ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 254
                                               

Angina pectoris

Angina pectoris er brystsmerter som oppstår under og etter fysiske anstrengelser og/eller emosjonelt stress, oftest med kortere varighet enn 15 minutter og som skyldes redusert blodforsyning til hjertemuskelen. Man skiller mellom stabil og ustabi ...

                                               

Aortastenose

Aortastenose er en vanlig hjertesykdom, hvor det foreligger en innsnevring ved eller i aortaklaffen, som ligger ved utløpet av venstre hjertekammer og aorta ascendens. Innsnevringen begrenser klaffens evne til å åpne og lukkes ordentlig. Når aort ...

                                               

Arteriell hypertensjon

For andre betydninger av ordet hypertensjon, se Hypertensjon – andre betydninger Arteriell hypertensjon er en tilstand der arterieblodtrykket er høyere enn det normale for pasientens kjønn og alder. Arteriell hypertensjon påvises vanligvis tilfel ...

                                               

Arteriosklerose

Arteriosklerose betegner tilstander hvor arterieveggen er unormalt stiv. Den vanligste årsaken til arteriosklerose er aterosklerose, hvor stivheten skyldes avleiring av kolesterol i åreveggen.

                                               

Arytmi

Arytmier eller hjerterytmeforstyrrelser er samlebegrepet for en rekke problem som alle har det til felles at hjertet ikke slår som det skal. Rytmeforstyrrelser kan være alt fra normale og ufarlige, til livstruende symptom på alvorlig hjertesykdom ...

                                               

Atrieflimmer

Atrieflimmer, også kalt forkammerflimmer og harehjerte,oppstår når pacemakercellene i atriene aktiveres helt uregelmessig med en frekvens på mer enn 400 slag per minutt. En samtidig beskyttende virkning av en delvis blokkering i AV-knuten sørger ...

                                               

Endokarditt

Endokarditt er en betennelse av hinnen som dekker innsiden av hjertet samt overflatene av hjerteklaffene. Betennelsen sitter som regel i hjerteklaffene. Andre deler som kan være involvert er skilleveggen mellom høyre og venstre hjertekammer, hjer ...

                                               

Hjerte- og karsykdommer

Hjerte- og karsykdommer er sykdommer som kan oppstå i hjertet og blodkar i kroppen. Hjerte- og karsykdommene kan deles inn i tre hovedgrupper. Sykdommer i hjertet Sykdommer i vener Sykdommer i arterier De fleste alvorlige hjerte- og karsykdommer ...

                                               

Hjertesvikt

Venstresidig hjertesvikt varer sjelden lenge alene, men vil som oftest føre til en kombinert hjertesvikt. Blodet stuves bakover i lungekretsløpet og gir økt trykk i lungekapillærene. Væske siver inn i skilleveggen mellom kapillærene og alveolene. ...

                                               

Hypotensjon

Hypotensjon er den medisinske betegnelsen på lavt blodtrykk. Besvimelse skyldes i de fleste tilfeller at det er en midlertidig nedsatt blodsirkulasjon i hjernen på grunn av fall i blodtrykket.

                                               

Klaffefeil

Klaffefeil er tilstander hvor det er feil eller sykdom ved hjerteklaffene, med eller uten klinisk betydning. De vanligste klaffefeilene i den vestlige verden er aortastenose og mitralinsuffisiens.

                                               

Koarktasjon av aorta

Koarktasjon av aorta er en medfødt hjertefeil som innebærer en forsnevring av hovedpulsåren aorta, etter stedet der arterien utgår til hode og armer. Feilen kan føre til at hjertet blir belastet med et høyt trykk. Dersom det er veldig trangt, sti ...

                                               

Koldbrann

Koldbrann og "brann", "kald brann") er vevdød som følge av en infeksjon eller lokal sirkulasjonsforstyrrelse. Dette kan skyldes forfrysning, lokal skade av pulsåren eller blodpropp. Diabetes og røyking over tid knyttes ofte til dette. Koldbrann k ...

                                               

Konstriktiv perikarditt

Konstriktiv perikarditt er i mange tilfeller en senvirkning av en betennelse i hjerteposen, men kan også oppstå etter et hjerteinfarkt eller etter hjerteoperasjoner.

                                               

Koronar hjertesykdom

Koronar hjertesykdom er en felles betegnelse for Angina pectoris og hjerteinfarkt. Begge skyldes at blodårene som forsyner hjertemuskelen med blod, koronararteriene, er blitt trange. Røyking, kjøtt og dyreprodukter øker risikoen for å utvikle kor ...

                                               

Koronarsykdom

Koronarsykdom er en fellesbetegnelse på lidelser som skyldes blokkeringer og eller innsnevringer i hjertets kransårer, koronararteriene. Hjerteinfarkt og Angina pectoris utgjør de aller fleste tilfellene av koronarsykdom. Kvinner rammes gjennomsn ...

                                               

Lungeemboli

Lungeemboli er en sykdom i lungene som følge av en eller flere blodpropper som tetter igjen blodtilstrømmen til deler eller hele lungen. Blodproppen er en komplikasjon ved dyp venetrombose, derav navnet embolus som betyr en blodpropp som har blit ...

                                               

Lungeødem

Lungeødem er en livstruende tilstand som ofte skyldes akutt, venstresidig hjertesvikt. Hjertesvikten fører til at trykket i lungekapillærene øker, slik at det blir presset væske fra kapillærene til alveolene.

                                               

Medfødt hjertefeil

Medfødt hjertefeil er en samlebetegnelse på ulike tilfeller hvor oppbygningen og utviklingen av hjertet og de store blodåreneene til et barn avviker fra det som er normalt. Takket være forskningens framskritt oppdages stadig flere medfødte hjerte ...

                                               

Perikarditt

Perikarditt er en betennelse i hjerteposen. Perikarditt kan forårsakes av et større antall infeksjoner forårsaket av bakterier, virus eller sopp. Det kan også oppstå som komplikasjon ved mange andre sykdommer som aids, tuberkulose, lupus, revmati ...

                                               

Postural ortostatisk takykardi-syndrom

Postural ortostatisk takykardi-syndrom omfatter forstyrrelser i det autonome nervesystemet og kjennetegnes av ortostatiske symptomer som takykardi, synkope/nærsynkope, hjertebank og svakhet i beina. For å stille diagnosen POTS registrerer man hje ...

                                               

Takayasus arteritt

Takayasus arteritt er en sjelden revmatisk vaskulitt-sykdom der immunsystemet av ukjent grunn blir for aktivt og ved en feil angriper kroppens egne, store pulsårer. Sykdommen angriper oftest hos unge kvinner og kan vare i mange år.

                                               

Tromboflebitt

Tromboflebitt er en betennelse i en vene, flebitt, som fort resulterer i en trombose, som er dannelse av blodpropp i hulrommet i venen. Slik betennelse kan finne sted i små vener eller i de større venene. Siden blodsirkulasjonen kan stoppe i vene ...

                                               

Truncus coeliacus kompresjonsstenose syndrom

Truncus coeliacus kompresjonsstenose syndrom er en usedvanlig sjelden diagnose. Tilstanden er sannsynligvis medfødt og kjennetegnes ved alvorlig innsnevring stenose på blodåren som forsyner mageregionen. Den befinner seg dypt inne i messenteriet ...

                                               

Vaskulitt

Vaskulitt defineres som en betennelse i selve blodåreveggen. Man snakker gjerne om sykdom i de surstoffrike årene. Betennelsen kan føre til forsnevring av blodårene som i varierende grad blir for trange, og det kan utvikles celledød nekrose i til ...

                                               

Åreknuter

Åreknuter, varicer, er en vanlig sykdom som innebærer at venene i bena, under huden utvider seg og danner tykkere årer som slynger seg under huden og eventuelt danner små felt som et nøste av blodårer. Når vi står rolig uten å forandre tonus stra ...

                                               

Feber

Feber er en del av kroppens forsvarsrespons mot infeksjoner, og er en økning av kroppstemperaturen utenom det normale. I praksis sier man at man har feber når man måler en temperatur på 38.1 ℃ i endetarmen, det vil si en økning på 1 ℃ fra normale ...

                                               

Forstoppelse

Obstipasjon eller forstoppelse er en tilstand i fordøyelsessystemet hvor et individ opplever hard avføring som er vanskelig å eliminere. Det kan være ekstremt smertefullt og i alvorlige tilfeller lede til symptomer på tarmobstruksjon. Konstipasjo ...

                                               

Hypertermi

Hypertermi er forhøyet kroppstemperatur som en følge av at organismens varmeproduksjon øker mer enn varmetapet. Dette skjer ved at musklene utvikler varme som kroppen ikke blir kvitt. Det kan oppstå i varmt vær, særlig i forbindelse med væskemang ...

                                               

Kjemisk miljøintoleranse

Kjemisk miljøintoleranse, multippel kjemisk sensitivitet er en ikke anerkjent diagnose som benyttes om personer som opplever seg sterkt overfølsomme mot ulike kjemikalier som finnes i parfyme, sigarettrøyk og løsemidler. Det er imidlertid ikke mu ...

                                               

Papuler

Papuler er små, harde hevelser, oftest røde, kjegleformede og opptredende i klynger. De kalles uformelt gjerne "underjordiske kviser". Papuler skiller seg fra pustuler ved at de ikke inneholder puss.

                                               

Trommestikkfingre

Trommestikkfingre, clubbing eller pulmonal osteoartropati er en deformasjon av fingre og fingernegler som er forbundet med en rekke sykdommer, hovedsakelig hjerte- og lungesykdommer. Idiopatisk clubbing kan også forekomme. Clubbing – som er den v ...

                                               

Utmattelse (medisinsk)

Utmattelse eller fatigue er en bevissthetstilstand. Begrepet betegner en rekke plager, alt fra en generell tilstand av apati til en spesifikk, arbeidsrelatert, brennende følelse i musklene. Utmattelsen forekommer både fysisk og psykisk. Fysisk ut ...

                                               

CPAP-maskin

Continuous Positive Airway Pressure-maskin er en maskin som brukes for å hjelpe pasienter med å puste. Maskinen brukes ved respirasjonssvikt for eksempel ved lungeødem eller obstruktive lungesykdommer, hvor pasienter ikke responderer på konvensjo ...

                                               

Døgnvillhet

Døgnvillhet er et uttrykk for den fysiologiske reaksjon som inntreffer når man endrer kroppens døgnrytme, som for eksempel ved skiftarbeid eller ved å reise gjennom flere tidssoner med fly. Døgnvillhet er en døgnrytmeforstyrrelse av ikke-kronisk ...

                                               

Hypersomni

Hypersomni er unormal tretthet på dagtid til tross for normal nattesøvn på minst åtte timer. Idiopatisk hypersomni er en kronisk daglig økt søvntrang til tross for normal nattesøvn. Det er mange årsaker til økt daglig søvntrang og disse må bli ek ...

                                               

Katapleksi

Katapleksi er en plutselig og kortvarig kraftløshet i musklene som, som regel, utløses av en følelsesmessig reaksjon. Katapleksi opptrer vanligvis i nakkemusklene, men i visse fall kan også bena svikte. Katapleksi kan forekomme uten sykelig årsak ...

                                               

Narkolepsi

Narkolepsi er en nevrologisk tilstand som karakteriseres av plutselige og ukontrollerbare søvnanfall, påtrengende søvnighet på dagtid, søvnparalyse og noen ganger hypnagoge hallusinasjoner. Det antas at rundt tre millioner mennesker i verden er r ...

                                               

RLS

Restless legs syndrome eller rastløse ben, er en tilstand som karakteriseres av en kroppslig irritabilitet som fører til en uimotståelig trang til å bevege lemmene. Tilstanden antas å være av nevrologisk art, men mekanismene bak er lite kjent og ...

                                               

Snorking

Snorking er lyd fremkalt av vibrasjoner i det bløte vevet i svelget ved pusting under søvn. Lyden kan være bløt eller høy og ubehagelig. Vevet som lager lyden, er vanligvis uvula og den bløte ganen men kan også komme fra steder i de øvre luftveie ...

                                               

Søvnapné

Søvnapné er et syndrom der pasienten har apné eller hypopné på 10 sekunder eller mer minst 10 ganger i timen i gjennomsnitt under søvn – enten på grunn av obstruksjon av øvre luftveier, på grunn av nevrologiske faktorer eller på grunn av en bland ...

                                               

Søvnforstyrrelse

Søvnforstyrrelser eller Dyssomni er medisinske eller psykiske lidelser som forårsaker dårlig søvn. Det kan være problemer med få sovne, få opprettholde søvn eller få sove til sosialt akseptable tider. Søvnen kan være av utilfredsstillende kvalite ...

                                               

Søvnparalyse

Søvnparalyse, også kalt og søvnlammelse, er en tilstand med midlertidig, total eller delvis lammelse av kroppen rett etter at en person våkner eller er i ferd med å falle i søvn. Anfallet kan også medføre syns- og hørselshallusinasjoner.

                                               

Gingivitt

Gingivitt er det latinske ordet for betennelse i tannkjøttet. Gingivitt forårsakes i hovedsak av en bakteriell biofilm, som blir liggende rundt tennene over tid, grunnet dårlig oral hygiene. Gingivitt er den mildeste og aller vanligste formen for ...

                                               

Graviditetsgingivitt

Graviditetsgingivitt er en form for tannkjøttbetennelse som rammer gravide. Tilstanden oppstår vanligvis i slutten av 1. trimester, øker gradvis, og når en topp rundt 8. mnd. for så å forsvinne gradvis. Betennelsen rammer ca 60-75 % av gravide. U ...

                                               

Plakk

Plakk er et hvitt/blekgult lag med bakterier som finnes mellom tennene og langs tannkjøttkanten. Dårlig munnhygiene er årsaken til plakk. Bakterier i plakket danner syre som kan føre til hull i tennene og dårlig ånde. Dersom plakket blir liggende ...

                                               

Binyretretthet

Binyretretthet eller binyrestress er en diagnose som ikke er vitenskapelig fundert og som i hovedsak stilles av alternative behandlere. Hypotesen bak diagnosen er at stress gjør at binyrene overbelastes fordi stress stimulerer til økt produksjon ...

                                               

Endometriose

Endometriose er en sykdom som kan oppstå hos kvinner i fruktbar alder. Det er en tilstand der livmorslimhinne-lignende vev begynner å vokse utenfor livmoren, som for eksempel i bukhulen. Vevet påvirkes av hormonforandringene under menstruasjonssy ...

                                               

Fimose

Fimose, trang forhud, er en forsnevring av forhuden på penis, slik at den ikke kan trekkes tilbake over penishodet. Tilstanden trang forhud er oftest medfødt. Dersom forhuden er så trangt at urinen får ekstra motstand ved vannlatning vil urinen p ...

                                               

Glomerulonefritt

Glomerulonefritt er en sykdom i nyrene med mange årsaker. Sykdommen sitter i glomerulus, som er et nøste av blodårer som er omgitt av en kapsel der ca. 180 liter væske i døgnet filtreres fra blodet til et fint rørsystem som kalles nefron med en s ...