ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 280
                                               

Russland og vi

Russland og vi er en bok skrevet av Vidkun Quisling. Teksten ble først utgitt som en artikkelserie i avisen Tidens Tegn høsten 1930, før den ble utgitt i bokform i julen samme år.

                                               

Smith Act

Alien Registration Act eller Smith Act er en amerikansk lov som forbyr politisk arbeid med siktemål å omstyrte amerikanske myndigheter med vold. Loven påbyr også ikke-amerikanske statsborgere å registrere seg hos myndighetene. Loven har en straff ...

                                               

"Jødespørsmålet"

"Jødespørsmålet" var et politisk uttrykk som opprinnelig henviste til spørsmålet om jødenes integrasjon eller assimilasjon i de kristelig samfunnene i Vest-Europa. Det omfattet blant annet spørsmålet om jødene skulle få sivile og politiske retter ...

                                               

Alf Maria Amble

Alf Maria Amble var en norsk antisemittisk aktivist. I mellomkrigstiden hadde han tilknytning til de norske nasjonalsosialistiske miljøene og drev aktiv antisemittisk propaganda. Under andre verdenskrig opererte han som agent for tyske Abwehr.

                                               

American Jewish Committee

American Jewish Committee er en amerikansk organisasjon med base i New York City og Washington, D.C. AJC ble grunnlagt i 1906 av en liten gruppe amerikanske jøder for å skape oppmerksomhet rundt jødeforfølgelsene i Russland, og har siden stått i ...

                                               

Anti-Defamation League

Anti-Defamation League er en amerikansk, men internasjonal rettet frivillig organisasjon. I 2015 ble Jonathan Greenblatt øverste leder for ADL. Han etterfulgte da Abraham Foxman, som hadde sittet som leder siden 1987. Organisasjonen beskriver seg ...

                                               

László Bárdossy

László Bárdossy de Bárdos var en ungarsk diplomat og politiker. Han var Ungarns statsminister i perioden 1941–1942 og hadde under denne tiden et utstrakt samarbeid med Nazi-Tyskland. Bárdos ble etter krigen dømt til døden og henrettet for krigsfo ...

                                               

Harry Elmer Barnes

Harry Elmer Barnes var en amerikansk historiker, i sin tid beskrevet av Anthony Gregory som en "progressiv som hadde en del klassisk-liberale impulser", men Barnes ble senere kjent og beryktet på 1950-tallet som en Holocaust-benekter. Barnes var ...

                                               

Adolf Bartels

Adolf Bartels virket som lyriker, skuespiller- og romanforfatter og litteraturkritiker. Hans litteraturhistoriske arbeider, ikke minst Geschichte der deutschen Literatur og Einführung in die Weltliteratur, var kjennetegnet av sitt sterkt tysknasj ...

                                               

Blodsvernloven

Blodsvernloven var en av Nürnberglovene vedtatt av det tyske nasjonalsosialistiske NSDAPs "Rikspartidag for frihet" i september i 1935. Disse lovene dannet det juridiske grunnlaget for Hitler-Tysklands systematiske forfølgelse og seinere utslette ...

                                               

Carl-Ernfrid Carlberg

Carl-Ernfrid Carlberg var en svensk sportsutøver som deltok under de olympiske leker 1912 i Stockholm. Carlberg ble olympisk mester i turn under OL 1912 i Stockholm. Han var med på det svenske laget som vant lagkonkurransen i mangekamp svensk sys ...

                                               

Houston Stewart Chamberlain

Houston Stewart Chamberlain var en britisk-tysk forfatter av politisk filosofi, naturvitenskap, og var svigersønn av den tyske komponisten Richard Wagner. Chamberlain ble født som brite, men tok i 1916 tysk statsborgerskap. Han ble i økende grad ...

                                               

Christlich-Sozialen Partei (det tyske keiserrike)

Christlich-soziale Partei var et kristent, konservativt og antisemittistisk politisk parti innenfor det tyske keiserrike. Partiet ble grunnlagt i 1878 av teologen Adolf Stoecker under navnet Christlichsoziale Arbeiterpartei. I 1881 skiftet det na ...

                                               

Alexandru C. Cuza

Cuza var en slektning av Alexandru Ioan Cuza, den første lederen av de forente fyrstedømmene som senere fikk navnet Romania. Cuza ble født i Iași som sønn av Constantin Gheorghe Cuza, magistrat, og Smaranda Coroi, datter av kammerherre Ioniță Cor ...

                                               

Das Judenthum in der Musik

"Das Judenthum in der Musik" er et essay av Richard Wagner, som hovedsakelig angriper jøder, blant annet Giacomo Meyerbeer og Felix Mendelssohn. Essayet ble utgitt under et pseudonym i Neue Zeitschrift für Musik i Leipzig i september 1850. Den bl ...

                                               

De svarte hundre

De svarte hundre var en ultranasjonalistisk bevegelse i Russland tidlig på 1900-tallet som kjempet mot den revolusjonære bevegelsen. Bevegelsen støttet det tsar-styret og Romanov-familien, og motsatte seg enhver endring av det autokratiske og ene ...

                                               

Den nordiske motstandsbevegelsen

Den nordiske motstandsbevegelsen, også kjent som Nordiska Motståndsrörelsen på svensk, er en nasjonalsosialistisk organisasjon som gjennom revolusjon ønsker å "skape en nordisk nasjonalsosialistisk republikk bestående av de nordiske landene Sveri ...

                                               

Den nye verdenskeiser

Den Nye Verdenskeiser. Zions Lærde Ældstes Protokoller er tittelen på den første norske oversettelsen av det antisemittiske falskneriet kjent som Sions vises protokoller. Teksten utkom på Helge Erichsen & Co’s Forlag i Kristiania i oktober 1920 o ...

                                               

Den svarte Front (Nederland)

Zwart Front var en nederlandsk fascistisk bevegelse som var aktiv før den annen verdenskrig. Fronten oppstod som den sydlige avdeling av den nederlandske Fascistiske Liga, som et resultat av krangel mellom regionsleder Arnold Meijer og lederen Ja ...

                                               

Der Mythus des zwanzigsten Jahrhunderts

Der Mythus des zwanzigsten Jahrhunderts, er en bok av den nasjonalsosialistiske raseideologen Alfred Rosenberg. Den ble første gang gitt ut i 1930, og kom senere i en rekke opplag. Boken ble regnet som den nest mest innflytelsesrike nasjonalsosia ...

                                               

Deutsche Vaterlandspartei

Deutsche Vaterlandspartei var et radikalt tysk politisk parti som ble grunnlagt i september 1917, og som var aktivt i sluttfasen av første verdenskrig. Partiet hentet ideologisk elementer fra konservatisme, radkal nasjonalisme, antisemittisme og ...

                                               

Artur Dinter

Artur Dinter var en tysk antisemittisk forfatter og nazipolitiker. Han var medlem av NSDAP, men kom etterhvert på kant med Hitler og endte med å bli utvist.

                                               

Anton Drexler

Anton Drexler var en av grunnleggerne av Det tyske Arbeiderparti, som senere fikk navnet Det nasjonalsosialistiske tyske Arbeiderparti.

                                               

Dreyfus-saken

Dreyfus-saken var en politisk skandale som delte Frankrike i to uforsonlige politiske leirer fra affærens begynnelse i 1894 og til dens løsning i 1906. Saken begynte i november 1894 da kaptein Alfred Dreyfus, en ung fransk artillerioffiser av jød ...

                                               

Eugen Dühring

Dühring ble født i Berlin, da hovedstaden i kongedømmet Prøyssen. Etter juridisk utdannelse praktiserte han som advokat frem til 1859. En øyensykdom som til slutt forårsaket total blindhet, gjorde at han tok opp de studier som nå forbindes med ha ...

                                               

Dietrich Eckart

Dietrich Eckart var en tysk journalist og dramatiker som var mentor for Hitler, et tidlig medlem av det tyske nazistpartiet, og en av deltakerne i det mislykkede ølkjellerkuppet i 1923.

                                               

Olga Eggers

Olga Antoinette rigsfriherreinde Eggers var en dansk forfatter og journalist. Hun var en markant sosialdemokrat og kvinnesaksforkjemper, som i løpet av 1930-tallet ble nazist og overbevist antisemitt. Eggers var kusine til Hjalmar Schacht.

                                               

László Endre

László Endre var en ungarsk politiker og embetsmann under andre verdenskrig. Han var sammen med László Baky og Adolf Eichmann den øverste ansvarlige for holocaust i Ungarn.

                                               

Der Ewige Jude

Der Ewige Jude, tysk for "Den evige jøde", er en tysk dokumentarfilm fra 1940 med et antisemittisk og nazistisk budskap. Filmen ble regissert av Fritz Hippler etter en idé av juristen og propagandamakeren Eberhard Taubert. Den rasistiske propagan ...

                                               

Gottfried Feder

Gottfried Feder var en tyskingeniør, nazist og selvlært økonom. Han ble tidlig et sentralt medlem av det tyske nasjonalsosialistiske partiet NSDAP. Det var etter hans forelesning i 1919 at Hitler ble medlem av det tyske arbeiderpartiet. Han trakk ...

                                               

Ditlieb Felderer

Ditlieb Felderer er en svensk historierevisjonist. Han har spesielt befattet seg med forfølgelser under Holocaust med hovedvekt på jøder og medlemmer av Jehovas vitner. Han mener blant annet at antallet drepte Jehovas Vitner-medlemmer var betrakt ...

                                               

Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

Folkeaksjonen mot EU-medlemskap er en norsk organisasjon som arbeider mot norsk medlemskap i Den europeiske union. Organisasjonen arbeider også for en oppsigelse av både EØS-avtalen og Schengen-avtalen fordi de mener disse er grunnlovsstridig. Or ...

                                               

Walter Frank

Walter Frank var en tysk historiker. Han var ordførende for Reichsinstitut für Geschichte des neuen Deutschlands, som blant annet hadde som oppgave å bygge opp om Det tredje rikes antijødiske politikk. Til tross for sitt syn og sin politikk ble h ...

                                               

Theodor Fritsch

Theodor Fritsch var en tysk antisemitt hvis meninger og syn sterkt påvirket tyskeres holdninger til jøder på slutten av det 19. og begynnelsen av det 20. århundret. Fritsch trodde sterkt på den ariske rases absolutte overlegenhet og var svært opp ...

                                               

Geltungsjude

Geltungsjude var et begrep som ble benyttet om personer som ble ansett som jøder i henhold til den første forordning av Riksborgerloven, som var en del av raselovene fra Nürnberg av 14. november 1935. Dette var personer som ble ansett som jøder, ...

                                               

Herbert Gerigk

Herbert Gerigk var en tysk musikolog som anses som en av de mest innflytelsersrike antisemitter innen musikkvitenskapen på 1900-tallet. Dette skyldes i særlig grad at han utarbeidet og utgav Lexikon der Juden in der Musik, samt hans øvrige virkso ...

                                               

Odilo Globocnik

Odilo Lotario Globocnik, også skrevet Globočnik, kallenavn "Globus", var en østerriksk nazistisk politiker og SS-offiser. Globocnik var den sentrale personen ved gjennomføring av holocaust i Lublin-distriktet i det okkuperte Polen der omkring 1.5 ...

                                               

Joseph Goebbels

Paul Joseph Goebbels var en fremstående nasjonalsosialist og propagandaminister i Tyskland fra 1933 til 1945. Som Hitlers minister styrte han tysk presse, radio og filmproduksjon, og var strategen bak Det tredje rikets offentlige presentasjon av ...

                                               

Octavian Goga

Octavian Goga var en rumensk forfatter og politiker. Han var statsråd flere ganger etter første verdenskrig, og han var en av lederne for det nasjonalkristne partiet fra 1935, og statsminister fra desember 1937 til februar 1938. Under sitt kortva ...

                                               

Granadamassakeren

Granadamassakeren fant sted den 30. desember 1066 da en muslimsk forlkemende stormet det kongelige palass i Granada, som den gang var i den muslimskstyrte al-Andalus, myrdet den jødiske vesir Joseph ibn Naghrela og massakrerte mange av de jøder s ...

                                               

Wilhelm Gustloff

Denne artikkelen er om personen, man finner skipet i følgende artikkel: "Wilhelm Gustloff" Wilhelm Gustloff var en tysk meterorolog og nazistisk politiker. Han var ved sin død var leder for NSDAP/AO i Sveits, det vil si nazistpartiets utenlandsav ...

                                               

Franz Halder

Franz Ritter von Halder var en tysk generaloberst og sjef for generalstaben fra 1. september 1938 fram til 24. september 1942, da han ble avskjediget etter uenigheter med Adolf Hitler. Etter andre verdenskrig hadde Halder en sentral rolle i utvik ...

                                               

Veit Harlan

Veit Harlan var en tysk skuespiller og filmregissør. Han regnes som en av de viktigste propagandafilmmakerne i det nasjonalsosialistiske Tyskland. Han var den eneste kunstneren som etter krigen ble stilt for retten for sitt bidrag til naziregimet ...

                                               

Karl Harrer

Karl Harrer var en sportsjournalist som sammen med Anton Drexler og Gottfried Feder grunnla Deutsche Arbeiterpartei, som var forløperen til Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei.

                                               

Wolf-Heinrich von Helldorf

Wolf-Heinrich von Helldorf var en tysk greve, nazist og SS-general som var sjef for politiet i Berlin fra 1935 til 1944. Helldorf deltok i første verdenskrig hvor han fikk Jernkorset i begge klasser. Etter krigen med han med i et frikorps og delt ...

                                               

Hans Hinkel

Hans Hinkel var en tysk journalist, nazist og SS-general. Ved Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda var han ansvarlig for å holde jødiske interesser utenfor det tredje rikes kulturliv. Som Reichsfilmintendant var Hinkel kunstnerisk ...

                                               

Fritz Hippler

Fritz Hippler var en tysk filmskaper som hadde en høy posisjon i det nasjonalsosialistiske Tysklands propagandaministerium. Hippler regisserte blant annet den antisemittiske dokumentarfilmen Der Ewige Jude i 1940. Han var også offiser i SS. Hippl ...

                                               

Olav Hoaas

Olav Peder Georg Hoaas er en norsk tidligere lektor som i 1976 ble dømt for uttalelser han hadde kommer med om jøder. Dommen gjaldt uttalelser Hoaas hadde kommet med i VG 29. mai 1975. Han fremholder her at "en fransk historiker ved navn Paul Ras ...

                                               

The International Jew

The International Jew er en serie på fire antisemittiske pamfletter eller bøker som ble skrevet og gitt ut av den amerikanske bilfabrikanten Henry Ford fra 1920 til 1922. Bøkene er en samling av artikler som først ble offentliggjort i Fords avis ...

                                               

David Irving

David John Cawdell Irving er en omstridt britisk forfatter og selvlært historiker som har skrevet nærmere tretti bøker om den andre verdenskrig. Blant bøkene er The Destruction of Dresden og biografier om Göring, Goebbels, Milch og Churchill. Stø ...