ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 320
                                               

Mirza Tahir Ahmad

Mirza Tahir Ahmad urdu: مرزا طاہر احمد ‬ ‎ 18. desember 1928 – 19. april 2003 var den fjerde kalifen arabisk: خليفة المسيح الرابع ‎, khalīfatul masīh al-rābi og åndelig overhode for den verdensomspennende Ahmadiyya muslimsk trossamfunn. Han ble v ...

                                               

Al-Haleem

Haleem har sitt opphav fra den personlige egenskapen hilm ", som har klassisk arabisk konnotasjon som følger; å være overbærende, mild, skånsom, fredfull, tilgivende, vennlig, omtenksom, saktmodig, fri av hastverk, rolig, velbehagelig, nøytral og ...

                                               

Al-Khidr

Al-Khidr har en omtvistet status blant islamske lærde: en del sier at han er en helgen mens andre anset at han er en islamsk profet. Al-Khidr er best kjent for sin fremtredende rolle i sura Al-Kahf Koranen 18:65. Selv om han ikke nevnes ved navn ...

                                               

Abdurahman Alamoudi

Abdurahman Alamoudi eller Abdul Rahman Al-Amoudi er grunnleggeren av det amerikanske muslimske rådet. Han ble i 2004 dømt for økonomisk kriminalitet og konspirasjon. Noe som resulterte i en dom på 23 år i fengsel. Al-Amoudi ble født i Jemen, og s ...

                                               

Islamsk arkitektur

Den islamske arkitekturen har tradisjonelt vært orientert mot det abstrakte og geometriske, på samme måte som islamsk kunst i alminnelighet. Islamsk kultur har en kontinuerlig historie på omkring 1 300 år, og geografisk utbredelse fra Spania til ...

                                               

Asjura

Asjura er en stor høytid for både sjiitiske og sunniske muslimer, med forskjellige betydninger. Ordet betyr "tiende", fordi det vises til den 10. muharram i år 61 AH 10. oktober 680, til minne om martyren Husayn ibn Alis død. Under slaget ved Kar ...

                                               

Bildeforbudet i islam

Bilde- eller avbildningsforbudet i islam har sitt grunnlag i tekster i Koranen og er et forbud mot å avbilde Gud og hans skaperverk. Moskeer er derfor praktisk talt helt uten figurativ kunst, men isteden smykket med abstrakt ornamentikk, mønstre ...

                                               

Bokens folk

Bokens folk er et uttrykk for de folk som i islamsk tradisjon menes å ha del i Guds åpenbaring, altså jøder og kristne. Noen islamske lærde regner også Zarathustra-tilhengere til Bokens folk.

                                               

Burkini

Burkini er en badedrakt for kvinner utviklet av libanesisk-australske Aheda Zanettis firma. Ahiida har også rettighetene til navnet Burqini som et registrert varemerke. Betegnelsen er et nydannet, sammensatt ord, basert på burka og bikini. Badedr ...

                                               

De ti bud

For den amerikanske filmen fra 1956, se De ti bud 1956 For filmserien av Krzysztof Kieślowski se De ti bud filmserie De ti bud eller dekalogen er en liste av korte religiøse og moralske leveregler. Ifølge jødisk og kristen tradisjon, med utgangsp ...

                                               

Den islamske utviklingsbank

Den islamske utviklingsbank er en multilateral utviklingsbank og finansieringsinstitusjon med hovedsete i Jidda i Saudi-Arabia. Utviklingsbanken ble grunnlagt ved det første møtet mellom finansministrene i Den islamske konferanse den 18. desember ...

                                               

Den muslimske verden

Begrepet den muslimske verden har to betydninger. I kulturell sammenheng blir begrepet brukt om alle mennesker som tilhører det verdensomspennende fellesskap av de som tilhører religionen islam. Dette fellesskap der medlemmene er kjent som muslim ...

                                               

Doctrina Jacobi nuper baptizati

Doctrina Jacobi nuper baptizati er et kristent anti-jødiske polemiske skrift. Det er skrevet på gresk av en ukjent forfatter. Innholdet sies å være fra Kartago i 634, men er trolig skrevet i Palestina en gang mellom 634 og 640. Det er en del av e ...

                                               

Fatwa

Fatwa er en domsavsigelse i islam, utstedt av en ekspert på religiøs jus. Vanligvis blir en fatwa utstedt etter ønske fra et individ eller en dommer om å avgjøre en sak der islamsk lovgivning er uklar. Siden det ikke eksisterer noe presteskap i i ...

                                               

Fiqh

Fiqh er en islamsk rettsvitenskap som ble utviklet på 700- og 800-tallet. Den praktiseres i fire forskjellige rettsskoler innen sunni: Hanafi, Maliki, Shafii og Hanbali. Innen sjia praktiseres to rettsskoler: Usuli og Akhbari. En person som er ut ...

                                               

Fitna

Fitna: "fristelse, prøvelse; opprør, sivile stridigheter" er et arabisk ord med omfattende konnotasjoner som betyr prøvelse, lidelse, eller nød. Bruken er fortsatt utbredt i moderne arabisk. En kan skille mellom betydningen av ordet fitna som bru ...

                                               

Forfølgelsen av hazarafolket i Quetta

Forfølgelsen av Hazarafolket betegner diskrimeringen av, og en rekke drap på medlemmer av hazarafolket i Balutsjistan-provinsen i Pakistan. Drap på den sjiamuslimske minoritetsbefolkningen har økt i omfang siden utgangen av 1990-tallet, og i peri ...

                                               

Gabriel

Engelen Gabriel er kjent både innen kristendommen, jødedommen og islam. Noen kristne trossamfunn mener at Gabriel er en erkeengel som holder orden blant de øvrige englene. Festdag i den katolske kirke er 26. mars.

                                               

Roger Garaudy

Roger Garaudy eller Ragaa Garaudy var en fransk motstandskjemper under den andre verdenskrig, framtredende kommunistisk aktivist, teoretiker, og forfatter. Han konverterte til islam i 1982. Mange av hans bøker og tanker har blitt vurdert kontrove ...

                                               

Hadith

Hadith ; fl. الأحاديث - al-’āḥādīθ eller الحدثان - al-ḥidθān) er innen islam nedskrevne fortellinger om hva profeten Muhammed sa og gjorde, eller unnlot å gjøre. Ordet Hadith betyr tale, eller fortelling, referat eller beretning. En hadith kan hj ...

                                               

Hagar

Hagar var en kvinne som ifølge Det gamle testamentet var tjenestejente hos Abrahams hustru Sara. Sara gav Hagar til Abraham så Hagar kunne være Abrahams medhustru. Ifølge Koranen var Hagar Ibrahims hustru. Hagar fødte Abrahams/Ibrahims sønn Ismae ...

                                               

Hagarisme

Hagarisme er et tidligere anvendt ord på islam. Det ble igjen tatt i bruk i den kontroversielle, vitenskapelige boka "Hagarism: The Making of the Islamic World" fra 1977. Boka er om Islams tidlige historie skrevet av historikerne Patricia Crone o ...

                                               

Hajji

Hajji, eller el-hajj, også skrevet hadji og haji, er en ærestittel tildelt en muslim etter en vellykket reise hajj til Mekka. Det refererer ofte til en eldre person, ettersom det tar tid å oppnå nok penger til å gjennomføre reisen. Tittelen blir ...

                                               

Hijab

Hijab eller hidsjab er både et skaut for muslimske kvinner og fellesbetegnelse for tildekkende muslimsk påkledning for kvinner og menn. Den konkrete utformingen av hijab som en islamsk drakt eller påkledning har variert mye over tid og mellom land.

                                               

Islams historie

Islams historie dreier seg om religionen islams etablering, utbredelse og utforming i ulike tider, stater og samfunn. I 610 opplevde Muhammed en guddommelig åpenbaring som er beskrevet i Koranen, i sure 96.Et profetkall er beskrivelsen til Kari V ...

                                               

Iblis

Iblis eller Shaitan er djevelen i Islam. Han regnes for å være en djinni, en ildånd, i motsetning til englene som er laget av lys. Ifølge Koranen 7:11-12 var Iblis ikke en engel: Allah skapte tre slags vesener: engler, mennesker og djinn. Englene ...

                                               

Id al-adha

Se også id al-fitr Id al-adha, eller eid al-adha, er en islamsk høytid til minne om profeten Ibrahims villighet til å ofre sin sønn Ismail til Allah etter å ha blitt beordret til dette i en drøm. På veien til offerstedet forsøkte djevelen å overt ...

                                               

Id al-fitr

Se også Id al-adha, som feires i forbindelse med tiden for hajj. Id al-fitr, eller eid al-fitr, ofte bare kalt id eller eid, er en muslimsk høytid som markerer slutten på fastemåneden ramadan. Den blir feiret med bønnesamlinger, gjestebud og ved ...

                                               

Ifrit

En ifrit eller efreet er en djinn av ild i arabisk mytologi. Ifrit er nevnt i Koranen, Sura-An-Naml som en religiøs skapning.

                                               

Injil

Injil er det arabiske navnet for det opprinnelige budskap som i henhold til islam ble gitt til Jesus med åpenbaringer fra Gud. Dette budskapet, eller evangeliet er omtalt en rekke steder i Koranen. Muhammed bekreftet selv alle tidligere åpenbarin ...

                                               

Islams fem søyler

Trosbekjennelsen shahadah er den viktigste av de fem søylene. Å erklære at man er muslim skjer ved at man uttaler trosbekjennelsen: Ašhadu al-lā ilāha illā-llāhu wa ašhadu anna Muħammadan rasūlu-llāh. Jeg bevitner at det finnes ingen gud utenom A ...

                                               

Islams syn på Maria

Islams syn på Maria, Jesu mor, er feiret som en rettferdig kvinne. Hun mer omtalt i Koranen enn i Det nye testamentet og er en eneste kvinnen som er nevnt med navn i Koranen. Hennes rolle er viktig da sønnen Isa blir ansett som en av de viktigste ...

                                               

Islamsk kalender

Den islamske kalenderen er basert på månens kretsløp og har 354 døgn fordelt på 12 måneder. Det vil si at det muslimske året hvert år forskyves om lag 11 dager i forhold til jordens kretsløp). Grunnen til at muslimene fortsatt bruker en månebaser ...

                                               

Islamsk kosmologi

Islamsk kosmologi er den kosmologi som finnes i den muslimske verden. Den er hovedsakelig avledet av Koranen, Hadith, Sunna og nåværende Islamske såvel som før-islamske kilder. Koranen selv nevner syv himler og et omfattende univers som opprettho ...

                                               

Den islamske ekspansjonen

Den islamske ekspansjonen, også omtalt som de arabiske erobringer og tidlige islamske erobringer begynte med den islamske profeten Muhammed på 600-tallet. Han etablerte en ny forent politikk på den arabiske halvøy hvor de påfølgende kalifatene Ra ...

                                               

Organisasjonen for islamsk samarbeid

Organisasjonen for islamsk samarbeid er en mellomstatlig organisasjon med 57 medlemsland, noe som gjør den til den nest største mellomstatlige organisasjonen i verden etter FN. OIC ble stiftet i Rabat, Marokko den 25. september 1969, i etterkant ...

                                               

Isnād

En isnād er en vitnesrekke brukt for å slå fast verdien av et hadith-skrift, i islam et skrift om profeten Muhammeds ord og gjerninger. Etter at Muhammed døde i 623 begynte islam å splintres opp i grupper som baserte seg på forskjellige tolkninge ...

                                               

Jerusalem

Jerusalem er en by i det historiske landskapet som er kjent som Judea og Palestina. Byen er i dag juridisk sett delt mellom Israel og de palestinske selvstyre myndighetene, selv om hele byen i praksis styres av Israel. Jerusalem har ca. 880 000 i ...

                                               

Jihad

For mannsnavnet, se Jihad navn. Jihad er et arabisk ord som kommer fra ordet jahada, som betyr "utvise det ytterste forsøk" eller "å streve". Ordet oversettes vanligvis med "hellig krig". En som engasjerer seg i jihad kalles en mujahid, flertall ...

                                               

Jizya

Den nevnes blant annet i sura at-Tawba, ayah 29 og i hadither: "Kjemp mot dem til de erkjenner seg beseiret og frivillig betaler beskyttelseskatten." Koranen 9:29 Dens hensikt har blant annet vært å være kompensasjon for militær beskyttelse, ette ...

                                               

Kaba

For det sveitsiske selskapet Kaba, se Kaba selskap Kaba er islams sentrale helligdom. Det er en enkel, firkantet steinbygning tildekket med svart klede som ligger i hovedmoskéen Masjid al Haram i Mekka i Saudi-Arabia. Kaba ble ifølge tradisjonen ...

                                               

Kabir

Kabīr var en indisk mystiker og poet. Kabir kom fra en muslimsk familie, men han sang om den mystiske opplevelsen av livets enhet i samsvar med hinduismens bhakti-tradisjon. Hans religiøsitet var basert på direkte opplevelse av en dypere virkelig ...

                                               

Kadi

En kadi er en dommer som dømmer på grunnlag av sharia, det islamske religiøse lovverk. En dom fra en kadi må være basert på ijma, oppfatningen til flertallet av de islamske lærde, ulemaene. Embetet ble innført under umayyadedynastiet i Damaskus, ...

                                               

Kafir

Må ikke forveksles med kaffer, et tidligere rasistisk begrep. Kafir er en betegnelse i islam for en person som avviser Gud eller profeten Muhammed, eller som gjemmer eller fornekter "sannheten". Koranen bruker også ordet om muslimer; i sura 2 ver ...

                                               

Kalif

Kalif er opprinnelig tittelen på muslimenes øverste leder etter profeten Muhammeds død. Abu Bakr, Muhammeds svigerfar, tok tittelen kalif da han tok lederskapet av ummah, eller det muslimske samfunnet i år 632. Kalifen regjerte over alle muslimer ...

                                               

Khadija bint Khuwaylid

Khadīja bint Khuwaylid var profeten Muḥammeds første kone mens hun var i live. Hun var en rik kjøpmannsenke og selvstendig handelsdrivende i byen Mekka og medlem av Quraysh-stammen. Khadīja ansatte først Muḥammed for å administrere karavanehandel ...

                                               

Klippedomen

Klippedomen, ofte omtalt som Klippemoskeen, er en muslimsk helligdom. Domen betegnes iblant feilaktig som en moské. Klippedomen regnes som verdens eldste islamske byggverk, og ble bygget i årene 687–691 av Abd al-Malik, i det niende kalifatet. De ...

                                               

Kufa

I 637 ble byen, som da lå i provinsen Asuristan, erobret av arabere fra sassanidene. Den var på denne tiden kalt Hira, Aqula eller Suristan. i kalifen Umar ibn al-Khattabs regjeringstid ble så Kufa etablert her i 638. Den begynte som en misr, en ...

                                               

Kufisk skrift

Kufisk skrift er en formalistisk form for arabisk kalligrafi, særlig benyttet dekorativt på bygninger, keramikk, tekstiler og annet. Den er en av de eldste arabiske skriftformene, og ble utviklet i byen Kufas språkskole. Derfra ble dens alfabet s ...

                                               

Kvinner i islam

Islam ser på menn og kvinner som like av natur, likevel skiller den mellom kjønnene i visse sammenhenger. Noen hevder at dette skillet faktisk er diskriminering med hensyn til status og ansvar.