ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 278
                                               

Lilleborgsaken

Lilleborgsaken utløste den politiske striden som felte Johan Ludwig Mowinckels Venstre-regjering i 1931. Dette åpnet for Norges første Bondeparti-regjering under ledelse av Peder Kolstad. Stridens kjerne var konsesjoner innenfor norsk fettindustr ...

                                               

Norsk Landmandsforbund

Norsk Landmandsforbund var en norsk politisk organisasjon som hadde som mål å verne om interessene til bønder og bygder. Organisasjonen var forløperen til både Senterpartiet og Norges Bondelag.

                                               

Norsk utdanningspolitikk etter 1945

Norsk utdanningspolitikk etter 1945 viser til de politiske og pedagogiske endringene i norsk skole etter andre verdenskrig. Mens skolen før hadde vært en autoritær "puggeskole", ble det nå lagt til rette for nye idealer med flere aktiviteter og m ...

                                               

Riksretten 1926–1927

Riksretten 1926–1927 var en riksrettssak mot statsminister Abraham Berge og statsrådene Odd Klingenberg, Christian Fredrik Michelet, Cornelius Middelthon, Johan Rye Holmboe, Anders Venger og Karl Wilhelm Wefring. Riksrettssøksmålet ble vedtatt av ...

                                               

Sakførerpartiet

Sakførerpartiet kaltes av og til i den konservative pressen i Norge på 1850- og 1860-tallet den liberale gruppen av reformvenner som forente seg med de opposisjonelle gruppene av bondepartiet, og under Johan Sverdrups ledelse tok føringen i det n ...

                                               

Slottsloven på Akershus

Slottsloven på Akershus var en kommisjon som var i virksomhet i Norge i perioden 1704–1722. Slottsloven ble opprettet av Frederik IV ved plakat av 16. februar 1704. Kommisjonen hadde som mandat å fungere i stattholderens sted og besto av fire siv ...

                                               

Norges statsminister i Stockholm

Norges statsminister i Stockholm var tittelen på et statsrådsembede fra 1873 til 1905 i Unionen mellom Sverige og Norge. Norges statsminister i Stockholm hadde rang etter Norges statsminister i Kristiania. Etter at unionen med Sverige trådte i kr ...

                                               

Statsrådssaken

Statsrådssaken var en politisk strid i Norge om hvorvidt statsrådene skulle ha plikt til å møte i Stortinget. I tråd med maktens tredeling skulle ikke regjeringen styres av eller svare til Stortinget. Likevel ble det foreslått på forskjellige tid ...

                                               

Statssekretær (norsk historisk embede)

En statssekretær i norsk politisk historie var et embede på 1800- og begynnelsen av 1900-tallet. Da prins Christian Frederik 2. mars 1814 oppnevnte et regjeringsråd, ble det opprettet et embete som sekretær for rådet. Innehaveren fikk tittel regj ...

                                               

Stattholderstriden

Stattholderstriden var en politisk strid mellom Norge og Sverige rundt fra rundt 1850 til 1870. Stridens kjerne lå mellom Stortinget og kongens rett til å ha en stattholder i Norge. Stattholder betyr stedfortreder, nærmere bestemt en konges/fyrst ...

                                               

Trekongemøtet

Trekongemøtet i Konghelle ble ifølge Snorre avholdt i 1101. Møtet var et fredsmøte mellom Magnus Berrføtt av Norge, Inge Stenkilsson den eldre av Sverige og Erik Eiegod av Danmark. I henhold til Snorres Magnus Berrføtts saga ble kong Inges datter ...

                                               

Trekongemøtet 1914

Trekongemøtet 1914 var et møte 18.–19. desember 1914 mellom de tre skandinaviske kongene Christian X av Danmark, Håkon VII av Norge og Gustaf av Sverige. De ble samlet sammen med sine utenriksministre Scavenius, Wallenberg og Ihlen på lensresiden ...

                                               

Provisorisk regjering

Provisorisk regjering, også kjent som overgangsregjering, er en kriseregjering eller midlertidig regjering som blir opprettet når det oppstår et politisk tomrom etter at en tidligere regjering har kollapset. Slike politiske tomrom kan oppstå når ...

                                               

Den russiske provisoriske regjering

Russiske provisoriske regjering var den regjeringen som styrte Russland etter tsar Nikolaj IIs fall som følge av februarrevolusjonen og fram til oktoberrevolusjonen. Etter at Nikolaj II abdiserte i mars 1917 ble det dannet en midlertidig regjerin ...

                                               

Det nasjonale overgangsrådet

Det nasjonale overgangsrådet er en Benghazi-basert regjering dannet 26. februar 2011, under opprøret i Libya i 2011, som startet 17. februar samme år, i opposisjon til oberst Muammar al-Gaddafis libyske regime. Rådet bruker navnet Den libyske rep ...

                                               

Flensburgregjeringen

Flensburgregjeringen, også kjent som Flensburgkabinettet og Dönitzregjeringen, var en kortvarig regjering i Tyskland. Regjeringen forsøkte å styre Tyskland i en periode på et par uker ved slutten av andre verdenskrig i Europa. Den ble opprettet e ...

                                               

Frankrikes provisoriske regjering

Frankrikes provisoriske regjering var en provisorisk regjering som styrte Frankrike mellom 1944 og 1946. Regjeringen styrte landet i etterkant av frigjøringen av Frankrike som følge av operasjon Overlord og operasjon Dragoon og varte frem til eta ...

                                               

Kinas provisoriske regjering

Kinas provisoriske regjering, med sin hovedstad i Beijing, ble opprettet som en marionettregjering av Japan den 14. desember 1937, og styrte noen av de områder i det nordlige Kina som japanerne hadde erobret under den annen sino-japanske krig, de ...

                                               

Sør-Irlands provisoriske regjering

Sør-Irlands provisoriske regjering var en overgangsregjering i Sør-Irland som ble opprettet i 1922 for å signere den anglo-irske traktaten og dermed opprette Den irske fristat. Regjeringen foretrakk selv å kalle seg "Irlands provisoriske regjerin ...

                                               

Statskupp

Et statskupp er en rask, forfatningsstridig maktovertakelse av en stat, vanligvis utført av en liten gruppe personer som kun erstatter de øverste politiske lederne. Det regnes også som statskupp dersom et statsoverhode utsteder et dekret som går ...

                                               

Fructidorkuppet

Fructidorkuppet var et statskupp, gjennomført i Frankrike 18 fructidor år V. Siden Frankrike etter skrekkveldets fall hadde fått en ny forfatning, som la makten hos den lovstiftende forsamling, fryktet man innen direktoriet at folkestemningen sku ...

                                               

Kuppet i Iran i 1953

Kuppet i Iran i 1953 bestod av flere hendelser fra den 15. til den 20. august og resulterte i at den demokratisk valgte regjeringen under statsminister Mohammed Mossadegh ble styrtet. Kuppet var organisert av den amerikanske etterretningstjeneste ...

                                               

Kuppforsøket i Ekvatorial-Guinea i 2004

Kuppforsøket i Ekvatorial-Guinea i 2004 var et mislykket statskupp i Ekvatorial-Guinea i 2004. I kuppforsøket ble president Teodoro Obiang Nguema Mbasogo forsøkt erstattet av opposisjonspolitikeren Severo Moto Nsá. I mars 2004 erklærte president ...

                                               

Kuppforsøket i Sovjetunionen i 1991

Kuppforsøket i Sovjetunionen i 1991 var et forsøk av medlemmer fra regjeringen i Sovjetunionen på å stoppe reformene til daværende leder Mikhail Gorbatsjov. Kuppet varte fra 19. til 21. august og var mislykket, men svekket likevel Gorbatsjov til ...

                                               

Militærkuppet i Myanmar 2021

Militærkuppet i Myanmar 2021 er et pågående militærkupp i Myanmar, som startet på morgenen 1. februar 2021, noen timer før den nyvalgte nasjonalforsamlingen skulle møtes for første gang etter valget i 2020. Regjeringsleder Aung San Suu Kyi, presi ...

                                               

Militærkuppet i Thailand 2006

Militærkuppet i Thailand i 2006 fant sted 19. september da medlemmer av den thailandske hæren gjennomførte et statskupp mot regjeringen ledet av statsminister Thaksin Shinawatra. Statskuppet som er de første i Thailand på 15 år, etterfulgte en la ...

                                               

Selvkupp

Et selvkupp eller autokupp er en form for statskupp eller coup détat hvor en nasjons leder har kommet til makten på lovlig vis, men oppløser eller nøytraliserer nasjonens lovgivende makt og ulovlig tilraner seg ekstraordinær makt som ikke tildele ...

                                               

Statskuppet i Gabon 1964

Det gabonske kuppet 1964 var en militær konflikt mellom den 17. og 18. februar 1964 der en gruppe på 150 offiserer forsøkte å styrte president Léon Mba og ta makta i Gabon.

                                               

Statskuppet i Latvia 1934

Statskuppet i Latvia 1934 fant sted den 15. mai 1934 da Latvias statsminister Kārlis Ulmanis støttet av den latviske hæren oppløste Saeima og opprettet et utøvende ikke-parlamentarisk og autoritært styre, angivelig for å beskytte landet fra et ku ...

                                               

Statskuppet i Mauritania 2008

Statskuppet i Mauritania 2008 fant sted den 6. august 2008 da den mauritanske presidenten Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi ble kastet ut av regjeringen av en gruppe høytstående generaler han hadde sagt opp tidligere samme dag.

                                               

Statskuppet i Thailand i 2014

Statskuppet i Thailand i 2014 skjedde den 22. mai 2014, og ble ledet av general Prayut Chan-o-cha, daværende hærsjef i Den kongelige thailandske hær, mot Yingluck-regjeringen i Thailand etter seks måneder med politisk krise. Militæret etablerte e ...

                                               

A las barricadas

"A las barricadas" var en av de mest populære sangene for anarkistene under den spanske borgerkrigen 1936–1939. Melodien er fra den polske arbeidersangen "Warszawjanka" fra 1905, og den spanske teksten ble skrevet av Valeriano Orobón Fernández i ...

                                               

Agorisme

Agorisme er en liberalistisk og markedsanarkistisk ideologi, som har som mål å skape et samfunn som er basert helt frivillige kontrakter i mellom mennesker, gjennom motøkonomi og fredelig revolusjon. Ideologien ble utarbeidet av Samuel Edward Kon ...

                                               

AK Press

AK Press er et uavhengig forlag og distributør som har spesialisert seg på radikal og anarkistisk litteratur. Forlaget ble startet opp i 1987 av Ramsey Kanaan i Edinburgh i Skottland, da som en mindre postordretjeneste. Prosjektet utvided seg til ...

                                               

Alarm (avis)

Alarm var en norsk avis, som ble utgitt i årene 1919–1940 av Norsk Syndikalistisk Føderasjon. Carl O. Tangen satt som redaktør fra 1919-1927, deretter var han ansvarshavende i avisens redaksjonskomité. Avisen hadde en rekke artikler om arbeiderka ...

                                               

Die Anarchisten

Die Anarchisten: Kulturgemälde aus dem Ende des XIX Jahrhunderts er en bok skrevet av anarkisten John Henry Mackay. Boken ble utgitt på tysk og engelsk i 1891 og er blant Mackays mest leste verker. Mackay forsøkte å formidle via bokens undertitte ...

                                               

Anarkafeminisme

Anarkafeminismen er en politisk filosofi som kombinerer anarkisme og feminisme. Selv om kampen mot staten og andre former for autoriteter stod sterkt hos tidligere feminister av 1900-tallet, var det de nyere feministgruppene fra 1960-årene som by ...

                                               

Anarkiets år

Anarkiets år er en roman av forfatter Bjørn-Erik Hanssen, skrevet i 1995 og utgitt av Falken forlag. Den tar utgangspunkt i anarkist-bevegelsen i Trondheim på 1970-tallet, og konfliktene på venstresida av samtidens politikk.

                                               

Anarkisme

Anarkisme, "uten" og ἄρχειν, "å herske" og ισμός, "uten herskere") er en politisk filosofi som mener staten er uønsket, unødvendig eller skadelig, og som går inn for å fjerne, eller i stor grad minske, alle former for maktstrukturer. Begrepet ana ...

                                               

Anarkistisk-Communistisk Gruppe "Libertas"

I 1891 og 1892 drev noen tyskere propaganda for de anarkistiske idéer i Kristiania, og de stiftet Anarkistisk-Communistisk Gruppe "Libertas". Formannen var den tysk bokbinder Theodor Martner. Andre tyskemedlemmer vi har navnet på er cigararbeider ...

                                               

Anarkisymbolikk

Anarkisymbolet, en A i en sirkel, representerer ifølge Peter Marshall Pierre-Joseph Proudhons "Anarchy is Order" og at sirkelen betyr at det er et symbol for enhet og besluttsomhet som bidrar støtte til den avproklamerende ideen av internasjonal ...

                                               

Anarkoindividualisme

Anarkoindividualisme, eller individualistisk anarkisme, er den retningen innenfor anarkismen som vektlegger individets bærende rolle i samfunnet. Anarkoindividualisme viser til flere politisk-filosofiske tradisjoner innenfor den anarkistiske beve ...

                                               

Anarkokollektivisme

Anarkokollektivisme, eller kollektivistisk anarkisme, er en anarkistisk retning som vektlegger fellesskapets sentrale rolle. Den skiller seg ut fra mutualismen ved at den nokså kategorisk avviser markedet. Det er ikke det enkelte individet, men d ...

                                               

Anarkokommunisme

Anarkokommunisme er en retning innenfor anarkismen som står for gjensidig hjelp på grasrotnivå, organisert nedenfra. Denne retningen skiller seg fra den individualistiske anarkismen, og vektlegger de sosiale forholdene i samfunnet mer enn enkelti ...

                                               

ANORG

Anarkistføderasjonen i Norge – Anarkistenes Organisasjon er en politisk organisasjon som ble opprettet i 1977 under navnet ANORG. Organisasjonen og dens politikk er omstridt blant anarkister. ANORG ble tilsluttet IFA – Internasjonalen til Føderas ...

                                               

Antiautoritær

Ordet antiautoritær er knyttet til frihetlige sosialistiske og anarkistiske retninger som er motstandere av autoritær ledelse og stram disiplin – også i partier og bevegelser på venstresiden. Studentopprøret i 1968 tok i likhet med andre spontane ...

                                               

Bewegung 2. Juni

Bewegung 2. Juni var en venstreekstremistisk terrororganisasjon og såkalt "bygerilja" i Vest-Tyskland i 1970-årene. Navnet viser til Benno Ohnesorgs dødsdag den 2. juni 1967, da studenten ble skutt av politimannen Karl-Heinz Kurras under en demon ...

                                               

Bibliothek der Freien

Bibliothek der Freien er et anarkistisk spesialbibliotek i Berlin som ble grunnlagt i 1993. Siden august 1996 har biblioteket hatt som oppgave å oppbevare anarkistisk, venstre-libertarianistisk og syndikalistisk litteratur.

                                               

Bitcoin

Bitcoin er en form for digital valuta bygget på en idé formulert av Satoshi Nakamoto i oktober 2008, og bitcoin ble utviklet i et desentralisert nettverk fri fra sentralbank fra januar 2009. Navnet refererer til åpen kildekode-programvaren der et ...

                                               

Centre International de Recherches sur l’Anarchisme

Centre International de Recherches sur l’Anarchisme er et bibliotek og forskningssenter for anarkismen.