ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 326
                                               

De tre juveler

De tre juveler kan sies å sammenfatte buddhismens lære. Til juvelene sies en buddhist å ta sin tilflukt, ved å utsi tre ganger: Jeg tar min tilflukt til sangha. - fellesskapet til munker og nonner Jeg tar min tilflukt til Buddha. - Tilliten til d ...

                                               

Det tredje buddhistiske konsil

Det tredje buddhistiske konsil ble innkalt omkring året 240 f.Kr. ved Asokarama i Pataliputra, angivelig under beskyttelse av keiser Ashoka. Dette er likevel omstridt, ettersom konsilet aldri nevnes i Ashokas edikter. Den tradisjonelle grunnen ti ...

                                               

Dharmachakra

Dharmachakra er et symbol for dharma, Buddhas lære om veien til sann opplysning. Et tilsvarende symbol brukes også innen jainismen. Ordet chakra betyr opprinnelig hjul på sanskrit, og et hjul med åtte eller flere eiker er et av de eldste symbolen ...

                                               

Dudjom Lingpa

Dudjom Lingpa var en meditasjonsmester, åndelig lærer og tertön innen tibetansk buddhisme.Han skiller seg fra normen i tibetansk buddhisme gjennom at han ikke hadde noen formell utdannelse, ei heller tok han ordinering som munk og han tilhørte in ...

                                               

Dunhuangologi

Dunhuangologi, Dunhuangvitenskap eller Dunhuangforskning eller med fransk romanisering tunhuangologie er en relativt ny internasjonal vitenskapelig disiplin. Den beskjeftiger seg med gamle buddhistiske skrifter, dokumenter og malerier funnet i en ...

                                               

Ekōttarāgama

Ekōttarāgama, ordrett "nummererte foredrag", er en tidlig indisk buddhistisk tekst som bare er bevart i en kinesisk oversettelse. Navnet refererer til tekstens organisatoriske prinsipp. Den er en av fire agamaer i den kinesiske buddhistiske kanon ...

                                               

Gresk-buddhistisk kunst

Gresk-buddhistisk kunst er det kunstneriske uttrykket til gresk-buddhismen, en sentral synkretisme mellom klassisk gresk kultur og buddhismen som ble utviklet over en periode på nær 1000 år i Sentral-Asia, fra erobringene til Aleksander den store ...

                                               

Jataka

Jātaka-fortellingene er en betydelig stor litteratur fra India som befatter seg med de tidligere inkarnasjoner til Gautama Buddha i både menneskelig og animalsk form. Den fremtidige Buddha kan opptre som en konge, en utstøtt, en gud, en elefant - ...

                                               

Kirtan

Kirtan er kjent innen hinduismen, sikhismen og i noen former for buddhismen, og i indisk jødedom. Den er en sørasiatisk devosjonell sangstil. Innen hinduismen er den en tradisjonell indisk tilstelning med dans, musikk og sang, og forekommer mest ...

                                               

Kjempebuddhaen i Leshan

Kjempebuddhaen i Leshan er en skulptur i byprefekturet Leshan i Sichuan i Kina, hugget ut av berget hvor de tre elvene Min Jiang, Dadu He og Qingyi møtes. Figuren ble hugget ut av fjellsiden av buddhistiske munker i tiden mellom 719 og 803. Skulp ...

                                               

Erik Pema Kunsang

Erik Pema Kunsang er en dansk oversetter, og sammen med Marcia Binder Schmidt, direktør av Rangjung Yeshe Translations and Publications i Katmandu. Han har oversatt mer enn 50 bind av tibetanske tekster og muntlige lærdommer. Hans andre prosjekt ...

                                               

Lotusblomst

Lotusblomst er blomsten til planten lotusrot. Den er et viktig symbol i indiske religioner. De mest vanlige fargene er hvit og rosa. I hinduismen og buddhismen er lotusen sentral både som symbol og offergave. Lotusen er et symbol på skaperkraft o ...

                                               

Lotusstilling

Lotusstilling er en sittestilling hvor høyre fot legges over venstre bein og venstre fot over høyre bein. Det er en meditativ stilling som har sitt opphav fra oldtidens India. Det er en avansert asana som praktiseres for meditasjon og yoga innen ...

                                               

Mandala

Maṇḍala er sanskrit og betyr "krets", "sirkel" eller "ring". Ordet er sammensatt av roten mand, som betyr å "dekorere", "tegne", a som betyr "inneholde" – og suffikset la, som betyr "sirkel". En mer ordrett oversettelse er derfor "dekorasjon i en ...

                                               

Manhaeprisen

Manhaeprisen er en serie utmerkelser som utdeles til minne om den buddhistiske reformator og anti-japanske uavhengighetsaktivist Han Yong-un. Prisen ble opprettet i 1997. De utdeles av det sørkoreanske Selskapet til fremme og utøvelse av Manhaes ...

                                               

Nāgá

Nāgá er en gruppe indiske guder eller en klasse av entiteter eller vesener som antar formen av en svært stor slange, spesielt kongekobraen. Nāgáene finnes i de indiske religionene hinduisme, buddhisme og jainisme. En kvinnelig nāga blir kalt en n ...

                                               

Om

For informasjon om Wikipedia, se Wikipedia:Om. Om er den helligste stavelsen i hinduismen, og symboliserer den uendelige Brahman og hele universet. I hinduismen uttrykker den essensen av den ypperste realitet, bevissthet eller atman. I videre for ...

                                               

Pada (fot)

Pāda er sanskritordet for "fot" og samsvarer med latin pes, gresk pous og engelsk foot. Det har et mangfold av avledede meninger som trinn, fotavtrykk, spor, merke. Det har også et mangfold av anvendelser, deriblant innenfor det som utgjør en av ...

                                               

Shariputra

Shariputra var en av to hovedelever av Shakyamuni Buddha. Shariputra virket som Buddhas høyre hånd og er ved siden av Maudgalyayana, som var kjent for sine mirakelevner, den viseste av alle Buddhas disipler. Shariputra fikk allerede mens hans lev ...

                                               

Tantra

Tantra er en grunnleggende understrøm i hinduismen, deler av buddhismen og andre indiske og tibetanske religiøse og spirituelle tradisjoner. Tantra betegner en type mentale øvelser og ritualer som kan være svært spesifikke og detaljerte, og som u ...

                                               

Tathāgata

Tathāgata er en buddhatittel. Den betegner en som er kommet frem til den fullkomne opplysning. Dette er en avb de ti titler som knyttes til Buddha Shakyamuni; den tittel han helv benyttet når han talte om seg selv eller andre buddhaer. I Mahayana ...

                                               

Thangka

Thangka er et rollebilde innen den tantriske buddhisme. Det henges opp til meditasjonsbruk i templer eller ved husaltere, og kan medbringes under prosesjoner. De kan forestille buddhaer, bodhisattvaer, verneguddommer og lamaer eller symboler som ...

                                               

Tibetansk buddhisme

Tibetansk buddhisme er en retning innenfor mahayana-buddhismen. Den er kjent for et rikt mangfold av seremonier og for sitt omfattende klostervesen og er basert på en kombinasjon av mahayana- og vajrayana-elementer. Tibetansk buddhisme er kjent f ...

                                               

Tomoe

Tomoe, eller tomoye, er et symbol som brukes på forskjellige måter i Japan. Det kan beskrives som et stort komma eller som en bøyd dråpeform. Ofte tegnes flere tomoer sammen i mønstre. Tre tomoer sammen er et religiøst symbol som brukes både i sh ...

                                               

Tulku

Se også ungdomsboken Tulku bok En tulku er en tibetansk buddhistisk Lama som har oppnådd evnen til bevisst å bestemme seg for å bli gjenfødt, ofte flere ganger, for å kunne oppfylle sitt bodhisattvaløfte. Det mest berømte eksempel er Dalai Lama-a ...

                                               

Vajrayāna

Vajrayāna eller "diamantvognen" er en esoterisk retning innenfor buddhismen. Den regnes ofte som en tredje retning eller vei innenfor buddhismen, i tillegg til mahayana og theravada. er en retning innenfor Mahayana-buddhismen der man tar i bruk s ...

                                               

World Fellowship of Buddhists

World Fellowship of Buddhists er en internasjonal buddhistisk organisasjon. Den ble innviet av Gunapala Piyasena Malalasekera, og ble grunnlagt i 1950 in Colombo, Ceylon av representanter fra 27 nasjoner. Selv om Theravada-buddhister er mest innf ...

                                               

Wutai Shan

Det er et av de fire hellige fjell i Kina for buddhister. Fjellene huser mange av Kinas viktigste klostre og templer. Wutai Shans kulturarv består av 53 kloster som fikk status som verdensarv i 2009. Hver og et av de fire fjellene ses som en av d ...

                                               

Yama

Yama dødsguden og herskeren over dødsriket i hinduismen og i buddhismen. I gamle vediske myter var han den første i verden som døde. Dette vesenet finnes som Jima i parsisk mytologi, og er blitt sammenlignet med Ymir i norrøn gudetro.

                                               

Hinduisme

Hinduisme er en av de store verdensreligionene med mellom 950 millioner og én milliard tilhengere. De fleste lever i India, mange også i resten av Sør-Asia. Hinduismen, som av sine tilhengere gjerne betegnes som Sanatana Dharma सनातन धर्म den evi ...

                                               

Ahimsa

Ahimsa er et religiøst konsept som forfekter ikke-vold og respekt for alt liv. Ahimsa er sanskrit og betyr unngå skade. Det er nært knyttet til vegetarianisme innen østlige religioner og til moderne bruk av ikke-vold som politisk pressmiddel. Beg ...

                                               

Arjuna

Arjuna blir sammen med Krishna regnet for å være helten i det hinduistiske eposet Mahabharata, mens han også er lytteren i den hinduistiske skriften Bhagavad Gita, som er en filosofisk samtale mellom ham og Krishna. Arjuna er den tredje av pandav ...

                                               

Ashram

Ashram, eller asjram, er et sted for kommunal tilbaketrekking i hinduismen, mao. noe som ligner på et klostervesen. Fra gammelt av har menn og kvinner, også ektepar, samla seg ei gruppe hytter i skogen, der de kunne leve et fromt og enkelt liv og ...

                                               

Ayodhya

Ayodhya er en by i delstaten Uttar Pradesh i India med rundt 100 000 innbyggere. Byen har en lang historie og skal være fødestedet til Rama, den mytiske helten i det indiske nasjonaleposet Ramayana. Byen ligger 555 km øst for Delhi, og regnes som ...

                                               

Banasura

Banasura er i hindumytologien en tusenarmet asura og sønn av Bali. Bana var en mektig og fryktelig asura. Alle mennesker, til og med kongen av jorda og devaene i himmelen var redde for ham. Bana var i sivas følge. Bana regjerte i det nåværende se ...

                                               

Bhakti

Bhakti er et begrep innenfor hinduismen som betegner "et personlig gudsforhold preget av kjærlig hengivenhet fra tilbederens side". Dette er en retning innen hinduismen "som er radikalt forskjellig fra ortodoks yoga og offerritualisme". Det flest ...

                                               

Bindi

Bindi er en dekorasjon i pannen – oftest en rød prikk, men det kan også være et smykke – som kvinner i India, Bangladesh og andre områder i Syd-Asia utsmykker seg med. Opprinnelig var den en markering for gifte hindu-kvinner, men i dag brukes bin ...

                                               

Brahman

Brahman er et sentralt begrep innen hinduismen og indisk filosofi. Brahman er "verdenssjelen" – det store verdensaltet, den guddommelige virkeligheten, "Gud finnes i alt" – som menneskets sjel, atman, forsøker gå inn i. Begrepet er særlig viktig ...

                                               

Dāna

Dāna er et ord som forbindes med generøsitetens dyd, velgjørenhet eller å gi almisser i indisk filosofi. Det blir også stavet daana. I hinduismen, buddhismen, jainismen og sikhismen, er dāna den praksis å kultivere generøsitet. Det kan ta den for ...

                                               

Darsjan

Darsjan er et hinduisk begrep som innebærer innsikt i jeget. Det blir særlig brukt i forbindelse med det å møte blikket til en hellig person eller et gudebilde, noe som medfører at en blir velsignet. Ettersom blikket til en hellig figur er regnet ...

                                               

Dasain

Dasain er den største nasjonale festivalen innafor hinduismen i Nepal. Festivalen varer i 15 dager og faller i september-oktober, etter rishøsten. Den er ei blanding av hinduisk tantrisme og tradisjonelle fruktbarhetsritualer. Dasain har et fast ...

                                               

Devi

Devi betyr gudinne og blir brukt innen hinduismen for å vise til ulike kvinnelige gudeformer, særlig når de blir tilbedt alene. Hun kan sees på som en modergudinne, ettersom Devi ofte blir tilbedt som en mor. Den maskuline utgaven av ordet er Dev ...

                                               

Dharma

Dharma eller dhamma betyr Naturlov eller Virkelighet, og i religiøs sammenheng kan det oversettes til Læren om den underliggende sannhet. Dharma er filosofiske aksiomer for trosretninger og filosofier med opprinnelse i India. Begrepet benyttes i ...

                                               

Divali

Festen feires blant annet til minne om at Rama og Sita vender tilbake til Ayodhya i kongeriket Koshala etter flere år i eksil. Folk er lykkelige over at Rama og Sita endelig kommer tilbake, og tar imot dem med tusenvis av levende lys. Festen feir ...

                                               

Dukkha

Dukkha eller dukha er et begrep innenfor indisk filosofi, såvel som i hinduismen, jainismen og buddhismen. Begrepet beskriver den grunnleggende lidelsen, som eksistensen i denne verden innebærer. Det kan brukes om direkte lidelser eller plager, m ...

                                               

Enkebrenning

Enkebrenning er en hinduistisk skikk hvor den avdødes enke – enten frivillig eller med tvang – lar seg brenne levende på begravelsesbålet sammen med den avdøde. Skikken ble forbudt i 1829 under britisk styre og forekommer nå sjelden. Ordet Sati k ...

                                               

Frelse i hinduismen

Frelse i hinduismen er å frigjøres fra det evige kretsløpet. Denne frelsen eller frigjøringen kan skje ved meditasjon, askese eller å dyppe kroppen i den hellige elven Ganges. Mange av de filosofisk innstilte hinduene trekker seg tilbake fra verd ...

                                               

Gayatri mantra

Gāyatrī mantra er et høyt aktet mantra, basert på et vers i vedisk sanskrit i en hymne i Rigveda, og tilskrevet rishien Viśvāmitra. Mantraet har fått sitt navn etter dets vediske gāyatrī metrikk. Verset er en påkallelse av deva Savitr, og mantrae ...

                                               

Ghi

Ghi eller ghee er i det indiske kjøkken et særegent klaret smør laget av smør fra bøffelens melk. Smøret er smeltet og har fått putre over lang tid til alle faste stoffer legger seg på bunnen av gryten. Så blir det silt og satt til å svalnes. Ett ...

                                               

Hare Krishna

Hare Krishna er et hinduisk mantra, en rytmisk sang basert på gjentakelse av tre ulike navn på guden Vishnu, nemlig Hare, Krishna og Rama. Gjentakelse av disse tre hellige navnene skal rense sinnet og fjerne belastende karma. Harekrishna-mantraet ...