ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 322
                                               

Elohim

Elohim er et gammelt hebraisk ord som i Den hebraiske Bibelen refererer til guder. Det er et av mange navn eller titler for Gud i Den hebraiske Bibelen, og er således betydning både for jødedommen og kristendommen. Ordet er identisk til den vanli ...

                                               

Epistolæ obscurorum virorum

Epistolæ Obscurorum Virorum var en samling oppdiktede satiriske brev på latin som utkom i 1515 og fremover i noen år, trykket av Heinrich Gran i Hagenau i Tyskland. Brevsamlingen tar parti for den tyske humanisten Johann Reuchlin og håner samtidi ...

                                               

Fariseere

Fariseere var en filosofisk gren av jødedommen. Jødedommen delte seg i flere filosofiske grener eller retninger; blant disse var fariseere, sadukeere, seloter og esseere. På norsk har begrepet i dens utvidelse fått tilleggbetydning som "selvrettf ...

                                               

Margot Frank

Margot Betti Frank var en tysk-jødisk jente. Hun var Anne Franks eldre søster og datter av Edith Frank-Holländer og Otto Frank. Margot var oppkalt etter morens søster, Bettina Holländer. Av flere overlevende beskrives Margot som den perfekte datt ...

                                               

Michel Friedman

Michel Friedman er en tysk advokat, konservativ politiker og TV-programleder. Han var viseformann for Zentralrat der Juden in Deutschland fra 2000 til 2003, og president for den europeiske jødiske kongressen fra 2001 til 2003. Friedman stammer fr ...

                                               

Gilgul

Gilgul/Gilgul neshamot/Gilgulei Ha Neshamot er et jødisk, kabbalistisk begrep for reinkarnasjon. Begrepet blir flere steder brukt i Jødenes Tanakha, som grovt sagt samsvarer med det gamle testamentet. På hebraisk betyr gilgul "syklus" og nesjamot ...

                                               

Gojim

I Det nye testamentet, der tekstene opprinnelig ble skrevet på gresk, brukes betegnelsen ethne ἔθνη om folkeslag og liknende. Det gjelder for eksempel i misjonsbefalingen i Matteus-evangeliets 28. kapittel, vers 16-20 der Jesus gir ordre om at ti ...

                                               

Halleluja

Halleluja er en språklig interjeksjon. En teori går ut på at opphavet er hebraisk – av הַלְּלוּ og יָהּ – altså "lovpris Jah" eller "lovpris Herren". Det brukes som et religiøst ladet gledesrop. I israelittisk liturgi er det menighetens svar-rop ...

                                               

Hanukkasang

Hanukkasang framføres til hanukká. Sangene handler gjerne om hvordan jødene vant over den hellensk-syriske overmakten, om lysunderet i Tempelet i Jerusalem eller om ymse element ved hanukkafeiringa. Blant askenaser dreier mange sanger seg om etin ...

                                               

Haredisk jødedom

Haredisk jødedom eller ultraortodoks jødedom er en konservativ fløy av ortodoks jødedom som har et fundamentalistisk syn på den religiøse tradisjonen og som oftest er sterke motstandere av sekularisme og i større eller mindre grad andre sider ved ...

                                               

Ḥasidisk jødedom

Ḥasidisk jødedom er en fromhetsretning innen jødedommen som oppstod på 1700-tallet i Øst-Europa i de områdene som nå er Ukraina, og som baserer seg på den jødiske mystikken, kabbalah. Grunnleggeren het rabbi Jisraél ben Elingézer Israel ben Elies ...

                                               

Theodor Herzl

Etter denne erfaringen bestemte Herzl seg for å anvende sine kunnskaper og sin respekterte stilling til å hjelpe det jødiske folket. I 1896 publiserte han boken Der Judenstaat, hvor han hevdet at jødene måtte etablere sin egen stat. At den skulle ...

                                               

Hoffjøde

En hoffjøde eller hoffaktor, Hoffaktor) betegnet historisk en jødisk handelsmann som tok seg av finansielle anliggender for kristne fyrstehus i Europa, særlig i Tyskland. Hoffjøder fantes fra 1500-tallet frem til 1700-tallet. De hjalp sine potent ...

                                               

Humanistisk jødedom

Vi har kjent til sekulære jøder i mange århundre, og jøden Elisha ben Abujá, som levde omkring år 100, regnes av mange som den første sekulære jøden. I århundrene som fulgte deretter var derimot ikke sekulære jøder noe særlig vanlig syn, inntil r ...

                                               

Israels ti forsvunne stammer

Israels ti forsvunne stammer, eller Israels ti tapte stammer henviser til teorier om at de gamle jødiske stammer, etter at oldtidens Israel ble fullstendig ødelagt, ble sendt i eksil som slaver i det gamle Assyria og at mange jødiske grupper har ...

                                               

Jahve

Jahve eller Jehova er Guds egennavn i Det gamle testamente, og nevnes 6828 ganger der. Siden persisk tid har man belegg for at jøder unngikk å uttale dette navnet, men sa adonay "Herren", elohim "Gud" eller bare hashem, "Navnet", når de kom til d ...

                                               

Jakin

Jakin eller Jachin var navnet på den sydlige av to søyler som sto ved den vestlige porten eller inngangen til Salomos tempel, det første tempelet i Jerusalem. Den nordlige het Boas. Kapitélet på toppen av søylene hadde form av liljer og represent ...

                                               

Jewish Encyclopedia

Jewish Encyclopedia er et oppslagsverk som utkom fra 1901 til 1906 med jødedommen som emnefelt. Det har over 15.000 artikler i 12 bind. Initiator og utgiver var Isidore Singer.

                                               

Jom Hashva

Jom Hashva eller Yom HaShoah er en jødisk minnedag over holocaust. Den blir markert på den 27. dagen i måneden Nisán, som er tidlig på våren. Jom Hashva falt dermed i 2008 på 2. mai og i 2009 på 21. april. I Israel er det en nasjonal helligdag, o ...

                                               

Jødisk etniske inndelinger

Jødisk etniske inndelinger viser til et antall adskilte samfunn innenfor verdens etniske jødiske befolkning. Selv om jødene er betraktet som en enkelt selvidentifisert etnisk gruppe, er det bestemte etniske inndelinger blant jødene, hovedsakelig ...

                                               

Den jødiske autonome oblast

Den jødiske autonome oblasten er en autonom provins i Russland og et av Russlands føderasjonssubjekter. Det er den eneste av føderasjonssubjektene som bruker benevnelsen "autonom oblast". Hovedstaden er Birobidzjan. Arealet er 36 300 km², og innb ...

                                               

Jødiske gravlunder

Jødiske gravlunder er gravlunder der jøder begraver sine døde etter jødiske tradisjoner. I Oslo er en del av Sofienberg gravlund jødisk gravlund. Den ble første gang tatt i bruk i 1885. Ved Østre gravlund er den sørøstlige delen skilt ut til Det ...

                                               

Kapernaum

For filmen med samme navn, se Kapernaum film Kapernaum var en fiskelandsby på nordbredden av Genesaretsjøen i Galilea på hasmoneernes tid i oldtidens Israel. Den hadde en befolkning på rundt 1 500 mennesker. Arkeologiske utgravninger har avslørt ...

                                               

Kehilla

Kehilla eller kehillah er et jødisk samfunn. I mellomkrigstidens Europa hadde alle landsbyer eller byer med jødisk befolkning en offentlig organisasjon, noen ganger flere. Resultatet av spredningen krigen førte til, var at større samlinger kan ha ...

                                               

Kipa

En kipa, også kippah, kipah, kippa, flertall kippot ;, yarmlke, yarmulke, yarmulka, yarmelke, sjeldnere kalt kapel) er et tradisjonelt jødisk hodeplagg, særlig for menn, med form som en kalott. Mange troende, praktiserende jøder, gjerne ortodokse ...

                                               

Klezmer

Klezmer er en instrumental musikktradisjon knyttet til jødisk kultur. Navnet kommer fra jiddisch כּלי־זמיר og hebraisk kelé-zèmer כלי זמר. Formen utviklet seg fra sekulær musikk, dokumentert først i det 15. århundre, og bestod av et repertoar av ...

                                               

Kohen

Kohen er det hebraiske ordet for "prest", benyttet i referanse til det aronske presteskap. Levittiske prester, eller kohaním, er tradisjonelt forstått og ved Halakhá påkrevd å være direkte etterkommer på farssiden fra den bibelske Aron, bror til ...

                                               

Kulturelle jøder (praktiserende av annet livssyn)

Kulturelle jøder henviser her til medlemmer av andre religioner og livssyn som fortsatt identifiserer seg som jødiske. Deres tilknytning er til jødisk kultur og historie, ikke til de religiøse forpliktelsene i jødedommen. I mange samfunn finnes d ...

                                               

Madagaskarplanen

Madagaskarplanen var en plan blant tyske nazister for å tvangsforflytte jøder fra "Det tredje riket" til den franske kolonien Madagaskar. Planen ble ført i pennen av Franz Rademacher som i 1940 avanserte til leder for jødeavdelingen ved Auswärtig ...

                                               

Masoreter

Masoretene var dyktige skribenter som blant annet lagde avskrifter av den hebraiske og arameiske delen av De hellige skrifter som utgjør den hebraiske Bibelen. De var hovedsakelig lokalisert på tre steder: Tiberias, Israel og Babylon. Hver gruppe ...

                                               

Den masoretiske bibelteksten

Den masoretiske bibelteksten, er den jødiske standardversjonen av Det gamle testamente s hebraiske originaltekst. Den har navn etter masoretene, "de skriftlærde", som i tidlig middelalder gjorde arbeidet. Denne teksten defineres ikke bare bøkene ...

                                               

Moses Mendelssohn

Moses Mendelssohn var en tysk-jødisk rasjonalistisk filosof, opplysningsfilosof og bibeloversetter. Han blir regnet som hovedsymbolet for haskalá-bevegelsen, eller den jødiske opplysnings- og emansipasjonsbevegelsen.

                                               

Menora

En menora eller menorah er en syvarmet lysestake som ble brukt i tempelet. Den er ett av de eldste symbolene vi forbinder med jødedommen. Menoraen ble tent av yppersteprestene i tempelet hver morgen. Yppersteprestene hadde byttet ut den brukte ve ...

                                               

Messiansk jødedom

Messiansk jødedom er en synkretisk religiøs bevegelse som kombinerer elementer fra kristendom – hvorav det viktigste troen på Jesus som messias – og elementer fra jødedom og jødisk tradisjon. I sin nåværende form stammer bevegelsen fra 1960- og 1 ...

                                               

Mezuza

En mezuza er en liten sylindrisk beholder som i jødiske hjem og offentlige bygninger festes på høyre side av dørkarmen til boligen, til oppholdsrom og til porter til inngjerdede gårdsplasser. Den festes omtrent ved skulderhøyde og litt på skrå in ...

                                               

Midrasj Tehillim

Midrasj Tehillim, det vil si "Midrasj til salmene", er aggadaisk midrasj som er kjent siden 1000-tallet e.Kr. da den ble sitert av Natan av Roma i hans Aruk, av den spanske rabbiner Isaak ibn Ghiyyat i hans Halakot, og av den franske rabbiner Ras ...

                                               

Erkeengelen Mikael

Erkeengelen Mikael er den eneste av englene som i Bibelen klart omtales som erkeengel. Av alle englene som er omtalt i Bibelen så er kun tre nevnt ved navn i Bibelens kanon – Mikael, Gabriel og Rafael. Med Den ortodokse kirkes kanon nevnes også U ...

                                               

Moseloven

Moseloven er ifølge mytene i Bibelen den religiøse loven som ble gitt fra Gud til Moses på Sinaifjellet etter at israelittene hadde forlatt Egypt. Moseloven ble grunnlaget for israelittenes religiøse liv i det nye samfunnet. Den dag i dag spiller ...

                                               

Den muntlige toraen

Den muntlige toraen er et rabanittisk-jødisk begrep for de opprinnelig muntlige religiøse tradisjonene som fantes i sammenheng med Tanákh. Den første samlingen av den muntlige toraen Tora-she-be-al-peh, ble skrevet ned i den jødiske lovboken Mish ...

                                               

Nahmanides

Nahmanides, også kjent som Rabbi Moses ben Naḥman Girondi, Bonastruc ça Porta og ved hans akronym Ramban, var en ledende jødisk lærd, katalansk rabbiner, filosof, lege, kabbalist og bibelkommenator.

                                               

Nasireer

Nasireer refererer i den hebraiske Bibelen til en som tok et asketisk løfte som er beskrevet i Fjerde Mosebok 6:1-21 Dette løftet til Gud krevde at en mann eller kvinne måtte avstå fra å drikke eller konsumere "vin og annen sterk drikk", herunder ...

                                               

Neturei Karta

Neturei Karta en jødisk-ortodoks gruppe som tar sterk avstand fra sionismen. Navnet er arameisk for "byens voktere". Uttrykket stammer fra en historie om Rabbi Yehudah Ha-Nassi som i det andre århundret brukte det om samfunnets skriftlærde. De va ...

                                               

Nyhasidisme

Nyhasidisme eller jødisk fornyelse er en nyere, hovedsakelig nordamerikansk bevegelse innenfor jødedommen som har utspring i ḥasidisme. Den søker gi ny vitalitet til moderne jødedom med mystiske, hasidiske, musikalske og meditative virkemidler. D ...

                                               

Ortodoks jødedom

Ortodoks jødedom er en retning innen jødedommen som ser på halakhá som absolutt bindende, overordnet og i alle hovedtrekk statisk lovsystem for det jødiske folket. Det er den retning innen jødedommen som holder seg til en relativt streng tolkning ...

                                               

Pijjut

Pijjut eller piyyut eller piyut er et jødisk liturgisk dikt, vanligvis i den hensikt å bli sunget, messet eller lest opp under gudstjenester. Pijjut har blitt skrevet siden tempeltiden. De fleste pijjutim er skrevet på hebraisk eller arameisk, og ...

                                               

Proselytt

En proselytt er innenfor nytestamentlige studier brukt om ikke-jøder som gikk over til jødedommen, og dermed forpliktet seg til å overholde den jødiske loven. Ordet forekommer noen ganger i Bibelen: I Apostlenes gjerninger 2.11 som: "jøder og pro ...

                                               

Rabbanittisk jødedom

Rabbanittisk jødedom er den hovedretningen av jødedommen som regner Misjná og Talmúd som religiøst autoritative skrifter ved siden av Tanákh. Rabbanittene blir regnet som arvtagere etter fariseerne. I motsetning til rabbanittisk jødedom står kara ...

                                               

Rabbiner

En rabbiner er en skriftlærd person innen jødedommen, og ofte religiøst overhode i en jødisk menighet. Rabbinere tiltales oftest med enten rabbi rebbi, rav eller ḥakhám. Tittelen rabbi blir tildelt den som har vist inngående kjennskap til jødisk, ...

                                               

Rabbinsk ordinasjon

Rabbinsk ordinasjon er en offisiell handling som medfører at en kandidat med et dokumentert eller demonstrert kunnskaps- og ferdighetsnivå blir utnevnt til rabbiner. Det finnes tre hovedmåter dette kan skje på: Utnevning gjennom en Bet din religi ...

                                               

Rabbis for Human Rights

Rabbis for Human Rights er en Israelsk menneskerettsorganisasjon som beskriver seg selv som "den eneste rabbinske stemmen for Israels samvittighet". De fremmer den jødiske læren som sier at alle mennersker er skapt i Guds bilde, med de rettighete ...