ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 302
                                               

Nei til atomvåpen

Nei til atomvåpen er en norsk organisasjon som arbeider for atomvåpennedrusting og forbud mot atomvåpen. NTA er også mot atomkraft. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig. NTA har sentralt kontor i Oslo. Organisasjonen ledes av et landsstyre, ...

                                               

Nordisk Folkereisning

Nordisk Folkereisning var en norsk fascistisk organisasjon. Den ble stiftet i 1931 av kretsen rundt Vidkun Quisling, og ble forløperen til partiet Nasjonal Samling.

                                               

Norges Sosiale Forum

Norges Sosiale Forum er en del av en internasjonal antikapitalistisk bevegelse som arbeider for en rettferdig verden og mot en nyliberal verdensøkonomi. Norges Sosiale Forum organiserer Globaliseringskonferansen og er en norsk avlegger av Verdens ...

                                               

Ordet og Israel

Ordet og Israel er en norsk "kristensionistisk" organisasjon som ble opprettet for å støtte staten Israel og å omvende jøder til kristendommen. Organisasjonens overordnede mål er å samle alle verdens jøder i Israel i den tro at dette vil frembrin ...

                                               

Fellesutvalget for Palestina

Fellesutvalget for Palestina er en paraplyorganisasjon for organisasjoner i Norge startet i 1980 som støtter palestinernes sak. Fellesutvalget besto per 2016 dag av 24 medlemsorganisasjoner, de fleste av dem landsomfattende. Leder er Anna Lund Bj ...

                                               

Palestinakomiteen

Palestinakomiteen i Norge er en selvstendig og partipolitisk uavhengig organisasjon. Komiteen driver solidaritetsarbeid for det palestinaarabiske folkets frigjøringskamp, først og fremst gjennom informasjons- og opinionsarbeid i Norge, og ved pra ...

                                               

Populistiske arbeidsgrupper

Populistiske arbeidsgrupper var en politisk gruppering som ble dannet i Bergen i 1971 og i Tromsø i 1973. PAG var aktive fram til begynnelsen av 1980-tallet. PAG var partipolitisk uavhengige og samlet aktivister, mange av dem studenter, som sogne ...

                                               

Revolusjonær Kommunistisk Ungdom

Revolusjonær Kommunistisk Ungdom er navnet på den kommunistiske ungdomsorganisasjonen til Tjen folket. Organisasjonen ble offentlig lansert kort tid etter at 12 personer ble ekskludert fra Rød Ungdom. RKU påstår selv den idag at Eiker og Drammen ...

                                               

Revolusjonært Forbund

Revolusjonært Forbund var opphavlig et resultat av et brudd i Rød Ungdom i 1991, da flertallet av sentralstyret meldte seg ut av organisasjonen. Organisatorisk ble dette utkrystallisert i gruppene) i Oslo og Revolusjonært Ungdomsforbund i Bergen. ...

                                               

Revolusjonært Ungdomsforbund

Revolusjonært Ungdomsforbund oppsto i Bergen i 1991 som et resultat av en splittelse i Rød Ungdom. Bakgrunnen var uenighet med AKP – mens høyrefløyen hadde vunnet posisjoner innen AKP hadde venstrefløyen tatt makten i Rød Ungdom. Dermed var det a ...

                                               

ROSSO

ROSSO – Radikal og sosialistisk studentorganisasjon – ble grunnlagt av studenter ved Universitetet i Bergen i utdanningsåret 1993/94. Organisasjonen sprang ut av studentopprørene mot statsbudsjettene for 1993 og 94, og mot Gudmund Hernes utdannin ...

                                               

Stopp islamiseringen av Norge

Stopp islamiseringen av Norge er en norsk gruppering som selv beskriver seg som anti-islamsk. SIAN ble opprinnelig startet under navnet "Aksjonskomiteen mot bønnerop" våren 2000. Den 11. september 2000 skiftet foreningen navn til "Forum mot islam ...

                                               

SOS Rasisme

SOS Rasisme var en norsk antirasistisk organisasjon som eksisterte fra 1985 til den ble slått konkurs i 2013. SOS Rasisme i Norge var de første årene underlagt Antirasistisk Senter. I 1993 overtok en gruppe AKP-medlemmer med Kjell Gunnar Larsen s ...

                                               

Sosialistisk Offensiv

Sosialistisk Offensiv var en norsk trotskistisk organisasjon grunnlagt på 1970-tallet av nordmenn som stod i kontakt med Committee for a Workers International. Organisasjonen var entristisk og arbeidet fra innsiden av AUF, en organisasjon som sen ...

                                               

Sosialistisk Studentlag

Sosialistisk Studentlag var en studentpolitisk landsdekkende paraplyorganisasjon som var under Sosialistisk Venstreparti. Sosialistisk Studentlag på nasjonalt plan ble nedlagt i 2003. SSL ved UiT fortsatte som den offisielle Sosialistiske Student ...

                                               

Sosialistisk Studentlag UiT

For den nasjonale Sosialistisk Studentlag Sosialistisk Studentlag SSL var en politisk organisasjon og politisk liste ved studentdemokratiet ved Universitetet i Tromsø. Etter at den nasjonale Sosialistisk Studentlaget som var en studentpolitisk la ...

                                               

Stiftelsen Manifest

Stiftelsen Manifest er en norsk venstreorientert stiftelse opprettet i 2003. Den har som siktemål å bidra til at venstresida skal kunne sette en ny dagsorden for samfunnsdebatten gjennom kunnskapsbasert opplysning fremlagt på en folkelig måte og ...

                                               

Støttekomiteen for Vest-Sahara

Støttekomiteen for Vest-Sahara ble opprettet 1. oktober 1993 av Hans Morten Haugen, Are Hovdenak, Arnljot Ask og Ronny Hansen. Komiteen er en norsk medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme saharawienes rett til selvbestemmelse og et fritt Ve ...

                                               

Tankesmien Agenda

Tankesmien Agenda AS er en norsk tankesmie etablert i 2014. Agenda er plassert i sentrum-venstre i norsk politikk. Tarjei Skirbekk var prosjektleder for etablering av tankesmien etter stortingsvalget 2013 og frem til sommer 2014. Agenda første da ...

                                               

Tjen folket (norsk politisk gruppe)

Tjen Folket – kommunistisk forbund er en norsk revolusjonær, antirevisjonistisk kommunistgruppe etablert i 1998. Forbundet har som mål "å bygge et nytt kommunistisk parti i Norge som kan styrte kapitalismen og være ledende i oppbygginga av sosial ...

                                               

DNT Edru Livsstil

DNT Edru Livsstil, er en norsk organisasjon som arbeider for totalavhold fra rusdrikk og rusmidler, og for fred og menneskeverd. DNT er den eldste avholdsorganisasjonen i Norden.

                                               

Ungdom For Fritt Palestina

Ungdom For Fritt Palestina er en partipolitisk uavhengig undomsorganisasjon som arbeidet for å fremme palestinernes sak i konflikten mellom Israel og palestinerne. Organisasjonen ble startet i Kristiansand, men det finnes flere lokallag. Organisa ...

                                               

Venstrealliansen

Venstrealliansen er en politisk organisasjon for studenter. Organisasjonen stiller til valg ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø. Venstrealliansen ble opprettet i Oslo i 2005 som et samarbeid mellom De radika ...

                                               

Vort Land (finansieringsgruppe)

Vort Land var en hemmelig antimarxistisk finansieringsgruppe som ble stiftet i 1923. Gruppen besto av Johan Throne Holst, Karl Rasch, Reidar Gording, Gustav Henriksen, Christian Hansson, Johan H. Andresen, Harald Bjerke, Willhelm Willumsen, Hartv ...

                                               

YATA

YATA Norge er "nettverket for studenter, kadetter og unge yrkesaktive med interesse for utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk." Akronymet står for Youth Atlantic Treaty Association. Den norske foreningen tilhører den internasjonale paraplyor ...

                                               

Politisk parti

Et politisk parti er en sammenslutning av partimedlemmer, som har relativt sammenfallende syn i politiske spørsmål og ønsker å øve innflytelse i de politiske beslutningsprosessene. Dette ved å stille liste med kandidat ved frie politiske valg, el ...

                                               

Agrarparti

Et agrarparti er et politisk parti som særlig arbeider for å fremme landbrukets interesser. Slike partier ble ofte opprettet av jordbruksorganisasjoner, oppstod i årtiene omkring 1900 og hadde sin største utbredelse i Norden, Baltikum og enkelte ...

                                               

Masseparti

Et masseparti eller folkeparti er et politisk parti som søker å mobilisere en bred bevegelse blant velgerne til støtte for sin sak, politisk så vel som finansielt. Maurice Duverger er blant statsviterne som har beskrevet utviklingen i partimodell ...

                                               

Oktobristene

Oktobristene, eller 17. oktoberforbundet, var et russisk liberalkonservativt parti under tsarenes siste år. Det ble opprettet i november 1905 og hadde som hovedpunkter på programmet å gjennomføre Oktobermanifestet og innføre konstitusjonelt monar ...

                                               

Partiforberedende organisasjon

En partiforberedende organisasjon, også kalt partibyggende organisasjon, er en organisasjon som har som formål å danne et politisk parti. En partiforberedende organisasjon har ofte et omfattende program, og skiller seg først og fremst fra et poli ...

                                               

Partiloven

Lov om visse forhold vedrørende de politiske partiene er en norsk lov som ble vedtatt av Stortinget 17. juni 2005. Loven hjemler Partilovnemnda, Partirevisjonsutvalget og en registreringsordning​ for politiske partier, og etablerer rammer for par ...

                                               

Tankesmie

En tankesmie eller tenketank er en organisasjon som gir råd, utvikler og formidler ideer om politikk, næringsliv eller andre samfunnsspørsmål. Tankesmier har ofte som mål å fremme perspektiver fra en bestemt politisk ideologi i samfunnsdebatt, el ...

                                               

American Enterprise Institute

American Enterprise Institute for Public Policy Research er en amerikansk konservativ tankesmie. Tankesmien med hovedkontor i Washington, D.C. ble etablert i 1943, og har som formål å "forsvare prinsippene og forbedre institusjonene bak den ameri ...

                                               

Center for a New American Security

Center for a New American Security er en tankesmie basert i Washington, D.C. og etablert i 2007 av grunnleggerne Michèle Flournoy og Kurt M. Campbell. Tankesmien spesialiserer seg i USAs sikkerhetspolitikkproblemer. med fokus på terrorisme, fremt ...

                                               

Center for Strategic and International Studies

Center for Strategic and International Studies er en amerikansk tankesmie som tar for seg forsvars-, sikkerhets- og utenrikspolitiske spørsmål. CSIS ble grunnlagt i 1964 av admiral Arleigh A. Burke og ambassadør David M. Abshire. Den er ikke part ...

                                               

Chatham House

Chatham House, egentlig Royal Institute of International Affairs, er en ideell, ikke-statlig organisasjon med sete i London. Han har som formål å analysere og fremme forståelse av viktige internasjonale og dagsaktuelle spørsmål. Instituttet har n ...

                                               

Civitas (tankesmie)

Civitas er en britisk tankesmie grunnlagt i 2000 av David George Green og Robert Whelan. Tankesmien beskriver seg selv som "klassisk liberal" og "partipolitisk uavhengig". Avisene The Times og The Daily Telegraph har imidlertid beskrevet den som ...

                                               

Council on Foreign Relations

Council on Foreign Relations er en privat, medlemskapsbasert og partipolitisk uavhengig organisasjon med hovedkontor i New York, etablert i 1921. Organisasjonen har hatt innflytelse som tenketank for USAs utenrikspolitikk siden president Woodrow ...

                                               

Council on Foreign Relations’ historie

Dette er en underartikkel til Council on Foreign Relations som beskriver organisasjonens historie. For en beskrivelse av selve organisasjonen se hovedartikkel.

                                               

Det russiske utenriksråd

Det russiske utenriksråd – er en non-profitt faglig og diplomatisk tankesmie stiftet ved presidentdekret datert 2. februar 2010. Grunnleggerne av RIAC er Ministry of Foreign Affairs av den russiske Føderasjonen, Utdannings-og forskningsdepartemen ...

                                               

Fraser Institute

Fraser Institute er tankesmie basert i Canada som baserer seg på prinsippene for et fritt marked. Instituttets mandat er å fremme frihet og konkurransedyktige markeder. På et generelt grunnlag er de motstandere av offentlige løsninger basert på o ...

                                               

Global Financial Integrity

Global Financial Integrity er en amerikansk tankesmie som driver med forskning og påvirkningsarbeid innen forebygging av korrupsjon, lokalisert i Washington D.C. GFIs formål er å drive politisk påvirkningsarbeid og forske på nasjonal og multilate ...

                                               

The Heritage Foundation

The Heritage Foundation er amerikansk konservativ tankesmie. Tankesmien ble etablert i 1973, og ligger i Washington, D.C. Organisasjonen inntok en ledende rolle i den konservative bevegelsen under president Ronald Reagan, og har siden hatt stor i ...

                                               

High Pay Centre

High Pay Centre er en britisk tankesmie som analyserer spørsmål knyttet til høye lederlønninger og prinsipper for eierstyring og selskapsledelse. Tankesmien er generelt kritisk til dagens praksis for lederlønninger og forsøker å fremme retningsli ...

                                               

International Institute for Strategic Studies

International Institute for Strategic Studies er et britisk forskningsinstitutt og tankesmie i området internasjonale relasjoner og lignende saker. Hovedkvarteret har siden 1997 vært i Arundel House i London. I 2016 ble IISS rangert som den trett ...

                                               

International Peace Institute

International Peace Institute er en uavhengig tankesmie basert i New York. IPI spesialiserer seg mot multilaterale tilnærminger til freds- og sikkerhetsspørsmål og samarbeider tett med FNs sekretariat og medlemsland. IPIs fremste mål er å fremme ...

                                               

Jamestown Foundation

Jamestown Foundation er en amerikansk tankesmie og stiftelse basert i Washington, D.C. Den har som formål å "informere og utdanne" beslutningstakere om de hendelser og trender som den oppfatter som "strategisk viktig" for USA. Jamestowns nettsted ...

                                               

Pew Research Center

Pew Research Center er amerikansk forskningssenter med sete i Washington, D.C., som formidler informasjon om samfunnsforhold i USA og globalt. Det er blant annet fokusert på holdninger, demografi, religion og media. Det er politisk uavhengig og g ...

                                               

Romaklubben

Romaklubben er en global tankesmie grunnlagt i 1968 ved Accademia Nazionale dei Lincei i Roma. Det var i denne klubbens regi at man utgav boken Hvor går grensen? i 1972. Den var finansiert av Volkswagen-fabrikkene og forfattet av mange av klubben ...

                                               

Valdaj diskusjonsklubb

Valdaj diskusjonsklubb er en Moskva-basert tankesmie og et diskusjonsforum, etablert i 2004. Den er oppkalt etter Innsjøen Valdaj, som ligger nær Velikij Novgorod, hvor klubbens første møte fant sted. I 2014 ble klubbens ledelse overført til Vald ...