ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 266
                                               

Liste over aragonesiske monarker

Galindo I Aznárez: 844 – 867 Aureolus:? – 809 Galindo Garcés: 833 – 844 Galindo II Aznárez: 893 – 922 Aznar II Galíndez: 867 – 893 Aznar I Galíndez: 809 – 820 García I Galíndez: 820 – 833 Andregota Galíndez: 922 –?

                                               

Liste over Bahrains konger

Liste over Bahrains konger omfatter herskere med ulike titler - hakim, sjeik eller konge - i tiden fra Bahrain oppsto som egen stat i 1783 og til vår tid. Mellom 1783 og 1971 hadde herskeren tittelen hakim og fra 1971 til 2002 var tittelen emir. ...

                                               

Liste over Bhutans konger

Liste over Bhutans konger omfatter normalt kongene i Wangchuk-dynastiet som har hersket i Bhutan siden 1907. Den bhutanske tittelen på kongene etter 1907 er Druk Gyalpo. Fra midten av det 17. århundre var imidlertid tittelen Druk Desi i bruk som ...

                                               

Liste over Bruneis sultaner

Sultanen av Brunei er Bruneis statsoverhode. Sultanens avstamming kan spores tilbake til det 15. århundre. De 29 sultanene av Brunei er: Muhammad Shah 1368–1402 Shah Berunai 1581–1582 Bolkiah 1485–1524 Abdul Jailul Akbar 1598–1659 Saiful Rijal 15 ...

                                               

Liste over kastiljanske monarker

Ramiro I: 842 – 850 Fruela I: 757 – 768 Alfonso II: 791 – 842 Ordoño I: 850 – 866 Favila: 737 – 739 Bermudo I: 788 – 791 Mauregato: 783 – 788 Aurelio: 768 – 774 Alfonso I: 739 – 757 Pelayo: 718 – 737 Silo: 774 – 783 Frulea II: 910 – 924

                                               

Liste over konger av Connacht

Kongene av Connacht var herskerne av cóiced av Connacht, som ligger vest for Shannon-elven i Irland. Navnet ble kun tatt i bruk i den tidlige middelalderen da det kom av Connachta. Det gamle navnet på provinsen var Cóiced Ol nEchmacht femtedelen ...

                                               

Liste over Dalriadas konger

Listen over Dalriadas konger omhandler konger av Dalriada i dagens Skottland. Dette kongedømmet ble grunnlagt av emigranter fra Irland, og det er grunn til at anta at det dreier seg om en fortsettelse av en eldre kongelinje. Etter den siste konge ...

                                               

Liste over Danmarks monarker

Liste over Danmarks monarker er en liste over Danmarks konger og dronninger fra 800-tallet og fram til vår tid. Det danske monarkiet presenterer seg selv som mer enn 1000 år gammelt, og dermed "blandt de ældste i verden". Den danske kongerekken i ...

                                               

Danske sagnkonger

Danske sagnkonger er den forhistoriske danske kongerekke. Denne artikkelen er kategorisert etter kilde, og deretter en usikker, unøyaktig, fantasifull kongerekke fra Skjold til historisk tid. Den historiske tid begynte med Knut den mektige, men d ...

                                               

Liste over konger av East Anglia

Kongene av East Anglia styrte i middelalderen øst-anglernes rike East Anglia i dagens England. Man mener at riket ble opprettet omkring 520, men det er usikkert når den første konge, Wehha, ble innsatt. I 794 ble riket underlagt Mercia, og senere ...

                                               

Liste over konger av Essex

Kongene av Essex styrte det angelsaksiske kongedømmet Essex fra omkring 500 til 825, da riket ble innlemmet i Wessex. Listen over konger er ufullstendig, og årstallene er omtrentlige i de fleste tilfeller.

                                               

Liste over faraoer

En liste over faraoer i oldtidens Egypt. Dateringen brukt i denne listen må i de fleste tilfeller bli ansett som tilnærmet. Det finnes mange forskjellige systemer for datering av hendelser i oldtidens Egypt, denne listen er én slik tolkning.

                                               

Liste over frankiske konger

Karolingerne var opprinnelig major domus under det merovingiske dynastiet i Austrasia og senere i det gjenforente Frankerriket. Over tid overtok de den reelle styringen av riket med merovingerne som marionetter. Denne ordningen varte fram til Pip ...

                                               

Liste over Frankrikes monarker

Liste over Frankrikes monarker er en liste over Frankrikes konger etter Hugo Capet. Listen omfatter de personer som har vært konge eller keiser av Frankrike. Et rike styrt av én hersker oppsto i Gallia da det Vestromerriket begynte å falle sammen ...

                                               

Liste over Færøyenes monarker

Færøyene ble norsk skattland i 1035, og Magnus I den gode ble dermed Færøyenes første monark. Fra Kalmarunionen fra 1300-tallet har Færøyene delt monark med Danmark, som øyene er delvis selvstyrt fra i dag. Da Norge gikk inn i personalunion med S ...

                                               

Liste over Hessens regenter

Dette er ei liste over Hessens regenter. Området Hessen har siden 1200-tallet blitt organisert under flere statsdannelser; først som et landgrevskap, deretter oppdelt i flere landgrevskap, før man fra begynnelsen av 1800-tallet fikk en todeling: ...

                                               

Liste over Irlands monarker

Dette er en liste over Irlands monarker. Listen dekker monarker for: For perioden 1801-1922 1927 se liste over britiske monarker. Kongeriket Irland 1542–1800 eng. Kingdom of Ireland Herredømmet Irland 1171–1542 engelsk: Lordship of Ireland Den ir ...

                                               

Liste over Italias monarker

Navnet "Kongedømmet Italia" har blitt brukt av flere forskjellige stater opp gjennom årene. Før 1861 var ingen konge av Italia hersker over hele halvøya.

                                               

Liste over monarker av Jerusalem

Liste over monarker i Kongeriket Jerusalem i årene 1099 to 1291 da dette eksisterte. De første kongene brukte tittelen Rex Latinitas Ierosolimitanus "konge over de latinske i Jerusalem". De tok ikke sikte på å herske over de lokale kristne, musli ...

                                               

Liste over konger av Kent

Liste over konger av Kent henviser til de eldste historiske konger av det angelsaksiske kongedømmet Kent, i dag et grevskap i England. Kent, det mest sørøstlige området i England, ble erobret fra rundt 455 og var således blant de aller eldste ang ...

                                               

Konger av Kyrene

Kongene av Kyrene hersket over det greske kongedømmet i Kyrenaika og hovedstaden Kyrene i Nord-Afrika i dagens nordvestlige Libya. Dette riket ble opprettet av doriske bosettere fra Thera på 600-tallet f.Kr. Kongene av Kyrene ble gjenstand for en ...

                                               

Liste over konger av Preussen

Det følgende er en liste over konger av Preussen av huset Hohenzollern 1701-1918: Fram til 1772 ble kongene offisielt titulert som konge i Preussen "König in Preußen", senere som konge av Preussen "König von Preußen".

                                               

Liste over Koreas monarker

Liste over Koreas monarker er en liste over monarker i alle de ulike kongedømmene på Koreahalvøya fram til og med avviklingen av Keiserdømmet Korea i 1910.

                                               

Liste over konger i Det langobardiske kongerike

Langobardene var et germansk folkeslag som var på vandring sørover og østover i Europa tidlig i folkevandringstiden. De nevnes allerede hos den romerske historikeren Tacitus i hans bok Germania fra 98 e. Kr. og de ble av ham betegnet som dyktige ...

                                               

Liste over Lesothos monarker

Liste over Lesothos monarker er en oversikt over monarker i Basutoland i tiden 1822 til 1965 og i Lesotho etter selvstendigheten i 1965. Kongen har tittelen motlotlehi.

                                               

Liste over Marokkos regenter

Hassan II 1961–1999 Mohammed V 1957–1961 Mohammed VI 1999–

                                               

Liste over regjerende konger og dronninger

Liste over regjerende konger og dronninger er en liste over regjerende konger og dronninger. Elizabeth II av Storbritannia, er også dronning av samvelderikene. Derfor blir hun nevnt flere ganger bare med forskjellig tittel for hvert av samvelderi ...

                                               

Liste over storfyrster av Moskva

Simeon 1341–1353 Vasilij III 1505–1533 Ivan II Ivan den vakre 1353–1359 Storfyrstinne Jelena Glinskaja Jurij 1303–1325 Vasilij I 1389–1425 Ivan I 1325–1341 Daniel 1283–1303 Ivan III den store 1462–1505 – første hersker over hele Russland Vasilij ...

                                               

Liste over Maldivenes statsoverhoder

Liste over Maldivenes statsoverhoder omfatter Maldivenes sultan fra 1902 til 1952, presidenter i den første republikken fra 1953 til 1954, sultanen fra 1954 til 1968, og presidentene i den andre republikken fra 1968 til vår tid. Presidenten er la ...

                                               

Liste over konger av Man

Listen over konger av Man omfatter monarkene som styrte Man i Irskesjøen fra 1164 til 1504. Før dette ble øya styrt av kongen av Man og øyene, og senere av lorden av Man.

                                               

Liste over konger av Man og øyene

Listen over konger av Man og øyene omfatter kongene som styrte Man og Hebridene fra 836 til 1164. Den starter med den første kjente hersker i området, og ender ved oppsplittingen av Man og Hebridene.

                                               

Liste over konger av Mercia

Kongene av Mercia hersket over et område i det som i dag er det sentrale England. Den første kongen ble innsatt ca. 585, og den siste ble forvist i 874. Noen kvinner er med på listen, da de styrte som regenter under kongen av Wessex i en periode ...

                                               

Liste over Islands monarker

Dette er en liste over Islands regenter. Liste over Islands monarker mellom 1262 og 1944. Listen er en innfallsvinkel til Islands historie: Den beskriver utviklingen av statsmakten på Island: fra rikssamling, gjennom middelalderens kirke- og kong ...

                                               

Liste over Nepals konger

Konge på nepali heter raja ; dronning rani. Girbanyudha Bir Bikram Shah mars 1799 – 20.11. 1816 Yashka Malla 1427–1482 Kama Deva 1184–1196 Mahendra Bir Bikram Shah 14.03. 1955 – 31.01. 1972 Siddhi Narsing 1618–1661 Surendra Bir Bikram Shah 12.5 1 ...

                                               

Liste over Norges monarker

Liste over Norges monarker, som hersket over et samlet Norge, regnes tradisjonelt fra Harald Hårfagre, muligens som en arv fra Snorres fremstilling i Heimskringla. Det er imidlertid usikkert hvor stabil kongemakten var i de første ca. 150 år, og ...

                                               

Liste over konger av Northumbria

Northumbria var et av anglernes kongedømmer i det nordlige England. Det var opprinnelig delt i to riker, Bernicia og Deira, som ble forent av Aethelfrith i 604. I tiden etter dette fortsatte det å være ett rike med unntak av kortere perioder med ...

                                               

Det osmanske dynastiet

Det osmanske dynastiet regjerte Det osmanske riket fra 1281 til 1923. Første overhodet var Osman I til tross for at dynastiet ikke ble proklamert før 1383 da Murad I var det første overhodet som tok tittelen Sultan. Før dette brukte overhodene ti ...

                                               

Liste over konger i Persia

Elamittene var et folkeslag som holdt til i Susa, i det som idag er Khuzestan-provinsen. Deres språk var hverken semittisk eller arisk, og de var de geografiske forgjengerne til perser/meder-riket som dukket opp senere. Noen har fremsatt bevis fo ...

                                               

Liste over konger av pikterne

Listen over konger av pikterne er basert på lister i Den piktiske krønike. Disse er av senere dato enn hendelsene de beskriver, og nevner ikke årstall for kongenes regjeringstid. Det er også forskjell mellom de forskjellige listene i krønikene i ...

                                               

Liste over Polens herskere

For Polens herskere etter 1917, se artikkelen Liste over Polens statsoverhoder Se også: Liste over Polens dronninger Frem til 1795 ble Polen, eller i det minste landets kjerne, styrt på forskjellige tider enten av książę eller król. De viktigste ...

                                               

Liste over Portugals monarker

Liste over Portugals monarker lister Portugals monarker eller herskere fra landets uavhengighet fra Léon i 1128 til dannelsen av republikken, 5. oktober 1910.

                                               

Liste over romerske keisere

Romerske keisere styrte og hersket over Romerriket og utøvde makt over rikets borgere og militærapparat. Romerriket ble utviklet da den romerske republikk invaderte først de italiske rikene på Den italienske halvøya, deretter invaderte og okkuper ...

                                               

Liste over Russlands monarker

Vsevolod III 1176–1212 Mikhail 1174–1176 Dmitrij av Pereslavl 1277–1294 Andrej I 1168–1174 Jaroslav II 1238–1246 Mikael Jaroslavitsj 1304–1318 Konstantin I 1216–1218 Jaroslav III 1264–1271 Jurij II 1218–1238, gjensinnsatt Andrej 1249–1252 Andrej ...

                                               

Liste over spanske monarker

En liste over spanske monarker, det vil si herskere over et forent Spania. Regenter og regentskapsråd er ikke tatt med. Forgjengerne til det spanske monarkiet var: Visigoternes kongedømme Kongedømmet Aragón Córdoba-kalifatet Kongedømmet Castilla ...

                                               

Liste over britiske monarker

Listen over britiske monarker er en oversikt over de som har sittet på tronen i kongerikeene England, Skottland og senere det forente Storbritannia. Det har vært 12 monarker i kongeriket Storbritannia og det forente kongerike Storbritannia. Et ny ...

                                               

Mytiske konger av britene

De mytiske konger av britene var konger i det britonske Britannia. Kongene er nevnt av kilder som er skrevet ned tildels langt senere. De tidligste kildene er Nennius og Gildas, men den som skrev mest om temaet var Geoffrey av Monmouth, som ble f ...

                                               

Liste over konger av Strathclyde

Clinoch 508-540 Ceretic Guletic 410-450 Gereint 485-490 Neithon 859-? Constantine?-859 Guret 645-658 Cinuit 480-485 Cynan 798-816 Beli II 694-722 Run 872–878 Riderch II 780-798 Neithon 612-621 Dumnagual II 693-694 Dumnagual III 754–760 Eugein II ...

                                               

Liste over konger av Sussex

Kongene av Sussex hersket i kongedømmet Sussex i det sørøstlige England fra ca. 477 til ca. 790. Flere i listen styrte ikke som konge, men som ealdorman, en slags lokal høvding eller jarl, og fungerte mer eller mindre som stedfortreder for kongen ...

                                               

Liste over Sveriges monarker

Listen over Sveriges monarker begynner med Erik Seiersæl av Munsöætten; han er den første historisk belagte konge. Landsnavnet Sverige er imidlertid yngre. Sverige bestod tidligere av flere riker; Vestergøtland, Østergøtland, Svitjod, Södermanlan ...

                                               

Liste over Thailands monarker

Liste over Thailands monarker er en oversikt over monarkene som har hersket over Thailand, regnet fra kongedømmet Sukhothai, med Pho Khun Si Intharathit som første konge, til nåværende konge, Rama IX av Thailand. Thailand har i dag et konstitusjo ...