ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 300
                                               

Hegra kirke

Hegra kirke er en korskirke fra 1783 i Stjørdal kommune, Trøndelag fylke. Byggverket er i tre og har 400 plasser. Kirken har en 200–300 år gammel altertavle, gammel bibel og postille med lesepult. Glassmalerier av Gabriel Kielland, stjernehimmel ...

                                               

Lars Linderot

Lars Linderot var en svensk prest og vekkelsespredikant. Han ble student i Lund by i 1778 og ordinert til prest 21. april 1787. Han var prest i Göteborgs stift og vekkelsespredikant, først i Enslöf, siden ved Göteborgs domkyrka fra 1790. Årene 18 ...

                                               

Honoratus Halling

Honoratus Halling var en norsk sokneprest, forfatter og redaktør. Han ble student i 1839, avla teologisk embetseksamen i 1843 og hadde fra 1843 forskjellige prestestillinger. Han var sokneprest i Lom i Gudbrandsdalen fra 1864 og fram til 1875 før ...

                                               

Christen Bang

Christen Steffensen Bang var en dansk-norsk prest. Han fikk opprettet Norges første boktrykkeri, og var den første som skrev en beskrivelse av Christiania, dagens Oslo. Christen Bang var sønn av en handelsmann. Han ble prest i 1614 og ansatt som ...

                                               

Nils Vibe Stockfleth

Nils Joachim Christian Vibe Stockfleth var en norsk prest, som utøvet kristen misjon blant samer. Han fremmet samisk språk, oversatte kristne skrifter til nordsamisk og hadde betydning for forskningen på språket. Han var i Kautokeino en periode i ...

                                               

Johann Geiler von Kaysersberg

Johann Geiler von Kayserberg var en sveitsisk katolsk prest og teolog. Johann Geiler var dompredikant i katedralen i Strassburg og ble berømt for sine folkelige, av en burlesk humor pregede prekener, der ha uforskrekket hudflettet kirkens svakhet ...

                                               

Salvatore Sciarrino

Salvatore Sciarrino er en italiensk komponist, særlig kjent for sin kammermusikk og musikkteater. Han flyttet til Fastlands-Italia etter oppveksten, først til Roma i 1969 hvor han studerte bildekunst og til Milano i 1977. Siden 1983 har Sciarrino ...

                                               

Funksjonell grammatikk

Funksjonell grammatikk er de teoriene innen lingvistikken som ser på språkets funksjoner som nøkkelen til å forstå de språklige prosessene og strukturene. Funksjonelle språkteorier går ut i fra at siden språket hovedsakelig er et verktøy, er det ...

                                               

Roman Jakobson

Roman Osipovitsj Jakobson, russisk Роман Осипович Якобсон, var en russisk-født amerikansk lingvist og en av de ledende lingvisten i sin tid. Han var medlem av den kjente Prahaskolen. Jakobson er en av dem som har hatt aller mest å si for lingvist ...

                                               

Johan Ludvig Runeberg

Johan Ludvig Runeberg var en finsk svenskspråklig forfatter og dikter. Runeberg er kjent for å ha skrevet teksten til den finske nasjonalsangen "Vårt land".

                                               

Lars Aronsson

Lars Aronsson er en svensk dataprogrammerer og konsulent. Han er stifteren av Susning.nu og Prosjekt Runeberg. Aronsson bor i Linköping og driver firmaet Aronsson Datateknik.

                                               

Nørre herred (Bornholm)

Nørre herred var et av de fire herreder i Bornholms amt. I herredet lå følgende sogn: Hasle Sogn – Hasle kommune Rø sogn – Allinge-Gudhjem kommune Olsker sogn – Allinge-Gudhjem kommune Allinge-Sandvig sogn – Allinge-Gudhjem kommune Klemensker sog ...

                                               

Øster herred

Øster Herred er et av de fire herreder i Bornholms amt. I herredet ligger følgende sogn: Ibsker sogn – Neksø kommune Svaneke sogn – Neksø kommune Gudhjem sogn – Allinge-Gudhjem kommune Østermarie sogn – Allinge-Gudhjem kommune Østerlarsker sogn – ...

                                               

Bock aff dyäffwlens frästilse

Bock aff dyäffwlens frästilse er en bok av Jean Gerson som handler om åt lære allmuen å stå imot det onde. Jean Charlier de Gerson var en fransk teolog, mystiker, politiker og forfatter.

                                               

John William Edy

John William Edy var en engelsk tegner og maler. Han arbeidet for forleggeren John Boydell i London, ofte anonymt. Sommeren 1800 var Edy i Norge på oppdrag for Boydell sammen med landskapsmaleren William Fearnside. De var i Norge fra 31. juli og ...

                                               

Hjørring amt

Hjørring amt eksisterte fra 1793 til kommunalreformen i 1970, da ble det en del av Nordjyllands amt. Hjørring amt bestod av syv herreder: Hvetbo herred Øster Han herred Vennebjerg herred Læsø herred Børglum herred Horns herred Dronninglund herred ...

                                               

Sønder herred

Sønder herred er et av de fire herreder i Bornholms amt. I herredet ligger følgende sogn: Pedersker sogn – Åkirkeby kommune Bodilsker sogn – Neksø kommune Nexø sogn – Neksø kommune Aaker sogn – Åkirkeby kommune – Aakirkeby sogn Poulsker sogn – Ne ...

                                               

Sorø amt

Sorø amt ble dannet ved en sammenslåing av først Ringsted amt og Sorø amt i 1748 deretter ble det sammenslått med Korsør amt og Antvorskov amt i 1798. For amtet før 1793, se Sorø amt. Amtet ble i 1970 slått sammen med Holbæk amt til Vestsjællands ...

                                               

Vester herred

Vester herred er et av de fire herreder på Bornholm. I herredet ligger følgende sogn med deres 1970-2003-kommuner i parentes: Nyker sogn – Hasle kommune Knudsker sogn – Rønne kommune Nylarsker sogn – Åkirkeby kommune Vestermarie sogn – Åkirkeby k ...

                                               

Anton Solbraa

Anton Solbraa var norsk oberst og ordfører. Solbraa var sønn av gårdbruker Even Solbraa 1839–1914. Han inngikk i 1895 ekteskap med Karen Audensdatter Sollien f. 1867, datter av Auden Sollien. Solbraa var fra 1887 sersjant, fra 1890 offiser, fra 1 ...

                                               

Solaris (roman)

Solaris er en science fiction-roman av den polske forfatteren Stanisław Lem utgitt 1961 og i norsk oversettelse ved Hans Braarvig og Olav Ihlen Sopp 1974 via den tyske oversettelsen fra 1972.

                                               

Karl Philipp Moritz

Karl Philipp Moritz var en tysk forfatter. Han var professor i estetikk og arkeologi i Berlin. Moritz stod i nær forbindelse med den tyske opplysningsbevegelsen Moses Mendelssohn i Berlin. I Italia sluttet han nært vennskap med Goethe under denne ...

                                               

Henryk Roman Gulbinowicz

Henryk Roman Gulbinowicz nær Wilno som da var del av Polen, død 16. november 2020 i Wroclaw i Polen) var en av Den katolske kirkes kardinaler og erkebiskop av Wroclaw. Han ble kreert til kardinal i 1985. Han mistet i 2020, ti dager før sin død, m ...

                                               

Det uoppløselige episke element i Telemark i perioden 1591–1896

Det uoppløselige episke element i Telemark i perioden 1591–1896 er en bok av Dag Solstad, utgitt av Forlaget Oktober i 2013. Det er Solstads lengste bok og er bygget på hans egen slektshistorie i Bø og Seljord i Telemark i form av en systematisk ...

                                               

Pål Johan Karlsen

Pål Johan Karlsen er en norsk forsker i psykologi, forfatter, redaktør og gründer. Han skriver om psykologi i Dagbladet Magasinet og har tidligere vært bidragsyter i A-magasinet og tilknyttet Institutt for psykologi, Universitetet i Tromsø. Som s ...

                                               

Rakel Solstad

Rakel Solstad er en norsk forfatter fra Kiberg i Finnmark. Hun debuterte i 2013 med novellesamlingen Kva veit vi om barna?. Solstad har jobbet som lærer og vært pedagogisk- og psykologisk rådgiver i mange år, hun bor i Trondheim.

                                               

Avsporet

Avsporet er en britisk psykologisk skrekkfilm fra 1965 regissert av Roman Polański. Filmen er basert på et manuskript av Gérard Brach og Roman Polanski. Den var Polanskis engelskspråklige film og ble filmet i Storbritannia, og var som sådan hans ...

                                               

Natthagen

Natthagen er en roman av Knut Faldbakken som ble utgitt 25. oktober 2011, og blir hans åttende kriminalroman. Dette er sjuende bok hvor overbetjent Jonfinn Valmann ved Hamar politikammer er hovedpersonen. En mann med en tvilsom fortid vender tilb ...

                                               

Inger Frimansson

Inger Frimansson er en svensk forfatter og journalist. Frimansson er utdannet journalist, og har arbeidet i bokhandel, som journalist og som redaktør. Hun debuterte litterært med romanen Dubbelsängen i 1984. Fra 1988 har hun vært forfatter på hel ...

                                               

Døde menn går i land

Døde menn går i land er en roman fra 1947 av Bernhard Borge, som er pseudonym for forfatteren André Bjerke. Romanen er Bjerkes tredje kriminalroman.

                                               

The Haunting

The Haunting har flere alternativer: Barneys spøkelse The Haunting, ei barnebok fra 1982 av Margaret Mahy. The Haunting in Connecticut, en amerikansk psykologisk grøsserfilm fra 2009. The Haunting, en roman fra 1998 skrevet av Joan Lowery Nixon. ...

                                               

Madame de La Fayette

Marie-Madeleine Pioche de La Vergne, comtesse de La Fayette, bedre kjent som Madame de La Fayette, var en fransk forfatter, og en forgangsperson innenfor utviklingen av den tidlige moderne roman.

                                               

Demonstrativ

Demonstrativer er ei undergruppe av ordklassen determinativ. Demonstrativ peker ut en bestemt referent i motsetning til andre, mulige referenter. Demonstrativer i norsk er denne/dette/disse desse og den/det/de dei, som i "denne boka" og "det huse ...

                                               

Pluralis

Pluralis er et grammatisk trekk i kategorien Numerus. Det er et markert trekk i kategorien, umarkert er singularis. Pluralis uttrykker at ordet som står i pluralis refererer til flere enn en referent. I tonumerussystem er pluralis det andre trekk ...

                                               

Singularis

Singularis er et grammatisk trekk i kategorien numerus. Det er det umarkerte trekket i kategorien. I tillegg til å uttrykke at ordet som står i singularis refererer til en referent, kan det også uttrykke generisk referanse. I mange språk står ogs ...

                                               

Animathet

Animathet er en grammatisk kategori for substantiv som er basert på i hvilken grad substantivets referent er bevisst eller levende. Animathet kan ha flere følger for språkets grammatikk, slik som ordstilling, kasusendelser eller formen et verb få ...

                                               

Den relativiserte posisjonen

Den relativiserte posisjonen er en posisjon i en relativsetning som har samme referent som korrelatet. Den relativiserte posisjonen kan være uttrykt eller uuttrykt. Norsk lar vanligvis den relativiserte posisjonen være uuttrykt. I setningen Viggo ...

                                               

August Overweg

August Overweg var en politiker fra provinsen Westfalen. Han var sønn av Carl Overweg Fra 1862 til 1877 var han Landrat i Kreis Iserlohn. Siden 1875 ledet han kulturavdelingen Landeskulturgesellschaft i Regierungsbezirk Arnsberg. I året 1878 arbe ...

                                               

Børge Hielm

Han var sønn av prokurator Henrik Andreas Hielm død 1847 og Christiane Marie Louise Irgens. Etter privat undervisning ble han student i 1843 og cand. jur. i 1853. I mellomtiden hadde han vært referent ved den danske grunnlovgivende forsamlingen 1 ...

                                               

Johan Henrik Cappelen

Johan Henrik Cappelen var en norsk jurist og embetsmann som var kontorsjef i Stortinget 1871–1900. Han tilhørte eldste sønns gren i den norske slekten Cappelen, og sønn til en sorenskriver med samme navn død 1850 som var gift med Hanna Sophie Man ...

                                               

Vest-Telemark blad

Vest-Telemark blad er ei avis som fra 1973 blir gitt ut i Kviteseid i Telemark. Den dekker distriktet Vest-Telemark som utgjør kommunene Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke og Vinje, og blir skrevet på nynorsk. Avisa kommer ut tre dager ...

                                               

Tõnu Õnnepalu

Tõnu Õnnepalu er en estisk forfatter og oversetter som også er kjent under psevdonymene Emil Tode og Anton Nigov. Han studerte biologi fra 1980 til 1985 på Universitetet i Tartu. Deretter var han lærer i to år på en skole på Hiiumaa før han ble r ...

                                               

Peter Hansen Aaser

Peter Hansen Aaser var en norsk lege. Han ble student i 1871, cand. philos. i 1872, cand. med. i 1878. Fra 1879 var han kommunelege i Trøgstad, før han ble bylege i Kristiania i 1882. Han kastet seg så over studiet av epidemiske sykdommer og bakt ...

                                               

Martin Egeberg

Martin Egeberg var en to gangs norsk bryter som drev gresk-romersk bryting og fikk VM-sølv. Han begynte brytningen i 1915 for Fagforeningens Turn- og Idrettsforening. brøt for utbryterklubben Fagforeningenes Idrettsforening av 1926, det som etter ...

                                               

Tellef Inge Mørland

Tellef Inge Mørland er en norsk politiker som var fylkesordfører i Aust-Agder fra 2015 til 2017. I 2017 ble han valgt inn på Stortinget. Tellef Inge Mørland er fra Åmli. Han har mastergrad i politikk og ledelse fra Universitetet i Agder i 2007. H ...

                                               

Harald Egenæs Lund

Harald Egenæs Lund var en norsk arkeolog. Han tok magistergraden i norrøn mytologi i 1936, og arbeidet ved Stavanger Museum fram til 1941. Under okkupasjonsårene ble han oppnevnt til medlem av NS "Kulturting". I 1941 fikk han stilling som konserv ...

                                               

Stefan Struve

Stefan Jaimy Struve er en nederlandsk MMA-utøver som siden 2008 har vært under kontrakt med UFC, der han stiller i vektklassen tungvekt. Struve gikk sin første og eneste amatørkamp i MMA i en alder av seksten år. Kampen endte med seier på knockou ...

                                               

Røverkjøp

Røverkjøp er en LP med humor-sketsjer fra radioprogrammet Bedre sent enn alvor med Lars Mjøen & Knut Lystad. Platen ble utgitt i 1978, og ble først tilgjengelig på CD i 2007, som en del av samleboksen "Komplett galskap".

                                               

Lillys butikk

Lillys butikk er en norsk fjernsynsserie for barn som ble sendt på NRK fra 1996 og 1998. Serien handlet om hovedpersonen Lilly som drev butikk på Grünerløkka i Oslo. Rollen som Lilly ble spilt av Kari-Ann Grønsund. Det var i alt 11 forskjellige f ...

                                               

Konstantin VII

Konstantin VII Porphyrogennetos eller Porphyrogenitus, "den lillafødte" var keiser av Bysants fra 913 til 959. Han var sønn av den bysantinske keiseren Leo VI og hans fjerde kone Zoe Karbonopsina. Han var også nevøen til den forrige keiseren Alex ...