ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 33
                                               

Arthur Berg

Arthur Bjarne Berg var en norsk avisredaktør, nynorskmann og samfunnsdebattant. Berg hadde et kristenkonservativt ståsted og markerte dette gjennom flere saker, blant annet i motstanden mot kvinnelige prester, selvbestemt abort og EU, kampen for ...

                                               

Hallgrim Berg

Hallgrim Berg er en norsk forfatter, folkemusiker og tidligere politiker. Han var stortingsrepresentant for Buskerud 1982–1997, de tre første årene som vararepresentant for Willoch-regjeringens justisminister Mona Røkke. Berg var Høyres kultur- o ...

                                               

Rikard Berge

Rikard Berge var en norsk konservator, folkeminnegransker og folkemusiker fra Telemark. Han ble født på gården Berge på Rauland i 1881 og vokste opp hos morfaren, Rikard Aslaksson Berge. På Berge var det et levende forteller- og tradisjonsmiljø, ...

                                               

Arne Bergsgård

Arne Bergsgård var sønn av Asle Bergsgård f. 1850 og Ingeborg Thune f. 1866. Faren stammet fra en bondeslekt i Ål i Hallingdal, og var ved sønnens fødsel amtsskolebestyrer i Valdres. Moren kom fra Valdres og var datter av stortingsmannen Nils Tro ...

                                               

Hagbart Berner

Hagbart Emanuel Berner var en norsk jurist, redaktør, venstrepolitiker og kvinnesaksforkjemper. Berner var den første redaktøren for Dagbladet og var en ledende forkjemper for flere progressive saker, ikke minst kvinners rett til høyere utdanning ...

                                               

Magnus Bernhardsen

Magnus Bernhardsen er norsk målmann og aktivist. Han var leder for Norsk Målungdom fra 1998 til 2000 og har etter det hatt lederfunksjoner innen Noregs Mållag. Han var leder for foreningen Skepsis fra 2014 til 2016. Bernhardsen er utdannet innen ...

                                               

Bjarte Birkeland

Bjarte Birkeland var en norsk litteraturforsker. Han ble cand.philol med norsk hovedfag ved Universitetet i Oslo i 1948. I perioden 1953–1969 var han lektor ved Eidsvoll landsgymnas. Deretter var han professor i nordisk litteratur ved Universitet ...

                                               

Paul Bjerke

Paul Bjerke er en norsk journalist. Han er professor i journalistikk ved Høgskulen i Volda. Han var ansatt som nyhetsredaktør i Klassekampen fra 1985 og som ansvarlig redaktør i samme dagsavis fra 1995 til 1997. Bjerke var i studietiden leder av ...

                                               

Ragnhild Bjørge

Ragnhild Bjørge er en norsk journalist og statsviter. Hun var språksjef i NRK fra 2013 frem til hun i 2019 gikk til stillingen som redaksjonssjef for Khrono. Bjørge er aktiv nynorskforkjemper. Hun har hatt flere forskjellige stillinger i nynorski ...

                                               

Trygve Bjørgo

Trygve Konrad Bjørgo var en norsk lærer, lyriker og nynorskforkjemper. Bjørgo var utdannet cand.philol. med norsk hovedfag og arbeidet noen år som lektor i Oslo og ved landsgymnaset i Gudbrandsdalen. Han debuterte som lyriker i 1952. Han hadde og ...

                                               

Brita Bjørgum

Brita Josefsdotter Bjørgum var en norsk forfatter, lærer og kvinnesaksforkjemper. Hun var blant de første kvinnesaksaktivistene som skrev på nynorsk. Brita Bjørgum var datter av gårdbruker og selveier Josef Tollefson og Brita Larsdotter og søster ...

                                               

Eli Bjørhusdal

Eli Bjørhusdal er tidligere nestleder i Noregs Mållag. Bjørhusdal har tidligere vært sentralstyremedlem og nestleder i Norsk Målungdom. Bjørhusdal er professor i norsk ved Høgskulen på Vestlandet og er bosatt i Jostedalen i Luster kommune. Bjørhu ...

                                               

Kari Bjørke

Kari Bjørke er født på Voss i 1961, hun er barnebarn av Sp-politiker Karen Grønn-Hagen, niese av Sp-politiker Per N. Hagen og søster til bondelagsleder Nils T. Bjørke og forlegger Arnstein Bjørke.

                                               

Andreas Bjørkum

Andreas Aarskog Bjørkum var en norsk språkviter og professor ved Universitetet i Oslo. Han tok doktorgraden i 1974 med avhandlingen Generasjonsskilnad i indresognsmål. Bjørkum arbeidet for det meste ved Norsk Målførearkiv ved Universitetet i Oslo ...

                                               

Anton Mikal Bjørnaali

Anton Mikal Bjørnaali var lærer i Vefsn og Mosjøen da han i 1900 ble valgt inn på Stortinget som en av Venstres representanter fra Nordland. Bjørnaali møtte på Stortinget i tre perioder, til 1909. Med sterk tilknytning til målrørsla og ungdomslag ...

                                               

Jarle Bondevik

Jarle Bondevik var en norsk lingvist. Han var professor i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Bergen og forfatter av en rekke bøker relatert til norsk språk.

                                               

August Bosse

August Jakob Bosse var en norsk fagforeningsleder, typograf, målmann og oversetter. Det var Bosse som oversatte Det kommunistiske manifestet til nynorsk. Bosse var formann for Norsk Centralforening for Boktrykkere 1905–1907.

                                               

Ola Breivega

Ola Ireneus Breivega er en norsk filolog og målmann. Breivega var leder i Noregs Mållag i perioden 1975–1977. Han har gjennom flere tiår engasjert seg i språkpolitikk og normeringsordskifte. Breivega driver språkkonsulentfirmaet Samråd som arrang ...

                                               

Hans Olav Brendberg

Hans Olav Brendberg er en norsk lærer, oversetter, skribent og nynorskforkjemper. Han er tidligere leder av Norsk målungdom og styremedlem i Noregs Mållag, og har tidligere vært aktiv i RV og AKP i en årrekke. Han var også den siste landsmøtevalg ...

                                               

Jan-Magnus Bruheim

Jan-Magnus Bruheim var en norsk forfatter og lyriker. Etter endt skolegang arbeidet han på gård noen år før han i 1957 begynte som lærer i Vågå. Fra 1958 til 1961 var han lærer på Øygardskulen i Skjåk. Bruheim skrev lyrikk, barnebøker og en roman ...

                                               

Magnhild Bruheim

Magnhild Bruheim er en norsk forfatter og frilansjournalist. Hun er utdannet cand.philol. med hovedfag i nordisk ved Universitetet i Oslo i 1982, og har tilleggsutdanning som journalist. Hun har tidligere arbeidet som radio- og TV-journalist i NR ...

                                               

Endre Brunstad

Endre Otto Brunstad er en norsk språkforsker og førsteamanuensis i nordisk fagdidaktikk ved Universitetet i Bergen. Han er fra Sykkylven kommune, Møre og Romsdal. Brunstad var leder av Noregs mållag i perioden 2003-05 og han har doktorgrad i nord ...

                                               

Herborg Bryn

Herborg Bryn er en norsk journalist fra Voss. Hun utdannet seg i journalistikk ved Høgskulen i Volda 1980. Siden ble hun engasjert i NRK 1983, først som leder av Ungdommens radioavis, senere som programleder i P2, Her og nå radioprogram og andre ...

                                               

Ingvild Bryn

Ingvild Bryn jobbet i lokalavisa Horda Tidend et år etter Voss gymnas. Hun er cand.mag. med nordisk grunnfag, media og kommunikasjon ved Høgskulen i Volda og statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Bryn begynte i NRK i 1984. Først jobbet hun et ...

                                               

Ingvar Bøhn

I studietida hadde Bøhn blitt kjent med Christopher Bruun og vinteren 1868–69 var han lærer hos Bruun, som på den tiden hadde folkehøgskole på Sel i Gudbrandsdalen. Året etter startet han folkehøgskole i hjembygda Ullensaker og var lærer der i tr ...

                                               

Johs. A. Dale

Johannes Andreasson Dale var en norsk litteraturhistoriker og professor i nynorsk litteratur ved Universitetet i Oslo fra 1954 til 1968.

                                               

Olav Dalgard

Olav Dalgard, døpenavn Olaf Hanssen, var en norsk filmregissør, nynorskforkjemper og litteraturhistoriker. Dalgard vokste opp i Oppdal, dit familien flyttet da han var tre år gammel. Han tok magistergraden i litteratur og kunsthistorie ved Univer ...

                                               

Daniel Danielsen (1879–1957)

Han var sønn av skipsfører Mads Danielsen 1845–1921 og Anne Martine Pedersdotter, og vokste opp på Askerøya. Etter middelskoleeksamen i Tvedestrand ble han elev ved Hauges minde i Kristiania og tok examen artium som privatist. Som gymnasiast var ...

                                               

Edvard Drabløs

Drabløs vokste opp i Velledalen i Sykkylven kommune på Sunnmøre. Han var en sentral aktør i opprettingen av Det Norske Teatret og fra 1912 stod Drabløs med korte avbrytelser som en av Det Norske Teatrets hovedkrefter. Han arbeidet også ved denne ...

                                               

Halvard Drægni

Halvard Johan Thomasson Drægni var en pioner i norsk fruktkonservesindustri. Han begynte med saftproduksjon ved en tilfeldighet, der han fikk tak i 10 tønner med blåbær. Fra en beskjeden start i 1900 økte produksjonen raskt, og produktene fikk et ...

                                               

Astrid Sverresdotter Dypvik

Astrid Sverresdotter Dypvik er en norsk journalist og historiker. Hun har skrevet to bøker om tysk etterkrigshistorie. Fra 2021 er hun redaktør for tidsskriftet Syn og segn. Hun har mastergrad i historie fra Universitetet i Oslo på en oppgave om ...

                                               

Hans Eidnes

Hans Eidnes var en norsk lærer og politiker. Han var stortingsrepresentant fra Troms i perioden 1945-1949. Eidnes var formann i Noregs Mållag mellom 1946 og 1949. Han var medlem av Trondenes kommunestyre mellom 1928 og 1934. Eidnes ble tildelt Ko ...

                                               

Sigvard Engeset

Sigvard Mathias Engeset var en norsk forkynner, pastor og salmedikter. Han var morfar til musikkprodusenten Erik Hillestad. Han var forstander og pastor i Ørsta Frikyrkje og Oslo Vestre Frikirke. Han ble etter hvert utnevnt til synodeformann, øve ...

                                               

Ivar Eskeland

Ivar Eskeland var en norsk oversetter, forfatter, kåsør og litteraturkritiker. Eskeland var kjent som kåsør i NRK. Han var formann i Norsk Oversetterforening 1965–67 og 1978–86. Også formann i Noregs Mållag 1960–63, formann i Kringkastingsrådet 1 ...

                                               

Lars Eskeland

Lars Eskeland var en norsk skolemann og forfatter. Eskeland skrev flere lærebøker og flere biografier, blant annet om Ole Vig og Ivar Aasen, og skrev dessuten teksten til "Vossasongen". Han var bestyrer ved Voss Folkehøgskule fra 1895 til 1927, d ...

                                               

Dagfrid Evensen

Dagfrid Evensen var en norsk politiker og redaktør, hjemmehørende i Norges Kommunistiske Parti. Hun vokste opp i Odda, der hun var elev ved Odda barneskole. Der ble hun også engasjert i den kommunistiske bevegelsen, og etter hvert medlem av Norge ...

                                               

Arne Falk

Arne Falk var en norsk redaktør, journalist og nynorskmann. Han var redaktør i Norsk Tidend fra 1937 til 1946 og i fagbladet Journalisten fra 1946 til 1962. I 1969 ble det gitt ut en samling av stykkene han hadde skrevet for Dag og Tid. Boken het ...

                                               

Emanuel Feinberg

Emanuel Feinberg er en norsk advokat som er partner i Advokatfirmaet Glittertind. Feinberg oppnåde mastergrad i rettsvitenskap i 2011. I studietiden var Feinberg redaktør for tidsskriftet Jussens Venner, i perioden 2009-2011. Feinberg begynte i A ...

                                               

Knut Knutsen Fiane

Knut Knutsen Fiane var en norsk jurist, nynorskforkjemper og trafikksjef i Telegrafverket. Han er mest kjent som nasjonalsosialist medlem av Nasjonal Samling og ble drept av motstandsfolk i 1944.

                                               

Bjarne Fidjestøl

Bjarne Fidjestøl var professor i norrøn filologi ved Universitetet i Bergen. Fidjestøl ble Cand.philol. ved Universitetet i Oslo i 1966 og Dr.philos. ved Universitetet i Bergen i 1981 med avhandlingen Det norrøne fyrstediktet. Han var ansatt ved ...

                                               

Ingrid Fiskaa

Ingrid Fiskaa er en norsk lektor og politiker fra Bryne. Ingrid Fiskaa har en mastergrad i historie fra Universitetet i Oslo i 2009, hvor hun skrev oppgave om Lofthusopprøret 1786–1787. Hun har også litteraturvitenskap, norsk og praktisk pedagogi ...

                                               

Ola Five

Ola Olsen Five var en norsk amtsskolebestyrer, skytterlagsleder og politiker. Han ble født på slektsgården Østre Five i Kvam, i daværende Stod herred. Etter eksamen ved Klæbu seminar i 1865 var han lærer i Beitstad og på Tranøy 1866–1870. Han ble ...

                                               

Bergfrid Fjose

Bergfrid Fjose var en norsk politiker. Hun ble innvalgt på Stortinget fra Hordaland i 1969. Fjose var æresmedlem i Kristelig Folkeparti. Hun var leder av Løvebakken Mållag og Stortingets avholdsgruppe. Bergfrid var gift med presten Olav Fjose. Hu ...

                                               

Sigurd Fjær

Sigurd Fjær var en norsk teolog og domprost i Nidaros domkirke. Sigurd Fjær var sønn av bonden, fiskeren og forretningsmannen Peter Fjær. Han gikk på folkehøyskole i Frol og ble student fra Volda gymnas i 1913. I 1920 ble han cand. theol. I 1921 ...

                                               

Olaus Fjørtoft

Olaus Fjørtoft var en norsk bondesønn, forfatter, journalist og politiker. Fjørtoft vakte tidlig oppsikt ved sine matematiske evner og opposisjonslyst. Mens han var skolegutt hadde han utgitt en regnebok, og kort før han ble student skrev han i D ...

                                               

Rasmus Flo

Rasmus Flo var en norsk lærer, filolog og målmann. Gjennom sitt arbeid med den første nynorsknormalen, fikk han stor påvirkning på utviklingen av skriftspråket.

                                               

Wenche Fossen

Wenche Helene Fossen var redaktør i Samlaget. Hun var tidligere leder av Europabevegelsen og en av initiativtakerne bak organisasjonen Radikalt Europa. I 2004 ble Fossen tildelt prisen Årets europeer av Europeisk ungdom. Fossen har bodd i Ålesund ...

                                               

Kaare Fostervoll

Kaare Fostervoll var pedagog, gymnasrektor, arbeiderpartipolitiker og den første kringkastingssjefen i Norge. Fostervoll stod i spissen for innføring av fjernsyn i Norge.

                                               

Halvdan Wexelsen Freihow

Halvdan Wexelsen Freihow var en norsk prest, målsaksforkjemper og litteraturforsker. Han ble cand. theol. i 1909, var deretter i ett år personlig kapellan hos Christopher Bruun i Johanneskirken i Oslo. Senere var han sogneprest i blant annet Raul ...

                                               

Jan Olav Fretland

Jan Olav Fretland er en norsk høyskolelektor, kultursjef og nynorskforkjemper. Han er bosatt i Lærdal. Fretland tok cand. phil. 1977 og fra 1991 har han vært førsteamanuensis i norsk ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, 1994-2000 var han rektor samm ...