ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 312
                                               

Jean-Pierre Bemba

Jean-Pierre Bemba Gombo er en politiker fra Den demokratiske republikken Kongo. Han var visepresident i landet fra 2003 til 2006. I mars 2016 ble han av Den internasjonale straffedomstolen kjent skyldig i krigsforbrytelser og forbrytelser mot men ...

                                               

Bangladeshs visepresident

Bangladeshs visepresident var tidligere det nest høyeste politiske embetet i Bangladesh, da landet ble styrt under et presidentsystem. Visepresidenten var den første i suksesjonsrekkefølgen til embetet som Bangladeshs president, hvis denne fratrå ...

                                               

Bulgarias visepresident

Folkerepublikken Bulgaria hadde også visestatsoverhoder. Det var først viseformennene for Nasjonalforsamlingens presidium 1947–1966, som ble inndelt i en første- og andre-viseformann 1966–1971. Disse ble etterfulgt av Statsrådets første-viseforma ...

                                               

Cubas visepresident

Republikken Cubas visepresident er det nest høyeste embetet i det cubanske statsapparatet etter republikkens president. Det konstituerende dokumentet til embetet er Cubas grunnlov som trådte i kraft 10. april 2019. Landet har hatt tre andre grunn ...

                                               

Elfenbenskystens visepresident

Republikken Elfenbenskystens visepresident er det nest høyeste politiske embetet i landet etter presidenten. Det ble første gang innstiftet gjennom en endring av 1960-forfatningen i oktober 1980, men ble avskaffet i 1985. Embetet ble innstiftet p ...

                                               

Gabons visepresident

Republikken Gabons visepresident var et politisk embete, som eksisterte 1967, 1968–1975, 1997–2009 og 2017-2019. Embetet ble første gang innstiftet gjennom en lov av 16. februar 1967.

                                               

Ghanas visepresident

For å være kvalifisert til å bli valgt som Ghanas president eller visepresident må kandidaten: a) Være statsborger av Ghana siden fødselen eller begge foreldrene til kandidaten må være født i Ghana. b) Være fylt 40 år. c) Være en person som eller ...

                                               

Presidentkommisjonen (Irland)

Presidentkommisjonen ble opprettet gjennom Irlands grunnlov fra 1937. Den virket første gang fra desember 1937 da grunnloven trådte i kraft til juni 1938 da den første presidenten ble innsatt i embetet. I starten hadde Seanad Éireann ennå ikke bl ...

                                               

Kameruns visepresident

Kameruns visepresident var et politisk embete i Forbundsrepublikken Kamerun. Det ble innstiftet gjennom forfatningen av 1961, men ble avskaffet i 1972, da en ny forfatning innførte enhetsstaten Den forente republikken Kamerun. Presidenten og vise ...

                                               

Kenyas visepresident

Republikken Kenyas visepresident er det nest høyeste politiske embetet i landet etter presidenten. Et embete som Vice President ble innstiftet i 1964 gjennom en endring av 1963-forfatningen. I forfatningen av 2010 ble tittelen endret til Deputy P ...

                                               

Folkerepublikken Kinas visepresident

Folkerepublikken Kinas visepresident er det nest høyeste politiske embetet i landet etter presidenten. Embetet ble innstiftet gjennom forfatningen av 1982.

                                               

Laos visepresident

Laos visepresident er det nest høyeste politiske embetet i landet etter presidenten. Embetet som visepresident ble innstiftet gjennom forfatningen av 1991. Den første visepresidenten tiltrådte i 1996.

                                               

Makedonias visepresident

Makedonias visepresident var det nest høyeste politiske embetet i landet etter presidenten. Ljubčo Georgievski trakk seg tilbake fra embetet i oktober 1991, da han klaget over at han og hans parti, VMPRO-DPMNE, var blitt politisk marginaliserte, ...

                                               

Namibias visepresident

Namibias visepresident er det nest høyeste politiske embetet i landet etter presidenten. Det ble innført sammen med flere andre endringer i forfatningen 13. oktober 2014. Visepresidenten blir – ifølge artikkel 28 i Namibias forfatning – valgt av ...

                                               

Liste over Nigerias visestatsoverhoder

Presidentens stedfortreder var – ifølge forfatningen av 1963 – presidenten for Nigerias senat. Denne ordningen varte fram til statskuppet i 1966. Under de ulike militærregjeringene fungerte stabssjefen ved Overkommandoen engelsk: Chief of Staff, ...

                                               

Pakistans visepresident

Pakistans visepresident var 1971–1973 det nest høyeste politiske embetet i landet etter presidenten. Det rangerte som nummer én i suksesjonsrekkefølgen til embetet som Pakistans president. Embetet som visepresident ble innstiftet 20. desember 197 ...

                                               

Statsrådets viseformann (Polen)

Statsrådet viseformann var landets visestatsoverhode 1952–1989. Ifølge artikkel 24 i forfatningen av 1952 skulle Sejm under sitt første møte etter parlamentsvalget velge Statsrådets medlemmer blant sine egne medlemmer. Statsrådet bestod av forman ...

                                               

Surinams visepresident

Republikken Surinams visepresident er det nest høyeste politiske embetet i landet etter presidenten. Det ble innstiftet gjennom forfatningen, som ble tatt i bruk 30. september 1987, da embetet som Surinams statsminister ble avskaffet. Presidenten ...

                                               

Sør-Afrikas visepresident

Sør-Afrikas visepresident er det nest høyeste politiske embetet i landet etter presidenten. Ifølge Sør-Afrikas grunnlov av 1996 består landets regjering av presidenten, som er regjeringens sjef, en visepresident og ministre. Presidenten utnevner ...

                                               

Sør-Vietnams visepresident

Republikken Vietnams visepresident var det nest høyeste politiske embetet i landet etter presidenten. Embetet ble innstiftet i forfatningen av 1956. Det ble opprettholdt i forfatningen av 1967 og avskaffet ved Saigons fall 30. april 1975. I Repub ...

                                               

Tadsjikistans visepresident

Tadsjikistans visepresident var det nest høyeste politiske embetet i landet etter presidenten. Det ble avskaffet i mai 1992. Ifølge artikkel 71 i Tadsjikistans grunnlov fra 1994 står det at dersom presidenten dør, trekker seg, avskjediges eller b ...

                                               

Tyrkias visepresident

Republikken Tyrkias visepresident er det nest høyeste politiske embetet i landet etter presidenten. Fuat Oktay ble utnevnt til Tyrkias visepresident 9. juli 2018 og tiltrådte embetet dagen etter.

                                               

Viseformann for Statsrådet i DDR

Folkekammerets president var stedfortrederen til DDRs president 1949–1960 og 1990. Embetet som DDRs president ble erstattet av Statsrådet etter en endring av 1949-forfatningen 12. september 1960. Ifølge artikkel 67 i andre kapittel av 1968-forfat ...

                                               

Ugandas visepresident

Ugandas visepresident er det nest høyeste politiske embetet i landet etter presidenten. Embetet ble første gang innstiftet i endringene til Ugandas første forfatning i 1963, som gjorde landet til en republikk. Det ble siste gang innstiftet gjenno ...

                                               

Viseformann for Folkerepublikken Ungarns presidentråd

Viseformannen for Folkerepublikkens presidentråd var visestatsoverhode 1949–1989. Ifølge forfatningen av 1949 skulle Parlamentet under sitt første møte etter parlamentsvalget velge medlemmene av Folkerepublikkens presidentråd blant sine egne medl ...

                                               

Usbekistans visepresident

Republikken Usbekistans visepresident var det nest høyeste politiske embetet i landet etter presidenten.

                                               

Vietnams visestatspresident

Den sosialistiske republikken Vietnams visestatspresident er det nest høyeste politiske embetet i landet etter presidenten. Siden 1992 har det utelukkende vært kvinner som har innehatt dette embetet.

                                               

Kåre Bjørgen

Kåre Emanuel Bjørgen var en norsk forfatter og under krigsårene det NS-styrte Norges offisielle poet. Han debuterte i 1940 med diktsamlingen I Noregs namn. I okkupasjonstiden ga han ut samlingene Eld og blod, Storm og stille, Lengselens land og d ...

                                               

Paul Carell

Paul Carell var en tysk nazist og SS-offiser. Han var pressetalsmann for utenriksminister Joachim von Ribbentrop fra 1940 til 1945 og etter krigen suksessrik forfatter og Spiegel -journalist, samt innflytelsesrik rådgiver i Axel Springer AG og ta ...

                                               

Léon Degrelle

Léon Joseph Marie Ignace Degrelle var en belgisk nazist, journalist og forfatter. Han grunnla og ledet den fascistiske Rex-bevegelsen og ble senere offiser i Waffen-SS på Østfronten. Han ble dømt til døden in absentia 1944, flyktet via Danmark og ...

                                               

Ewald von Demandowsky

Ewald von Demandowsky var en tysk filmprodusent som i det nazistiske "Tredje Rike" innehadde embedet Reichsfilmdramaturg og var produksjonssjef for selskapet Tobis Film. Han produserte flere nazistiske propagandafilmer.

                                               

Otto Dietrich

Otto Dietrich var tysk nazist, statsviter og SS-general. Han var pressesjef for det nasjonalsosialistiske Tyskland og en av Hitlers betrodde medarbeidere. Dietrich fikk Jernkorset 1. klasse for sin innsats under den første verdenskrig. Etter krig ...

                                               

Mildred Gillars

Mildred Elizabeth Gillars født Sisk var en amerikansk kvinne som var ansatt av det Tredje Riket i Nazi-Tyskland for å spre propaganda under andre verdenskrig. Hun ble dømt for forræderi av USA i 1949 etter at hun ble arrestert i etterkrigstidens ...

                                               

Karl Hanke

Karl Hanke var en embetsmann i det tyske nasjonalsosialistiske partiet NSDAP. Han var gauleiter i nedre Schlesien fra 1940 til 1945, og en nøkkelperson i Joseph Goebbels propagandaministerium. Helt mot slutten av andre verdenskrig ble han den sis ...

                                               

Thea von Harbou

Thea Gabriele von Harbou i Bayern, død 1. juli 1954 i Berlin) var en tysk manusforfatter, forfatter og skuespiller. Hun var 1914–1921 gift med skuespilleren Rudolf Klein-Rogge samt 1922–1933 med regissøren Fritz Lang. I 1905 gav ut sin første rom ...

                                               

Heinrich Hoffmann (fotograf)

Denne artikkelen gjelder fotografen Heinrich Hoffmann. For barnebokforfatteren ved samme navn, se Heinrich Hoffmann forfatter Heinrich Hoffmann var en tysk fotograf. Han er først og fremst kjent som "hoffotograf" for Adolf Hitler, fører i det tys ...

                                               

Georg Leibbrandt

Georg Leibbrandt var en tysk nazist, filosof, byråkrat og diplomat. Han var blant annet leder for Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete ofte forkortet til Ostministerium.

                                               

Herybert Menzel

Herybert Menzel var en tysk dikter og forfatter i nasjonalsosialismens tid, og medlem av Bamberger Dichterkreis.

                                               

Georg Wilhelm Müller

Georg Wilhelm Müller, død 30. april 1989 i Hamburg), ofte kalt G.W. Müller, var en tysk nasjonalsosialistisk studentleder og senere profesjonell propagandist. Han var nær medarbeider av Joseph Goebbels, propagandaminister i Hitler-Tyskland, og bl ...

                                               

Werner Naumann

Werner Naumann var en tysk nazist og SS-general som var statssekretær i Joseph Goebbels propagandaministerium under det nasjonalsosialistiske styret. I Adolf Hitlers politiske testamente ble Naumann utnevnt til ny propagandaminister etter Goebbel ...

                                               

Leni Riefenstahl

Leni Riefenstahl var en tysk filmregissør, fotograf, danser, skuespiller og koreograf. Hun var svært innovativ med sin fototeknikk og utviklet mange av dagens standardteknikker innen filming, og hennes filmer er anerkjent for sine estetiske kvali ...

                                               

Walter Ruttmann

Walter Ruttmann, egentlig Friedrich Wilhelm Walter Ruttmann var en tysk filmkunstner, mest kjent for dokumentarfilmen Berlin, en storbysymfoni og Metropolis, der han var filmfotograf. Han var en avantgardist innen tysk film tidlig i det tjuende h ...

                                               

Norbert Schultze

Norbert Schultze, egentlig Norbert Arnold Wilhelm Richard, var en tysk komponist og dirigent. Hans mest kjente verk er melodien til sangen "Lili Marleen". Han skrev også en rekke andre soldatsanger og patriotiske sanger før og under annen verdens ...

                                               

Jacob Skylstad

Jakob Olai Olsson Skylstad var en norsk nazist og redaktør for Nasjonalbladet og Adresseavisen. Skylstad var fra 1928 redaktør av Norges Bondelags organ i Trøndelag, Nasjonalbladet etter at denne hadde innledet et samarbeid med Adresseavisen, som ...

                                               

Otto Strasser

Otto Strasser var en tysk nazist og en av de som tilhørte venstrefløyen i NSDAP. Han kom etterhvert i opposisjon til Hitler og valgte gå i eksil i 1933. Han var bror av Gregor Strasser.

                                               

Hasso von Wedel

Hasso Eduard Achaz von Wedel var en tysk generalmajor og leder for Wehrmachts propagandastyrker under annen verdenskrig. Han var direkte underlagt leder av OKWs operasjonsstab Wehrmachtführungsstab, WFSt., general Alfred Jodl. Von Wedels propagan ...

                                               

Alexey Zaitzow

Alexey Michailovitsch Zaitzow var en russisk-norsk billedkunstner, teater- og filmscenograf, plakatkunstner og fotograf. Han er mest kjent som en fornyer av norsk film- og teaterscenografi, men han var også en pionér på andre områder: Han laget e ...

                                               

Adolf Ziegler

Adolf Ziegler var en tysk maler. Han var sterkt involvert i den tyske nasjonalsosialismen, ble president i Reichskammer der bildenden Künste i Hitler-Tyskland og stod bak beslag av kunstverk fra tyske museer og kunstutstillinger da verkene ble be ...

                                               

Battlefield Earth (film)

Battlefield Earth er navnet på en science fictionfilm fra 2000. Den er basert på L. Ron Hubbards roman med samme navn, og har John Travolta i hovedrollen. Etter sin suksess i filmen Pulp Fiction kjempet Hollywood-stjernen John Travolta hardt for ...

                                               

The Day the Earth Stood Still (2008)

The Day the Earth Stood Still er en amerikansk sci-fi-film fra 2008, en nyinnspilling av den klassiske sci-fi-filmen fra 1951, om et romvesen som besøker jorden med sin gigantiske robotpartner. Begge filmene er basert på Harry Bates novelle "Fare ...