å skille fra kreft i ...

                                               

Brysthinnekreft

Brysthinnekreft er en sjelden sykdom, og kreftformen er nært knyttet til arbeid med asbest. Brysthinnen dekker lungene og danner brysthinnesekken. Brysthinnesekken består av to glatte slimhinner med spesialceller som produserer væske. Denne væske ...

                                               

Eggstokkreft

Eggstokkreft rammer hvert år vel 400 norske kvinner. Dette er en alvorlig sykdom fordi den ofte oppdages sent. Hvorfor normale celler i en eggstokk utvikler seg til kreft er usikkert. Eggstokkreft oppstår imidlertid oftere hos kvinner som ikke ha ...

                                               

Fotodynamisk behandling

Fotodynamisk behandling er en ny form for behandling av noen typer av hudkreft samt av solskadet hud. Slike hudforandringer har tidligere vært behandlet med kirurgi, stråling eller fryseterapi med flytende nitrogen. Den fotodynamiske behandlingen ...

                                               

Gerson-metoden

Gerson-metoden eller Gerson-terapi er en alternativ behandlingsmetode som særlig retter seg mot kreftpasienter. Metoden er aldri påvist effektiv mot kreft.

                                               

Hode- og hals-kreft

Ultraviolett stråling, som ved overdreven soling, øker faren for kreft på leppene. Gastroesophageal reflux øker kreftfaren, spesielt i larynx. Betel-nøtter har vist seg å være assosiert med oralcancer, noe som kan forklare den økte prevalensen av ...

                                               

Karsinogenese

Karsinogenese er prosessen hvorved normale celler omdannes til kreftceller, det vil si hvordan kreftsvulster dannes og utvikles. Prosessen er karakterisert ved faktiske forandringer på det genetiske og epigenetiske nivået i celler som fører til u ...

                                               

Kong Olav Vs Kreftforskningspris

Kong Olav Vs Kreftforskningspris er en forskningspris som deles ut årlig av Kreftforeningen til en forsker som særskilt har utmerket seg gjennom sitt vitenskapelige engasjement, er den høyeste utmerkelsen Kreftforeningen gir.

                                               

Krafttak mot kreft

Krafttak mot kreft er Kreftforeningens landsomfattende bøsseaksjon for kreftsaken. Aksjonen gjennomføres hvert år i uke 11. Det er lokale innsamlingskomiteer i hele landet som organiserer alle bøssebærerne. Aksjonen samler inn penger til kreftfor ...

                                               

Larynxcancer

Larynxcancer er kreft i strupehodet. De fleste tilfeller av larynxcancer er plateepitelcarcinomer, hvilket vil si at de utgår fra epitelvevet som dekker larynx overflate ut mot lumen. Den vanligste lokalisasjonen er stemmebåndene glottis, mens kr ...

                                               

Leukemi

Leukemi er kreft i beinmarg, lymfeknuter eller andre steder som produserer hvite blodceller. Dette innebærer at de ikke utvikler seg som de skal og resulterer i en opphopning av "umodne" celler som dermed ikke har noen funksjon. Dette på bekostni ...

                                               

Kronisk myelogen leukemi

Kronisk myelogen leukemi er en form for kreft hvor enkelte stamceller i beinmargen vokser og deler seg uhemmet. Kronisk betyr en relativt saktevoksende kreft som kan bruke år på å utvikle seg, og myelogen refererer til den typen av hvite blodcell ...

                                               

Leverkreft

Leverkreft er relativt sjelden, men spredning fra kreft i andre organer til lever er svært vanlig. Leveren har stor kapasitet, og den kan godt fungere selv om en stor del er ødelagt. Symptomene på leverkreft kommer derfor oftest snikende. Ved opp ...

                                               

Livmorkreft

Livmorkreft rammer hvert år rundt 600 kvinner i Norge. Sykdommen er den femte mest vanlige kreftformen blant kvinner. Kvinner under 45 år rammes sjelden. Langvarig påvirkning av det kvinnelige kjønnshormonet østrogen kan øke risikoen for livmorkr ...

                                               

Malignt melanom

Malignt melanom, føflekkreft, er en malign, det vil si ondartet, svulst av melanocytter som man finner i huden der de lager det svarte fargestoffet melanin. Malignt melanom kan også oppstå i tarmsystemet og i øyet. Når den oppstår i huden, kalles ...

                                               

Nonseminom

Nonseminom er en type kreft som oftest oppstår i testikler, men kan også oppstå andre steder i kroppen, samt fra ovarier. Testikkelkreft som oppstår i kjønnscellene, cellene som skal bli sædceller, er enten av typen seminom, nonseminom, eller en ...

                                               

Nyrecellekarsinom

Nyrecellekarsinom, også kalt nyrecellekreft, er den mest vanlige formen for nyrekreft. Av alle tilfeller nyrekreft utgjør nyrecellekarsinom 90 prosent, og av alle krefttilfeller i verden står det for 2 prosent. I Norge registreres det hvert år ov ...

                                               

Nyrekreft

Nyrekreft er en type kreft som utgår fra kjertelceller eller samlerørsceller i nyrene. Kreftcellene utskiller vekstfaktorer som stimulerer til dannelse av blodårer. Dermed får svulsten oksygen og næringsstoffer som bidrar til at den vokser. Den m ...

                                               

Plateepitelkarsinomer

Plateepitelkarsinomer er det latinske navnet for munnhulekreft. Munnhulekreft er kreftsvulster utgått fra slimhinner eller små spyttkjertler i munnen eller på tungen. Tobakk, alkohol og/eller dårlig ernæring og tannstatus kan være disponerende fa ...

                                               

Prostatakreft

Prostatakreft er en kreftform som består av ondartede svulster som utgår fra kjertler og ganger i prostatakjertelen. Prostata har navnet blærehalskjertelen på norsk. Som det norske navnet tilsier, ligger kjertelen i overgangen mellom blæren og ur ...

                                               

Rhabdomyosarkom

Rhabdomyosarkom er vanligste bløtvevssarkom hos barn og unge. Det oppstår i tverrstripet muskulatur. Aggressiv, rammer først og fremst hode, nakke og genitourinært system. Ca 2/3 av barn kureres, voksne har dårligere prognose.

                                               

Rituximab

Rituximab er et monoklonalt antistoff mot cellemarkøren CD20, som i hovedsak finnes hos B-celler. Medikamentet binder seg derfor til disse cellene og fører til celledød, noe som derfor virker immunmodulerende. Rituximab anvendes blant annet ved N ...

                                               

Rosa sløyfe

En rosa sløyfe er et internasjonalt symbol som brukes i forbindelse med en aksjon for å vise solidaritet med brystkreftrammede, spre informasjon, øke kunnskapen om brystkreft, samt å samle inn midler til brystkreftforskning. I Norge står Kreftfor ...

                                               

Sarkom

Sarkomer er kreftformer som springer ut fra hardt/fast mesenkymalt vev. Sarkomer blir kategorisert etter hvilke celletyper de inneholder, og dermed antakelig hvilket cellevev de kommer fra. Derfor er blir en kreft i fibrøst vev kalt fibro sarkom, ...

                                               

Chantal Sébire

Chantal Sébire var en pensjonert, 53 år gammel lærer bosatt i Plombières-lès-Dijon nær Dijon i Frankrike. Hun fikk stor oppmerksomhet i internasjonale medier tidlig i 2008 på grunn av en sykdom hun led av, esthesioneuroblastoma, en sjelden og uhe ...

                                               

Seminom

Seminom er en type kreft som oftest oppstår i testikler, men som også kan oppstå andre steder i kroppen. En lignende kreftform som utvikles fra ovarier kalles dysgerminom. Testikkelkreft som oppstår i kjønnscellene, cellene som skal bli sædceller ...

                                               

Tullio Simoncini

Tullio Simoncini er en italiensk tidligere lege og straffedømt kvakksalver. Simoncini arbeidet som lege i Italia, men fikk sin lisens inndratt i 2003 etter å ha promotert sin egenutviklede alternative kreftbehandling. Hans hypotese er at kreft er ...

                                               

Skjoldkjertelkreft

Skjoldbruskkjertelkreft utgjør flere typer og undergrupper med ulike kjennetegn og behov for behandling. Rundt 75 prosent av tilfellene rammer kvinner, og sykdommen er mest utbredt i de tre nordligste fylkene. Ofte skyldes sykdommen miljøpåvirkni ...

                                               

Tarmkreftscreening

Tarmkreftscreening er en masseundersøkelse for å avdekke tykk- og endetarmkreft eller forstadier til dette. Tarmkreft viser vanligvis ikke symptomer før sent i sykdomsforløpet, og den vanligste behandlingen er et kirurgisk inngrep. Derfor er tidl ...

                                               

Tumor-kirurgi

Kirurgi er en viktig behandlingsmetode ved behandling av kreft. Over halvparten av kreftpasientene blir operert. Kirurgisk behandling innebærer at kreftsvulsten fjernes ved operasjon. Hvis ikke svulsten lar seg fjerne fullstendig, kan man ofte ti ...

                                               

Tumorsuppressor

Et tumorsuppressorgen, eller antionkogen, er et gen som normalt forhindrer dannelsen av kreft ved å hemme cellevekst. Slike gener virker krefthemmende ved å inhibere celledeling. Ved for lite eller ingen tumorsuppressoraktivitet kan mangelen på g ...

                                               

Urinveiskreft

Blærekreft eller cancer vesica er den femte mest vanlige kreftformen i Norge. Årlig rammes cirka 1100 mennesker. Tre av fire som rammes er menn, og røykere er spesielt utsatt. Arbeidstakere som har vært utsatt for aromatiske aminer har også økt r ...

                                               

Skyttergravsfot

Skyttergravsfot er en råtesykdom som kan angripe føttene til soldater hvis de står for lenge i våte skyttergraver. Spesielt under første verdenskrig, som er et av de beste eksemplene vi har på en skyttergravskrig, var det mange soldater som ble u ...

                                               

Botulisme

Botulisme er en alvorlig lidelse forårsaket av en nervegift laget av bakterien Clostridium botulinum. Det finnes tre former for botulisme: matbåren botulisme, sårbotulisme, og barnebotulisme. Bakterien Clostridium botulinum trives særlig i mat so ...

                                               

Creutzfeldt-Jakobs sykdom

Creutzfeldt-Jakobs sykdom er en sjelden degenerativ nervesykdom som rammer færre enn en av en million mennesker. Den er allikevel den mest vanlige form for transmissibel spongiform encefalopati.

                                               

Diaré

Diaré er en lidelse der avføringen skjer hyppig og har en flytende konsistens. Kriteriet for at en tilstand skal kunne kalles diaré er fler enn tre daglige tømninger av løs til vandig avføring. En skiller også mellom akutt og kronisk diaré. Avfør ...

                                               

Dysenteri

Dysenteri er en akutt diarésykdom som kan forårsakes av bakterier eller amøber. Dysenteri spres via forurenset vann og mat, og fra menneske til menneske. Symptomene er feber, blodig avføring, diaré og magesmerter. Dødeligheten er ofte høy. Det gå ...

                                               

Hepatitt A-virus

Hepatitt A-virus er et RNA-virus i gruppen enterovirus som ved akutt infeksjon forårsaker hepatitt. Viruset overføres kun ved kontakt med avføring), og formerer seg i mage-tarmkanalen før det sprer seg til leveren. Havrix-vaksinen beskytter mot H ...

                                               

Kolera

Kolera er en infeksjonssykdom forårsaket av bakterien Vibrio cholerae. Bakterien ble oppdaget av Filippo Pacini i 1854 og gjenoppdaget av Robert Koch i 1883, året etter at han hadde oppdaget bakterien som forårsaker tuberkulose. Kolera rammer mag ...

                                               

Kuru

Kuru er en sykdom som påvirker hjernen. Sykdommen er bare påvist hos en stamme som holdt til på Papua Ny-Guinea, og ble først beskrevet av Daniel Carleton Gajdusek på 1950-tallet. Kuru viser seg å ha bemerkelsesverdig mange likhetstrekk med skrap ...

                                               

Tyfoidfeber

Tyfoidfeber er en sykdom forårsaket av bakterien Salmonella typhi. Den er veldig vanlig på verdensbasis og blir overført i mat og vann som er forurenset med avføring eller urin. Smittede personer skiller ut bakterien i avføring og sjeldnere i uri ...

                                               

Agenesi

Agenesi er et begrep innen medisin som betyr at en kroppsdel eller organ ikke er utviklet fra fødselen. Ordet agenesi har sin opprinnelse i gresk der ordet Genesis betyr skapelse eller forekomst og forstavelsen a refererer til et avslag, eller ut ...

                                               

Albinisme

Albinisme er en medfødt tilstand der hud, hår og øyne mangler pigmentet melanin. Tilstanden er en recessivt arvelig og skyldes enten en feil i omdannelsen av aminosyren tyrosin til pigmentet melanin eller andre feil med enzymene. I så måte kan al ...

                                               

Arhinia

Arhinia er en tilstand som betyr bortfall/uteblivelse av nese. Tilstanden deles opp i to grupper; Congenital og Acquired Arhinia. Tilstanden er så sjelden, særlig congenital, at det sannsynligvis ikke finnes mer enn 30 dokumenterte tilfeller i li ...