ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 288
                                               

Eugen Richter

Eugen Richter var en tysk skribent og liberal opposisjonspolitiker. Richter var fra 1867 til 1871 medlem av den nordtyske riksdagen, og fra opprettelsen av den tyske riksdagen i 1871 til sin død i 1906 medlem av denne. Han representerte i løpet a ...

                                               

Adam Smith

Adam Smith var en skotsk filosof som levde på 1700-tallet. Han ble allerede i løpet av sin levetid berømt som filosof, men er i dag mest kjent som det klassiske økonomifagets grunnlegger, og dermed en av grunnleggerne av moderne samfunnsøkonomi.

                                               

Sosialliberalisme

Sosialliberalisme er en retning innenfor liberalismen. Sosialliberalisme som ideologi oppsto som en reaksjon mot de sosiale forskjellene i 1800-tallets England. I motsetning til den klassiske liberalismen ønsker sosialliberale å bruke reguleringe ...

                                               

Swedish International Liberal Centre

Swedish International Liberal Centre er en svensk stiftelse som arbeider med demokratibistand utfra et vestlig-liberalt ståsted. Silc er knyttet til det politiske partiet Liberalerna. Senteret har kontakt med partier, organisasjoner, institusjone ...

                                               

Unge Venstre

Unge Venstre eller Norges Unge Venstre er et norsk, liberalt ungdomsparti tilknyttet det politiske partiet Venstre, og ble stiftet 27. januar 1909, med Anders Kirkhusmo som den første lederen. Den nåværende lederen er Sondre Hansmark fra Askøy i ...

                                               

Vormärz

Vormärz er benevnelsen på den periode som ledet frem til den mislykkede marsrevolusjonen i Tyskland i 1848. Epoken var preget av politistat og sterk sensur. Sensuren ble innledet av Klemens von Metternich i 1819, og førte til at trykkefriheten bl ...

                                               

Maoisme

Maoisme er en retning innenfor kommunisme og anses å være en videreutvikling av marxist-leninismen som igjen er en videreutvikling av marxismen. Maoismen bygger på statslederen Mao Zedongs teoretiske verker, kalt "Mao Zedong Tanker" På tross av a ...

                                               

Afghanistans (maoistiske) kommunistparti

Afghanistans kommunistparti Party of Afghanistan, persisk: حزب كمونيست افغانستان), tidligere kjent som Afghanistans kommunistiske parti, er et underjordisk maoistisk politisk parti i Afghanistan. Partiet er en fortsettelse av den politiske linjen ...

                                               

Anti-høyre-bevegelsen

Anti-høyre-bevegelsen, også kalt Anti-høyre-kampanjen, i Folkerepublikken Kina, som varte omtrent fra 1957 til 1959, bestod av en serie utrenskningskampanjer for å kvitte samfunnet med påståtte høyreavvikere innen Det kinesiske kommunistiske part ...

                                               

Belgias arbeiderparti

Partij van de Arbeid van Belgie eller Parti du Travail de Belgique er et kommunistisk politisk parti i Belgia. Det er et av få partier i Belgia som vender seg både til franskspråklige og nederlandskspråklige velgere. Det har ingen representasjon ...

                                               

Beriktigelsesbevegelsen

Beriktigelsesbevegelsen var den første ideologibevegelse igangsatt av Mao Zedong og Kinas kommunistparti. Den fant sted i de kommunistiskkontrollerte områdene av Kina i årene 1942 til 1945. På den tiden var maktsenteret og hovedstaden for de komm ...

                                               

Blekingegade-saken

Blekingegade-saken er en dansk kriminalsak som omhandler en gruppe som begikk alvorlig kriminalitet med det politiske formålet å støtte PFLP. Saken fikk sitt navn etter gruppens hemmelige tilholdssted og utstyrslager, som var en leilighet i Køben ...

                                               

De fire plagers kampanje

De fire plagers kampanje, eller oftere omtalt som den store spurvekampanjen, også kjent som "drep en spurv" -kampanjen (kinesisk: 消灭麻雀运动; Xiāomiè Máquè Yùndòng) var en av de første kampanjene under "det store spranget" i Folkerepublikken K ...

                                               

Den lysende sti

Den lysende sti er en gerilja-bevegelse som holder til i Latin-Amerika, spesielt i Peru. Geriljaens ideologiske orientering bygde på teoriene til Marx, Lenin og Mao, og den er aktiv i dag. Sendero Luminoso vil at det bestående samfunnet skulle fu ...

                                               

Hai Rui avsettes fra embedet

Hai Rui avsettes fra embedet er et teaterstykke kjent for sine ettervirkninger på kinesisk politikk frem mot kulturrevolusjonen. Wu Han, som skrev stykket i 1960, var en historiker som arbeidet med Ming-dynastiets historie. Wu Han skrev en artikk ...

                                               

Hongqi (tidsskrift)

Hongqi var et kinesisk kommunistisk tidsskrift. Det var fra juni 1958 til mai 1988 det teoretisk-politiske organ for Det kinesiske kommunistpartis sentralkomite, og hadde en markant maoistisk profil, både før, men ikke minst under kulturrevolusjo ...

                                               

Kommunistisk Arbejderparti

Kommunistisk Arbejderparti er et tidligere dansk kommunistisk parti. Det ble grunnlagt 22. november 1976 med utgangspunkt i organisasjonen Kommunistisk Forbund Marxister Leninister som hadde blitt stiftet 15. september 1968. KAP ble oppløst i 199 ...

                                               

Maoismen i Skandinavia

Den vestlige maoismen, også kalt ml-bevegelsen så en forankring i Skandinavia i første halvdel av 1960-tallet og nådde sitt toppunkt på midten av 1970-tallet. Denne ideologiske bevegelsen fikk ulik forankring i Norge, Sverige og Danmark, men utvi ...

                                               

Marxist-Leninistisk Front

Marxist-leninistisk Front, opprinnelig Marxist-leninistisk front i NKP, var en maoistisk organisasjon som oppsto som en opposisjon i Norges Kommunistiske Parti og der flertallet senere grunnla Kommunistisk Arbeiderforbund og mindretallet sluttet ...

                                               

Masselinjen

Masselinjen er en metode som ble utviklet av Mao Zedong og Kinas kommunistparti i det øyemed å lede folket, "massene". Folkemassene er den kraft i samfunnet som frembringer forandring, og ifølge Mao var bøndene dem som skulle utgjøre denne forand ...

                                               

Naxalitter

Naxalitter er fra slutten av 1960-tallet et navn brukt på indiske kommunister som driver eller har drevet gerilja blant fattigbønder på landsbygda, inspirert av teoriene til Mao Zedong. Navnet stammer fra området Naxalbari i Vest-Bengal, der et b ...

                                               

Nepal Kamyunishta Parti (Marksbadi Leninbadi Maobadi)

Nepal Kamyunishta Parti) – engelsk Communist Party of Nepal, på norsk Nepals Kommunistiske Parti, var et lite kommunistparti i Nepal fra 1981 til 2005. Partiet oppsto ved en splittelse i NKP Chautho Mahadhiveshan i 1981. Det ble opprinnelig kalt ...

                                               

Nepals kommunistiske parti (maoistisk)

Nepals Forente Kommunistiske Parti, nepāl kamyuniṣṭ pārṭī, forkortelse: NKP, offisielt engelsk navn: Communist Party of Nepal), Nepals Forente Kommunistiske Parti ofte kalt bare Maobadi, the maoists, maoistene), grunnlagt i 1994, er et kommunistp ...

                                               

New Peoples Army

New Peoples Army er den væpnede grenen av det Filippinske kommunistpartiet. Det ble grunnlagt 29. mars 1969. NPA betegner seg selv som maoistisk og utfører sin geriljakrig i henhold til den maoistiske strategien om folkekrig NPA finnes i minst 60 ...

                                               

Revolutionary Internationalist Movement

Revolutionary Internationalist Movement er en organisasjon av maoistiske kommunistpartier, som har som målsetting å opprette en ny kommunistisk internasjonale. RIM blei formelt stifta på et møte i London i 1984.

                                               

Rød Ungdom

Rød Ungdom er ungdomsorganisasjonen til partiet Rødt. Organisasjonen har tidligere gått under navnene Sosialistisk Ungdomsforbund og Sosialistisk Ungdomsforbund marxist-leninistene, men fikk sitt nåværende navn da Arbeidernes Kommunistparti marxi ...

                                               

Röd Ungdom

For den norske organisasjonen med samme navn, se Rød Ungdom Röd Ungdom var en svensk ungdomsorganisasjon, opprettet i 1973, nedlagt på slutten av 1980-tallet. Svenske RU fungerte på 1970-tallet som ungdomsorganisasjonen til Sveriges Kommunistiska ...

                                               

Sazman-i Rihayi Afghanistan

Sazman-i Rihayi Afghanistan er en maoistisk politisk gruppe i Afghanistan. Den ble grunnlagt av dr. Faiz Ahmad og noen andre i 1973. SRA er en av mange organisasjoner som vokste ut av "Sholaye Javid" -bevegelsen. SRA het opprinnelig "Den revolusj ...

                                               

Socialistische Partij

Socialistische Partij er et nederlandsk sosialistisk parti. Det ble dannet i 1971 som et maoistisk parti, men forlot i 1991 formelt "marxismen-leninismen" som grunnlag, etter i praksis å ha gått bort fra disse dogmene lenge før. I 1994 fikk parti ...

                                               

Det store spranget

For den amerikanske filmen fra 1994, se Det store spranget film Det store spranget eller det store spranget fremmad var den offisielle parolen for den politikk som ble ført i Folkerepublikken Kina fra 1958 til 1961, etter føringer gitt av Mao Zed ...

                                               

Tjen folket

I 2005 utgav den kinesiske forfatteren Yan Lianke boken Tjen folket, som ble en bestselger, oversatt til flere verdensspråk. Den er imidlertid blitt forbudt av den kinesiske regjering, i det minste delvis på grunn av sin behandling av Mao Zedong ...

                                               

Arbeiderklassens forhold i England i 1844

Arbeiderklassens forhold i England i 1844 er et av de mest kjente verkene av Friedrich Engels. Boken er et studium av arbeiderklassens levevilkår i viktoriansk tid. Det var den første toneangivende boken til Engels, og ble skrevet etter hans opph ...

                                               

Bevegelsen for Sosialisme

Bevegelsen for Sosialisme ble stiftet 9. desember 2002, av medlemmer fra ulike partier på venstresiden og folk uten partipolitisk tilknytning. I gruppa som grunnla var blant annet to nylig ekskluderte landstyremedlemmer fra NKU samt en god del ny ...

                                               

Clarté (bevegelse)

Clarté er en akademisk studentbevegelse som oppsto i Frankrike i kjølvannet den første verdenskrig ut fra en forståelse av at kun en endring i sosialistisk retning kunne skape en varig fred. Den ideologiske grunnleggeren av bevegelsen var Henri B ...

                                               

Clarté (Danmark)

Clarté er navnet på flere marxistiske studentbevegelser som har eksistert i Danmark. Selv om det flere steder er historisk kontinuitetsbrudd, har de ulike gruppene som har assosiert seg med Clarté-navnet sett på seg selv som en fortsettelse av ti ...

                                               

Clarté (Sverige)

Clarté er både navnet på et svensk marxistisk tidsskrift og det navnet som til vanlig brukes på tidsskriftets utgiver, den partipolitisk uavhengige sosialistiske organisasjonen Svenska Clartéförbundet. Tidsskriftet regnes som det eldste marxistis ...

                                               

Maurice Cornforth

Maurice Campbell Cornforth var en britisk marxistisk filosof. Da han begynte sin filosofiske karriere tidlig på 1930-tallet var han en tilhenger av Wittgenstein og skrev i den samtidige stilen for analytisk filosofi. Senere ble han en ledende ide ...

                                               

Das Kapital

Das Kapital er et bokverk i tre deler skrevet av tyskeren Karl Marx. Boken er en kritisk analyse av kapitalismen. Verkets første bok kom ut i 1867. Marx døde imidlertid før de resterende bindene kunne utgis, men andre og tredje bok ble fullført a ...

                                               

Den norske Arbeiderforening

Den norske Arbeiderforening var en av de første arbeiderorganisasjonene i Norge etablert på en klar klassemessig grunn, og Norges første erklærte sosialdemokratiske organisasjon. Foreningen ble stiftet mandag 26. juli 1874 og hadde sitt siste off ...

                                               

Den tyske ideologi

Den tyske ideologi regnes i dag som et av de viktigste filosofiske verkene til Karl Marx og Friedrich Engels. Det ble skrevet rundt 1845, men, siden målet med det, ifølge Marx, var å oppnå egenforståelse ble det overlatt til "musenes gnagende kri ...

                                               

Det kommunistiske manifest

Det kommunistiske manifest, også kalt Det kommunistiske partis manifest, er et manifest skrevet av Karl Marx og Friedrich Engels, utgitt 21. februar 1848 der den kommunistiske ideologi og historiesyn blir definert og gjort rede for. Manifestet la ...

                                               

Dialektisk materialisme

Dialektisk materialisme er betegnelse på marxismens kunnskapsteori og filosofi om utviklingen i naturen, menneskesamfunnet og den menneskelige tenkningen. Den dialektiske materialismen ble i første rekke formulert og utviklet av Friedrich Engels ...

                                               

Friedrich Engels

Friedrich Engels var en tysk revolusjonær, politisk økonom, filosof, industrimann og militærhistoriker, som sammen med Karl Marx utviklet teorien som er kjent som marxisme. Engels kom fra en velstående protestantisk familie. Faren var tekstilprod ...

                                               

Fremmedgjøring

Fremmedgjøring er en prosess som fører til at verden på en uønsket måte framstår som fremmed for mennesket. Begrepet opprinnelse tilskrives gjerne Hegel-eleven Ludwig Feuerbach, som skal ha vært den første til å bruke ordet fremmedgjøring i moder ...

                                               

Arnold Hauser

Arnold Hauser var en ungarskfødt kunsthistoriker som skrev om kunst og film fra en sosial og marxistisk synsvinkel. Han anses som en av de mest betydningsfulle sosiologiske kunsthistorikere, men hans siste år var preget av glemsel i hans selvpåla ...

                                               

Max Horkheimer

Max Horkheimer var en tysk filosof og sosiolog som ble leder for Frankfurterskolen, en gruppe filosofer og vitenskapsfolk tilknyttet Institut für Sozialforschung i Frankfurt am Main. Horkheimer var direktør for instituttet og professor i sosialfi ...

                                               

Isaac and Tamara Deutscher Memorial Prize

Isaac and Tamara Deutscher Memorial Prize er en pris som gis til forfattere som skriver bøker "som eksemplifiserer de beste og mest innovative nye skriftene i eller om den marxistiske tradisjonen". Prisen, som ble innstiftet av Tamara Deutscher t ...

                                               

Kampsesjon

Kampsesjoner er en type politiske møter som er avledet av marxistisk dialektisk teori og som ble særlig beryktet under kulturrevolusjonen i Folkerepublikken Kina. Kampsesjonene må sees i lyset av klassekampen, de var møter som hadde til hensikt å ...

                                               

Marx-kritikk

Marx-kritikk refererer til politiske retninger eller idéstrømninger som typisk stiller seg fiendtlig eller avvisende til marxisme og de politiske teoriene til Karl Marx. Helt siden marxismens unnfangelse og inntog i arbeiderbevegelsen og i samfun ...

                                               

Karl Marx

Karl Marx var en tysk filosof, intellektuell, samfunnsforsker, og politisk økonom. Han fremstår som arbeiderbevegelsens mest innflytelsesrike tenker og er opphavsmannen til den økonomiske og revolusjonære teori som kalles marxisme. Selv om Marx v ...