ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 249
                                               

Brachydaktyli type D

Brachydaktyli type D er den vanligste formen for brachydaktyli. Det er en medfødt skjelettilstand som klinisk viser seg i kort, tykk tommel med bred neglerot. Det fremste leddet på berørte tomler har vanligvis mellom 50 og 66 prosent av lengden s ...

                                               

Cornelia de Lange syndrom

Cornelia de Lange syndrom er en sjelden, medfødt tilstand som ofte kjennetegnes av karakteristiske ansiktstrekk, kortvoksthet, dysmeli av hender og/eller armer og utviklingshemning. Syndromet finnes i utallige variasjoner og alvorlighetsgrader. F ...

                                               

Cri-du-chat syndromet

Cri-du-chat syndrom, også kjent som 5p- delesjonssyndrom, kromosom 5p syndrom, er en sjelden og medfødt tilstand som først ble beskrevet av den franske legen J. Lejeune i 1963. Selve navnet kommer fra gråten sped- og småbarn har som ligner kattem ...

                                               

Cystisk fibrose

Cystisk fibrose er en medfødt, arvelig sykdom som påvirker lunger, bihuler, svettekjertler og fordøyelsessystemet og fører til kroniske åndedretts- og fordøyelsesproblemer.

                                               

Downs syndrom

Downs syndrom er en genetisk tilstand som fører til varierende grad av funksjonsnedsettelser. Det er forårsaket av en kopi eller delvis kopi av det 21. kromosomet som er til stede. Syndromet er oppkalt etter den britiske legen John Langdon-Down s ...

                                               

Dysmeli

Dysmeli er en medfødt tilstand med manglende eller mangelfullt utviklet skjelett i arm og/eller ben. Det kan være mangler ved en eller begge armer og/eller ett eller begge ben. De delene av arm/ben som finnes, har ofte avvikende form og størrelse ...

                                               

Edwards syndrom

Trisomi 18, også kalt Edwards syndrom er en genetisk feil hvor et tredje kromosom 18 eksisterer. Edwards syndrom er den nest mest vanlige trisomi etter Downs syndrom.

                                               

Gilberts syndrom

Gilberts syndrom er en tilstand hvor en defekt i enzymet glucuronyl transferase fører til redusert evne til konjugering av fargestoffet bilirubin. Dette er den vanligste årsaken til gulsott i befolkningen, noe hyppigere hos menn enn hos kvinner.

                                               

Hofteleddsdysplasi (menneske)

Hofteleddsdysplasi er en tilstand i hofteleddet hvor leddhodet på lårbenet ligger utenfor leddskålen på hoftebenet. Tilstanden kan enten være en medfødt misdannelse eller tilegnet i oppveksten.

                                               

Uklare kjønnskarakteristika

Interseksualitet eller intersex er en medisinsk tilstand som består i at et individ av en organisme som ikke naturlig er tvekjønnet, blir født med trekk som gjør at det er vanskelig å bestemme individets kjønn. Tidligere ble disse tilstandene hos ...

                                               

Kjønnskromosomfeil

Kjønnskromosomfeil opptrer i ulike former. Følgende er de alminneligste: XXY – Klinefelter syndrom: En person vokser opp som en ganske alminnelig mann. Enkelte kvinnelige trekk kan dog utvikles. Noen får et barnslig ansikt. Tilstanden behandles g ...

                                               

Klinefelters syndrom

Klinefelters syndrom, også kalt 47,XXY syndrom, er en trisomi som rammer menn. Denne kromosomfeilen kommer av en ekstra versjon av X-kromosomet. Den normale kjønnskromosomkonfigurasjonen til menn er 46,XY. Hos individer med Klinefelters syndrom g ...

                                               

Klippel–Feil-syndrom

Klippel–Feil-syndrom er en sjelden sykdom som ble rapportert første gang i 1912 av Maurice Klippel og André Feil fra Frankrike, kjennetegnet av medfødt fusjon av to eller flere virvler i nakken.

                                               

"Kvikk"-saken

Kvikk-saken handler om en rekke fenomener med misdannelser hos barna til de mennene som tjenestegjorde på KNM "Kvikk". Mistanken oppsto da to tidligere offiserer tilfeldigvis møttes på ortopedisk avdeling ved Haukeland sykehus i Bergen, og etterh ...

                                               

Lang QT-tid syndrom

Lang QT-tid syndrom er en medfødt eller erhervet tilstand hvor man kan se en forlengelse av QT-intervallet ved elektrokardiografi. Tilstanden er forbundet med risiko for plutselig død som følge av arytmi. Sykdommen ble første gang beskrevet i Nor ...

                                               

Marfans syndrom

Marfans syndrom, Marfan syndrom eller marfan er en arvelig tilstand som påvirker bindevevet. En "typisk marfaner" er høy, slank eller hengslete, nærsynt, har lange fingre og tær, tidvis fuglebryst, lange armer eller skjev korsrygg, og føler seg k ...

                                               

Medfødte misdannelser

Medfødt brukes for å omtale sykdom som er til stede ved fødselen. Det kan enten være snakk om arvelig sykdom eller noe som har oppstått under svangerskapet. Eksempler: Limb-girdle Downs syndrom Arvelige tilstander Duchennes muskeldystrofi Tilstan ...

                                               

Mikrokefali

Mikrokefali er en tilstand der hjernen utvikler seg unormalt og ikke oppnår normal størrelse, og omkretsen av kraniet ligger to standardavvik eller mer under gjennomsnittet. Mikrokefali vil også medføre nedsatt hjernefunksjon og intelligens.

                                               

Nevrofibromatose

Nevrofibromatose er en autosomalt dominant arvelig sykdom. Til tross for navnelikheten, er nevrofibromatose type 1 og nevrofibromatose type 2 ulike tilstander. Selv om de har en del likhetstrekk, skiller de seg fra hverandre på vesentlige punkter.

                                               

Osteogenesis imperfecta

Osteogenesis imperfecta, noen ganger omtalt som medfødt beinskjørhet, er en genetisk bindevevsykdom. Personer med OI kjennetegnes som gruppe ved benskjørhet, overbevegelige ledd, blå bindehinner i øynene, tannbensavvik, hørseltap og redusert høyd ...

                                               

Polydaktyli

Polydaktyli er en misdannelse som innebærer at man har flere enn fem fingre på en hånd eller flere enn fem tær på en fot. Begrepet kommer fra gresk, poly, mange og daktylos, finger. Det er arvelig, men opptrer ofte uregelmessig ettersom anlegget ...

                                               

Psykisk utviklingshemming

Psykisk utviklingshemming, også kjent som mental retardasjon er en psykiatrisk diagnose som kjennetegnes av lavere kognitiv intelligens enn normalnivået. Rundt 2% av befolkningen oppfyller kriteriene for en psykisk utviklingshemming.

                                               

Retts syndrom

Retts syndrom, også kalt Rett syndrom og cerebroatrofisk hyperammonemi, er en alvorlig og sjelden nevrologisk forstyrrelse i utviklingen av hjernen som fører til psykisk utviklingshemming. Personer med syndromet har problemer med å kommunisere og ...

                                               

Situs inversus

Situs inversus er en medfødt tilstand med omvendt, eller speilvendt beliggenhet av organene i bryst- og bukhule. Hjerte og magesekk er plassert til høyre, magen og milten kan ligge på høyre side av magen, mens lever, galleblære og blindtarm ligge ...

                                               

Tommelhypoplasi

Tommelhypoplasi er en rekke medfødte misdannelser i tommelen som varierer helt i fra små feil til mangel på tommelfinger. Det blir kun kalt tommelhypoplasi når bare tommelen er berørt av misdannelse, og i 59 % av tilfellene er tilstanden forbunde ...

                                               

Trisomi

Trisomi er en genetisk mutasjon som gir ett ekstra kromosom til det normale kromosomparet. Dette ekstra arvematerialet er opphav til varierende grad av fysisk og psykisk funksjonshemming. Hvis ett ekstra kromosom er knyttet til kromosompar 21, gi ...

                                               

Turners syndrom

Turners syndrom også kalt X-monosomi er en sjelden kromosomfeil. Den ble oppdaget i 1938 av Henry Turner. Den er medfødt, og rammer kun jenter. Ca. 1 av 2 500 jenter fødes med denne lidelsen. Det blir født ca. 5-10 jenter med Turners syndrom i No ...

                                               

Usher syndrom

Usher Syndrom er en sjelden recessivt arvelig sykdom som innebærer medfødt hørselsnedsettelse og synsnedsettelse i form av retinitis pigmentosa som gir varierende grad av blindhet i voksen alder. Mange av personene med Usher syndrom har også prob ...

                                               

Velo-cardio-facialt syndrom

Velo-cardio-facialt syndrom er en tilstand som skyldes en forandring i kromosompar 22. En del av kromosomet er tapt – det kan påvises en delesjon i den lange armen av kromosom 22. 90 % av tilfellene skyldes nyoppståtte endringer i arvematerialet, ...

                                               

Williams syndrom

Williams syndrom eller Williams-Beuren syndrom er en sjelden tilstand som i de fleste tilfeller skyldes en mutasjon på det syvende kromosomet. Per 2014 var i overkant av 150 personer med syndromet registrert i Norge. Personer med syndromet har ma ...

                                               

XYY-syndrom

XYY-syndrom er en trisomi hvor en mann har en ekstra versjon av Y-kromosomet. Dette er kjent som en 47,XYY karyotype. Betegnelsen syndrom for denne tilstanden er omdiskutert, siden det er en forholdsvis normal kromosomfeil og brorparten av indivi ...

                                               

Arthrogryposis multiplex congenita

Arthrogryposis multiplex congenita er en medfødt tilstand som medfører nedsatt funksjonsevne på grunn av bøyde og stive ledd i ulike deler av kroppen. Navnet kommer fra gresk i betydningen bøyde ledd, med arthro for ledd, gryp for kurve eller bøy ...

                                               

Artritt

Artritt er betennelse i ledd. Det kan være en rekke årsaker til betennelse i ledd. De vanligste årsakene er autoimmune sykdommer. Man skiller gjerne mellom monoartritt – betennelse i ett ledd, og polyartritt – betennelse i flere ledd. Sykdommer s ...

                                               

Artrose

Artrose, også kalt degenerativ leddgikt, er den vanligste revmatiske sykdommen, og forekommer oftest i hofter, knær og fingre. Sykdommen består i at brusken på leddflatene blir tynnere, og gjerne ujevn på overflaten, på grunn av slitasje / belast ...

                                               

Bakers cyste

Bakers cyste er en væskefylt hevelse bak kneet i knehasen. Cysten oppstår ofte på grunn av andre sykdommer i kneet, og gir som regel ingen eller få plager så lenge den er intakt. Dersom cysten sprekker kan den gi smerter og hevelse i kneet og leg ...

                                               

Bursitt

Bursitt er en betennelse i en av kroppens slimposer/ bursa. En bursa er en hinne som fungerer som et glidelager slik at to strukturer kan gli problemfritt over hverandre. Noen bursaer er mellom hud og ben og andre kan være mellom sener som glir o ...

                                               

Calvé-Legg-Perthes sykdom

Calvé-Legg-Perthes sykdom, ofte forkortet CLP og på engelsk kalt Legg–Calvé–Perthes syndrome, er en hoftesykdom som vanligvis rammer barn i alderen 3 til 10 år. Grunnet nedsatt blodtilførsel til lårbeinshode vil dette være mer utsatt for slitasje ...

                                               

CREST

CREST er en begrenset form av sklerodermi. Bokstavene representerer sykdommens kardinalsymptomer: C – Kalsinose R – Raynauds fenomen E – Øsofageal dysmotilitet dysfagi S – Sclerodctyli hudforandringer på fingrene T – Teleangiektasier

                                               

Droppfot

Droppfot er betegnelse på manglende evne til å bøye ankel og tær oppad dorsalfleksjon). Sykdomstilstander som kan medføre dette kan være av nevrologisk muskulær eller anatomisk, ofte med betydelig overlapning mellom de forskjellige tilstandene.

                                               

Duchennes muskeldystrofi

Duchennes muskeldystrofi er en arvelig, progredierende muskelsykdom som skyldes en mutasjon som rammer genet som koder for proteinet dystrofin. Dystrofi betyr direkte oversatt "underutviklet". Muskeldystrofi er betegnelse på tilstander hvor muskl ...

                                               

Dystoni

Dystoni er en hjernesykdom som gir ufrivillige bevegelser. Dystoni er en medisinsk betegnelse både på et symptom og en sykdomsgruppe. Dystoni gir ufrivillige muskelsammentrekninger som kan skyldes ulike bakenforliggende sykdommer, ulike arvelige ...

                                               

Dystrophia myotonica

Dystrofia myotonika eller dystrophia myotonica er en kronisk, sakte fremskridende og arvelig systemisk sykdom som rammer musklene. Dystrofia myotonika er en av de vanligste muskelsykdommene, og rammer både barn og voksne. Sykdommen er arvelig, og ...

                                               

Fibromyalgi

Fibromyalgi er en betydelig årsak til kronisk smerte. Ifølge Norsk Helseinformatikk lider omkring 3 % av befolkningen av fibromyalgi, hvorav kvinner utgjør langt de fleste. Norges Fibromyalgi Forbund antar at det i Norge finnes mer enn 160 000 fi ...

                                               

Forkalkning

Forkalkning er en sykdom man kan få ved slitasje i ledd. Forkalkning oppstår ved at leddene prøver å beskytte seg mot slitasje. En slimaktig væske med høyt innhold av kalk produseres i leddene. Etter noen år vil denne stivne, altså forkalke seg, ...

                                               

Ganglion (cyste)

En ganglion er en cyste som ofte opptrer på eller rundt ledd og sener i hånden. Størrelsen på cysten kan variere over tid, og de blir ofte mer inflammerte hvis de irriteres. Som regel opptrer de rundt håndleddet og på fingrene. Grunnen til at gan ...

                                               

Hallux valgus

Hallux valgus er en ervervet feilstilling i stortåens ledd. Hallux betyr tå. Valgus er beskrivelse av en feilstilling i et ledd hvor benet lengst vekk fra kroppen er dreid utover, vekk fra kroppens symmetriplan. Kalvbenthet er feilstilling i knær ...

                                               

Inklusjonslegememyositt

Inklujonslegememyositt er en betennelsestilstand i musklene hvor man finner avleiring av amyloid i muskelvevet. Amyloid er det samme stoffet man finner avleiringer av i hjernen ved Alzheimers sykdom, og det kalles derfor også "musklenes Alzheimer ...

                                               

Isjias

Isjias eller isjialgi betegner nevralgi i isjiasnerven; denne nerven er kroppens lengste nerve og går fra korsryggen, ned gjennom bekkenet, ned langs baksiden av låret, og deler seg i to greiner ved kneet. Den ender i tærne. Smertene er oftest ut ...

                                               

Istmisk spondylolistese

Istmisk spondylolistese er en glidning forover av en virvel i nedre del av ryggen på bakgrunn av en defekt på begge sider av den benete buen i bakre del av virvellegemet. Området hvor bendefekten foreligger kalles istmus, derav navnet istmisk spo ...

                                               

Lateral epikondylitt

Lateral epikondylitt er smerter på yttersiden av albuen ved laterale epicondyl. Mange mulige årsaker til plagene har vært lansert. Mest sannsynlig skyldes tilstanden en kronisk overbelastning i strekkesene festet ved albuen som fører til mikrorup ...