ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 267
                                               

Tysk keiser

Tysk keiser var den offisielle tittel for statsoverhodet i det tyske keiserrike. Den tyske keiseren var samtidig i realunion konge av Preussen. Tittelen var en nyskapning, da herskerne i det hellige romerske rike av den tyske nasjon, som var blit ...

                                               

Liste over tysk-romerske monarker

Ved traktaten i Verdun i 843 ble Frankerriket delt i tre. Den ene var Øst-Frankerriket, som senere ble til det tysk-romerske rike. Otto I. trådte i Karl den stores fotspor og gjenopprettet keiserverdigheten i det østfrankiske rike, og gjelder sål ...

                                               

Liste over konger av Wessex

Listen over konger av Wessex er en oversikt over herskerne i Wessex i dagens England fra 519 til 924. Tittelen opphørte å eksistere da Wessex var blitt kjernen i det forente England. For de senere kongene finnes det i mange tilfeller gode kilder, ...

                                               

Liste over Østerrikes monarker

Denne listen over Østerrikes monarker fører opp de regjerende østerrikske markgrevene, hertugene, erkehertugene og keiserne av husene Babenberg, Zähringen, Přemysliden og Habsburg. Før 976 er forholdene noe uklare. Babenbergernes forgjenger het B ...

                                               

Liste over norske politiske ungdomsorganisasjoner

En politisk ungdomsorganisasjon er en ungdomsorganisasjon som knytter seg til et moderparti. I Norge finnes følgende politiske ungdomsorganisasjoner: Sosialistisk Ungdom SU Unge Høyre UH Rød Ungdom RU Ungkommunistene i Norge UngKom Senterungdomme ...

                                               

Liste over norske statlige selskaper

Liste over norske statlige selskaper hvor den norske stat har direkte eierskap, som forvaltes direkte av departementene. Listen består av 71 selskaper per 31. mars 2013, og selskaper hvor eierskapet blir forvaltet av underliggende etater er utela ...

                                               

Liste over norske departementer

Arbeids- og sosialdepartementet Kulturdepartementet Nærings- og fiskeridepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kunnskapsdepartementet Landbruks- og matdepartementet Justis- og beredskapsdepartementet ...

                                               

Liste over Norges regjeringer

Mellom 1814 og 1884 hadde man ingen fullstendige skifter av regjeringer, kun suppleringer. Nedstående periodeinndeling baserer seg på boka Det norske statsråd 1814–1905, utgitt av Statsministerens kontor i 1996. Navngivingen er basert på statthol ...

                                               

Liste over Tysklands regjeringer

Liste over Tysklands regjeringer omfatter de regjeringer som har representert føderale, tyske stater eller forsøk på å danne slike, fra 1848 og frem til idag. I tillegg omfatter listen overgangsregjeringene og -styrene etter den første og den and ...

                                               

Abort-motstanderne

Abort-motstanderne er en politisk gruppering som stilte til valg i sju fylker ved stortingsvalget 2005 og i et fylke i 2009. Gruppen hadde opprinnelig ikke noe program ut over abortsaken og ønsket ikke å bli oppfattet som et politisk parti. 17. a ...

                                               

Abortmotstandsbevegelsen

Abortmotstandsbevegelsen også kalt for pro-life er en bevegelse som mener abort er problematisk og kritiserer inngrepet. Bevegelsen finnes i hele verden, men størrelsen varierer fra land til land. I Norge er organisasjonen Menneskeverd og partiet ...

                                               

Amathea

Amathea er en norsk stiftelse som tilbyr tjenester som bidrar til samfunnets arbeid med å forebygge uplanlagt svangerskap og abort. Stiftelsen Amathea en landsdekkende helsetjeneste som tilbyr gratis veiledning til kvinner og par som er blitt upl ...

                                               

En prest og en plage

En prest og en plage er en norsk dokumentarfilm fra 2014 som handler om livet den kontroversielle norske presten og abortmotstanderen Børre Knudsen. Regi er ved Fridtjof Kjæreng. Filmen skildrer i hovedsak Knudsens utrettelige kamp mot den norske ...

                                               

Folkeaksjonen mot fri abort

Folkeaksjonen mot fri abort var en organisasjon/aksjonsgruppe som arbeidet for å forhindre en liberalisering av abort i Norge. Aksjonsgruppa ble startet i 1974 av legen Erling Sagedal og var en reaksjon mot en planlagt liberalisering av abortlove ...

                                               

Gianna Jessen

Gianna Jessen er en amerikansk abortmotstander og handikapaktivist. Hun ble født etter et mislykket abortforsøk hvor legene brukte isoton saltvannsløsning som kan ha en etsende eller brennende effekt. Isoton saltvannsløsning har blitt brukt til s ...

                                               

Børre Knudsen

Børre Arnold Knudsen var en luthersk teolog og prest som ble kjent som en av Norges mest markante motstandere av selvbestemt abort og liberale synspunkter i Den norske kirke. Han var biskop i det uavhengige Strandebarm prosti fra 1997 til 2008.

                                               

Kristent Konservativt Parti

Kristent Konservativt Parti var et norsk kristenkonservativt politisk parti som eksisterte fra 1965 til 1998. Det ble grunnlagt under navnet Norges Demokratiske Parti og stilte sporadisk til valg inntil de i 1998 slo seg sammen med Samlingspartie ...

                                               

Kåre Kristiansen

Kåre Gulbrand Kristiansen var en norsk politiker. Han var politisk aktiv fra 1951 til 1999, både på lokalplan og riksplan. Han tilhørte den konservative fløyen av partiet og markerte seg som Israel-venn, abortmotstander og EU-tilhenger. Han vakte ...

                                               

Live Action (organisasjon)

Live Action er en amerikansk abortmotstandsorganisasjon som ble opprettet i 2003 av Lila Rose, som var 15 år på den tiden. Organisasjonen er mest kjent for å ta hemmelige videoopptak av abortklinikken Planned Parenthood. I noen av opptakene utga ...

                                               

Emanuel Minos

Hans far var gresk, hans mor av egyptisk opprinnelse. Han ble som liten adoptert av den norske misjonærfamilien Gunnerius Tollefsen, og han kom til Norge i 1930, som et av de første adoptivbarn, fra et land utenfor Norden. Minos hadde sin frelses ...

                                               

Ludvig Nessa

Ludvig Nessa er en norsk politisk aktivist og tidligere prest i Den norske kirke som siden 1980-årene har markert seg som en av de sterkeste motstanderne av selvbestemt abort i Norge. Han hadde et tett samarbeid med abortmotstanderen Børre Knudse ...

                                               

Melissa Ohden

Melissa Ohden er en amerikansk kristen abortmotstander som har overlevd et abortforsøk. Ohden er blant annet kjent for å deltatt i en høring om den amerikanske klinikken Planned Parenthood i Kongressen.

                                               

Eric Robert Rudolph

Eric Robert Rudolph er en amerikansk anti-abort-terrorist. Han sto bak en rekke bombeattentater i USA på 1990-tallet, som til sammen drepte tre personer og skadet minst 150. Mest kjent er bomben som gikk av i Olympiaparken i Atlanta under Sommer- ...

                                               

Erling Sagedal

Erling Sagedal var en norsk lege, psykiater og abortmotstander. Han tok medisinsk embetseksamen i Bergen i 1956 og spesialisering i psykiatri i 1963. Sagedal var ansatt to år ved Lier sykehus inntil han i 1959 ble ansatt ved Kristiansand Sanitets ...

                                               

Anita Apelthun Sæle

Anita Apelthun Sæle er en norsk politiker som har sittet på Stortinget i flere perioder. Hun tilhører den verdikonservative delen av partiet. Hun er utdannet med fagbrev kontorfag 1970, Økonomisk gymnas 1973, Kristendom grunnfag, Universitetet i ...

                                               

TV Visjon Norge

TV Visjon Norge eller Visjon Norge er den første skandinaviske, kristne TV-kanalen som sender 24 timer i døgnet. Den sendes over satellitt og dekker hele Norge, samt mye av Norden. Ansvarlig redaktør for kanalen er Jan Hanvold.

                                               

Thor Henrik With

Thor Henrik With er biskop i Det evangelisk-lutherske stift i Norge. Han studerte teologi på Menighetsfakultetet, der han fullførte studiet i 1979. Fra 2001 til 2013 var han ansatt i Norges Samemisjon, der han var generalsekretær de to siste åren ...

                                               

Abhay Bharadwaj

I 1969 flyttet hans familie til India på grunn av borgerkrigen i Uganda. Dette var noen før president Idi Amin utviste inderne, som for det meste var gujaratier. Bharadwaj begynte på sin karriere som skrankeadvokat i Gujarat i India i 1980. Han f ...

                                               

Marek Edelman

Marek Edelman var en polsk politisk og sosial aktivist samt kariolog som var kjent som en av lederne av opprøret i Warszawaghettoen i 1943. Han vokste opp i en jiddisch-talende familie med tilknyting til den ikke–sionistiske og jødiske sosialistb ...

                                               

Celine Fariala Mangaza

Celine Fariala Mangaza med tilnavnet Mama Leki, var en kongolesisk aktivist for funksjonshemmede. Leki et ord på lingala som betyr "tante", og fungerer som en respektpartikkel i navnet. Hun ble født i Bukavu øst i landet, og ble rammet av polio d ...

                                               

Chato Galante

José María Galante Serrano, kalt Chato Galante, var en spansk politisk fange, politiker og menneskerettighetsaktivist.

                                               

Tendol Gyalzur

Tendol Gyalzur, opprinnelig Tenzin Dolkar var en tibetansk-sveitsisk sosial velgjører som ble kjent for å opprette det første private hjem for foreldreløse barn i Tibet. Etter mange år ble det, og et annet hun opprettet i Yunnan, overtatt og så s ...

                                               

Wahiduddin Khan

Wahiduddin Khan, kjent som Maulana, var en indisk islamlærd og fredsaktivist. Han stod i en sufitradisjon.

                                               

Domingos Mãhörõ

Domingos Mãhörõ var en høvding av xavante-indianerne i deres hjemland Sangradouro i området General Carneiro, 449 km fra Cuiaba. Han var leder for et indiansk statsanerkjent kooperativ og en aktiv leder for de innfødte folkegruppers interesser og ...

                                               

José Manuel Mireles Valverde

José Manuel Mireles Valverde var en meksikansk lege og aktivist. Han var grunnleggger av Grupos de Autodefensa Comunitaria, paramilitære selvforvarsgrupper som kjempet mot Caballeros Templarios-kartellet, den lokale alliansepartner til Sinaloa-ka ...

                                               

Anis al-Naqqash

Anis al-Naqqash, også kjent som Naccache, var politisk aktivist og geriljakjemper som var straffedømt for terrorismekriminalitet.

                                               

Paulinho Paiakan

Paulinho Paiakan, eller Benkaroty Kayapó, på portugisisk best kjent som Paulinho Paiacã, var en leder for kayapofolket, en indianerstamme i Brasil. Han ledet kayapoene i deres protester mot ødeleggelsen av Amazonasregnskogen.

                                               

Ángela Salazar

María Ángela Salazar Murillo var en colombiansk sosial aktivist av gammel afrikansk herkomst, og en av de elleve medlemmer av Sannhetskommisjonen, Comisión de la Verdad.

                                               

Remi Schrijnen

Remi Schrijnen var en belgisk frivillig i den tyske hæren under den andre verdenskrig. Han var tilsluttet Waffen-SS. Schrijnen var av flamsk nasjonalist og den eneste flamske frivillige soldaten i Flandern-divisjonen av det tyske Waffen-SS som ha ...

                                               

Irena Sendler

Irena Stanisława Sendler var en polsk sosialarbeider. Under den annen verdenskrig var hun aktiv i den polske motstandsbevegelsen og Żegota, den polske anti-holocaust bevegelsen i Warszawa. I perioden 1940-april 1943 smuglet hun og 25 medarbeidere ...

                                               

Jean-Louis Servan-Schreiber

Hans far, Émile Servan-Schreiber, var en jødisk forfatter; hans mor var Denise Bresard. Servan-Schreiber fikk sin høyere utdannelse ved Sciences Po. Han var medgrunnligger av LExpansion og grunnlegger av Psychologies og Radio Classique. Han var o ...

                                               

Blitz

Blitz eller Blitz-miljøet er en betegnelse på miljøet rundt det såkalte Blitz-huset i Oslo sentrum. Blitz-miljøet består stort sett av venstreradikale, i all hovedsak pønkere, anarkister, venstresosialister og kommunister. Blitz ble dannet i 1982 ...

                                               

RadiOrakel

radiOrakel er en idealistisk nærradio i Oslo, etablert i 1982. Radiostasjonen har kontorer på Blitzhuset og deler frekvensen 99.3 MHz på FM-båndet med Voice of Oslo tidligere PAK radio. Stasjonen kan være verdens eldste kvinneradio. Radiostasjone ...

                                               

Bærekraft

Bærekraft er et begrep som brukes for å karakterisere økonomiske, sosiale, institusjonelle og miljømessige sider ved menneskelige samfunn. I denne betydningen stammer begrepet fra Brundtlandrapporten i 1987, der bærekraftig utvikling sustainable ...

                                               

Bærekraftig infrastruktur

Bærekraftig infrastruktur er strategier og teknologier for konstruksjon av bygninger og tilhørende infrastruktur, tilpasset forventede klimaendringer og fremtidige behov for redusert utslipp og gjenbruk av ressurser. Et velstandssamfunn kjenneteg ...

                                               

Bærekraftig skogbruk

Bærekraftig skogbruk er et skogbruk der skogen blir forvaltet med hensyn til at grunnlaget for vedvarende bruk av skogen og skogressursene blir tatt vare på. Det kan innebære at skogen skal hogges slik at framtidige generasjoner kan hogge like my ...

                                               

Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling er en samfunnsutvikling som imøtekommer dagens forbruksbehov uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til få dekket sine. Begrepet ble allment kjent etter Brundtlandkommisjonen i 1987. Begrepet brukes ofte av po ...

                                               

FNs mål for bærekraftig utvikling

FNs mål for bærekraftig utvikling er De forente nasjoners felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. De består av 17 hovedmål og 169 delmål. Bærekraftsmålene skal fungere som en felles globa ...

                                               

Grønn økonomi

Grønn økonomi eller økologisk økonomi er et begrep og forskningsområde innen samfunnsøkonomi som handler om å utvikle en verdensøkonomi som bidrar til bærekraftig utvikling. Grønn økonomi er et bredere begrep enn miljøøkonomi, og har flere berøri ...

                                               

Økoby

Økobyer planlegges med fokus på en bærekraftig utvikling og byenes totale miljøpåvirkning. Byene forsøker bla. å redusere forbruket av energi og vann og utslippene av CO2 og forurensning. "Kompaktbyen" er et forbilde i planleggingen. I en tett by ...