ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 258
                                               

The Warrior Within

The Warrior Within er en amerikansk dokumentarfilm fra 1976 som omhandler ulike former for orientalsk kampsport. Regien er ved Burt Rashby. Dokumentaren både skildrer og inneholder intervju med en rekke ulike kampsporteksperter på 1970-tallet, bl ...

                                               

Wuxia

Wuxia er en kinesisk litterær sjanger med århundrelange tradisjoner. Den avledede kampfilmsjangeren kalles også wuxia.

                                               

Bar Kokhba-opprøret

Bar Kokhba-opprøret var et opprør blant jøder i den romerske provinsen Judea, ledet av Simon bar Kokhba, mot Romerriket. Opprøret ble utkjempet i tiden 132–136 e.Kr. og var det siste av tre opprør i de tre betydelige jødisk-romerske kriger. En de ...

                                               

Bondeopprøret i Viken 1200

Bondeopprøret i Viken i år 1200 var et stort opprør mot Sverre Sigurdsson, som hadde skrevet ut leidang i Viken. Sverre oppholdt seg i Oslo denne vinteren, og bondehæren kom til Oslo før å møte ham i kamp. Det ble utkjempet et hardt slag ved byen ...

                                               

De tre føydalherrenes opprør

De tre føydalherrenes opprør var et anti-mandsjuisk opprør under det tidlige Qing-dynastiet i Kina. De tre føydalherrene var tre tidligere Míng-generaler som hadde hjulpet mandsjuene inn i Kina i 1644, mandsjuinvasjonens siste år, og hadde dermed ...

                                               

De åtte trigrammers opprør

De åtte trigrammers opprør var et opprør i provinsen Shandong i det nordlige Kina i 1774. De åtte trigrammer var en sekt som lignet, eller var utsprunget fra, sekten Den hvite lotus. Den oppstod nær byen Linqing i provinsen Shandong. Den beskjeft ...

                                               

Den hvite lotus opprør

Den hvite lotus opprør var et kinesisk opprør mot mandsjuenes styre over landet (Qing-dynastiet. Det brøt ut i 1796 blant utfattige nybyggere i fjellområdene mellom Sichuan på den ene side og Hubei- og Shaanxi-provinsene på den annen. Den synes å ...

                                               

Det kroatisk-slovenske bondeopprøret

Det kroatisk-slovenske bondeopprøret var et stort bondeopprør i Kroatia of det som idag utgjør Slovenia i begynnelsen av året 1573. Opprøret brøt ut på grunn av det harde trykk som lå på den levegne bondebefolkningen under en lokal baron, men ble ...

                                               

Donghak-bevegelsen

Donghak-bevegelsen var en koreansk bevegelse som rettet seg mot Joseon-regjeringa, mot føydalstyret og mot fremmed innflytelse i landet. Bevegelsen hadde sitt utgangspunkt i donghak, en religion eller ideologi opprettet i 1860 av Choe Je-u som ko ...

                                               

Dunganopprøret

Dunganopprøret, også kjent som huiminoritetens krig og det muslimske opprøret, var en religiøs krig i 1800-tallets Kina. Begrepet har også blitt brukt om det muslimske panthayopprøret i Yunnan. De muhammedanske huikineserne og andre muslimske fol ...

                                               

Igorotopprøret

Igorotopprøret var et religiøst opprør i 1601 mot spanske forsøk på å kristne igorotfolkene på det nordlige Luzon på Filippinene. Generalguvernør Francisco de Tello de Guzmán sendte kaptein Aranda avsted med spanske og filippinske styrker. Spanjo ...

                                               

Jingnanfelttoget

Jingnanfelttoget eller Jingnanopprøret var en borgerkrig i Mingdynastiets tidligste år i Kina. Det hele tok til i 1399. Etter at Jianwen-keiseren besteg tronen, samlet hans onkel Zhu Di, prinsen av Yan, en hær for å styrte ham. I 1402 klarte Zhu ...

                                               

Den første jødisk-romerske krig

Den første jødisk-romerske krig, tidvis også kalt for Det store opprøret, var den første av tre store, jødiske opprør mot Romerrikets undertrykkelse og ble utkjempet i den østlige delen av Middelhavet. Den første jødisk-romerske krig skjedde hove ...

                                               

Lofthusopprøret

Lofthusopprøret i 1786–1787 var den til da største bondereisningen i Norge i unionstiden med Danmark. Opprøret ble ledet av Kristian Lofthus, en bonde fra Lofthus i Lillesand. Han ledet en stor gruppe bønder som protesterte mot kornmonopolet borg ...

                                               

Miao-opprøret (1854–73)

Miao-opprøret 1854 - 1873 var et opprør i og rundt provinsen Guizhou i Kina da etniske miaofolk, han-kinesere og hui-kinesere forsøkte å fri seg fra Qing-dynastiets overherredømme. Det hadde vært noen tidligere opprør blant miaofolket i 1735-36 o ...

                                               

Newport-opprøret

Newport-opprøret var det siste store væpnede opprør mot myndighetene i Storbritannia, og et av de største sivile massakrer begått av den britiske regjeringen i det 19. århundre den 4. november 1839, da nesten 10 000 menn, alle chartistsympatisøre ...

                                               

Nianopprøret

Nianopprøret eller Nienopprøret var et opprør mot Qing-dynastiet i Kina som varte fra 1853 til 1868, og foregikk parallelt med Taipingopprøret. Qing-dynastiet maktet å nedkjempe opprøret, men de påfølgende økonomiske og sosiale skadevirkningene b ...

                                               

Opprøret mot Slobodan Milošević

Opprøret mot Slobodan Milošević høsten år 2000 markerer slutten på regimet til Slobodan Milošević i Serbia og Montenegro. Protestene mot regimet begynte i Beograd etter presidentvalget 24. september 2000, og kulminerte med at Milošević og hans re ...

                                               

Opptøyene i Stockholm 2013

Opptøyene i Stockholm 2013 brøt ut 19. mai 2013 i Husby, en bydel hvor primært innvandrere er bosatt, i det nordlige Stockholm. Opptøyene har bestått av flere hundre deltakere, og har ført til minst sju skadde politibetjenter, samt store materiel ...

                                               

Panthayopprøret

Panthayopprøret var et opprør i Qing-dynastiets Kina, hvor muslimske huikinesere forsøkte å opprette en selvstendig stat i det sørvestlige Yunnan, som en del av en serie hui-ledede multi-etniske opprør. Opprøret varte fra 1856 til 1873, og sammel ...

                                               

Rand-opprøret

Rand-opprøret var et væpnet opprør blant hvite gruvearbeidere i regionen Witwatersrand i Sør-Afrika i mars 1922. Opprøret var en protest mot økende utnytting fra arbeidsgivernes side. Den framstående politikeren i Det sørafrikanske arbeiderpartie ...

                                               

Strilekrigen

Strilekrigen er en betegnelse på flere opptøyer i Bergen våren 1765, da bønder fra Nordhordland og andre bynære områder strømmet til Bergen for å protestere mot en hard og vilkårlig virkende ekstraskatt. Bakgrunnen for ekstraskatten var at en sto ...

                                               

Wuchangopprøret

Wuchangopprøret den 10. oktober 1911 var – etter en lang rekke mislykkede opprør – det opprør som markerer statskuddet for den såkalte Xinhairevolusjonen, som styrtet keiserveldet i Kina.

                                               

Benjamin-saken

Benjamin-saken omhandler anholdelsen av den da 18-årige Benjamin Christian Schou nyttårsnatt 1992 på rådhusplassen i København. I forbindelse med anholdelsen mistet Schou bevisstheten og ble hjerneskadet og erklært 100% invalid. Resten av sitt li ...

                                               

Black Lives Matter

Black Lives Matter er en amerikansk bevegelse som organiserer protester mot politivold mot svarte mennesker. Det handler oftest om afroamerikanske personer som er blitt skutt av politiet. I senere år har bevegelsen utvidet sin aktivisme til også ...

                                               

Drapet på George Floyd

Drapet på George Floyd var en kriminalsak der den 46 år gamle afroamerikanske mannen George Floyd ble drept under en pågripelse på åpen gate i sentrum av Minneapolis i USA den 25. mai 2020. Floyd ble lagt i håndjern og lå med ansiktet presset ned ...

                                               

Rodney King-saken

Rodney King-saken var en hendelse og påfølgende straffesak i Los Angeles i USA fra 1991 til 1993. Rodney King-saken har fått stor betydning for svarte amerikanere som symbol på rasistisk motivert diskriminering og politivold. Saken har også betyd ...

                                               

Politivold

Politivold er en betegnelse på voldsbruk fra politiets side. Ved siden av militærvesenet er politiet vanligvis den eneste institusjonen med lovfestet myndighet til autorisert maktbruk. For de fleste stater er denne lovfestede myndigheten geografi ...

                                               

Politivoldsakene i Bergen

Politivoldsakene i Bergen omhandler en rekke tilfeller av politivold i Bergen i 1970- og 1980-årene. Bakgrunnen for avsløringene var at juristen Edvard Vogt og jusstudenten Gunnar Nordhus i en rapport om vold i byen i 1974/75 oppdaget at en overr ...

                                               

Straff

Straff er en negativ reaksjonsform på uønsket oppførsel eller handling, og kan ta mange former. Straff kan ilegges informelt, i alt fra situasjoner der mødre straffer sine barn for uakseptabel oppførsel, og til situasjoner der stater ilegger sank ...

                                               

Betinget straff

Betinget dom eller Fullbyrdingsutsettelse er en straffedom hvor retten på visse vilkår enten utsetter idømmelsen av straff, eller utsetter fullbyrdelsen av den idømte straff. Den idømte straff faller da bort etter en nærmere fastsatt tid, prøveti ...

                                               

Blodpenger

Blodpenger er en betaling for mord eller annen blodig eller skjendig handling, og var betegnelsen på den bot en drapsmann etter gammel rett måtte betale den dreptes slektninger for å avverge en blodhevn. De tretti sølvpenger Judas fikk for å forr ...

                                               

Foretaksstraff

Foretaksstraff er straff som ilegges et foretak, det vil si en juridisk person slik som et selskap, forening eller annen sammenslutning. Straffen for foretaket vil være en bot. I tillegg kan foretaket også fradømmes retten til å utøve virksomhete ...

                                               

Guvernør Gardelins forordning av 5. september 1733

Guvernør Gardelins forordning av 5. september 1733 var et reglement for slavene på de danske koloniene i Karibia. Reglementet skulle bekjentgjøres tre ganger hvert år. En slik forordning var nødvendig av flere grunner. Antallet slaver var mangedo ...

                                               

Straffeekspedisjon

En straffeekspedisjon er en militær kampanje som har som overordnet mål å straffe en stat eller bestemt en gruppe personer. En slik kampanje gjennomføres vanligvis som svar på observert ulydig eller feil moralsk atferd, men kan også være en form ...

                                               

Strafferetsplejeudvalget

Strafferetsplejeudvalget ble nedsatt av Justisministeriet i 1968 med den oppgave å gjennomgå og komme med forslag til endring av alle retsplejelovens bestemmelser om straffesakers forberedelse, herunder om anholdelse, varetektsfengsling og beting ...

                                               

Utenomrettslig straff

Utenomrettslig straff er straff som tildeles av en stat eller annen offisiell autoritet, uten å benytte rettssystemet. Det finnes tilfeller av kvinner som ble skamklipt - av personer som var i myndighetenes tjeneste i Norge og andre land - uten å ...

                                               

ABC Sociedad Revolucionaria

ABC Sociedad Revolucionaria var en militant og hemmelig undergrunnsorganisasjon på Cuba i perioden 1925–1933. ABC gjennomførte sabotasjer og voldelige aksjoner for å bekjempe og undergrave det svært brutale dikataturet til Gerardo Machado. I våre ...

                                               

Abu Nidal-organisasjonen

Abu Nidal-organisasjonen var en militant palestinsk gruppe som ble grunnlagt av Abu Nidal i 1974. På høyden av sin makt i 1980-tallet ble Abu Nidal allment betraktet som den mest farlige og hensynsløs av alle de palestinske politiske lederne. Han ...

                                               

Abu Sayyaf

Abu Sayyaf er en av flere militante islamistiske separatististgrupper som er basert i og rundt de sørlige øyene i Filippinene og i Bangsamoro. Viktigste arnested er provinsen Sulu. På Filippinene har ulike muslimske grupper vært engasjert i flere ...

                                               

Active Endeavour

Active Endeavour er en NATO-operasjon satt i gang oktober 2001, i kampen mot terrorisme. I denne operasjonen overvåkes skipstrafikken i Middelhavet. Deltakende land er Albania, Kroatia, Belgia, Danmark, Tyskland, Italia, Nederland, Norge, Polen, ...

                                               

Al Qaida i det islamske Maghreb

al Qaida i det islamske Maghreb er en islamistisk milits som har som mål å styrte den algeriske regjeringen og etablere en islamsk stat. Gruppen ble etablert i 2002 og ledes av Abu Musab Abdel Wadoud. I medhold av resolusjon 1267 fra FNs sikkerhe ...

                                               

Al-Gama’a al-Islamiyya

Al-Gama’a al-Islamiyya er en egyptisk islamistisk bevegelse som begynte som en paraplyorganisasjon for militante studentgrupper i Egypt. Gruppen regnes som en terrororganisasjon av USA, EU og egyptiske myndigheter. Gruppens endelige mål er å styr ...

                                               

Al-Qaida

al-Qaida er et nettverk av wahhabiiske, salafi-muslimske fundamentalister som regnes til retningen jihad salafi. Ordet "al-Qāʿidah" er arabisk og betyr "basen".

                                               

Albert J. Jongman

Albert J. Jongman ble rekruttert inn i den nederlandske etterretningstjenesten etter 09/11-2001 og jobbet her som senioranalyst i terrorismeavdelingen. Her fokuserte han på terrorismens utvikling og trusselvurderinger. Albert J. Jongham startet m ...

                                               

An-Nuṣrah-fronten

Forsvarsfronten for Stor-Syrias folk, forenklet til an-Nuṣrah-fronten er en syrisk Salafist organisasjon med forbindelser til al-Qaida. Gruppa erklærte seg selv for opprettet 23. januar 2012, under borgerkrigen i Syria. Den frie syriske armé hevd ...

                                               

Armed Islamic Group

Armed Islamic Group ; arabisk: الجماعة الإسلامية المسلحة ‎, al-Jamaah al-Islamiyah al-Musallaha) er en muslimsk organisasjon som ønsker å styrte regjeringen i Algerie og erstatte den med en islamsk stat. Mellom 1992 og 1998 gjennomførte GIA flere ...

                                               

ASALA

ASALA, som står for Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia, er en armensk illegal militæroganisasjon som har vært aktiv fra 1975 til begynnelsen av 1990-årene. ASALA regnes av de fleste som en terrororganisasjon, mens andre beskriver ...

                                               

Asbat al-Ansar

Asbat al-Ansar eller A Osbat al-Ansar er en sunni-fundamentalistisk gruppe som ble etablert tidlig på 1990-tallet i Libanon. Gruppen tilhører en salafistisk retning i islam og ønsker å kaste den sekulære libanesiske regjeringen. Organisasjonen ho ...

                                               

ASMLA

ASMLA er en arabisk nasjonalistisk opprørsgruppe som siden 1999 har kjempet for å gjøre den iranske provinsen Khuzestan til en egen arabisk stat. ASMLA har stått bak en rekke attentat der både militære og sivile iranere har blitt drept. Den irans ...