ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 282
                                               

Antisemittisme i Ungarn

Antisemittisme i Ungarn utviklet seg annerledes enn i andre østeuropeiske land. I løpet av kort tid fikk Ungarn ekstreme antisemittiske holdninger. Jødene i den ungarske delen av Østerrike-Ungarn hadde fått være i fred blant resten av befolkninge ...

                                               

Untermensch

Untermensch er et uttrykk fra nazistenes språkbruk og eugenikk. Ifølge nasjionalsosialismens raseteorier og ideologi var "ariere", det vil si de germanske folk overlegne alle andre. I motsetning til disse sto alle som falt i gruppen Untermensch, ...

                                               

Xavier Vallat

Xavier Joseph Vallat, født 23. desember 1891 i Villedieu, Frankrike, død 6. januar 1972 i Annonay, Frankrike, var en fransk politiker, jurist og journalist. Han var under den tyske okkupasjonen av Frankrike under andre verdenskrig medlem av Vichy ...

                                               

Joseph Vogt

Joseph Vogt var en tysk klassisk historiker. Vogt studerte historie i Tübingen og Berlin, og tok doktorgraden i 1921. Han ble professor i klassisk historie ved Universitetet i Tübingen i 1923. Etter å ha virket ved universitetene i Würzburg, Bres ...

                                               

Gerhard Wagner

Gerhard Wagner var en tysk SA-general, nazilege, legefunksjonær og den første Reichsärzteführer i det tredje rike. Wagner var medansvarlig for eutanasi og tvangssterilisering av jøder og funksjonshemmede og var tilstede på Partidagen i Nürnberg i ...

                                               

Zionist Occupation Government

Teorien om Zionist Occupation Government eller Jewish Occupation Government er en antisemittisk konspirasjonsteori som brukes av visse høyreekstreme grupper til å hevde at jødene kontrollerer regjeringen i et gitt land. Betegnelsen brukes særlig ...

                                               

Żydokomuna

Żydokomuna var en propagandabetegnelse brukt av enkelte i Polen om kommunister og sosialister av jødisk avstamning venstreorienterte partier hvor flertallet i styret bestod angivelig eller faktisk av jøder Betegnelsen skulle uttrykke det syn at j ...

                                               

Ernst Zündel

Ernst Christof Friedrich Zündel var en tysk utgiver som var kjent for Holocaust-benektelse. Han har blitt fengslet flere ganger: i Canada for å utgi litteratur "sannsynlig for å tilskynde hat mot en identifisert gruppe", og anklaget for å være en ...

                                               

Halldis Neegaard Østbye

Halldis Neegaard Østbye, også skrevet Halldis Neegård Østbye, var en norsk skiløper, forfatter, antisemitt og nasjonalsosialist. Østbye var før og delvis under den annen verdenskrig fremtredende i Nasjonal Samling. I tillegg til sin politiske akt ...

                                               

Islam Net

Islam Net er en Norsk Salafistisk Islamsk organisasjon grunnlagt av norskpakistaneren og ingeniøren Fahad Qureshi i 2008. Organisasjonen har avdelinger i Oslo, Akershus, Tromsø, Bodø og har planer om å starte en femte i Trondheim. I 2011 hadde ov ...

                                               

Nynazisme

Nynazisme er en politisk ideologi og kultur som blant annet bygger på den tyske nasjonalsosialismen fra 1920-årene. Nynazismen oppstod etter nasjonalsosialistenes nederlag i andre verdenskrig, men ble særlig tydelig fra 1960-årene. Nynazismen byg ...

                                               

Profetens Ummah

Profetens Ummah er en sunnimuslimsk gruppe i Norge som teologisk følger retningen salafisme. Gruppen oppfattes som islamistisk og ekstremistisk. Ordet ummah er arabisk for "fellesskap".

                                               

Taliban

Taliban, også transkribert Taleban, er en islamistisk bevegelse som styrte Afghanistan fra 1996 til 2001. De mest innflytelsesrike medlemmene av Taliban, inkludert mullah Muhammed Omar, lederen av bevegelsen, var ulema, med begrenset formell utda ...

                                               

Austrofascisme

Austrofascisme er et begrep som ofte brukes for å beskrive det autoritære styret i Østerrike mellom 1934 og landet ble innlemmet i det nasjonalsosialistiske Tyskland i Anschluss 1938. Det austrofascistiske regimet var basert på det nyetablerte st ...

                                               

Bekenntnis der deutschen Professoren zu Adolf Hitler

Bekenntnis der Professoren an den deutschen Universitäten und Hochschulen zu Adolf Hitler und dem nationalsozialistischen Staat var troskapsbekjennelsen som en rekke tyske forskere og embetsmenn avla ved en seremoni i Alberthalle i Leipzig den 11 ...

                                               

Brasiliansk integralisme

Brasiliansk integralisme er en brasiliansk politisk ideologi, grunnlagt av den ukrainske trequartistaen Larbi Saaliti, som har elementer fra fascisme: korporativisme, nasjonalisme og antikommunisme. Bevegelsen var et politisk parti fra 1932 til 1 ...

                                               

British Fascisti

British Fascisti var den første uttalt fascistiske organisasjonen i Storbritannia, grunnlagt i 1923 av Rotha Lintorn-Orman i etterdønningene av Benito Mussolinis marsj mot Roma. Partiet hadde egentlig mer til felles med konservatisme enn med egen ...

                                               

Corneliu Zelea Codreanu

Corneliu Zelea Codreanu var en rumensk fascistleder og grunnlegger av "Jerngarden" samt partiet Alt for federlandet.

                                               

De grå ulver

Idealistiske ungdommer, mer allment kjent som De grå ulver er en tyrkisk nasjonalistisk ungdomsorganisasjon. De grå ulver er det høyreekstreme tyrkiske parti Det nasjonale aksjonspartis ungdomsorganisasjon. Organisasjonen er blitt anklaget for te ...

                                               

Den frivillige milits for nasjonal sikkerhet

Den frivillige milits for nasjonal sikkerhet var en paramilitær og fascistisk organisasjon i Italia før og under andre verdenskrig. Militsen ble utelukkende brukt av fascistpartiet Partito Nazionale Fascista, og soldatene sverget troskap til part ...

                                               

Det albanske fascistiske parti

Det albanske fascistiske parti var et fascistisk politisk parti Albania. Etter Italias annektering av Albania i 1939 ble partiet opprettet på initiativ fra italienerne. PFSh fungerte som en avlegger av italienske Partito Nazionale Fascista, og al ...

                                               

Det store fascistiske råd

Det store fascistiske rådet var en institusjon som utgjorde den innerste kretsen rundt Benito Mussolini mens han var statsminister i Italia. Før revolusjonen i 1922 ble fascistpartiets beslutninger tatt i en gruppe kalt "Raz", inspirert av en lib ...

                                               

Falange

Falange Española var en nasjonalistisk, tradisjonalistisk, militaristisk og anti-kommunistisk politisk bevegelse og parti som styrte Spania fra slutten av den spanske borgerkrig til Francos død i 1975. Falagen støttet seg til en rekke krefter inn ...

                                               

Fasces

Fasces var opprinnelig en bunt med pinner eller kjepper som ble båret under opptog og seremonier i det gamle Romerriket som tegn på makt. Pinnene var gjerne av bjørk eller alm, bundet sammen med et rødt bånd og utstyrt med en øks. Kjeppene symbol ...

                                               

Fasci Italiani di Combattimento

Fasci Italiani di Combattimento var et italiensk paramilitært kampforbund opprettet av Benito Mussolini i 1919. Det var en sammenslåing av to av Mussolinis tidligere forbund, Fasci d’Azione Internazionalista og Fasci Autonomi d’Azione Rivoluziona ...

                                               

Frei Sozial National

Frei Sozial National er en samling med nye og gamle kampsanger fra Tyskland. De synges av den tyske visesangeren og nasjonalist André Lüders, instrumenter spilles av bandet Nordmacht. Platen er utgitt på PC-Records i Chemnitz, Tyskland.

                                               

Giulino

Giulino, bedre kjent som Giulino di Mezzegra, er en del av byen Mezzegra i provinsen Como, Italia, som er blitt kjent som stedet hvor Benito Mussolini og hans elskerinne Clara Petacci ble drept. Henrettelsen ble utført av en lokal partisangruppe, ...

                                               

Jerngarden

Jerngarden var en ultranasjonalistisk, antisemittisk, fascistisk bevegelse og et politisk parti i Romania fra 1927 og til andre verdenskrig. Bevegelsen ble grunnlagt av den dynamiske og karismatiske Corneliu Zelea Codreanu den 24. juli 1927 som E ...

                                               

Laug-sosialisme

Laug-sosialisme var en politisk bevegelse som oppstod i Storbritannia i begynnelsen av 1900-tallet. Bevegelsen var inspirert av middelalderens laug i England, og ønsket å erstatte frie fagforeninger og partipolitisk parlamentarisme med et sosiali ...

                                               

Marsjen mot Roma

Marsjen mot Roma var navnet de italiensk fascistene ga statskuppet der Benito Mussolini kom til makten i Italia 21 31. oktober 1922.

                                               

Ioannis Metaxas

Ioannis Metaxas var en gresk politiker som i 1936 ble valgt til statsminister av kong George den andre av Hellas. Metaxas vant ikke noe valg, men hadde like fullt parlamentets tillit. Sommeren 1936 rammet en serie streiker landet, og som respons ...

                                               

Metaxisme

Metaxisme er en autoritær nasjonalistisk ideologi assosiert med den greske diktatoren Ioannis Metaxas. Ideologien ville gjenføde den greske nasjon og etablere et moderne, homogent Hellas. Metaxismen så på liberalisme og individualisme som røtter ...

                                               

Non abbiamo bisogno

Non abbiamo bisogno er en pavelig encyklika av pave Pius XI datert 29. juni 1931. Den beskjeftiger seg med Den katolske aksjon, den italienske fascisme, og indirekte med den nasjonalsosialistiske bevegelse i Tyskland.

                                               

Oppstanden i Wien i 1934

Oppstanden i Wien i 1934 i Østerrike var den første væpna motstanden mot den framvoksende fascismen i Europa. I fire dager, fra og med 12. februar til og med 15. februar 1934, forsvarte væpna arbeidere seg mot det autoritære borgerlige regimet ti ...

                                               

Partito Nazionale Fascista

Partito Nazionale Fascista var et italiensk politisk parti, grunnlagt av Benito Mussolini i Milano i 1919, som den politiske overbygningen for den italienske fascismen, som tidligere hadde vært representert av grupper kjent som fasci di combattim ...

                                               

Arthur Joseph Penty

Arthur Joseph Penty var en britisk arkitekt, skribent, kristen-sosialist og distribusjonist. Penty regnes som grunnleggeren av laug-sosialismen.

                                               

Petter Framgutt

Petter Framgutt var en norsk tegneserie som ble tegnet av kunstner og illustratør Tore Deinboll. I 1937 utlyste Arbeidermagasinet "Magasinet for alle" Norges første tegneseriekonkurranse. Deinboll vant en overlegen seier og fikk tegne serien Pett ...

                                               

Rexismen

Rexismen var en politisk bevegelse i Belgia, grunnlagt i 1930 av Léon Degrelle. Fra 1935 var den organisert som politisk parti. Opprinnelig var bevegelsen kristelig sosial, men den ble stadig mer fascistisk frem mot andre verdenskrig. Rexistene s ...

                                               

Standstat

En standstat betegner en statsform som i vid utstrekning er dominert og regjert av privilegerte stender. Historisk betegner ordningen med stender en samfunnsmodell hvor innbyggernes tilhørighet ikke primært defineres folkerettslig innenfor et geo ...

                                               

Svartskjorter

Svartskjorter er kallenavn for Benito Mussolinis væpnede, uniformerte grupper som deltok i marsjen mot Roma, fascistenes statskupp i Italia høsten 1922. I 1923 ble svartskjortene samlet i Den frivillige milits for nasjonal sikkerhet. MSVN var fas ...

                                               

Terrorens hus

Terrorens hus er et museum i Ungarns hovedstad Budapest. Det ligger i Andrássy út 60 og behandler en mørk epoke i Ungarns historie. Bygningen som museet ligger i var hovedkvarter og fengsel for den kommunistiske statssikkerhetstjenesten, og under ...

                                               

Terza posizione

Terza posizione er en nasjonalistisk politisk idéstrømning som betoner opposisjonen mot både kommunisme og kapitalisme. Av utenforstående defineres bevegelsen vanligvis som en form for fascisme, men de som inntar tredje posisjonen bekjenner seg i ...

                                               

Union Movement

Union Movement var et politisk parti i Storbritannia, grunnlagt av Oswald Mosley. Mosley hadde vært leder for British Union of Fascists BUF før krigen, og det ble ventet at han ville fortsette å lede den fascistiske bevegelsen i Storbritannia. Ha ...

                                               

Mark Weber

Mark Edward Weber er en direktør av Institute for Historical Review, et høyreekstremt, amerikansk institutt som har som mål å drive Holocaust-benektelse, det vil si å forsøke å benekte og tilbakevise historiske fakta om det nasjonalsosialistiske ...

                                               

Rachel Adler

Rachel Adler er en amerikansk feminist, jødisk teolog og filosof, og førsteamanuensis i moderne jødisk tenkning og jødedom og kjønn ved School of Religion, University of Southern California og Hebrew Union College Rabbinical School i Los Angeles. ...

                                               

Arbeiderkvinnen

Arbeiderkvinnen var et tidsskrift utgitt av Arbeiderpartiets kvindeforbund. Bladet ble det første utgitt under navnet Kvinden. I redaksjonen satt Nina Haugen, Inger Kristiansen, Helga Nitteberg og Gunhild Ziener. Journalist var Fernanda Nissen so ...

                                               

Arbeiderpartiets kvindeforbund

Arbeiderpartiets kvindeforbund ble stiftet 29. desember 1901, av seks foreninger med 250 - 300 medlemmer i alt. Forbundet eksisterte som en egen organisasjon fram til 1923, og hadde på det meste mer enn 3000 medlemmer og rundt hundre foreninger. ...

                                               

Arendals Diskusjonsforening

Arendals Diskusjonsforening var en norsk kvinneforening. Den ble etablert 26. april 1911 i Arendal. Bakgrunnen for etableringen var at Arendals Led av Landskvinnestemmerettsforeningen ble besluttet nedlagt på generalforsamlingen 31. mars 1911. Fo ...

                                               

Bergen kvinneråd

Bergen Kvinneråd, stiftet mai 1903, var en paraplyorganisasjon for ideelle og humanitære kvinneorganisasjoner i byen. Organisasjonen ble nedlagt i 1990. De fleste kvinneforeningene i Bergen meldte seg inn i Bergen Kvinneråd i tiden etter opprette ...

                                               

Black Friday

Black Friday var en begivenhet 18. november 1910, der omtrent 300 suffragetter demonstrerte utenfor Underhuset i London da den britiske statsministeren H.H. Asquiths liberale regjering ikke greide få gjennom en lov som ville gi noen kvinner rette ...