ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 281
                                               

Judensau

Judensau, tysk for "jødesugge" eller "jødepurke", også kalt Judenschwein, "jødesvin", er en antijudaistisk, seinere også antisemittisk, karikatur og folkelig metafor som særlig er kjent fra tysk kirkekunst i seinmiddelalderen. Motivet viser jøder ...

                                               

Jødeparagrafen

Jødeparagrafen er i dagligtale navnet på andre paragraf i Norges Grunnlov fra 1814 til 1851, men viser egentlig til den siste setningen. Paragrafen forbød i sin opprinnelige form jøder å komme til Norge, og jesuitter og munkeordener var forbudt. ...

                                               

Jødestjerne

Jødestjerne er det vanlige navnet på den gule davidsstjerna som jøder ble tvunget av nasjonalsosialistene til å bære i Tyskland og de fleste områdene som var okkupert av Tyskland under andre verdenskrig. Joseph Goebbels lanserte ideen i et notat ...

                                               

Gerhard Kittel

Gerhard Kittel var en tysk protestantisk teolog; han var leksikograf av bibelske språk. Han markerte seg som en entusiastisk tilhenger av nasjonalsosialismen og var åpent anti-semittisk. Inmnenfor bibelstudienme er han best kjent for sin Theologi ...

                                               

Krystallnatten

Krystallnatten er betegnelsen på natten mellom 9. november og 10. november 1938, og markerer starten på en dramatisk opptrapping av jødeforfølgelsene i Tyskland. Nasjonalsosialistene innledet da omfattende pogromer i Tyskland og Østerrike. 1400 s ...

                                               

Paul de Lagarde

Paul Anton de Lagarde var en tysk bibelforsker og orientalist. Han tilhørte det prøyssiske konservative parti og var også en ekstrem antisemitt. Hans Deutsche Schriften ble en tekst brukt av nasjonalister.

                                               

Werner von Langsdorff

Werner Schultze von Langsdorff, bedre kjent under pseudonymet Thor Goote, var en tysk maskiningeniør, luftfartsspioner og nasjonalsosialistisk forfatter, som deltok i begge verdenskriger.

                                               

Jörg Lanz von Liebenfels

Jörg Lanz von Liebenfels var en raseideolog på begynnelsen av 1900-tallet som var en av Adolf Hitlers inspiratorer til utviklingen av den nazistiske raselære.

                                               

Robert Ley

Robert Ley var en tysk nazist og kjemiker. Han organiserte og ledet Deutsche Arbeitsfront som erstattet fagforeningene etter nazistenes maktovertakelse i 1933. DAF omfattet også fritidsorganisasjonen Kraft durch Freude. Ley ble siktet for krigsfo ...

                                               

Julius Lippert (borgermester)

Julius Lippert var en tysk journalist, nazistisk politiker og partifunksjonær i NSDAP. Fra 1937 til 1940 var han Oberbürgermeister i Berlin. Han deltok også i første verdenskrig. Lippert ble etter andre verdenskrig dømt til åtte års fengsel for k ...

                                               

Livsuverdige liv

Livsuverdige liv var en betegnelse i det tredje rike som ble brukt om segmenter av befolkningen som ifølge Naziregimet ikke hadde retten til liv. Slike individer var gjenstand for ufrivillig eutanasi som ble gjennomført av staten, vanligvis gjenn ...

                                               

Erich von Manstein

Erich von Manstein var en tysk general som deltok i både første- og andre verdenskrig. Etter krigen ble han rådgiver for Konrad Adenauer. Manstein ble etter krigen dømt til 18 års fengsel for krigsforbrytelser, men som flere andre tyske krigsforb ...

                                               

Wilhelm Marr

Marr ble født i Magdeburg som eneste sønn av en skuespiller og teaterdirektør. Han gikk på barneskole i Hannover, senere på høyskole i Braunschweig. I Hamburg og Bremen var han lærling i handel og slo så følge med sin far, som var blitt engasjert ...

                                               

Dieudonné Mbala Mbala

Dieudonné Mbala Mbala, kjent under scenenavnet Dieudonné, er en fransk komiker, skuespiller og politisk aktivist. Hans far er fra Kamerun og hans mor er fransk.

                                               

Louis T. McFadden

Louis Thomas McFadden var en amerikansk politiker og bankdirektør. McFadden begynte yrkeskarrièren i First National Bank i 1892, og gjorde god karrière. I 1916 ble han bankens direktør, noe han var frem til 1925. I 1906 og 1907 var han kasserer i ...

                                               

Mischling

Mischling var i årene 1935–1945 et begrep brukt i nasjonalsosialistisk raseteori og raselovgivning og var en rasistisk betegnelse på de mennesker innenfor den tyske maktsfære som var av delvis jødisk avstamming. En forståelse av begrepet er vikti ...

                                               

Unity Mitford

Unity Mitford, var en tilhenger og nær venn av Adolf Hitler og Eva Braun. Hun kom fra en britisk aristokratfamilie og ble introdusert for Hitler i 1935 da hun studerte kunst i München. Hun var fascist og antisemitt og drømte om gode relasjoner me ...

                                               

Eustace Mullins

Et gjennomgående tema i Mullins tekster er en pågående krigstilstand mellom jødene på den ene siden som i Mullins teorier omfatter organisert kommunisme og kapitalisme verdens kristne og den vestlige sivilisasjon på den andre siden.

                                               

Eugen Nielsen

Georg Eugen Nielsen var en arkitekt, gårdeier, nasjonalsosialist, forlagssjef, propagandist og partistifter, antifrimurer-konsulent for okkupasjonsmakten under krigen og engasjert samler av blant annet våpen.

                                               

Emil Nolde

Emil Nolde eller Hans Emil Hansen var en dansk-tysk kunstner fra Nordfrisland. Han ble født i 1867 i en landsby nær Tønder. Hans far var friser og snakket nordfrisisk. Hans mor snakket dansk. Nolde ble utdannet som treskjærer i Flensburg. Efter l ...

                                               

Norsk Forening Mot Antisemittisme

Norsk Forening Mot Antisemittisme er en norsk organisasjon hvis formål er å arbeide mot antisemittisme. Initiativet ble tatt av Jo Benkow, og organisasjonens første leder var Kristoffer Gjøtterud, men ledes i dag av Christine Mohn. Andre prominen ...

                                               

Nyhetsspeilet

Nyhetsspeilet er et norsk nettmagasin som ble opprettet i 2009 av Frank Aune. Nyhetsspeilet utgir seg for å være et alternativt nyhetsmedium som dekker saker som ikke får gjennomslag i andre norske medier. Dette er delt inn i de tre paradigmene b ...

                                               

Nürnberglovene

Nürnberglovene eller Raselovene fra Nürnberg ble enstemmig vedtatt den 15. september 1935 ved riksdagen under den 7. rikspartidagen for Det nasjonalsosialistiske tyske arbeiderparti i Nürnberg. Med dette nedfelte de tyske nasjonalsosialistene ant ...

                                               

Overmennesket

Overmennesket er et filosofisk begrep brukt av den tyske filosofen Friedrich Nietzsche på 1880-tallet i flere verk, blant annet i Also sprach Zarathustra. Nietzsches søster, Elisabeth Förster-Nietzsche, som var anti-semitt og medlem av NSDAP, ska ...

                                               

Pamjat

Pamjat er en russisk ultranasjonalistisk, antisemittisk organisasjon. Den beskriver seg som "folkets nasjonal-patriotiske ortodoks-kristne bevegelse". Organisasjonen hevder at jøder og frimurere står bak en konspirasjon mot Russland, og at dette ...

                                               

Adalbert Paulsen

Adalbert Paulsen var en tysk teolog tilhørende Deutsche Christen og fra 1933 til 1945 Landesbischof i Den evangelisk-lutherske landskirke i Schleswig-Holstein.

                                               

Hans Henrik Petersen

Petersen var sønn av tollkasserer Thorvald Petersen født 8. august 1842 og Anna Møller, og tok maskiningeniøreksamen ved Trondhjems Tekniske Læreanstalt i 1909. Han hadde arbeidserfaring i fem år som driftsingeniør ved Ferriere di Udine i Italia ...

                                               

Symon Petljura

Symon Vasyljovytsj Petljura, født 10. mai jul. / 22. mai 1879 greg. i Poltava, Det russiske keiserrike, død 25. mai 1926 i Paris, Frankrike) var en ukrainsk politiker, utgiver, forfatter og journalist.

                                               

Ahmed Rami

Ahmed Rami, أحمد رامي, er en marokkansk-svensk forfatter som er mest kjent for å benekte Holocaust, og for å ha vært grunnlegger for den nå nedlagte radiokanalen Radio Islam. Han emigrerte til Sverige i 1973 etter at han året i forveien hadde del ...

                                               

Raseskjending

Raseskjending var et uttrykk brukt av nazistiske antisemittiske propagandister og jurister særlig for den angivelige skjending som en jøde begår mot "det ariske folk" når han eller hun bor sammen med eller har kjønnslig omgang med en arier.

                                               

Lucien Rebatet

Lucien Rebatet var en fransk forfatter og journalist. Han er kjent som en innbitt eksponent for fascisme og hatsk antisemitt.

                                               

Walter von Reichenau

Walter von Reichenau var en tysk general som deltok i første- og andre verdenskrig og som ble utnevnt til feltmarskalk under sistnevnte krig. Han var sønn av en prøyssisk general. Han stod bak flere massakre på sivile under tysklands felttog i So ...

                                               

Jeff Rense

Jeff Rense er en amerikansk journalist og konspirasjonsteoretiker bosatt i Santa Barbara, California. Han har tidligere vært ankermann i TV-nyheter og er nå vert for sitt eget program på radio, både via kringkasting og på Internett. Han ble kjent ...

                                               

Ritualmordanklagen på Rhodos

Ritualmordanklagen på Rhodos, også Blodsaken på Rhodos, var en sak med falske mordanklager på den osmanske øya Rhodos i 1840, hvor øyas jødiske befolkning ble anklaget for å rituelt ha myrdet en ung kristen gutt. De falske anklagene oppstod blant ...

                                               

George Lincoln Rockwell

George Lincoln Rockwell var en løytnant i den amerikanske flåten og en av USAs ledende nazister. Han grunnla American Nazi Party i 1959. Rockwell var en av frontfigurene i den nynazistiske verdensbevegelsen og var i 1962-67 leder av World Union o ...

                                               

Alfred Rosenberg

Alfred Rosenberg var en nasjonalsosialistisk politiker, opprinnelig fra Estland. Han ble sett på som en ledende ideolog i det tredje riket. Roseberg ble etter krigen dømt til døden i Nürnbergprosessen for krigsforbrytelser og forbrytelser mot men ...

                                               

Erik Rudstrøm

Erik Yngvar Rudstrøm var en norsk ingeniør, seiler og forfatter. Rudstrøm vokste opp i Fredrikstad og tok artium på Fredrikstad høyere allmennskole og jobbet på Tandbergs Radiofabrikk. Som radiotekniker ble han arrestert og satt på Grini. Han les ...

                                               

Eivind Saxlund

Eivind Saxlund var en norsk jurist, forretningsmann og skribent, mest kjent for sine antisemittiske holdninger. Saxlunds far var juristen Even Saxlund 1811–1902. Selv avla Eivind Saxlund juridisk embedseksamen i 1882 og ble høyesterettsadvokat i ...

                                               

Georg Ritter von Schönerer

Georg Heinrich Ritter von Schönerer var en østerriksk godsherre og politiker. Fra 1879 til århundreskiftet hadde han internasjonal betydning som leder for den tysknasjonale bevegelse, og senere for Den alltyske bevegelse. Som heftig motstander av ...

                                               

Karl Eberhard Schöngarth

Karl Georg Eberhard Schöngarth var en tysk nazist og SS-general som personlig var involvert i Holocaust under den annen verdenskrig. Han deltok under Wannseekonferansen i 1942. Schöngarth var en ivrig antisemitt og var overbevist om at det var nø ...

                                               

Senter mot antisemittisme

Senter mot antisemittisme er en ideell og uavhengig stiftelse grunnlagt av Erez Uriely og Rachel Suissa. SMA har som formål å arbeide for å gi saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten. SMA sier ...

                                               

Simon Wiesenthal-senteret

Simon Wiesenthal-senteret ble grunnlagt i 1977 til den jødiske krigsforbryterjegeren Simon Wiesenthals ære. Organisasjonens hensikt er å fortsette og utvide Wiesenthals arbeid mot rasisme, antisemittisme, terrorisme og folkemord. Den har særlig v ...

                                               

Sions vises protokoller

Sions vises protokoller er et forfalsket tekstdokument i form av en angivelig hemmelig møteprotokoll fra den første sionistkongressen i Basel i 1897. Det falske referatet beskriver jødiske lederes påståtte plan for å kontrollere politikk, media o ...

                                               

Johannes Stark

Johannes Stark var en tysk fysiker. I 1913 oppdaget han Stark-effekten, dvs. forskyvning og oppsplitting av atomers og molekylers spektrallinjer i et elektrisk felt. Han ble tildelt Nobelprisen i fysikk i 1919. Senere ble han kjent som en argumen ...

                                               

Bernhard Stempfle

Bernhard Rudolf Stempfle, psevdonymer: Redivivus ; Spectator Germaniae, var en tysk katolsk ordensprest og publisist. Han er fremfor alt kjent som utgiver av den jødefiendtlige avis Miesbacher Anzeiger. I forskningen bli det tildels antatt, tilde ...

                                               

Julius Streicher

Julius Streicher var en nasjonalsosialistisk propagandist og politiker i Det tredje rike. Han var kjent som en av de sterkeste antisemittene i NSDAP. Han ble etter krigen dømt til døden og henrettet for forbrytelser mot menneskeheten.

                                               

Der Stürmer

Der Stürmer var et tysk, nasjonalsosialistisk ukemagasin som ble utgitt av Julius Streicher fra 1923 til andre verdenskrigs slutt i 1945. Hovedtemaet i magasinet var jødehat, og tidsskriftet var en viktig del av det nazistiske propagandamaskineri ...

                                               

Mikal Sylten

Mikal Sylten var en norsk antisemitt som ble dømt i landssvikoppgjøret etter andre verdenskrig i Norge. Han var typograf av yrke, og utga fra 1916 Nationalt Tidsskrift, en avis med jødefiendtlige preg som fra 1917 benyttet en svastika halekors so ...

                                               

Joh. Søhr

Joh. Søhr kom opprinnelig fra Oterøy i Sannidal utenfor Kragerø. Etter artium gjennomførte han Krigsskolens nederste avdeling i 1887, før han ble cand. jur. i 1890. Etterpå arbeidet han i noen år på sorenskriverkontorer og som sakfører, før han i ...

                                               

Trippel parentes

Trippel parentes, også kjent som et), er et antisemitisk symbol som har vært brukt til å markere navn på personer av jødisk bakgrunn. Bruken kommer fra den ytre høyre bloggen The Right stuff. Bloggens redaktører har forklart at symbolet er ment å ...