ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 318
                                               

Forholdstallsvalg

Forholdstallsvalg er en valgordning der representantene fordeles etter det innbyrdes forhold mellom de stemmetall som tilfaller de enkelte valglister. Forholdstallsvalg medfører at representanter fra samtlige lister kommer med, gitt at liste komm ...

                                               

Hare kvote

Hare kvote, eller Hares forholdstall, er en valgkvote som brukes til å finne antall stemmer som trengs ved noen typer forholdstallsvalg, blant annet sammen med single transferable vote eller sammen med største brøks metode i et proporsjonalt syst ...

                                               

Hemmelig valg

Hemmelig valg, eller hemmelig avstemning, er en valgmetode der en velger avgir stemme uten at andre vet hva velgeren stemte. FN slår fast i verdenserklæringen om menneskerettigheter 21.3 at: Folkets vilje skal være grunnlaget for offentlig myndig ...

                                               

Imperiali kvote

Imperiali kvote, eller Imperiali forholdstall, er en formel som brukes til å finne antall stemmer som trengs ved noen typer forholdstallsvalg, da sammen med største brøks metode i et proporsjonalt system med listevalg. Imperiali kvote skiller seg ...

                                               

Instant-runoff vote

Instant-runoff vote, eller alternativ stemmegivning, innebærer at velgerne kan rangere alle kandidater i den rekkefølgen de ønsker at kandidatene skal velges. Når systemet med enkel overførbar stemme skal velge bare én vinner, blir det instant-ru ...

                                               

Kvadratisk stemmesystem

Et kvadratisk stemmesystem er et valgsystem der hver velger tildeles en politisk kapital som kan brukes til å "kjøpe" politisk innflytelse, men der kostnaden for innflytelse er kvadratisk. Økonomene Glen Weyl og Steven Lalley lanserte i 2012 idee ...

                                               

Listeforbund

Et listeforbund var et samarbeid mellom to eller flere partier i valg i Norge. Listeforbund hjalp mindre partier med å unngå "bortkastede stemmer" ved at stemmene deres kunne telles sammen dersom dette gjorde at partiene fikk flere mandater enn h ...

                                               

Listevalg

Listevalg er en valgordning der velgerne gir stemmer til en liste med kandidater og ikke direkte til den enkelte kandidat. Listevalg kan brukes ved forholdstallsvalg, eller, som i Kamerun, Tsjad, Djibouti og Singapore ved majoritetsvalg der liste ...

                                               

Lukket liste

Valg med lukket liste er en variant av listevalg der velgerne bare kan stemme på partier uten å kunne påvirke hvilke kandidater som velges. Flertallet av proporsjonale flerpartisystemer i verden bruker lukkede lister. Med lukket liste har partien ...

                                               

Majoritetsbonus

Majoritetsbonus -system er en form for forholdstallsvalg der det største partiet eller koalisjonen får tildelt ekstra representanter, en majoritetsbonus, for slik å sikre stabilitet. Ordningen brukes pr 2017 i Armenia, Hellas, Italia og San Marin ...

                                               

Personvalg

Et personvalg er et valg hvor man velger en foretrukken person til en institusjon, for eksempel et lederverv eller som medlem av en forsamling. Personvalg forbindes ofte med flertallsvalg i enmannskretser slik man har bl.a. i Storbritannia, USA, ...

                                               

Preferansevalg

Preferansevalg betegner valgsystemer der velgeren prioriterer kandidater via stemmeseddelen. Det finnes forskjellige typer preferansevalg, og "instant-runoff" valg brukes i Australia, mens enkel overførbar stemme brukes bl.a. i Irland og på Malta ...

                                               

Sainte-Laguës metode

Sainte-Lagues metode er en metode for å fordele mandater ved ulike former for valg som baserer seg på proporsjonal representasjon. Den er oppkalt etter den franske matematikeren André Sainte-Lague. Metoden er i USA kjent som Websters metode. Side ...

                                               

Single transferable vote

Single transferable vote, eller overførbare stemmer, er en valgordning som ved preferansevalg sikrer proporsjonal representasjon ved å rangere kandidater i valgkretser der flere skal velges. Under opptellingen av stemmene velges kandidater med no ...

                                               

Største brøks metode

Største brøks metode, også kjent som Hares metode eller Hare-Niemeyer-metoden, er en metode for å fordele mandater ved forholdstallsvalg. Metoden krever en form for valgkvote som Hare kvote eller Droop kvote, og er alternativet til deltallsmetode ...

                                               

Treklassestemmeretten

Treklassestemmeretten var en stemmerettsordning som ble innført av Fredrik Vilhelm IV av Preussen i 1849 for valgene til Preußisches Abgeordnetenhaus som var det andre kammeret eller underhuset i den prøyssiske Landdagen. Det dreide seg om en spe ...

                                               

Utjevningsmandat

Utjevningsmandat er et mandat som blir tildelt for å sikre at de politiske partiene ved et stortingsvalg får en større forholdsmessig representasjon etter stemmetallene på landsbasis enn det tildelingen av distriktsmandater tilsier. Ordningen med ...

                                               

Valgkvote

Må ikke forveksles med kvotering ved valg. En valgkvote er et antall stemmer en valgliste må ha for å vinne et mandat, dersom man har en valgordning som benytter største brøks metode eller single transferable vote.

                                               

Valgliste

Valglister brukes til å organisere valg. Ulike politiske partier stiller med en liste over kandidatene de ønsker få valgt inn i de lokale eller nasjonale, valgte institusjonene, eksempelvis parlamentet, kommunestyret og fylkestinget. Kandidatene ...

                                               

Valgrunde

En valgrunde eller valgomgang er en omgang med valg i et valgsystem som har flere runder med stemmegivning. Flere land, blant annet Finland, Frankrike, Polen, Østerrike, Portugal og India har valg med to valgrunder, og dersom ingen kandidater får ...

                                               

Åpen liste

Valg med åpen liste er en variant av listevalg der velgere kan endre på rekkefølgen på stemmeseddelen. Alternativet er lukket liste, der bare de politiske partiene og deres aktive medlemmer har mulighet til å påvirke kandidatenes prioritering. De ...

                                               

Liste over oldkirkens patriarker av Alexandria

Denne listen omfatter oldkirkens patriarker av Alexandria, dvs. fra grunnleggelsen av Alexandria bispedømme og frem til skismaet i 536.

                                               

Liste over koptisk-ortodokse patriarker av Alexandria

Denne listen omfatter de koptisk-ortodokse pavene av Alexandria og patriarkene av hele Afrika, dvs. fra skismaet mellom den koptiske og den ortodokse kirke i 536 og frem til i dag. For patriarker før 536 se liste over oldkirkens patriarker av Ale ...

                                               

Liste over latinske patriarker av Alexandria

Denne listen omfatter de latinske patriarkene av Alexandria, dvs. fra paven begynte å utnevne titulærpatriarker av Alexandria i 1215 og frem til tittelen ble avskaffet i 1964. For tidligere og ikke-latinske patriarker av Alexandria se liste over ...

                                               

Liste over gresk-ortodokse patriarker av Alexandria

Denne listen omfatter de gresk-ortodokse pavene og patriarkene av Alexandria og hele Afrika, dvs. fra skismaet mellom den ortodokse og den koptiske kirke i 536 og frem til i dag. For patriarker før 536 se liste over oldkirkens patriarker av Alexa ...

                                               

Liste over patriarker av Antiokia

Denne listen omfatter de tidlige patriarkene av Antiokia, dvs. fra grunnleggelsen av Antiokia bispedømme og frem til avspaltningen av de ulike kristne kirkene som hadde/har egne patriarker av Antiokia.

                                               

Liste over latinske patriarker av Antiokia

Denne listen omfatter de latinske patriarkene av Antiokia, dvs. fra paven begynte å utnevne patriarker av Antiokia i 1098 og frem til patriarkatet ble avskaffet i 1964. For patriarker før 1098 se liste over patriarker av Antiokia.

                                               

Liste over maronittiske patriarker av Antiokia

Denne listen omfatter de maronittiske patriarkene av Antiokia, dvs. fra maronittene begynte å utnevne egne patriarker i 687 og frem til i dag. For patriarker før 687 se liste over patriarker av Antiokia.

                                               

Liste over patriarker av Aquileia

Chrysogonus I 286–295 Chrysogonus II 295–308 Fortunatianus 343–355 Hilarius første dokumenterte biskop; ifølge legenden Hermagoras’ etterfølger, men hans martyrium har blitt datert til 285 Hermagoras angivelig første biskop, ifølge legenden innsa ...

                                               

Liste over katolikoi av Armenia

Denne listen over katolikoi av Armenia viser alle overhoder for den armenske apostoliske kirke, som fra 301 førte tittelen katolikos.

                                               

Erkebiskop av Canterbury

Erkebiskopen av Canterbury er den fremste av de to erkebiskopene i Den engelske kirke, og preses for Den anglikanske kirke. Alle overhyrdene i Canterbury erkebispedømme regnes med i en ubrutt rekke helt siden katolsk tid. Erkebiskopen er den pers ...

                                               

Liste over proster, visebiskoper og biskoper på Færøyene

Liste over proster, visebiskoper og biskoper på Færøyene viser de øverste lederne for den lutherske statskirken på Færøyene. Etter reformasjonen ble kirken på Færøyene en del av den lutherske dansk-norske statskirken, fra 1539 til 1557 som eget b ...

                                               

Liste over patriarker av Grado

Denne listen omfatter patriarkene av Grado fra delingen av patriarkatet Aquileia i 606 og frem til patriarkatets opphevelse i 1451. Patriarkenes egentlige tittel var patriarker av Aquileia nova, dvs. av "det nye Aquileia", men for å skille dem fr ...

                                               

Liste over latinske patriarker av Jerusalem

Denne listen omfatter de latinske patriarkene av Jerusalem, dvs. fra paven begynte å utnevne patriarker av Jerusalem i 1099 og frem til i dag. For patriarker før 1099 se liste over patriarker av Jerusalem.

                                               

Liste over patriarker av Jerusalem

Denne siden lister opp patriarker av Jerusalem fra grunnleggelsen av Jerusalem bispedømme og frem til det store skisma mellom den katolske og den ortodokse kirke.

                                               

Liste over ortodokse patriarker av Jerusalem

Denne siden lister opp de gresk-ortodokse patriarkene av Jerusalem fra det store skisma mellom den katolske og den ortodokse kirke og frem til i dag. For patriarker før 1099 se liste over patriarker av Jerusalem.

                                               

Liste over metropolitter av Kiev

Denne listen omfatter metropolittene av Kiev fra den økumeniske patriark begynte å utnevne metropolitter av Kiev i 988 og frem til den ukrainsk-ortodokse kirkas skisma i 1990. Navnene er ført opp i sin ukrainske skrivemåte.

                                               

Liste over ukrainsk-katolske metropolitter av Kiev

Denne listen omfatter de ukrainsk-katolske eparkene og metropolittene av Kiev. Se liste over metropolitter av Kiev for metropolitter før opprettelsen av den ukrainsk-katolske kirke.

                                               

Liste over katolikoi av Kilikia

For listen over armensk- katolske katolikoi se patriarken av Kilikia Denne siden lister opp de armensk-ortodokse katolikoi av Kilikia fra 1439 og frem til i dag. Det fantes armenske katolikoi i det armenske kongedømmet Kilikia fra 1051, men frem ...

                                               

Liste over latinske patriarker av Konstantinopel

Denne listen omfatter de latinske patriarkene av Konstantinopel, dvs. fra paven begynte å utnevne patriarker av Konstantinopel i 1204 og frem til patriarkatet ble avskaffet i 1964. For patriarker før 1204 se liste over patriarker av Konstantinopel.

                                               

Liste over økumeniske patriarker av Konstantinopel

Denne siden lister opp patriarker av Konstantinopel fra grunnleggelsen av Bysants bispedømme og frem til i dag.

                                               

Liste over patriarker av Lisboa

For de tre første århundrene er det overlevert noen navn av biskoper, men disse må antakelig stort sett betraktes som senere tids legender: Pedrus I Pedrus II Filipe Filoteu St. Manços Januarius St. Gens Jorge Pedrus III De følgende biskopene er ...

                                               

Liste over mafrianer

Denne listen omfatter alle mafrianer og Østens katolikoi, dvs. fra den syrisk-ortodokse kirke begynte å utnevne egne biskoper i perserriket i 559 og frem til tittelen ble avskaffet i 1860. For katolikoi før 559 se liste over Østens katolikos-patr ...

                                               

Liste over patriarker av Moskva

Denne listen omfatter overhodene – erkeeparkene, metropolittene og patriarkene – av den russisk-ortodokse kirke fra kirkas sete ble flytta til Moskva i 1325 og frem til i dag.

                                               

Liste over erkebiskoper av München og Freising

Utto 904/906-907 Leopold av Sturmberg 1377–1381 Wolfram 926-937 Konrad V. av Hebenstreit 1411–1412 Bonifatius organisering av bispedømmene i Bayern 739 Erchanbert 835/836-854 Erembert 739-747/748 Opphøyelse til høystift 1294 Johannes II. Hake 134 ...

                                               

Liste over norske biskoper

De biskopene som er utnevnt etter mai 2012 er utnevnt av kirkerådet. De tidligere er utnevnt i statsråd. Ann-Helen Fjeldstad Jusnes – biskop av Sør-Hålogaland bispedømme fra 2016, 64 år Ingeborg Midttømme – biskop av Møre bispedømme fra 2008, 59 ...

                                               

Liste over eparker av St. Petersburg

Denne listen omfatter eparkene, erkeeparkene og metropolittene av St. Petersburg fra eparkiets grunnleggelse i 1742 og frem til i dag. Listen viser også de mange endringene i eparkiets omfang og navn. Epark Nikodim Skrebintskij av St. Petersburg ...

                                               

Liste over erkebiskoper av Sinai og abbeder av Katarinaklosteret

Denne siden lister opp de gresk-ortodokse erkebiskopene av Sinai, Faran og Raitho, som samtidig er hegumener av Katarinaklosteret og overhoder for den autonome sinaittiske ortodokse kirke. Før 1500-tallet er listen veldig usikker. Den er mest san ...

                                               

Liste over patriarker av Venezia

Denne listen omfatter biskopene og patriarkene av Venezia fra utnevnelsen av den første biskopen av Olivolo og frem til i dag. Fra 1105 til 1451 hadde Venezia to biskoper i samme by: Den var residens for patriarken av Aquileia nova, hvis patriark ...

                                               

Liste over patriarker av Vestindia

Denne listen omfatter titulærpatriarkene av Vestindia fra tittelens første utdeling i 1524 og frem til den siste innehaverens død i 1963. Buenaventura Córdoba Espinosa de la Cerda 1761–1777; samtidig generalvikar for den spanske armé Julián de Di ...