ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 27
                                               

Denavit-Hartenberg konvensjonen

Denavit-Hartenberg konvensjonen er en konvensjon innen robotikk som går ut på å bruke fire parameter per ledd for å beskrive tilstanden til en robot som består av ledd med én frihetsgrad. De fire delene er gitt som rotasjon om z-aksen, forflyttin ...

                                               

Deutsches Institut für Normung

Deutsches Institut für Normung er Tysklands standardiseringsorganisasjon og er Tysklands medlem i ISO. DIN har hovedkvarter i Berlin. Det er for tiden rundt tretti tusen DIN-standarder som dekker de fleste teknologiske områder.

                                               

Digibok

Digibok er en lydbok og elektronisk avspiller i ett. Det er et norskutviklet konsept fra Kibano og Lydbokforlaget. "Digibøker" selges med ørepropper og batteri så lytteren kan begynne med boken rett etter anskaffelse. Lytteren kan sette avspillin ...

                                               

Digitale fortellinger

Digitale fortellinger er korte, ofte personlige multimediafortellinger. Historien fortelles ved hjelp av digitale verktøy; en datamaskin med videoredigeringsprogram. Digitale fortellinger varer ofte ikke mer enn 2-3 minutter, og består vanligvis ...

                                               

DMX512-A

DMX512-A er en RS-485 basert kommunikasjonsprotokoll som brukes innen lysindustrien til å styre dimmere, moving heads, scannere og annet utstyr som styres fra et lysbord.

                                               

Domenehai

Domenehai er et begrep som er oppstått de senere år, og som beskriver virksomheten til personer som spekulerer i å registrere internett domener, såkalt cybersquatting, uten annen intensjon enn at de skal selge disse videre til personer og/eller v ...

                                               

Dyson-sfære

Dyson-sfære, eller "skall" slik det er beskrevet i de originale dokumentene, er en hypotetisk megastruktur, opprinnelig beskrevet av Freeman Dyson. Opprinnelig var ideen beskrevet som et system av solenergi-satellitter som omgjør solas energi til ...

                                               

Dølle

En dølle er en hul del av et redskap eller våpen som passer på et skaft. Spadeblader, spydspisser og tilsvarende deler av redskap og våper er utsatt for høy belastning og er vanligvis laget av jern eller andre metaller. Å lage skaftet av tilsvare ...

                                               

EIS-systemet

EIS står for European Invertebrate Survey og er et geografisk rutenett for Europa. Landområdene inndeles i kvadratiske ruter på 50x50 kilometer. Svært små landområder og øyer som ligger utenfor rutenettet legges til en av de nærmeste rutene, det ...

                                               

Elektrisk apparat

Apparater som omformer energi til eller fra elektrisk strøm kalles elektriske apparater. Praktisk talt alle apparater som trenger energi kan bruke elektrisk effekt i en eller annen variant. Eksempler er elektrisk lys, husholdningsapparat, utstyr ...

                                               

EPCIS

EPCIS er en standard for hendelsesregistrering knyttet til unike objekter som flyter i en verdikjede. Standarden ble utviklet av EPCGlobal i 2007 for å skape en infrastruktur for deling av informasjon i en verdikjede med fokus på unike identer. S ...

                                               

Fagverk

Typiske fagverk finner vi som broer ikke minst jernbanebroer, takstoler, tårn, heisekraner, høyspentmaster, oppjekkbare plattformer og jacketer. I fagverksbroene er som regel rammene bundet sammen med tverrbjelker eller et eget fagverk på toppen.

                                               

Fargestyring

Fargestyring er standardisering av fargegjengivelse i ulike programmer og systemer. Fargestyring sikrer at fargene i et bilde beholder samme kulør uansett hvor det gjengis, fra digitalt foto til papir via trykkpresse eller fargeskriver, og på uli ...

                                               

FIRST Lego League

FIRST LEGO League er et kunnskaps- og teknologikonsept for barn og unge mellom 4 og 16 år. I FLL utforsker deltakerne problemstillinger innenfor et tema og prøver å finne løsninger som voksne ikke har tenkt på! Hvert år offentliggjøres et nytt op ...

                                               

Fjernkontroll

En fjernkontroll er en innretning for trådløs fjernstyring av forskjellige innretninger, apparater og maskiner, som f.eks. en TV, en kran, et sentrallåssystem i en bil og lignende. Dagens fjernkontroller kommuniserer vanligvis ved hjelp av infrar ...

                                               

Fjernstyrt undervannsfarkost

Fjernstyrt undervannsfarkost er en robot som blir fjern-manøvrert fra et kontrollrom på skip eller plattform. Farkostene blir brukt til utallige oppgaver på havdypet, som detaljert kartlegging av havbunn, inspeksjon, vedlikehold og reparasjon av ...

                                               

Fukttransport

På grunn av vannmolekylenes dipolstruktur kreves det mye energi for å øke temperaturen. Varmekapasiteten til vann er faktisk høyere enn for noe annet stoff, og er 4, 2 k J / k g ∗ K {\displaystyle 4.2kJ/kg*K} spesifikk varmekapasitet. En annen vi ...

                                               

Gadget

En gadget er et engelsk ord for en teknologisk "dings" eller raritet som har en spesiell, praktisk nyttefunksjon. Gadgets kan utføre funksjoner som vanlige teknologiske apparater utfører, men da gjerne på en uvanlig, morsommere eller bare annerle ...

                                               

Girkasse

Girkasse er en del av drivverket – kraftoverføringen eller transmisjonen i en bil eller helikopter som er det systemet som overfører motorkraft til drivhjulene. Girkassens oppgave er å overføre og tilpasse dreiemomentet ved hjelp av tannhjul i fo ...

                                               

Grafikk

Grafikk er en fellesbetegnelse på alle reproduksjonsmåter av skrift og tegning. Grafikk betegner både trykketeknikken og selve produktet, det grafiske bladet, samt trykt kunst generelt. Ordet grafikk stammer fra det greske "graphe" som betyr tegn ...

                                               

Impregnering

Impregnering er en behandlingsprosess for å gjøre ulike materialer motstandsdyktige mot vann og fuktighet. Det eksisterer ulike metoder. Man impregnerer treverk slik at de ikke skal trekke vann, og dermed forutsake råte. Tidligere brukte man CCA- ...

                                               

Ingeniøretikk

Ingeniøretikk er de moralske spørsmål som oppstår i ingeniørarbeid. Ingeniøretikk dreier seg "1) om studiet av de moralske spørsmål og beslutninger som møter personer og organisasjoner som er involvert i ingeniørarbeid, og 2) studiet av spørsmål ...

                                               

Izettle

iZettle er et mobilbetalingsselskap med base i Stockholm. Selskapet markedsfører en applikasjon og en tjeneste som kalles iZettle. Jacob de Geer og Magnus Nilsson grunnla selskapet i april 2010 og lanserte den første appen og tjenesten i 2011. Ve ...

                                               

Jigg

En jigg er en ramme eller et sett med verktøy for å lage større gjenstander som krever at de forskjellige komponentene sitter sammen på en bestemt måte under montering eller at mange like komponenter skal utformes på samme måte. En jigg kan være ...

                                               

Kitbashing

Kitbashing er en vanlig brukt teknikk for å lage en ny skalamodell ut fra andre skaladmodeller, ofte i en annen skala. Teknikken brukes spesielt til framstilling av modeller til science fiction-filmer der modeller til spesialeffekter av romskip o ...

                                               

Knop (knute)

En knute er noe man lager i et materiale som er lengre enn det er tykt, og er tilstrekkelig bøyelig, slik som garn, tråd, papir, tau, fiskeline, lærstripe, bånd, smijern og så videre Knuter brukes i alle fag der det brukes tråd, tau eller liknend ...

                                               

Kodetimen

Kodetimen er et ikke-kommersielt initiativ rettet mot skoleelever for å gi et innblikk i programmering. Initiativet ble tatt i 2013 og gjennomføres i desember hvert år.

                                               

Kompatibilitet (teknologi)

Kompatibilitet innebærer at flere teknologiske systemer følger samme standard og derfor kan brukes sammen. Slike systemer blir også betegnet som kompatibel eller kompatibel med, som også betyr forenlig med. På engelsk kom uttrykket i bruk midt på ...

                                               

Kuldeteknikk

Kuldeteknikk er teknologien og fagområdet bak alle moderne tekniske innretninger for kjøling og frysing, enten det dreier seg om tekniske installasjoner i bygninger, skip, biler, konteinere eller i husholdningsapparater. Fagområdet blir alternati ...

                                               

Kvern

Ei kvern er en maleinretning. Vanligvis brukes begrepet om en innretning som maler korn til mel. Bekkekverna er historisk best kjent i Norge. Kverner finnes til et stort antall ulike oppgaver. De brukes på kjøkkenet, på ulike verksteder og i indu ...

                                               

Kyborg

En kyborg er en krysning mellom et levende vesen og en maskin. Det er vanlig å bruke begrepet i science fiction, der teknologi er integrert i mennesker, eller cyberspace hvor mennesket er integrert i maskinen. Utvidete definisjoner omfatter også ...

                                               

Lifehacker

Lifehacker er en blogg om life hacks og programvare som ble startet 31. januar 2005. Siden er eid av Gawker Media og handler om Microsoft Windows-, Apple Macintosh- og Linux-programmer og tips og triks. De ansatte oppdaterer websiden ca. 18 gange ...

                                               

Litografi

Litografi, lito eller steintrykk er en grafisk teknikk for trykking av bilder. Trykkmetoden er såkalt plantrykk og bygger på at fett og vann avstøter hverandre. Opprinnelig ble bildene tegnet på litosteiner, men senere er også metallplater og spe ...

                                               

Lysforsterker

En lysforsterker eller restlysforsterker er et spesielt billedrør som forsterker synlig og nær-infrarødt lys, så dårlig opplyste omgivelser kan sees med et kamera eller øyet. Lysforsterkere brukes mest i våpensikter og nattbriller.

                                               

Magnetbånd

Magnetbånd er et lagringsmedium for lyd, video og store mengder data. Det består av et magnetiserbart belegg på en tynn stripe av et plastmateriale. Magnetbånd ble oppfunnet av Fritz Pfleumer i 1928 i Tyskland. Oppfinnelsen baserte seg på den tid ...

                                               

Manipulator

Manipulator er fra latin: manipulus som betyr håndfull. En manipulator er en fjernstyrt arm som monteres på fjernstyrte undervannsfarkoster og andre steder der tekniske behov tilsier det. De er velkjente på blant annet romstasjonene. Felles for a ...

                                               

Meccano spykee

Meccano spykee er en fjernstyrt overvåkingsrobot som du kan styre med en PC via trådløst nettverk. Roboten har kamera slik at du kan se det den ser. Andre funksjoner er høyttaler og mikrofon. Ved hjelp av disse kan man bruke den som en fjernstyrt ...

                                               

Medvindsturbin

Medvindsturbin er en type moderne vindkraftsturbin som kan benyttes for omdannelse av vindkraft til elektrisitet. Vindmøller med tradisjonelle moderne vindturbiner har vindblader som roterer etter vinden som passerer på forsiden av turbintårnet. ...

                                               

Mekanisk vifte

Ei mekanisk vifte er et apparat som brukes til å bevege luft eller andre gasser ved hjelp av roterende blader. Ved rotasjonen øker trykket på den ene siden av bladene, mens det minker på den andre. Dermed settes lufta i bevegelse. Vifter kan bruk ...

                                               

Miljøvennlig energi

Med miljøvennlig energi menes i dag energi i form av elektrisitet, enkelte sorter gass eller varme som er produsert på en måte som i minst mulig grad belaster miljøet med avfallsstoffer, og der bruken av energien ikke endrer dette regnskapet vese ...

                                               

Monocoque

En monocoque -konstruksjon, bærende karosseri eller bærende kledning er en konstruksjon der bærestyrken i konstruksjonen utgjøres av ytterskallet eller karosseriet, i motsetning til konstruksjoner med en indre bæreramme trukket med en ytterflate ...

                                               

MTU Aero Engines

MTU Aero Engines er et tysk selskap som utvikler, produserer og vedlikeholder flymotorer, både sivilt og militært. MTU står for Motoren- und Turbinen-Union. Selskapet har røtter tilbake til de tidligste år med motorisert flyvning, men selve MTU b ...

                                               

Muliggjørende teknologier

Muliggjørende teknologier er teknologier som viser seg å bli så gjennomgripende at de fører til store endringer i samfunnet. De gir også grunnlag for mange andre, nye teknologier. Historiske eksempler er trykkekunst, jernbane, dampmaskiner, elekt ...

                                               

Multirolleradio

Multirolleradio er et militært VHF-mobilradiosystem for taktisk samband. Systemet er beregnet på tale- og dataoverføring i frekvensbåndet 30-88 MHz. MRR kan sende tale, data og tekstmeldinger med høy sikkerhet. Sikkerheten oppnåes ved kryptering, ...

                                               

Nattsyn

Nattsyn beskriver forskjellige biologiske og teknologiske metoder for å se under svært lave lysforhold. De fleste metodene bruker ett av to prinsipper; utvidet spektrum eller forsterket intensitet.

                                               

Offsettrykk

Offsettrykk, offset er en indirekte litografisk trykkmetode, særlig for trykksaker i store opplag. Metoden er en videreutvikling av litografisk trykk. Litografi er en plantrykksmetode, hvor de trykkende og ikke trykkende områdene av trykkformen i ...

                                               

Oppfinnelse

Oppfinnelser er materielle konstruksjoner og teknologi som finner nye og nyttige anvendelser. Oppfinnelser omfatter prosessen fra idé til produksjon av noe nytt som ikke tidligere har eksistert, i alle fall ikke i den kombinasjonen eller tilpasni ...

                                               

Oppgangssag

En oppgangssag er en vanndrevet sag med et rett sagblad som beveger seg rett opp og ned. Sagbladet er spent fast i en ramme som er koblet til et vannhjul med en veivaksel. Et annet navn på oppgangssaga er vassag. Man skiller også mellom årgangssa ...

                                               

Patentfullmektig

En patentfullmektig er en person som har spesialisert seg på å representere klienter som ønsker å oppnå patenter overfor patentmyndighetene og leverer tjenester i saker vedrørende patentspørsmål, som for eksempel å innlevere innsigelse på at det ...

                                               

Pendelpilar

Pendelpilar er en konstruksjonsmetode for broer, hvor det er satt et ledd på pilarene i topp og bunn slik at de beveger seg med broens svingninger. Prinsippet ble utviklet av den svenskfødte ingeniøren Axel Jacob Petersson, som var ansatt ved den ...