ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 321
                                               

Mahdi

For mannsnavnet, se Mahdi navn. Mahdi er i islamsk lære den profeterte frelseren av islam som vil oppholde seg på jorden i syv, ni eller nitten år før den siste dag. Muslimer tror at Mahdi vil rydde jorden fri fra urett og tyranni, sammen med Isa ...

                                               

Irshad Manji

Irshad Manji er en kanadisk forfatter. Hun er muslim, og er også kjent for sin kamp for lesbiskes rettigheter, samt for feminismen. Hun er en sterk kritiker av islamsk ekstremisme. Manji er mest kjent for å ha skrevet boken The Trouble with Islam ...

                                               

Minā

Minā er en forstad til Mekka i Saudi-Arabia. Minā ligger i en dal fem kilometer øst for sentrum, på veien mellom Mekka og Arafatberget. Teltbyen dekker ca. 20 km².

                                               

Muezzin

Muezzin er en valgt person i moskeen som leder innkallingen til fredagsbønnen og de fem daglige bønnene fra moskéens minareter. I de fleste moderne moskéer blir muezzinene hjulpet av elektroniske forsterkere. Man antar at institusjonen muezzin, d ...

                                               

Mufti

En mufti er en islamsk lærd som fortolker og appliserer islamsk rett og som har myndighet til å utstede fatwaer. I teokratier som Saudi-Arabia og Iran, og i visse land der grunnloven hviler på sharialoven, som i Egypt, kan stormuftien ta stilling ...

                                               

Muhammedkarikaturen i Nerikes Allehanda

Muhammedkarikaturen i Nerikes Allehanda var en karikaturtegning av kunstneren Lars Vilks som ble offentliggjort i avisen Nerikes Allehanda i Örebro i Sverige 19, august 2007. Tegningen viste en rondellhund der hodet forestilte den islamske profet ...

                                               

Muharram

Muharram eller Muharram ul haram er den første måneden i den islamske kalenderen. Det er en av de fire hellige månedene i året. Det er ikke ønskelig å være i krig eller delta i stridigheter under Muharram. Konflikter er ofte løst denne måneden. D ...

                                               

Mujahedin

Mujahedin er flertallsform av mujahid, som betyr "en som strever", en som deltar i jihad dvs. bestrevelse, men er ofte oversatt som "hellig kriger". Mujahedin skrives også Mujahideen, Mujahedin, mujahedeen, mujahedīn, mujahidīn, mujaheddīn og and ...

                                               

Mulla

Mulla, fellesbetegnelse på rettslærde i sjia-islam og i asiatisk sunni-islam. Mulla er en muslimsk prest som kun har studert Koranen og Hadith og er regnet som en lærd når det gjelder koranen. Mulla kommer fra ordet mulla på urdu via persisk, opp ...

                                               

Nasheed

Nasheed er en islam-orientert sang. Tradisjonelt er den sunget a cappella med kun en spesiell tromme som rytme. Denne genren innen musikk er brukt for å opplyse de som studerer islam. Tekstene er kun om islamske temaer som f.eks Allah, Muhammad e ...

                                               

Nastaliqskrift

Nastaʿlīq, på engelsk også kalt Nastaleeq, er en av de større stilartene innenfor det persiske alfabetet og historisk sett den mest dominerende stilarten innenfor persisk kalligrafi. Den ble utviklet i Iran på 700-tallet og 800-tallet. Under navn ...

                                               

Niqab

Niqāb, eller nikab, er et hodeplagg som dekker hele ansiktet, bortsett fra øynene. Plagget bæres av noen muslimske kvinner som en del av en heldekkende hijab. Plagget brukes mye i deler av Midtøsten, men kan også finnes brukt i Nord-Afrika, Sørøs ...

                                               

Oversettelser av Koranen

Oversettelser av koranen er gjengivelse av tekstene i Koranen på andre språk enn arabisk. Selv om oversettelse av koranen er teologisk problematisk i islam, har den blitt oversatt mange språk.

                                               

Qibla

Qibla er et arabisk ord som innen islam refererer til den retningen man skal snu seg mot når man ber, det vil i praksis si mot Mekka. Opprinnelig var qibla retningen som pekte mot Jerusalem, og Jerusalem kalles derfor den første av de to qiblaer. ...

                                               

Ramadan

For mannsnavnet, se Ramadan navn. Ramadan er den niende måneden i den islamske kalender og islams fastemåned. Det mest framtredende aspektet ved akkurat denne måneden er en faste som blir praktisert fra soloppgang til solnedgang av troende muslim ...

                                               

Rashidun

Rashidun er et arabisk uttrykk innen islam, og med dette menes de rettledete kalifer, som utelukkende er anvendt innenfor sunnismen, og omfatter de første fire historiske kalifer: ʿAli b. Abū Ṭālib død 661. ʿUmar b. al-Khaṭṭāb død 644. Abū Bakr d ...

                                               

De rettvises hager

De rettvises hager er en samling hadither, samlet og redigert av den syriske skriftlærde Muhyi al-Din al-Nawawi. Samlingen er en av de mest utbredte hadithsamlingene. En hadith er en muntlig overlevering om hva profeten Muhammed har sagt eller gj ...

                                               

Rohingya

Rohingya er en etnisk folkegruppe som i hovedsak er bosatt i Rakine, en delstat i den vestlige delen av Myanmar. De teller et sted mellom 800 000 og 1.3 millioner og er i all hovedsak muslimer. Gruppen har i lang tid blitt utsatt for forfølgelse ...

                                               

Sataniske vers

Sataniske vers er betegnelsen på en episode i Muhammeds liv, belagt i noen tidlige biografier, men ikke i andre. Episoden henger sammen med den 53. sure, "Stjernen". De som avviser at versutsnittet en gang var del av diktatet som ligger til grunn ...

                                               

Sharif

Sharif er en arabisk hederstittel som benyttes om ætlinger til profeten Muhammed. I den sunnittiske delen av araberverdenen benyttes sharif om ætlinger til Hasan ibn Ali, jamført med sayyid som benyttes om ætlinger til Hussein ibn Ali. Både Hasan ...

                                               

Sirat Rasul Allah

Ordene Sirat Rasul Allah finnes i tittelen på den første biografien om profeten Muhammed. Profetbiografien ble skrevet av Ibn Ishaq på oppdrag fra den andre abbasidekalifen, al-Mansur. Ibn Ishaq baserte seg på kunnskap samlet av Urwa ibn al-Zubay ...

                                               

Stormufti

Stormufti er en tittel som benyttes om den mufti som er den høyeste embedsbærer innen det religiøse rettsvesen i et sunni muslimsk land. Stormuftien kan gi rettsbelæringer og edikter, fatwa, som fortolker islamsk lov. Dette skjer gjerne etter hen ...

                                               

Sultan

Sultan er en muslimsk tittel, med mange historiske betydninger. Opprinnelig var det et arabisk ord med betydning: styrke, autoritet eller lederskap. Som tittel ble det senere brukt av visse islamske ledere som krevde full suverenitet uten å kreve ...

                                               

Sunna

Sunna er en benevnelse som finnes i flere retninger av islam. Ordet blir ofte oversatt som tradisjon. I sunniislam betyr Sunna de religiøse handlingene som ble innført av Muhammed i løpet av hans 23 år som leder, og som muslimene først mottok gje ...

                                               

Tafsir (korantolkning)

Tafsir er kommentarer til og forklaringer på Koranens tekster. En person som skriver en tafsir kalles en mufassir mufassir, flertall mufassirīn.

                                               

Takbīr

Allahu akbar, eller takbīr som frasen kalles på arabisk, betyr "Allah er størst", dvs. muslimenes gud er størst. Takbir er et viktig muslimsk uttrykk og symbol som blir brukt i formelle og uformelle situasjoner.

                                               

Taqqiya

Taqqiya er innen islam begrepet som legitimerer det å skjule eller å lyve om sin egen tro. Tanken er at dette gjøres i angst, under tvang eller i fare for død og liv, og at det er derfor halal dersom man er i fare. Konseptet taqqiya blir også av ...

                                               

Tawhid

Tawhīd ; også transkribert som tawheed, toheed og tauheed ; er et uttrykk for islamsk forståelse av Guds enhet. Ordet er avledet av wahda, enhet. Islams strengt konsekvente monoteisme har retorisk brodd både mot den kristne treenighetslæren og mo ...

                                               

Ulama (islam)

‘Ulamā’, "de som besitter kunnskap", er en betegning for religiøst lærde innen islam. Ulama vokste frem som en gruppe i den religiøse blomstringstiden 750-950. Ulama er ikke noe enhetlig gruppe og de tilhører ikke noe særskilt sosial klasse; men ...

                                               

Umma

Umma er et ord som betyr "folk", "samfunn", "nasjon" eller "fellesskap". I moderne arabisk og hebraisk betyr umma "nasjon" eller "samfunn". Ordet kom trolig til arabisk fra hebraisk, hvorfra det kan være avledet fra assyrisk.

                                               

World Muslim Congress

World Muslim Congress er en muslimsk organisasjon med hovedkvarter i Karachi. Inamullah Khan var en av organisasjonens grunnleggere, og var generalsekretær i mer enn 40 år. World Muslim Congress fikk Niwano-prisen i 1987, og Kahn fikk Tempeltonpr ...

                                               

Zabur

Zabur er, i henhold til islam, den hellige boken til Dawud, en av de hellige bøker avslørt av Gud før Koranen, sammen med andre slik som Tawrat av Musa og Injil om Isa. En del forskere likestiller Zabur med bibelske Salmenes bok. Begrepet zabur e ...

                                               

Zakat

Zakat som oversettes med almisse eller veldedighet, er en av islams fem søyler. Det er ofte nevnt i Koranen sammen med bønnen. Ordet zakat er tatt fra den arabiske roten zaka, som blant annet betyr "å vokse" eller "å bli renere". I islam brukes d ...

                                               

Jødedom

Jødedommen er den eldste av de tre store monoteistiske verdensreligionene, jødenes religiøse kultur og moderreligion for kristendommen. Trosprinsippene og historien til jødedommen danner hoveddelen av grunnstammen til de abrahamittiske religionen ...

                                               

Alliance Israélite Universelle

Alliance Israelite Universelle er en internasjonal jødisk organisasjon grunnlagt i Paris i 1860 av Adolphe Cremieux, som et svar på Damaskusaffæren, og med målet å beskytte alle jøders rettigheter som medborgere. AIU driver et antall jødiske skol ...

                                               

Amida (bønn)

ʿAmidá eller Attenbønnen er den sentrale, mest brukte bønnen i jødedommen. Bønnen framsies stående, helst vendt mot Jerusalem. I ortodokse forsamlinger fremsies den først stille av den enkelte før den gjentas av hazzánen, bønnelederen. Den inngår ...

                                               

Aufbau

Aufbau er en tyskspråklig månedlig tidsskrift som utgis av forlaget Jüdische Medien i Zürich i Sveits siden 2005. Det er en videreføring av en avis som ble utgitt av tyskspråklige jøder i New York i 70 år, fra 1934 til 2004. Tidsskriftet henvende ...

                                               

Bahir

Sefer bahir, Sefer ha-bahir, er en tidlig esoterisk bok som ble sentral innen kabbalaen. Den tilkom i Provence, men tidspunktet for dens tilkomst har vært gjenstands for diskusjon. Blant haredijøder anses den, på grunn av sin rammefortelling, å s ...

                                               

Bet din

Bet din er en jødisk domstol, der dommerne i dag er rabbinere. I antikk tid utgjorde bet din den daværende jødiske statens domstolssystem. I dag fungerer bet din som domstol i religiøse ærend for jødiske statsborgere i staten Israel. I tillegg fi ...

                                               

Birobidzjan

Birobidzjan er hovedstaden i Den jødiske autonome oblast i Russland. Byen ligger ved elvene Bira og Bidzjan, derav navnet, og er nær grensen til Folkerepublikken Kina og ved Den transsibirske jernbanen. I 2006 hadde byen 78 500 innbyggere. Jiddis ...

                                               

Blodanklage

Blodanklage, også skrevet blodsanklage og kalt blodbeskyldning, er beskyldninger som fra ulike hold er blitt rettet mot jøder, om at de dreper kristne barn i en slags ritualmord, og at de samler blodet deres på krukker i synagogene. Tilsvarende b ...

                                               

Boas

Boas er i Det gamle testamentet en rik mann som giftet seg med Rut. De to ble foreldre til Obed og gjennom ham ble de kong Davids oldeforeldre. Boas er også den nordlige av to tvillingsøyler som sto ved den vestlige porten eller inngangen til Sal ...

                                               

Brennoffer

Brennoffer, intetkjønn av holókaustos "fullstendig brent", av verbet holokautein ; på hebraisk ōlâ "det som går opp", det vil si opp i røyk) er ofring til guddommer ved å brenne mat, drikke eller dyr i en religiøs kult. Brennoffer har vært vanlig ...

                                               

Brit Mila

Brit mila, også skrevet brit milah, er en jødisk seremoni der guttebarn omskjæres åtte dager etter at de er født. Omskjæringen skjer dersom gutten ikke er syk eller "svakelig", som for eksempel at barnet er født prematur. Dette tas det hensyn til ...

                                               

Baal

Baal eller Baal er en nordvestsemittisk ærestittel som betyr "herre" eller "mester", og som ble benyttet for en rekke guder som var beskyttere av byer i Levanten eller Midtøsten. Baal var beslektet med akkadiske Bēlu. Baal kan derfor referere til ...

                                               

Davidsharpen

Davidsharpen er et symbol i jødisk og kristen salmetradisjon. Kong David skal ifølge Det gamle testamente ha muntret opp Saul med å spille på harpe. "Men Herrens Ånd vek fra Saul, og en ond ånd fra Herren forferdet ham. Da sa Sauls tjenere til ha ...

                                               

Davidsstjerne

Se også Heksagram Davidsstjerne er en sekskantet stjernefigur, heksagram, som er dannet av to triangler. En lignende grafisk formet strekfigur, er kjent siden bronsealderen og har vært brukt i mange kulturer. En slik stjernefigur formet av streke ...

                                               

De fire hellige byene

De fire hellige byene er den kollektive betegnelsen i den jødiske tradisjonen for byene Jerusalem, Hebron, Tiberias og Safed: "Siden sekstende århundre så har helligheten til Palestina, spesielt gravferden, nær sagt blitt helt overført til fire b ...

                                               

Den jødiske bydelen i Třebíč

Den jødiske bydelen i Třebíč i Mähren i Tsjekkia er en av de best bevarte i sitt slag i Europa. Den ble i 2003 oppført på UNESCOs verdensarvliste. Under samme oppføring på verdensarvlisten finnes den tilhørende gravlunden og St. Procopius-basilik ...

                                               

Det hebraiske alfabetet

Det hebraiske alfabetet er en form av den semittiske skriften og brukes i dag av dem som snakker språkene hebraisk, jødisk-arameisk, jødearabisk, djudíospanjol, jiddisch med flere. Skriften leses fra høyre mot venstre.